• Tuesday June 28,2022

TICA

Selitämme sinulle, mikä etiikka on moraalisen käyttäytymisen tieteenä ja mitkä ovat erityyppiset etiikat. Eettisyyden ja moraalin välinen suhde.

Etiikka analysoi ihmisten vapaaehtoista toimintaa.
  1. Mikä on etiikka?

Etiikka on filosofian haara, joka on omistettu analysoimaan ihmisen käyttäytymistä ja tutkimaan samalla moraalia ja löytämään tavan arvioida sitä. Termi tica on peräisin kreikasta, tulee sanasta ethikos, joka tarkoittaa merkkiä .

Etiikka voidaan määritellä moraalisen käyttäytymisen tieteeksi, koska yhteiskunnan tyhjentävän analyysin avulla määritetään, kuinka kaikkien jäsenten (joiden pitäisi hypoteettisesti puhua) tulisi toimia hänelle.

On huomattava, että etiikka ei ole pakkokeinoa, koska koska yksilölle ei aseteta lakisääteisiä seuraamuksia (tietysti ei ole eettisiä lakeja), itsesääntelyä edistetään asettaa yhteisesti normit kaikille.

Etiikalla on useita aloja, joissa se on jaettu:

  • Normatiivinen etiikka

Normatiivinen etiikka, joka korostaa sen tavoitetta sanomalla, mitä tulisi pitää hyvänä tai pahana henkilölle . Se on omistettu sosiaalisten normien kehittämiselle ja myöhemmin muodostamiselle, lukuun ottamatta niiden seurantaa ja / tai noudattamista.

Ihmisen teot on mahdollista luokitella oikeiksi ja virheellisiksi ottamatta huomioon ennakkoluuloja . Ihmisen käyttäytyminen tai toiminta on riittävä tai riittämätön riippumatta siitä, miksi. Puhumme teorioista, joita tutkitaan esimerkiksi moraalisen axiologian tai deontologian avulla.

  • Soveltuva etiikka

Sovellettu etiikka on yksi nykyajan filosofian ajankohtaisimmista aloista, jossa pohditaan normien perustaa . Soveltavan etiikan tutkimiseen ja harjoittamiseen erikoistuneet työskentelevät muun muassa bioetiikan, ympäristöetiikan, eettisen suunnittelun aloilla.

Näillä alueilla sovellettu etiikka käsittelee eettisiä ongelmia, joiden alkuperä on jokapäiväisessä elämässä, koska se käsittelee erityisesti moraalikysymyksiä ja niiden kiistoja .

Katso myös: Ammattietiikka.

  1. Eettisen ja moraalin suhde

Jos puhumme moraalista, tarkoitamme käyttäytymisnormeja, jotka yleensä hyväksytään yhteiskunnassa, minkä vuoksi löydämme läheisen suhteen moraalin ja lain välillä, koska mainitsemme, mikä on oikein tai mitä ei tehdä.

Jos puhumme etiikasta, sen sijaan puhumme erilaisten moraalien pohdinnoista yhteiskunnissa, näkökulmista. Siksi etiikka koostuu kriittisen suhtautumisesta moraaliin ja myös lakiin.

Lisää: Moraalinen.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm