• Saturday May 15,2021

rytmi

Selitämme, mikä rytmi on, sen muodostavat elementit ja mikä on musiikillinen rytmi. Lisäksi mitä melodia ja rytmi ovat liikuntakasvatuksessa.

Rytmi on visuaalisen tai äänen luontaisia ​​liikkeitä.
  1. Mikä on rytmi?

Jokaista säännöllistä ja toistuvaa liikettä kutsutaan rytmiksi, jota merkitsee sarja vastakkaisia ​​tai erilaisia ​​tapahtumia, joita tapahtuu ajan myötä. Toisin sanoen, rytmi on visuaalisen tai ääni-luonteisen liikkeen virtausta, jonka sisäinen järjestys voidaan havaita ja jopa toistaa.

Rytmi on useimpien taiteen muotojen taustalla, etenkin musiikin, runouden ja tanssin osalta, koska rytmin luonne on subjektiivinen, Se riippuu kunkin näkemyksistä . Kaikkien ajoissa tapahtuvien asioiden takana voi olla rytmi, kunhan niihin liittyy tietty toistovara.

"Rytmeillä" on joukko elementtejä, kuten:

  • Pulssi. Jokainen rytmiä muodostavan toistoerän yksikkö on niin kutsuttu, joka voi olla säännöllinen tai epäsäännöllinen, kiihdytetty tai hidastunut.
  • Aksentti: Se on tietty korostus, joka tulostetaan tietyllä pulssilla ja joka osuu samanaikaisesti sen pääenergian purkautumisen kanssa.
  • Comp . Tämä on erityinen tapa, jolla erilaiset pulssit on järjestetty ryhmiin, jolloin syntyy vasta-aihe heikkojen ja vahvojen, korostettujen ja äänisen osien välillä.
  • Tempo: Nopeus tai taajuus, jolla toistot tapahtuvat, tunnetaan siten, joten se mitataan yleensä lyöntiä minuutissa (ppm).
  • Kesto: Määritetään pulssin ja tempon suhteesta.

Sana " rytmi" tulee kreikkalaisista rytmeistä, jotka kääntävät liikkumista ja säännöllistä liikettä tai myös aikavyöhykettä. Hänen tutkimuksensa harjoittaa inhimillisen tietämyksen eri aloja sen mukaan, missä aineessa se ilmenee: rytmi musiikissa, rytmi tieteissä, maalauksessa, sydämessä, puhutun kielen virta, arkkitehtuurissa ja jopa ilmiöissä ja luonnonlakeissa.

Katso myös: Kuvataide.

  1. Musikaalinen rytmi

Tanssi koostuu musiikillisen rytmin toistamisesta kehon kanssa.

Koska musiikki koostuu peräkkäin nuotteja ja harmonisia ääniä, joiden kokonaisuus ilmaisee joukon tunteita tai aistimuksia, rytmi on siinä perustavanlaatuinen käsitys (melodian ja harmonian ohella), sekä sen akateemisessa että suositussa variantissa.

Voitaisiin sanoa, että rytmi on musiikin moottori. Musiikilliseen rytmiin sisältyy taajuus, jolla melodian tai kappaleen syklit toistavat toisiaan, toisin sanoen, niiden välien ja äänien taajuudet, jotka siirretään kuuntelijalle ja jotka hän pystyy toistamaan kehollaan. Siinä muun muassa tanssi tai tanssi.

  1. Rytmi ja melodia

Musiikillinen rytmi on nivelletty lyhyistä, keskipitkistä ja pitkistä äänistä sekä niiden välisistä hiljaisuuden tiloista. Näiden elementtien erityinen artikulointitapa tunnetaan melodiana ja vastaa kulttuurisiin syihin: Länsimainen musiikki pyrkii historiallisesti sivuuttamaan hiljaisuuden ja virtauksen; vaikka itämaisiin sisältyy hiljaisuus yhtenä muistilappuna, voitaisiin sanoa.

Melodiat saivat siis erityisiä nimiä ja johtuvat muusikoiden luovuudesta, koska heillä on kokonaisuus itsessään. Esimerkiksi, me puhumme yleensä riffeistä tai sooloista tänään, riippuen siitä onko kyseessä toistuvasti, tavanomainen säestys melodia vai pikemminkin autonominen melodia, ainutlaatuinen kappaleessa.

  1. Rytmi liikunnassa

Liikuntakasvatus käyttää toimintaansa usein musiikkia ja rytmiä.

