• Saturday May 15,2021

StatusQuo

Selitämme, mikä status status säilyy ja termin alkuperä. Lisäksi sen eri merkitykset ja mitä se tarkoittaa.

Tämä termi viittaa tietyn hetken nykytilaan.
  1. Queselstatusquo?

Statukka, joka lausutaan yleisesti ja status c o (lisäämällä ) on termin latinalainen kieli Sitä käytetään synonyyminä ajankohtaiseen tilanteeseen.

Se tulee laajemmasta latinalaisesta osoitteesta: stat status quo ante bellum, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "asioiden tilaa ennen sotaa" ja viittaa joukkojen palauttamiseen aseellinen konflikti, paluu lähtökohtaan ennen väkivaltaa päästiin vapauttamatta saamatta tai menettämättä aluetta, mikä on eräänlainen "puolustus" osapuolten välillä. Se on periaate, jota käytetään asiaa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Tätä termiä käytetään viittaamaan tietyn hetken tilanteeseen valtiossa, järjestelmässä tai historiallisessa tilanteessa, etenkin poliittisella alueella tai sosiologinen.

Kun puhutaan status quo: sta, viitataan kerrallaan voimassa olevan valtasuhteiden tasapainoon tai yhteiskunnassa vallitsevaan järjestelmään tai tapaan, jolla asiat ovat.

Tällä tavoin tilannetta suosivia tekijöitä, prosesseja tai argumentteja pidetään konservatiivisina: he arvostavat tilannetta eivätkä ymmärrä, että muutosta tarvitaan, ts. vastakohta vallankumouksellisille tai avantgardeille. Jälkimmäiset puolestaan ​​puoltavat uutta, erilaista järjestystä, ja jos ne onnistuvat, niistä tulee puolestaan ​​status status quo.

Siksi termiä voidaan käyttää moniin erilaisiin tilanteisiin tai konteksteihin, mutta viitaten aina tapaan, jolla asiat ovat, tai samalla tavalla perinteeseen Perittyihin arvoihin ja tapaan, jolla asiat on aina tehty,

Tätä nimenomaista termiä ei pidä sekoittaa brittiläisen rock-yhtyeen Status quo : n nimeen (jonka s-sanat ovat ensimmäisen sanan lopussa), joka on perustettu vuonna 1962 ja alun perin kutsuttu Teritykset, Spektrit y liikenne Jam.

Katso myös: Havainto.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Hydraulinen energia

Hydraulinen energia

Selitämme, mikä on vesivoima ja miten vesivoimalaitos toimii. Tämän energian edut ja haitat ja esimerkit. Hydraulinen energia käyttää purojen, putouksien tai vesiputouksien kineettistä energiaa. Mikä on hydraulinen energia? Se tunnetaan nimellä hidr ulica, energ ah drica o hidroenerg a a la, joka on saatu cin energian käytöstä Eettisyys ja / tai virtausten, putouksien tai vesiputouksien potentiaali. Se on energ

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä? Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä. Mikä on sukupuolten tasa-arvo? Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi

litium

litium

Selitämme sinulle, mikä litium on ja mistä tämä kemiallinen alkuaine tulee. Löytö, käyttö ja läsnäolo ihmiskehossa. Litium on puhtaassa muodossaan pehmeää metallia, hopeanvalkoinen ja erittäin kevyt. Mikä on litium? Litium (Li) on alkalinen, metalli-, diamagneettinen, mutta erittäin reaktiivinen kemiallinen alkuaine, joka hapettuu nopeasti ilmassa tai vedessä Puhtaassa muodossaan se on pehmeää metallia, hopeanhohtoista ja erittäin kevyttä, mikä ei ole luonnossa vapaiden olosuhteiden mukaista. Se on natriumin kalt

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

hengitys

hengitys

Selitämme sinulle, mikä hengitys on ja miksi hengitämme. Lisäksi kuinka hengitysprosessi on ja mitä soluille tapahtuu hengitettäessä. Hengitys tunnetaan yleisesti prosessina, jolla hengitämme ilmaa. Mikä on hengitys? Hengitys on eläville olennoille tyypillinen biologinen prosessi , jonka tavoitteena on pitää kehosi aktiivisena (siksi elossa) vaihtamalla hiilidioksidi happea. Geno. Heng

Kemiallinen sidos

Kemiallinen sidos

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen sidos ja miten ne luokitellaan. Esimerkkejä kovalenttisista sidoksista, ainutlaatuisista sidoksista ja metallisista sidoksista. Kemialliset sidokset voivat rikkoutua tietyissä ja tietyissä olosuhteissa. Mikä on kemiallinen sidos? Tiedämme kemiallisina sidoksina atomien ja molekyylien fuusioon suurempien ja monimutkaisempien kemiallisten yhdisteiden muodostamiseksi , joille on annettu stabiilisuus. Tässä