• Tuesday June 28,2022

arvo

Selitämme, mikä arvo on ja mitkä ovat arvot, jotka ihmisillä on. Lisäksi mitä varten ne ovat ja millaisia ​​arvoja on.

Arvot toimivat tulkitsevana oppaana arjen kehityksessä.
  1. Mitkä arvot ovat?

Arvot ovat erityisiä ominaisuuksia, jotka subjekti antaa kohteille tai kohteille . Ja juuri heidän kauttaan voimme antaa merkityksen näille kohteille tai ei, mutta niihin sisältyy myös sekkejä tai tapahtumia.

Arvot perustuvat omistajuuteen ja käsitykseen, joka koehenkilöillä on ulkomaailmasta, jossa he harjoittavat toimintaa, mikä sallii järjestyksen tärkeysasteen mukaan.

Katso myös: Eettiset arvot.

  1. Mitkä ovat arvot?

Yhteiskunnilla on erilaiset arvot siitä, mitkä ovat toimintatavat.

Arvot toimivat tulkitsevana oppaana arjen kehityksessä . Koska kyse on ensisijaisesti subjektiivisesta kysymyksestä, voidaan sanoa, että arvojen yleismaailmallisuuden vahvistaminen olisi vähemmän ristiriitaista, mutta huomaamme kuitenkin, että niille on yleensä luonnehdittu tällä tavalla.

Tosiasiassa arvot ovat historiallisia, ts. Niiden alkuperä liittyy tiettyyn sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen, joka vaikuttaa suoraan niiden käsitykseen ja muodostumiseen.

Tällä tavoin voimme huomauttaa, että yhteiskunnissa heillä on erilaiset arvot toimintatavoista, käytöksestä, moraalista, rinnakkaiselosta jne.

Vaikka tämä ero esiintyy, on olemassa päinvastainen prosessi, joka pyrkii tiettyjen arvojen yhdistämiseen ja yleistämiseen. Esimerkkejä tästä ovat arvot rauhaan, yhteisvastuuseen, suvaitsevaisuuteen jne.

Totuus on, että on ristiriita, joka törmää pääasiassa silloin, kun vastakkaiset kannat kannattavat arkaluontoisia aiheita, kuten abortit, eutanasia, poliittiset tai aseelliset interventiot ja muut asiat, joissa tavoiteltavat arvot vastaavat muita kulttuurisia rajoituksia, joilla on erilaiset arvot.

  1. Arvotyypit

Tämän kysymyksen lisäksi on hyödyllistä luokitella eri arvot tiettyjen perusteiden mukaan:

  • Henkilökohtaiset arvot : Ne ovat välttämättömiä ja joista ihmiset ohjaavat päivittäisessä elämässään. Usein ne tulevat ihmisten välittömästä kokemuksesta ja kertymisestä.
  • Sosio-kulttuuriset arvot : Ne ovat yleisiä kaanoneja, jotka toimivat ja ovat osa tietyn yhteiskunnan kulttuuria. Yhteiskunnan yleisen tai hegemonisen kovan ytimen ulkopuolella, joka voi olla yhteensopiva henkilökohtaisten arvojen tai tiettyjen sosiaalisten ryhmien kanssa, he hierovat jatkuvasti tai rinnalla muita arvoja. Olisi otettava huomioon, että tietyssä yhteiskunnassa ja historiallisessa tilanteessa esiintyy useita erilaisia ​​arvoja.
  • Aineelliset arvot : ne on talletettu esineille ja tavaroille, jotka saavat ihmisen voimaan. Esimerkiksi mitä tarvitaan ruokaan tai suojeluun.
  • Hengelliset arvot : Ne, jotka viittaavat ihmisten suorittamaan toimintaan, perustuvat aineettomiin näkökohtiin. Ja he ymmärtävät, kuinka tärkeätä olemme tekemälle toiminnalle, ja arvostavat sitä taiteellisena tai uskonnollisena ilmaisuna.
  • Moraaliarvot : Nämä ovat käyttäytymistä, jonka tietty yhteiskunta hyväksyy ja ymmärtää, että ne ovat välttämättömiä sosiaalisen järjestyksen ylläpitämiseksi. Ne kuuluvat sosiaalisesti jokaiseen yksittäiseen kansalaiseen, hiljaisesti ja käytännössä vaativat hyväksyntää. Ja monissa tapauksissa yhteiskunta tarjoaa rangaistuksia niille, jotka rikkovat niitä oikeuden, rikosten jne. Kautta.

Lisää: Arvotyypit

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm