• Tuesday March 2,2021

Sosiaaliset arvot

Selitämme, mitkä ovat sosiaaliset arvot, niiden merkitys yhteisöille ja joitain esimerkkejä tärkeimmistä sosiaalisista arvoista.

Sosiaaliset arvot takaavat hyvän elämisen yhteisössä.
 1. Mitkä ovat sosiaaliset arvot?

Sosiaaliset arvot ovat niitä kriteerejä, jotka yhteisön jäsenten kesken jakavat ja jotka takaavat hyvän rinnakkaiselon yksilöidensä keskuudessa. Kuten minkä tahansa tyyppinen arvo, sosiaaliset arvot muuttuvat ajan myötä, ja kaikki yhteisöt eivät jaa niitä, vaikka ne olisivat nykyaikaisia.

Se voi palvella sinua: Sosiaalistuminen

 1. siteet

Empaatia on kyky asettaa itsensä toisen tilalle . Tämä arvo tarkoittaa yhteydenpitoa emotionaalisesti toiseen heidän kulttuurinsa, ihonsa, uskontonsa tai sosiaalisen tilansa ulkopuolella, mikä auttaa takaamaan paremman ymmärryksen ja yhteistyön yhteisössä yksilöitä.

 1. nöyryydellä

Nöyryys on ylpeyden vastakohta ja edellyttää tietoisuutta omista heikkouksista ja rajoituksista ja toimia vastaavasti. Nöyryys arvona ei liity yksilön sosiaaliseen tai taloudelliseen asemaan. Nöyrät ovat vaatimattomia ja elävät ilman suuria teeskentelyjä. Nöyrä oleminen auttaa parantamaan heikkouksia.

 1. itsetunto

Itsetunto on joukko käsityksiä, arvioita, tunteita ja tunteita, jotka henkilöllä on itsestään . Näitä käsityksiä säätelee ympäristö, jossa asut.

Itsetuntoa on kahta tyyppiä: korkea itsetunto, joka ilmenee, kun henkilöllä on itseluottamus, mikä helpottaa päätöksentekoa ja yhteyttä muihin; ja alhainen itsetunto, jota esiintyy, kun epävarmoissa ja sisäänpäin kääntyneissä ihmisissä heillä on yleensä tiettyjä vaikeuksia suhteessa muihin.

 1. sitoutuminen

Sitoumus on velvoite noudattaa sopimusta.

Sitoumus viittaa velvoitteeseen, joka henkilön on täytettävä sanansa antamisen jälkeen . Sitoutunut henkilö on tietoinen vastuustaan ​​ja lupauksensa täyttämisen seurauksista.

Voit harjoittaa eri aloja: työssä, perheessä, opinnoissa, urheilujoukkueessa. Tämä arvo heijastaa henkilön kypsyyttä ja vastuuta.

 1. kiitollisuus

Kiitollisuus on tunne, jonka henkilö käy läpi, kun hän havaitsee ja arvostaa kolmannen osapuolen toimintaa, josta hän on hyötynyt. Kiitollisuus on vastaavuus kyseiseen toimintaan, ja se voidaan tehdä riiton, sanojen, eleiden tai esineen avulla.

 1. ystävyys

Ystävyys on emotionaalinen sidos, joka muodostuu kahden tai useamman ihmisen välillä eri aloilla: koulu, työ, seurakunta, klubi, naapurusto. Ystävien keskuudessa on toveruutta, lahjoittautumista, kunnioitusta ja luottamusta.

 1. optimismi

Optimismi on positiivista ajattelua. Optimistiset ihmiset näkevät usein asioiden positiivisen tai suotuisan puolen, mikä tarkoittaa, että yleensä he voivat käydä läpi sinnikkyyden ja hyvällä tuulella esiintyviä ongelmia.

Optimistin vastakohta on pessimistinen, toisin sanoen sellainen, joka löytää aina asioiden negatiivisen puolen. Ihmiset voivat olla optimistisia itsestään, ympäröivään kontekstiin tai molempiin nähden.

 1. kärsivällisyys

Kärsivällisyys on ihmisten kyky olla suvaitsevainen, hallita ahdistusta ja kestää tiettyjä tilanteita menettämättä rauhallisuutta tai hermostuneisuutta.

Kun henkilö menettää kärsivällisyyden, hän on kyllästynyt tilanteeseen ja häiriintynyt. Tämä arvo liittyy rauhaan ja rauhaan, ja se voi heijastaa itsehallintaa, suvaitsevaisuutta ja sinnikkyyttä.

 1. ponnistus

Pyrkimyksen avulla voimme saavuttaa tavoitteet vaikeuksista huolimatta.

Yrityksen on oltava tekemisissä sen voiman tai pyrkimyksen kanssa, jonka henkilö aikoo saavuttaa tietty tavoite tai päämäärä. Tämä arvo on avain vaikeiden tavoitteiden saavuttamiseen, koska se edellyttää luottamusta, kärsivällisyyttä, energiaa, toivoa, sinnikkyyttä ja sopeutumista.

 1. onnellisuus

Onnellisuus koostuu subjektiivisen mielialan tilasta, joka pidetään hyvinvointina . Jotkut määrittelevät sen hetkiksi, jolloin henkilö onnistuu tyydyttämään kaikki tarpeensa, vaikka se on tila, joka ei liity vain henkiseen hyvinvointiin, vaan myös jokapäiväiseen elämään.

He voivat palvella sinua:

 • Eettiset arvot
 • Ihmisen arvot
 • Moraaliset arvot
 • Yrityksen arvot

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Geneettinen koodi

Geneettinen koodi

Selitämme sinulle, mikä on geneettinen koodi, sen toiminta, koostumus, alkuperä ja muut ominaisuudet. Lisäksi kuinka hänen löytönsä oli. RNA on vastuussa DNA-koodin käytöstä proteiinien syntetisoimiseksi. Mikä on geneettinen koodi? Geneettinen koodi on nukleotidien oikea-aikainen järjestys sekvenssistä, joka muodostaa DNA: n . Se on myös s

Entropa

Entropa

Selitämme sinulle, mikä entropia on, mikä on negatiivinen entropia, ja joitain esimerkkejä järjestelmän tästä tasapainotasosta. Entropia sanoo, että riittävän ajanjakson aikana järjestelmillä on taipumus häiriöihin. Mikä on entropia? Fysiikassa puhutaan entropiasta (jota yleensä symbolisoidaan kirjaimella S) viittaamaan termodynaamisen järjestelmän tasapainoasteeseen tai pikemminkin sen tasoon taipumus häiriöihin (entropian variaatio). Siten, kun tapahtuu

tiedotus

tiedotus

Selitämme kaiken tiedoista, niiden käytöstä, luokituksesta ja muista ominaisuuksista. Lisäksi sen merkitys valtiolle. Tiedot löytävät erilaisia ​​tallennusmuotoja, käyttötapoja ja muotoja. Mitä tietoja on? Tiedot ovat järjestetty merkityksellinen tieto yhdelle tai useammalle tieteelle, joka poimii siitä tietoa. Toisin sanoen s

Rinnakkaiselosäännöt

Rinnakkaiselosäännöt

Selitämme sinulle, mitkä rinnakkaiselon säännöt ovat ja niiden ominaisuudet. Lisäksi säännöt luokkahuoneessa, kotona ja yhteisössä. Rinnakkaiselosäännöt riippuvat paikasta ja kulttuurista. Mitkä ovat rinnakkaiselon säännöt? Rinnakkaiselosäännöt ovat protokollan, kunnioituksen ja organisoinnin suuntaviivoja, jotka hallitsevat tilaa, aikaa, tavaroita ja ihmisten välistä liikennettä Heillä on tietty paikka ja aika. Ne ovat käytännesääntöj

Internet-verkkotunnus

Internet-verkkotunnus

Selitämme sinulle, mikä verkkotunnus on Internetissä, olemassa olevat tyypit ja miten se muodostuu. Lisäksi miten se toimii ja esimerkkejä. Internet-verkkotunnus on nimi, jolla verkkosivusto tunnistetaan. Mikä on Internet-verkkotunnus? Sitä kutsutaan Internet- verkkotunnukseksi, jolla on ainutlaatuinen nimi, jolla verkkosivusto tai verkkosivusto tunnistetaan , verkon laajalla alueella. Koska

Peridico

Peridico

Selitämme sinulle, mikä on sanomalehti, miten tämä joukkoliikenteen keino ja ominaisuudet syntyvät. Jaksolliset numerot. Rooman valtakunnan alusta lähtien oli jo olemassa tämän tyyppisiä julkaisuja. Mikä on sanomalehti? Sanomalehti on joukkotiedotusväline, joka liikkuu kaupungeissa painettuna yhdellä tai useammalla sivulla, joka yhdistää kirjoituksen ja valokuvan elementit. Kuten nimest