• Saturday May 15,2021

Teollisuuden turvallisuus

Selitämme, mikä on työturvallisuus, teollisen toiminnan pääriskit ja sen sisäiset ja ulkoiset tekijät.

Työturvallisuus minimoi teollisuuden mahdolliset riskit.
  1. Mikä on työturvallisuus?

Teollisuuden turvallisuus on nykyajan sosiaalisesti syntynyt käsite, ja se kehittyy tekniikoiden ja tekniikoiden saavuttua ja niitä sovellettiin teollisuuden tuotannon vaiheittaisiin vaiheisiin.

Teollisuudelle sovellettava turvallisuus edellyttää useiden tieteenalojen yhteistä käyttöä, jotka vastaavat teollisuuden riskien minimoimisesta . Se osa budjetista, johon kaikki monimutkainen ja teollisuustoiminta liittyy, on vaaroja, jotka liittyvät teollisuuden tekniikoihin ja prosesseihin, jotka tarvitsevat asianmukaista hallintaa niiden minimoimiseksi.

Etymologisen alkuperän suhteen se on peräisin messingistä, toisaalta Securitasista, jonka voisimme määritellä turvallisuudeksi, huolimattomuuden laaduksi ja toinen, teollisuus, joka on peräisin teollisuusministeriöstä, ja viittaa laboriosidad .

Voimme jakaa tärkeimmät teollisen toiminnan aiheuttamat riskit kahteen laajaan luokkaan:

  • Endogeeniset riskit : Nämä ovat riskit, jotka liittyvät toiminnan sisäisiin onnettomuuksiin, joita työntekijä soveltaa, käsikirjassa tai toiminnassa.
  • Ulkoiset riskit : Riskit, jotka liittyvät sen kehitysympäristöön, teollisuuden aiheuttamiin merkittäviin ympäristövaikutuksiin ja esimerkiksi luonnonvarojen tuhoamiseen, voivat olla vaikutuksia, jotka vahingoittavat asukasväestöä tai kokonaisia ​​alueita .

Katso myös: Vaihtoehtoiset energiat.

  1. Sisäiset tekijät

On tärkeää tarjota työntekijöille koulutusta riskien välttämiseksi.

Sisäisten tai sisäisten tekijöiden osalta onnettomuuksien hallintaan ja minimointiin sekä onnettomuuksien suojaamiseen tarvitaan työntekijöiden suojaa (asianmukaisilla vaatteilla, elementeillä ja työkaluilla, joiden on oltava työturvallisuudesta vastaavan valtion viraston varmentama). työntekijän lääketieteellinen tarkkailu, teknisen avustavan valvonnan toteuttaminen.

On myös tärkeää tarjota työntekijöille koulutuksen avulla tarvittava tieto, jotta he pystyvät suorittamaan tehtävät siten, että he voivat välttää työtapaturmissa kärsimään sattumia, vaaroja tai sairauksia. Työntekijän koulutus on avaintekijä, jolla on mahdollisuus vähentää merkittävästi työllisyysriskiä.

  1. Ulkoiset tekijät

Ympäristövalvonta on mahdollista suorittaa.

Ulkoisten tai ulkoisten tekijöiden osalta yritysten ja teollisuudenalojen on noudatettava kansallista tai maakuntalainsäädäntöä, jossa määritetään menettelyt ja tekniikat, joita voidaan soveltaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi .

Hallituksen näkökulmasta voidaan suorittaa ympäristön seurannan valvonta, luotettavia tutkimuksia reuna-alueen teollisen toiminnan ympäristövaikutusten vaikutuksista teollisuuteen.

Teollisuuden tai yrityksen ei pitäisi odottaa, että vain valtio vastaa ulkoisesta teollisuusturvasta. Tilastotietojen tiheä käyttö antaa mahdollisuuden varoittaa aloista, joilla onnettomuuksia yleensä tapahtuu, jotta varotoimenpiteitä voidaan korostaa.

  1. johtopäätös

Teollisuuden turvallisuuden käsite on aina suhteellinen, koska on lähes mahdotonta taata, ettei työtapaturmia koskaan tapahdu työpaikalla, vaikka sen tavoitteena on saavuttaa suurin tehokkuus vaarojen ja riskien vähentämisessä.

On myös tärkeää pitää mielessä, että teollisuusyritykset päättävät usein olla sijoittamatta turvallisuuteen kustannusten säästämiseksi ja voittojen maksimoimiseksi, mikä johtaa työntekijöiden elämän vaaraan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

merkki

merkki

Selitämme sinulle, mikä merkki on taiteellisessa teoksessa ja miten hänet luokitellaan. Lisäksi päähenkilön merkitys. Teatterin kaltaisissa tapauksissa hahmot ilmentävät näyttelijät. Mikä on hahmo? Hahmosta puhuttaessa viittaukset tehdään ihmisistä, eläimistä tai muista yksilöistä , yleensä fiktiivisistä, fantastisista tai kuvitteellisista, jotka osallistuvat taiteellinen työ, kuten elokuvakerronta, kuvakuva tai kirjallinen tili. Hahmot on luotu asut

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

Emotionaalinen älykkyys

Emotionaalinen älykkyys

Selitämme sinulle, mikä on tunneäly ja miten tämä käsite syntyy. Lisäksi mitkä ovat tunneälyn hyödyt. Konseptin esittelee psykologi Howard Gardner vuonna 1983. Mikä on tunneäly? Emotionaalisella älykkyydellä tarkoitetaan psykologisia kykyjä ja taitoja, jotka sisältävät oman ja muiden tunteiden tunteen, ymmärtämisen, hallinnan ja muokkaamisen . Emotionaalisesti ä

taajuus

taajuus

Selitämme, mikä taajuus on ja miten voidaan mitata tämä suuruus. Lisäksi tämän termin eri merkitykset. Taajuus on mitattava hertseillä. Mikä on taajuus? Taajuus on suuruusluokka, joka mittaa toistojen lukumäärän, joka tapahtumalla voi olla aikayksikköä kohden. SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä), joka on useimpien maailman maiden käyttämä yksikköjärjestelmä, sanoo, että taajuus on mitattava hertsillä (Hz). Kysyt, mikä on hertsi? H

uskollisuus

uskollisuus

Selitämme, mitä uskollisuus on ja mitä tarkoittaa olla uskollinen henkilö. Mikä on epälojaalius ja miten se havaitaan. Isänmaallisuus ja eläinuskollisuus. Ihmisen parhaana ystävänä pidetään uskollisinta eläintä. Mikä on uskollisuus? Lojaaliksi ihminen on epäilemättä yksi ihmiskunnan kunnioitettavimmista ominaisuuksista , varsinkin kun kyse on suhteesta tai ystävyydestä, koska se auttaa ylläpitämään vahvaa sidettä ja luomaan luottamusta toinen Uskollisuus tarkoittaa pohjimmiltaan lupaamiemme toteuttamista , vaikka olosuhteet olisivatkin haitalliset. Uskollisuus on hyve, ja

Teotihuacan-kulttuuri

Teotihuacan-kulttuuri

Selitämme kaiken Teotihuacan-kulttuurista. Sijainti, talous, uskonto ja muut ominaisuudet. Lisäksi sen tärkeimmät panokset. Teotihuacan-kulttuuri tunnetaan vain määräävän kaupungin jäännöksistä. Mikä oli Teotihuacan-kulttuuri? Teotihuacanin tai Teotihuacan kulttuurista puhutaan puhuttaessa tuntemattomista asukkaista, jotka ovat lähtöisin muinaisesta Teotihuacan kaupungista , joka on yksi Espanjan edeltävän Mesoamerican suurimmista kaupungeista. Tämä kaupunki pe