• Sunday October 24,2021

triptyykki

Selitämme, mikä tämän taiteellisen tekniikan triptyykki ja pieni historia on. Lisäksi kuinka informatiivisen triptykin rakenne on.

Muinaisessa Roomassa oli tapana tarjota esitteitä lahjoina.
  1. Mikä on triptyykki?

Triptyykki on tila kirjoittamiseen, piirtämiseen tai maalaamiseen, joka taipuu, ja siinä näkyy kolme taulukkoa . Tiedetään, että triptyykit voidaan valmistaa kokonaan erilaisista materiaaleista, kuten puusta, metallista, paperista tai kankaista.

Sana triptyykki tulee kreikasta tri, joka tarkoittaa kolmea, ja ptyche, mikä tarkoittaa tuplaamista . Tiedämme tänään, että vaikka sen juuret ovat kreikkalaisia, sana triptyykki syntyi keskiajalla havaitsemalla antiikin Rooman taulukoita, jotka koostuivat keskuspaneelista ja paneelista Toissijainen molemmille puolille.

Taideteos voidaan tehdä triptyylin muodossa, jossa sivupaneelit voivat olla samankokoisia kuin pääpaneeli tai ne voivat olla pienempiä.

Kahdessa paneelissa suoritettavia töitä kutsutaan diftyykiksi ja useammassa paneelissa esiintyviä töitä kutsutaan polypeptikoiksi. Muinaisessa Roomassa oli tapana tarjota triptyykkejä lahjoina ystäville. Kaikki katsoivat, että polypeptien omistaminen oli merkki vauraudesta, ylellisyydestä ja vauraudesta. Monta kertaa ne esitettiin bonusmaksuna.

Nykyisen mainonnan ja graafisen taiteen osalta voimme sanoa, että triptyykkejä käytetään informatiivisina esitteinä, joissa käytetään esitteen taitettavuuden tarjoamia visuaalisia mahdollisuuksia.

Katso myös: Organisaatiokaavio.

  1. Tiedotteen rakenne

Esitteessä olevan tiedon järjestämiseksi on olemassa rakenteita:

  • Ensinnäkin kannessa tai yläpuolella on symboli, joka tunnistaa organisaation tai sen nimen kampanjalle valitulla iskulauseella tai lauseella.
  • Triptiikin sisällä kehitetään tietoa, jota he haluavat levittää vastaavilla selittävilla grafiikoilla. Tämä on kirjasen laajin osa, jonka avulla voit käyttää erilaisia ​​visuaalisia työkaluja, jotka lisäävät lukijan kiinnostusta.
  • Lopuksi takakansiin asetetaan yhteystiedolle hyödyllisiä tietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumerot, yrityksen fyysinen sijainti ja edustajien nimet.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan

yhteistyö

yhteistyö

Selitämme sinulle, mikä on yhteistyö ja mistä yhteistyö koostuu arvona. Mikä on biologinen ja kansainvälinen yhteistyö. Yhteistyö merkitsee sitä, että yksilöillä on yhteinen tavoite. Mikä on yhteistyö? Kun puhumme yhteistyöstä, tarkoitamme käsitettä, jota voidaan soveltaa lukuisiin ihmisen elämän osa-alueisiin ja joka yleensä liittyy joukkoon pyrkimyksiä eri yksilöiden tai yksilöryhmien välillä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, josta kaikki hyötyvät. Tätä käsitettä on tutkittu

siittiöiden

siittiöiden

Selitämme, mikä on spermatogeneesi ja vaiheet, joissa tämä prosessi jakautuu. Mikä on atsoospermia ja oogeneesi? Spermatogeneesi tapahtuu miespuolisissa rauhasissa. Mikä on spermatogeneesi? Sitä kutsutaan spermatogeneesiksi tai spermatokytogeneesiksi , sperman muodostumis- tai tuotantomenetelmäksi , joka tapahtuu miespuolisten rauhasten sisällä (testi Ympyrät), erityisesti siemenputkissa, kierretyn kanavan pituus on noin 30 - 60 cm. pituus ja

Liikenneketjut

Liikenneketjut

Selitämme sinulle, mitkä ovat ketjut, niiden ominaisuudet ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi mikä on liikennettaso ja esimerkkejä. Liikenneketjussa kukin linkki riippuu muista. Mitkä ovat ketjut? Se tunnetaan nimellä ravintoketju, ravintoketju tai ruokaketju orgaanisen aineen (ravinteiden) ja energian siirtymistä mekanismille biologisten yhteisöjen tai ekosysteemien muodostavien elävien olentojen eri lajeista. Sen nimi

ilma

ilma

Selitämme mitä ilma on ja mistä se on tehty. Lisäksi mitkä ovat sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Ilman pilaantuminen Ilma on kaasumainen kerros, jolla on erittäin tärkeä merkitys maapallon elämälle. Mikä on ilma? Kutsumme ilmaa yleisesti ilmakehän homogeeniseksi kokonaisuudeksi, jonka maapallon painovoima pidättää planeettamme ympärillä. Ilma on kaasuma

kaupunki

kaupunki

Selitämme, mitä kaupunki on ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi tärkeimmät kaupungit maailmassa ja tietoa niistä. Kaupungissa voi olla satoja asukkaita tai miljoonia heistä. Mikä on kaupunki? Kaupunki on nimi, joka annetaan kansakunnan ihmisväestön kaupunkiasutuksille , toisin sanoen tiheään asutuille ja keinotekoisesti muunneltuille kaupunkialueille ihmisyhteisöjen asuttamiseksi, joilla on toiminnot sekä poliittiset, taloudelliset ja hallinnolliset vastuut. Jokainen kau