• Sunday January 17,2021

TICA

Selitämme sinulle, mikä etiikka on moraalisen käyttäytymisen tieteenä ja mitkä ovat erityyppiset etiikat. Eettisyyden ja moraalin välinen suhde.

Etiikka analysoi ihmisten vapaaehtoista toimintaa.
  1. Mikä on etiikka?

Etiikka on filosofian haara, joka on omistettu analysoimaan ihmisen käyttäytymistä ja tutkimaan samalla moraalia ja löytämään tavan arvioida sitä. Termi tica on peräisin kreikasta, tulee sanasta ethikos, joka tarkoittaa merkkiä .

Etiikka voidaan määritellä moraalisen käyttäytymisen tieteeksi, koska yhteiskunnan tyhjentävän analyysin avulla määritetään, kuinka kaikkien jäsenten (joiden pitäisi hypoteettisesti puhua) tulisi toimia hänelle.

On huomattava, että etiikka ei ole pakkokeinoa, koska koska yksilölle ei aseteta lakisääteisiä seuraamuksia (tietysti ei ole eettisiä lakeja), itsesääntelyä edistetään asettaa yhteisesti normit kaikille.

Etiikalla on useita aloja, joissa se on jaettu:

  • Normatiivinen etiikka

Normatiivinen etiikka, joka korostaa sen tavoitetta sanomalla, mitä tulisi pitää hyvänä tai pahana henkilölle . Se on omistettu sosiaalisten normien kehittämiselle ja myöhemmin muodostamiselle, lukuun ottamatta niiden seurantaa ja / tai noudattamista.

Ihmisen teot on mahdollista luokitella oikeiksi ja virheellisiksi ottamatta huomioon ennakkoluuloja . Ihmisen käyttäytyminen tai toiminta on riittävä tai riittämätön riippumatta siitä, miksi. Puhumme teorioista, joita tutkitaan esimerkiksi moraalisen axiologian tai deontologian avulla.

  • Soveltuva etiikka

Sovellettu etiikka on yksi nykyajan filosofian ajankohtaisimmista aloista, jossa pohditaan normien perustaa . Soveltavan etiikan tutkimiseen ja harjoittamiseen erikoistuneet työskentelevät muun muassa bioetiikan, ympäristöetiikan, eettisen suunnittelun aloilla.

Näillä alueilla sovellettu etiikka käsittelee eettisiä ongelmia, joiden alkuperä on jokapäiväisessä elämässä, koska se käsittelee erityisesti moraalikysymyksiä ja niiden kiistoja .

Katso myös: Ammattietiikka.

  1. Eettisen ja moraalin suhde

Jos puhumme moraalista, tarkoitamme käyttäytymisnormeja, jotka yleensä hyväksytään yhteiskunnassa, minkä vuoksi löydämme läheisen suhteen moraalin ja lain välillä, koska mainitsemme, mikä on oikein tai mitä ei tehdä.

Jos puhumme etiikasta, sen sijaan puhumme erilaisten moraalien pohdinnoista yhteiskunnissa, näkökulmista. Siksi etiikka koostuu kriittisen suhtautumisesta moraaliin ja myös lakiin.

Lisää: Moraalinen.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Geologa

Geologa

Selitämme sinulle, mikä on geologia, sen eri haarat ja miten sitä tutkitaan. Lisäksi sen suhde biologiaan ja maantieteeseen. Geologia tutkii planeettamme historian ja nykyhetken erilaisia ​​näkökohtia. Mikä on geologia? Geologia on luonnontiede, joka on omistettu maapallon tutkimukselle . Sen tavoitteena on ymmärtää planeettamme fysikaalinen koostumus ja sisäinen ja ulkoinen rakenne sekä erilaiset prosessit ja dynamiikka, jotka ovat mahdollistaneet sen evoluution muodostumisesta meidän kertaa. Sen nimi on per

lämpömittari

lämpömittari

Selitämme, mikä on lämpömittari, mihin se on tarkoitettu ja kuka sen keksi. Lisäksi lämpömittarien tyypit ja toimintatavat. Lämpömittarin tarkoituksena on mitata lämpötila. Mikä on lämpömittari? Laitetta , jonka hyödyllisyys on lämpötilan mittaaminen erilaisten mekanismien ja asteikkojen avulla, kutsutaan lämpömittariksi. Näistä mekanismei

Audiovisuaalinen media

Audiovisuaalinen media

Selitämme sinulle, mikä audiovisuaalinen media on, niiden historiaa ja pääominaisuuksia. Lisäksi miten ne luokitellaan ja mihin ne ovat. Audiovisuaalinen media välittää kuvia ja ääntä synkronoidusti. Mitkä ovat audiovisuaaliset tiedotusvälineet? Audiovisuaalisen viestinnän välineet (tai yksinkertaisesti audiovisuaaliset tiedotusvälineet) ovat niitä joukkoviestintämekanismeja, jotka lähettävät viestinsä kanavien kautta, joihin ei kuulu vain näkymä, kuten perinteisessä painotuotteessa, mutta myös kuulo. Toisin sanoen audiovisua

mutualismi

mutualismi

Selitämme sinulle, mikä on vastakkaisuus ja sen suhde symbioosiin. Mikä on commensalism, saalistus ja parasitism. Keskinäisyys on tärkeää biologisen monimuotoisuuden lisäämiselle. Mikä on vastakkaisuus? Keskinäisyys on lajien välinen suhde tai erityyppinen suhde, jossa molemmat osapuolet saavat molemminpuolisen hyödyn , toisin sanoen he molemmat hyötyvät yhdistyksestään. Tämäntyyppiset

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö

Selitämme sinulle, mikä kasvihuoneilmiö on ja tämän ilmiön syyt. Sen seuraukset ja suhde ilmaston lämpenemiseen. Kasvihuoneilmiö nostaa planeetan lämpötilaa estäen lämmön karkaamista. Mikä on kasvihuoneilmiö? Kasvihuoneilmiö tunnetaan ilmakehän ilmiönä, joka tapahtuu, kun maapallon pinnan lämpösäteily (lämpö), joka yleisesti lähetetään kohti tilaa pidättävät kuitenkin ilmakehän aiheuttamat kasvihuonekaasut (kasvihuonekaasut). Tämä aiheuttaa planeetan lämp

teologia

teologia

Selitämme sinulle, mikä on teologia ja mitkä ovat tämän tieteen opintojaksot. Lisäksi suuria teologeja ja teologisia asiakirjoja. Teologian merkitys voisi viitata laajasti Jumalan tutkimukseen. Mikä on teologia? Teologia on Jumalan tutkimusta tai päättelyä . Se on tiede, joka vastaa jumalalliseen, Jumalaan liittyvien tietojoukkojen tutkimisesta. Sanaa te