• Saturday May 15,2021

Tiedon teoria

Selitämme sinulle, mikä on tiedon teoria filosofiassa. Lisäksi mikä on tieto ja sen eri määritelmät.

Tietojen teoriassa tutkitaan, mitkä mekanismit mahdollistavat tiedon.
  1. Mikä on tiedon teoria?

Tietojen teoria on filosofian haara, joka keskittyy ihmisten tiedon tutkimukseen . Erityisestä akateemisesta näkökulmasta riippuen tätä termiä voidaan pitää gnoseologian synonyyminä, joka on omistettu tiedon luonteen, alkuperän ja rajojen tutkimiseen.

Muissa tapauksissa sitä voidaan käyttää synonyyminä epistemologialle, joka keskittyy niiden historiallisten, psykologisten tai sosiologisten olosuhteiden tutkimiseen, joissa tieto saadaan. samoin kuin strategiat, joita käytetään perustelemaan tai mitätöimään se.

Ihmisen tietämys on aihe, johon voidaan päästä monista mahdollisista reunoista ja jonka luonnetta on vaikea ymmärtää, vaikkakin sitä on paljon helpompi luokitella. Tällä tavoin tiedon tutkiminen heijastaa toisaalta sen ominaisuuksia ja ulkonäköolosuhteita .

Toisaalta, tämä oppiaine tilata tiedon sen rajoitusten, muodollisten vaatimusten tai mekanismien perusteella, joita käytämme niiden validointiin ja uskon tuntemuksen erottamiseen fantasiasta tai virheestä.

Siksi on mahdollista puhua esimerkiksi tieteellisestä tiedosta, kun sitä ohjaavat tieteellisen menetelmän vaatimukset; teologisen tiedon, kun kyse on uskonnollisesta tiedosta; taiteellista tietoa, kun se on hankittu ihmisille tunnettujen kykyjen ja edustamismekanismien avulla.

Mahdollisuus erottaa toisistaan, järjestää ja kaavata ne ikään kuin ne olisivat konkreettisia esineitä, on tietoteorian tulos.

Se voi palvella sinua: Epistemologia

  1. Mikä on tieto?

Yleisesti tiedolla tarkoitamme:

  • Faktoja tai tietoja, jotka ihminen saa kokemuksen tai koulutuksen kautta ja jonka ymmärtämisen ansiosta hän kykenee viittaamaan tiettyyn todellisuuden asiaan.
  • Älyllinen sisältö, jonka henkilö voi kerätä tietyn alueen, tietyn aiheen tai koko maailmankaikkeuden suhteen.
  • Minkä tahansa tyyppinen kognitiivinen varmuus, joka vastaa kysymyksiin mitä?, Miten?, Milloin? ja missä?

Sama määritelmä, mikä tieto on, on jo osa tietoa ja siksi sitä tutkiville tieteenaloille.

Tiettyjä tietomuotoja on arvostettu enemmän kuin muita jokaisella historian aikakaudella, samoin kuin keskiajalla uskonnollisesti tai nykyään postiteollisuuden tutkijalla. Taustalla oleva filosofinen kysymys siitä, mikä tieto on, haastaa meitä edelleen ja antaa meille paljon ajatella.

Jatka: Ajatus


Mielenkiintoisia Artikkeleita

merkki

merkki

Selitämme sinulle, mikä merkki on taiteellisessa teoksessa ja miten hänet luokitellaan. Lisäksi päähenkilön merkitys. Teatterin kaltaisissa tapauksissa hahmot ilmentävät näyttelijät. Mikä on hahmo? Hahmosta puhuttaessa viittaukset tehdään ihmisistä, eläimistä tai muista yksilöistä , yleensä fiktiivisistä, fantastisista tai kuvitteellisista, jotka osallistuvat taiteellinen työ, kuten elokuvakerronta, kuvakuva tai kirjallinen tili. Hahmot on luotu asut

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

Emotionaalinen älykkyys

Emotionaalinen älykkyys

Selitämme sinulle, mikä on tunneäly ja miten tämä käsite syntyy. Lisäksi mitkä ovat tunneälyn hyödyt. Konseptin esittelee psykologi Howard Gardner vuonna 1983. Mikä on tunneäly? Emotionaalisella älykkyydellä tarkoitetaan psykologisia kykyjä ja taitoja, jotka sisältävät oman ja muiden tunteiden tunteen, ymmärtämisen, hallinnan ja muokkaamisen . Emotionaalisesti ä

taajuus

taajuus

Selitämme, mikä taajuus on ja miten voidaan mitata tämä suuruus. Lisäksi tämän termin eri merkitykset. Taajuus on mitattava hertseillä. Mikä on taajuus? Taajuus on suuruusluokka, joka mittaa toistojen lukumäärän, joka tapahtumalla voi olla aikayksikköä kohden. SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä), joka on useimpien maailman maiden käyttämä yksikköjärjestelmä, sanoo, että taajuus on mitattava hertsillä (Hz). Kysyt, mikä on hertsi? H

uskollisuus

uskollisuus

Selitämme, mitä uskollisuus on ja mitä tarkoittaa olla uskollinen henkilö. Mikä on epälojaalius ja miten se havaitaan. Isänmaallisuus ja eläinuskollisuus. Ihmisen parhaana ystävänä pidetään uskollisinta eläintä. Mikä on uskollisuus? Lojaaliksi ihminen on epäilemättä yksi ihmiskunnan kunnioitettavimmista ominaisuuksista , varsinkin kun kyse on suhteesta tai ystävyydestä, koska se auttaa ylläpitämään vahvaa sidettä ja luomaan luottamusta toinen Uskollisuus tarkoittaa pohjimmiltaan lupaamiemme toteuttamista , vaikka olosuhteet olisivatkin haitalliset. Uskollisuus on hyve, ja

Teotihuacan-kulttuuri

Teotihuacan-kulttuuri

Selitämme kaiken Teotihuacan-kulttuurista. Sijainti, talous, uskonto ja muut ominaisuudet. Lisäksi sen tärkeimmät panokset. Teotihuacan-kulttuuri tunnetaan vain määräävän kaupungin jäännöksistä. Mikä oli Teotihuacan-kulttuuri? Teotihuacanin tai Teotihuacan kulttuurista puhutaan puhuttaessa tuntemattomista asukkaista, jotka ovat lähtöisin muinaisesta Teotihuacan kaupungista , joka on yksi Espanjan edeltävän Mesoamerican suurimmista kaupungeista. Tämä kaupunki pe