• Friday January 28,2022

Sulamispiste

Selitämme, mikä sulamispiste on ja mitkä ovat sen ominaisuudet. Esimerkkejä sulamispisteestä. Lisäksi mikä kiehuu.

Jään sulamispiste: 0 ° C.
 1. Mikä on sulamispiste?

Sulamispistettä kutsutaan lämpötiloksi, jossa kiinteän aineen aine sulaa, ts. Se menee nestemäiseen tilaan. Tämä tapahtuu vakiona lämpötilassa ja on aineen intensiivinen ominaisuus, mikä tarkoittaa, että se ei riipu massasta tai koosta: saavutettava lämpötila on aina sama.

Puhtailla aineilla on korkeammat sulamispisteet ja pienempi variaatioalue, toisin kuin epäpuhtaissa aineissa (seoksissa): mitä enemmän ainetta sekoitetaan, sitä alhaisempi sulamispiste ja suurempi variaatio, kunnes saavutetaan eutektinen piste, lämpötila, joka vastaa kyseisen aineen kutakin atomia. Siksi tätä ominaisuutta voidaan käyttää yhdessä aineen kiehumispisteen kanssa materiaalien puhtauden määrittämiseksi.

Lisäksi paine vaikuttaa vähän sulamispisteeseen, toisin kuin kiehumispiste, ja se on yleensä yhtä suuri kuin aineen jäätymispiste ( joista nesteistä tulee kiinteitä) useimmille aineille.

Joissakin tapauksissa sulamispisteellä on negatiiviset lämpötila-arvot: tämä tarkoittaa, että siitä lämpötilasta jäädytetty aine palaa alkuperäiseen nestemäiseen faasiinsa.

Fuusio on siis vaihemuutosprosessi (kiinteästä nestemäiseksi), joka toimii kalorienergian syöttämisestä järjestelmään tai aineeseen, mikä saa atomit liikkumaan voimakkaammin ja voittamaan jäykän rakenteen. Ja virtaus.

Se on hyvin yleinen prosessi esimerkiksi metallurgisessa teollisuudessa, jossa mineraalit ja metallit sulatetaan antamaan niille erityinen muoto ennen kuin ne antavat niiden palata kiinteyteen (jäähdyttämällä ja menettämällä syötetyn lämmön).

Katso myös: Chemical Link.

 1. Esimerkkejä sulamispisteestä

Joitakin esimerkkejä sulamispisteistä ovat seuraavat:

 • Veden (H20) sulamispiste: 0 ° C
 • Kuparin (Cu) sulamispiste: 1085 ° C
 • Alumiinin (Al) sulamispiste: 660 ° C
 • Kullan sulamispiste (Au): 1064 ° C
 • Hopean (Ag) sulamispiste: 962 ° C
 • Teräksen sulamispiste: noin 1375 ° C (sen seoksesta riippuen)
 • Hiilen (C) sulamispiste: 3500 ° C
 • Kalium (K) sulamispiste: 64 ° C
 • Volframin sulamispiste (W): 3422 ° C
 • Argonin (Ar) sulamispiste: -189 ° C
 • Jään sulamispiste: 0 ° C
 • Alkoholin sulamispiste: -117 ° C
 • Raudan (Fe) sulamispiste: 1539 ° C
 • Lyijyn sulamispiste (Pb): 328 ° C
 • Elohopean sulamispiste (Hg): -39 ° C
 • Typen (N) sulamispiste: -218 ° C
 • Vety (H) sulamispiste: -259 ° C
 • Asetaldehydin sulamispiste: -123, 5 ° C

Se voi palvella sinua: aineen ominaisuudet.

 1. Kiehumispiste

Kiehumispiste tapahtuu kiehuessa vettä ja muuttamalla se höyryksi.

Samanlainen kuin sulamispiste, kiehumispiste on se lämpötila, jossa nesteen molekyylit ylittävät rakenteensa ja tekevät kaasumaisen muodon. Näin tapahtuu esimerkiksi kiehuessaan vettä ja muuttamalla se höyryksi . Tähän lämpötilaan vaikuttavat voimakkaasti paine, aineen molekyylimassa ja ylitettävien molekyylien välisten voimien tyyppi (napaisuus, kovalenssi jne.).