Rytmillä ja koordinaatiolla on yhteinen perusta, mikä merkitsee tietämistä siitä, kuinka muuntaa teoiksi energian purkautumisen ja aikavälien taajuudet . Nämä liikkeet koskevat yleensä useampaa kuin yhtä kehon osaa, kuten tanssissa, ja ne muuttavat ihmiskehon painopistettä, testaavat tasapainon muiden fyysisten kykyjen joukossa.

Siksi liikunta käyttää toimintaansa usein musiikkia ja rytmiä. Näin ollen ihmiskeho tottelee rytmiä ja muuntaa ne sarjaksi lihasjännityksiä ja -jännityksiä, eleitä ja ponnisteluja, parantaen paitsi kehon harmonista vastetta ulkoisille ärsykkeille myös kykyä ilmaista, mikä on hyödyllistä esittävän taiteen (tanssi, teatteri jne.) kehittäminen.

Urheilutoiminnot, kuten aerobic, kiertoharjoittelu tai virkistysnyrkkeilymuodot (taebo jne.), Käyttävät usein musiikkia näihin tarkoituksiin ja myös painostamaan urheilijoiden mielenosoituksia pitää tuulella.

Se voi palvella sinua: Liikuntakasvatus.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

merkki

merkki

Selitämme sinulle, mikä merkki on taiteellisessa teoksessa ja miten hänet luokitellaan. Lisäksi päähenkilön merkitys. Teatterin kaltaisissa tapauksissa hahmot ilmentävät näyttelijät. Mikä on hahmo? Hahmosta puhuttaessa viittaukset tehdään ihmisistä, eläimistä tai muista yksilöistä , yleensä fiktiivisistä, fantastisista tai kuvitteellisista, jotka osallistuvat taiteellinen työ, kuten elokuvakerronta, kuvakuva tai kirjallinen tili. Hahmot on luotu asut

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

Emotionaalinen älykkyys

Emotionaalinen älykkyys

Selitämme sinulle, mikä on tunneäly ja miten tämä käsite syntyy. Lisäksi mitkä ovat tunneälyn hyödyt. Konseptin esittelee psykologi Howard Gardner vuonna 1983. Mikä on tunneäly? Emotionaalisella älykkyydellä tarkoitetaan psykologisia kykyjä ja taitoja, jotka sisältävät oman ja muiden tunteiden tunteen, ymmärtämisen, hallinnan ja muokkaamisen . Emotionaalisesti ä

taajuus

taajuus

Selitämme, mikä taajuus on ja miten voidaan mitata tämä suuruus. Lisäksi tämän termin eri merkitykset. Taajuus on mitattava hertseillä. Mikä on taajuus? Taajuus on suuruusluokka, joka mittaa toistojen lukumäärän, joka tapahtumalla voi olla aikayksikköä kohden. SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä), joka on useimpien maailman maiden käyttämä yksikköjärjestelmä, sanoo, että taajuus on mitattava hertsillä (Hz). Kysyt, mikä on hertsi? H

uskollisuus

uskollisuus

Selitämme, mitä uskollisuus on ja mitä tarkoittaa olla uskollinen henkilö. Mikä on epälojaalius ja miten se havaitaan. Isänmaallisuus ja eläinuskollisuus. Ihmisen parhaana ystävänä pidetään uskollisinta eläintä. Mikä on uskollisuus? Lojaaliksi ihminen on epäilemättä yksi ihmiskunnan kunnioitettavimmista ominaisuuksista , varsinkin kun kyse on suhteesta tai ystävyydestä, koska se auttaa ylläpitämään vahvaa sidettä ja luomaan luottamusta toinen Uskollisuus tarkoittaa pohjimmiltaan lupaamiemme toteuttamista , vaikka olosuhteet olisivatkin haitalliset. Uskollisuus on hyve, ja

Teotihuacan-kulttuuri

Teotihuacan-kulttuuri

Selitämme kaiken Teotihuacan-kulttuurista. Sijainti, talous, uskonto ja muut ominaisuudet. Lisäksi sen tärkeimmät panokset. Teotihuacan-kulttuuri tunnetaan vain määräävän kaupungin jäännöksistä. Mikä oli Teotihuacan-kulttuuri? Teotihuacanin tai Teotihuacan kulttuurista puhutaan puhuttaessa tuntemattomista asukkaista, jotka ovat lähtöisin muinaisesta Teotihuacan kaupungista , joka on yksi Espanjan edeltävän Mesoamerican suurimmista kaupungeista. Tämä kaupunki pe