• Monday April 19,2021

Ammattietiikka

Selitämme, mikä ammatillinen etiikka on ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi erityyppiset ammattietiikka ja liiketieteet.

Ammattietiikka tulee liiketieteen käsitteestä.
 1. Mikä on ammattietiikka?

Ammatillisella etiikalla tarkoitetaan normeja ja arvoja, jotka tekevät ja parantavat ammatillisen toiminnan kehittämistä, ja sen tehtävänä on määrittää työn kehittämisen eettiset suuntaviivat ihmisten hallitsemien yleismaailmallisten arvojen kautta. Vaikka se keskittyy näihin arvoihin, niiden käytön tarkennetaan enemmän täysin työympäristössä.

Työetiikka on välttämätöntä jokaiselle, joka haluaa työskennellä, koska tämä tarkoittaa arvojen, kuten vastuun, täsmällisyyden, opiskelun, pitkäjänteisyyden, luonteen, keskittymisen, koulutuksen, harjoittamista n, harkintavalta, mm.

Ristiriidat ilmenevät yleensä, kun ammattietiikan ja henkilökohtaisen etiikan välillä on eroja . Näissä tapauksissa ihmisten olisi ryhdyttävä toimiin, kuten tunnollisen vastustuksen tekemiseen, jos uskotaan, että he eivät toimi oikein.

Katso myös: Ammattimaisuus.

 1. Mikä on ammattietiikka hyvä?

Ammattietiikan tulisi heijastua säännöstöön ja siten estää virheitä.

Oletetaan, että ammattietiikka määrää myös sen , kuinka ammattihenkilön tulisi toimia tietyssä tilanteessa . Melko tiukassa mielessä voimme vain tuoda esiin yliopistotason tai sitä korkeamman uran, mutta myös ammatit ja muut pysyvät työt tulisi ottaa huomioon.

Tämä johtuu siitä, että ammattilainen kohtaa joka päivä erilaisia ​​tilanteita, ja ammattietiikan tulisi heijastua ammattietiikan säännöstöön virheiden estämiseksi. Jokaisessa ammatillisessa yhdistyksessä tulisi olla sellainen, joka tekee selväksi, mikä on oikein ja mikä ei, molemmat moraalinen kuten eettisesti.

 1. Ammattietiikan tyypit

 • Lakimiehen ammattietiikka: Kunkin ammatin arvot ovat aina tärkeitä, mutta varsinkin lakimiesammattien yhteydessä käytännössä otetaan käyttöön perustavanlaatuiset arvot, kuten oikeudenmukaisuus, rehellisyys, uskollisuus, ahkeruus ja ammattisalaisuus.
 • Opettajan ammattietiikka: Kaikille opettajille on äärimmäisen tärkeää kehittää eettisiä periaatteita, ei vain itselleen, vaan heillä on suuri sosiaalinen vastuu muun kanssa. Sinun tehtäväsi on suorittaa päivittäinen työtehtäväsi parhaalla mahdollisella tavalla.
 • Psykologin ammattietiikka: Näillä ammattilaisilla on omat eettiset säännöt työskennellessään. Jotkut heidän työssään ovat luottamuksellisuus, vastuu ja rehellisyys molempien osapuolten välillä, toisin sanoen ammattitaitoinen.
 • Järjestelmänvalvojan ammattietiikka: Kuten edellä mainitussa ammatissa, liikkeenjohdossa on myös koodeja, joita pidetään eettisissä puitteissa. Uskollisuus, laillisuus, ahkeruus ja rehellisyys ovat eettisiä perusarvoja näiden töiden suorittamisessa.

Vastuullisuus on olennainen osa puhuttaessa ammatillisesta etiikasta, ilman sitä emme pysty asettamaan omia tavoitteitamme, niin työ- kuin ammattilaisillekin. Kun tiedämme, että meidän on toimittava vastuullisesti, vaarana on oma tahto ja vapaus. Vastuullisuus antaa jokaiselle mahdollisuuden suorittaa kaikki työnsä oikeudenmukaisesti ja ammattimaisella tavalla.