Kiehumispistettä ei kuitenkaan voida nostaa äärettömyyteen . Lopulta saavutetaan kriittinen lämpötila, jonka yläpuolella ei ole tunnistettavaa nestefaasia, koska kaasufaasin tiheys kasvaa paineen mukaan. Siten jokaisella materiaalilla on kiehumispisteensa molekyyliensä luonteen ja käyttäytymisen mukaan.

Sulamispiste ja kiehumispiste eivät ole vertailukelpoisia, eikä niitä pidä sekoittaa.

Seuraa: Kiehumispiste.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Siirtogeeniset organisaatiot

Siirtogeeniset organisaatiot

Selitämme sinulle, mitä siirtogeeniset organismit ovat, miten ne luokitellaan ja miten ne saadaan. Sen edut, haitat ja esimerkit. Siirtogeeniset ruuat voisivat ratkaista maailman nälän. Mitä ovat siirtogeeniset organismit? Transsukupuoliset organismit tai geneettisesti muunnetut organismit (GMO) tunnetaan kaikille eläville olennoille, joiden geenimateriaali on väärennetty ihmisen väliintulon avulla geenitekniikan tuloksena TICA. Tähän v

kapitalismi

kapitalismi

Selitämme sinulle, mikä kapitalismi on ja kuinka tämä talousjärjestelmä syntyy. Eroja sosialismissa ja vaiheissa Marxin mukaan. Yksityinen omaisuus ja vapaa kauppa ovat sen perusta. Mikä on kapitalismi? Kapitalismi on taloudellinen järjestelmä, jossa pääoma ylittää työvoiman ja on vaurauden perusta . Tässä järjes

Fyysiset ilmiöt

Fyysiset ilmiöt

Selitämme sinulle, mitkä ovat fyysiset ilmiöt, niiden ominaisuudet, mitä tyyppejä on olemassa ja erilaisia ​​esimerkkejä. Lisäksi kemialliset ilmiöt. Fysikaaliset ilmiöt eivät vaikuta kemialliseen koostumukseen. Mitkä ovat fyysiset ilmiöt? Sitä kutsutaan fysikaalisiksi ilmiöiksi tai fysikaalisiksi muutoksiksi aineen tilan muutoksiin, jotka tapahtuvat muuttamatta saman kemiallista koostumusta , koska niihin ei liity mitään n kemiallisten reaktioiden tyyppi. Viimeisessä niistä

Moderni tiede

Moderni tiede

Selitämme sinulle, mikä on moderni tiede ja miten tieteellinen vallankumous syntyi. Mitkä ovat sen pääominaisuudet. Moderni tiede syntyi renessanssin ns. Tieteellisessä vallankumouksessa. Mikä on moderni tiede? Moderni tiede ymmärretään tapana käsittää maailma ja sitä kuvaava tieteellinen tieto, joka rakennettiin länteen 16. ja 17. vuosis

ego

ego

Selitämme sinulle, mitä ego on, mitkä ovat sen merkitykset eri kulttuureissa ja kuinka egokeskeinen tulee toimintaan. Ego on taipumus olla liian keskittynyt persoonallisuuteen. Mikä on ego? Yleensä, kun puhumme aiheesta, tarkoitamme kohteen kykyä tunnistaa itsensä yksilönä ja olla tietoinen omasta identiteetistään. Tämä, puh

Kognitiivinen kehitys

Kognitiivinen kehitys

Selitämme, mikä on kognitiivinen kehitys ja mistä Piagetin teoria koostuu. Lisäksi kognitiivisen kehityksen neljä vaihetta. Kognitiivinen kehitys on alkanut varhaislapsuudessa. Mikä on kognitiivinen kehitys? Kun puhumme kognitiivisesta kehityksestä, tarkoitamme erilaisia ​​vaiheita, jotka vakiinnuttavat ihmisen luontaisen kyvyn ajatella , miettiä ja käyttää henkisiä työkalujaan. Se on asteittai