• Wednesday August 17,2022

Tiedon teoria

Selitämme sinulle, mikä on tiedon teoria filosofiassa. Lisäksi mikä on tieto ja sen eri määritelmät.

Tietojen teoriassa tutkitaan, mitkä mekanismit mahdollistavat tiedon.
  1. Mikä on tiedon teoria?

Tietojen teoria on filosofian haara, joka keskittyy ihmisten tiedon tutkimukseen . Erityisestä akateemisesta näkökulmasta riippuen tätä termiä voidaan pitää gnoseologian synonyyminä, joka on omistettu tiedon luonteen, alkuperän ja rajojen tutkimiseen.

Muissa tapauksissa sitä voidaan käyttää synonyyminä epistemologialle, joka keskittyy niiden historiallisten, psykologisten tai sosiologisten olosuhteiden tutkimiseen, joissa tieto saadaan. samoin kuin strategiat, joita käytetään perustelemaan tai mitätöimään se.

Ihmisen tietämys on aihe, johon voidaan päästä monista mahdollisista reunoista ja jonka luonnetta on vaikea ymmärtää, vaikkakin sitä on paljon helpompi luokitella. Tällä tavoin tiedon tutkiminen heijastaa toisaalta sen ominaisuuksia ja ulkonäköolosuhteita .

Toisaalta, tämä oppiaine tilata tiedon sen rajoitusten, muodollisten vaatimusten tai mekanismien perusteella, joita käytämme niiden validointiin ja uskon tuntemuksen erottamiseen fantasiasta tai virheestä.

Siksi on mahdollista puhua esimerkiksi tieteellisestä tiedosta, kun sitä ohjaavat tieteellisen menetelmän vaatimukset; teologisen tiedon, kun kyse on uskonnollisesta tiedosta; taiteellista tietoa, kun se on hankittu ihmisille tunnettujen kykyjen ja edustamismekanismien avulla.

Mahdollisuus erottaa toisistaan, järjestää ja kaavata ne ikään kuin ne olisivat konkreettisia esineitä, on tietoteorian tulos.

Se voi palvella sinua: Epistemologia

  1. Mikä on tieto?

Yleisesti tiedolla tarkoitamme:

  • Faktoja tai tietoja, jotka ihminen saa kokemuksen tai koulutuksen kautta ja jonka ymmärtämisen ansiosta hän kykenee viittaamaan tiettyyn todellisuuden asiaan.
  • Älyllinen sisältö, jonka henkilö voi kerätä tietyn alueen, tietyn aiheen tai koko maailmankaikkeuden suhteen.
  • Minkä tahansa tyyppinen kognitiivinen varmuus, joka vastaa kysymyksiin mitä?, Miten?, Milloin? ja missä?

Sama määritelmä, mikä tieto on, on jo osa tietoa ja siksi sitä tutkiville tieteenaloille.

Tiettyjä tietomuotoja on arvostettu enemmän kuin muita jokaisella historian aikakaudella, samoin kuin keskiajalla uskonnollisesti tai nykyään postiteollisuuden tutkijalla. Taustalla oleva filosofinen kysymys siitä, mikä tieto on, haastaa meitä edelleen ja antaa meille paljon ajatella.

Jatka: Ajatus


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kovalenttinen joukkovelkakirjalaina

Kovalenttinen joukkovelkakirjalaina

Selitämme, mikä on kovalenttinen sidos ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi kovalenttiset linkityypit ja esimerkit. Kovalenttisessa sidoksessa kytketyt atomit jakavat ylimääräisen elektroniparin. Mikä on kovalenttinen sidos? Sitä kutsutaan kovalenttiseksi sidokseksi, kemiallisen sidoksen tyypiksi, joka tapahtuu, kun kaksi atomia kytkeytyvät toisiinsa muodostaen molekyylin jakaen elektroneja. `` Kuul

Empowerment

Empowerment

Selitämme sinulle, mitä on vaikutusmahdollisuudet tai vaikutusmahdollisuudet liiketoiminta-alueella, mihin ongelmiin se vastaa ja mitkä ovat sen edut. Yrityksessä valtuuttaminen antaa työntekijöille enemmän itsenäisyyttä. Mikä on valtuuttaminen ? Termi " voimaantuminen ", englanninkielisestä voimasta ( power ) voidaan kääntää espanjaksi nimellä voima, hyvin sana muodikkaita taistelujen aikana egalitarismia koskevista sosiaalisista vaatimuksista, jotka vastaavat enemmän tai vähemmän virran lisäämistä tai aktivointia. Yritystoiminnassa tä

kasviplanktonin

kasviplanktonin

Selitämme, mikä kasviplanktoni on ja kuinka tätä organismia ruokitaan. Miksi se on niin tärkeä ja mikä on zooplanktoni. Kasviplanktoni koostuu bakteereista, syanobakteereista, levästä ja piimaanistä. Mikä on kasviplanktoni? Aloitetaan määrittelemällä planktoni: valtavan monimuotoinen mikroskooppisten organismien joukko, joka kelluu maapallon raikkaissa ja suolaisissa vesissä, ja joka on erittäin runsas veden syvyyden ensimmäisellä 200 metrillä ja lukuisten merilajien ravintolähteellä. Vaikka planktoni koo

Ympäristön suojelu

Ympäristön suojelu

Selitämme sinulle, mikä on ympäristön suojelu ja miksi se on niin tärkeää. Esimerkkejä ympäristönsuojelutoimenpiteistä. Ympäristönsuojelu on avain nykypäivän teollisuusmaailmassa. Mikä on ympäristön suojelu? Ympäristön säilyttämisellä , ympäristönsuojelulla tai ympäristönsuojelulla tarkoitetaan erilaisia ​​tapoja säännellä, minimoida tai estää teollisen toiminnan aiheuttamat vahingot., maatalouden, kaupunkien, kaupalli

Viestintävälineet

Viestintävälineet

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mitkä ovat viestinnän välineet. Lisäksi miten media syntyi ja miten se luokitellaan. Media tiedottaa väestölle ja viestii sitä massiivisesti. Mitkä ovat viestintävälineet? Viestintäväline on tekninen järjestelmä, jota käytetään kaikenlaisen viestinnän suorittamiseen . Tämä termi viittaa

kulkuri

kulkuri

Selitämme, mikä kiusaa, eri teoriat, jotka ovat olemassa tämän termin alkuperästä, ja sen eri merkitykset. Sanotaan, että kiusallinen termi sai alkunsa Buenos Airesista vuonna 1860. Mitä kiusaa? Kiusallinen termi käsittelee lunfardesque-ääntä, joka sisällytettiin Espanjan kuninkaallisen akatemian sanakirjaan. Tämän mukaa