Etiikkaa pidetään tieteenä, jonka tehtävänä on tutkia ihmisten käyttäytymistä normeissa, joiden on oltava olemassa rinnakkaiselossa yhteiskunnassa. Tällä tavoin se koskee yksilön ammatillista ulottuvuutta, koska kyse on päätöksistä, jotka tehdään täysin tietoisella ja vapaaehtoisella tavalla. Tästä syystä tahatonta käyttäytymistä ei pidetä eettisenä, toisin sanoen sitä ei tapahtunut oman suostumuksensa perusteella.

 1. Eläimissä?

Eläimet ovat täysin vapaita olentoja, koska niitä ohjaa vaisto.

Useita kertoja on puhuttu etiikasta, jossa verrataan ihmisiä eläimiin. Ihmisellä on kyky päättää ja toimia harkintansa mukaisesti, toisaalta, eläimet ovat täysin vapaita olentoja, koska heidän teonsa ohjaavat heidän luonteeltaan omistamaansa eläinvaistoa.

Esimerkiksi ihminen voi päättää mitä haluaa ja hänen pitäisi syödä, mutta nälkäinen eläin toimii kuitenkin vaistolla: Jos hän on nälkäinen, hän syö ensimmäisen hänen edessään, riippumatta muut asiat, kuten toisen eläimen elämä.

 1. Ammatilliset ominaisuudet

Ammatti on se toiminta, joka valitaan henkilökohtaisesti ja jota tarjotaan muille heidän edukseen ja myös heidän omaksi edukseen. Mutta näiden toimintojen suorittamisen ehdot ovat moninaiset, ja tärkein on noudattaa ammatillista etiikkaa, joka sinulla tulisi olla jokaista ammattia harjoitettaessa.

Sanan ammatti tiukka merkitys viittaa vain yliopistouraan, mutta voit myös puhua ammateista, koska ne ovat ammatti, joka tulee olemaan myös palveluksessa muista ihmisistä.

Kaikkien työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa ammattietiikkaa jokaisessa heidän ulottuvillaan olevassa toiminnassa, koska sillä on joukko sääntöjä, jotka tekevät tästä työstä jotain arvokasta testauksen lisäksi. heidän uskollisuutensa, rehellisyytensä ja kaikenlaisen moraalisen hyödyn, joka on välttämätöntä nykyhetkelle ja tulevaisuudelle, sekä ammattilaiselle itselleen että hänen kumppaneilleen ja ihmisille, joille palvelu tarjotaan.

Henkilö voi vahvistaa ammatillisen etiikansa kahdella peruspisteellä, ne ovat:

 • Henkilökohtaiset arvot: Kuten edellä mainittiin, arvot yksilölliset arvot ovat kaikkia niitä, jotka henkilöllä on kokemuksiensa, kokemustensa ja oman tahtonsa kautta.
 • Viralliset etiikkaohjeet: Tämäntyyppiset säännöt ohjaavat ammattihenkilön eettistä käyttäytymistä.
 1. Etiikka yrityksissä

Ammattilaisen on tarjottava reilu palvelu ja tehtävä hyvä työ.

Ammattietiikka tulee liiketieteen käsitteestä, joka määrittelee kuinka niiden tulisi olla olosuhteet, joissa ihminen suhtautuu ympäristöönsä. On tärkeää, että ammattilainen tarjoaa reilua palvelua ja tekee hyvää työtä, se on mitä vastaa ja mikä on hyvä asiakkaille.

Liiketoimintaetiikalla on kolme osa-aluetta:

 • Rajoitettu taloudellisuus: Sen tavoitteena on maksimoida hyödyt, mutta noudattaa lakimääräyksiä.
 • Racionalistinen dualismi: etsi etuja, mutta kunnioittaen jonkin rationalistisen eettisen teorian periaatteita.
 • Maltillinen realismi: Ymmärrä, että ihminen pystyy tunnistamaan ympäristönsä tarpeet ja luomaan oikeudenmukaisen suhteen tähän ympäristöön.

Etiikka ei tarkoita pakkoa, toisin sanoen siihen ei liity fyysisiä rangaistuksia, sanktioita tai sakkoja, kuten yhteiskunnassa, esimerkiksi sellaista, joka varastaisi auton. Eettiset ja moraalisesti väärät teot ovat vastuu.

Ihmisten on oltava vastuussa omasta toiminnastaan, koska jokainen meistä toimii aina vapaudella, tahdolla ja älykkyydellä, ei pakotetulla tavalla. Heidän on myös tehtävä vapauteen ja tahtoon uran valintaan, siksi ihmisen on kunnioitettava tämän ammatin velvoitteita ja oikeuksia.

Samoin oikeudet ovat tärkeitä myös ammatillisessa etiikassa, koska jos ammattilainen väittää olevansa jotain, joka ei vastaa eettisessä ajattelussaan pitämässään oikeassa mielessä, hänen ei pitäisi olla missään olosuhteissa sitä ei vaadita.

Puhutaan esimerkiksi asianajajista: tiedämme, että oikeudenkäynnissä kaikilla osapuolilla on oltava puolustaja, mutta mitä tapahtuu, jos asianajaja nimitetään ja hän ei halua edustaa henkilöä, koska hän tietää mitä se on määrittelemätön tapaus tai miksi sen puolustaminen on vastoin sen periaatteita?

Kenenkään ei pitäisi pystyä pakottamaan häntä puolustamaan tapausta, vaikka epäilemättä löytyy joku, joka syrjii eettisen ajattelunsa ja pyrkii etsimään jotain, joka sillä henkilöllä on paljon enemmän paino, tässä tapauksessa työstä saatava palkka. Näin tapahtuu monissa tapauksissa. Toinen esimerkki, jonka voimme mainita, ovat teollisuudenaloja, joiden työnsä on sitoututtava ympäristöön ja tehtävä niin epäröimättä tai kyseenalaistamatta etiikkaa tai moraalia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

hapetus

hapetus

Selitämme, mikä on hapettuminen ja miten se tapahtuu. Lisäksi hapetuksen tyypit, hapettumien lukumäärä ja pelkistys. Kemiassa hapetus on elektronien menetystä atomista. Mikä on hapettuminen? Sitä kutsutaan yleisesti hapetuskemiallisiksi reaktioiksi, joissa happi yhdistyy muiden aineiden kanssa muodostaen molekyylejä, joita kutsutaan " oksideiksi" . Tämä on

Kalan lisääntyminen

Kalan lisääntyminen

Selitämme sinulle kuinka kalat lisääntyvät ovipoituneessa, elävässä ja munasolmaisessa muodossa. Lisäksi mitä ovat lisääntymismuutokset. Suurin osa kaloista tallettaa munansa, josta nuoret poistuvat. Kuinka kalat lisääntyvät? Kalat ovat merieläimiä , runsaasti ja monimuotoisia selkärankaisia ​​eläimiä planeettamme eri valtamereissä, järvissä ja jokissa. Monet heistä ovat osa ih

Metsäeläimet

Metsäeläimet

Selitämme, mitkä ovat metsän eläimet, millä biomeillä he asuvat ja minkä tyyppisissä metsissä he ovat. Metsäeläimissä on lukuisia petolintuja, kuten kotka. Metsäeläimet Metsäeläimet ovat niitä, jotka ovat tehneet elinympäristönsä metsäbiomeista . Toisin sanoen puiden ja pensaiden enemmän tai vähemmän tiheät kertymiset planeettamme eri leveysasteilla. Koska ei ole olemassa y

rakenne

rakenne

Selitämme sinulle, mikä rakenne on eri tieteenaloilla. Arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden, maantieteen, tähtitieteen rakenne. Rakenteet ovat perusta arkkitehtuurille. Mikä on rakenne? Rakenne määritellään yleensä ruumiin, rakennuksen tai jotain muuta tärkeiden elementtien joukkoksi . Se liittyy yleensä haarniskoihin, jotka tukevat kyseistä vartaloa ja rakentavat mm. Termi tule

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat ihmisoikeudet ja mistä he ovat lähtöisin. Lisäksi sen merkitys ja luettelo näistä oikeuksista. Ihmisoikeudet on kirjattu kaikkien kansakuntien lakeihin. Mitkä ovat ihmisoikeudet? Kun puhumme "ihmisoikeuksista" tai ihmisen perusoikeuksista, tarkoitamme ihmiselle ominaisten oikeuksien joukkoa . Toisin

Historiallinen tarina

Historiallinen tarina

Selitämme, mikä historiallinen tili on, mitkä sen osat ovat ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen pääpiirteet ja esimerkit. Historialliset tilit perustuvat tapahtumiin ja tosi ihmisiin. Mikä on historiallinen tili? Historiallinen kuvaus kronologisessa kertomuksessa historiasta merkityksellisestä tapahtumasta . Sen pa