• Tuesday June 22,2021

Sulamispiste

Selitämme, mikä sulamispiste on ja mitkä ovat sen ominaisuudet. Esimerkkejä sulamispisteestä. Lisäksi mikä kiehuu.

Jään sulamispiste: 0 ° C.
 1. Mikä on sulamispiste?

Sulamispistettä kutsutaan lämpötiloksi, jossa kiinteän aineen aine sulaa, ts. Se menee nestemäiseen tilaan. Tämä tapahtuu vakiona lämpötilassa ja on aineen intensiivinen ominaisuus, mikä tarkoittaa, että se ei riipu massasta tai koosta: saavutettava lämpötila on aina sama.

Puhtailla aineilla on korkeammat sulamispisteet ja pienempi variaatioalue, toisin kuin epäpuhtaissa aineissa (seoksissa): mitä enemmän ainetta sekoitetaan, sitä alhaisempi sulamispiste ja suurempi variaatio, kunnes saavutetaan eutektinen piste, lämpötila, joka vastaa kyseisen aineen kutakin atomia. Siksi tätä ominaisuutta voidaan käyttää yhdessä aineen kiehumispisteen kanssa materiaalien puhtauden määrittämiseksi.

Lisäksi paine vaikuttaa vähän sulamispisteeseen, toisin kuin kiehumispiste, ja se on yleensä yhtä suuri kuin aineen jäätymispiste ( joista nesteistä tulee kiinteitä) useimmille aineille.

Joissakin tapauksissa sulamispisteellä on negatiiviset lämpötila-arvot: tämä tarkoittaa, että siitä lämpötilasta jäädytetty aine palaa alkuperäiseen nestemäiseen faasiinsa.

Fuusio on siis vaihemuutosprosessi (kiinteästä nestemäiseksi), joka toimii kalorienergian syöttämisestä järjestelmään tai aineeseen, mikä saa atomit liikkumaan voimakkaammin ja voittamaan jäykän rakenteen. Ja virtaus.

Se on hyvin yleinen prosessi esimerkiksi metallurgisessa teollisuudessa, jossa mineraalit ja metallit sulatetaan antamaan niille erityinen muoto ennen kuin ne antavat niiden palata kiinteyteen (jäähdyttämällä ja menettämällä syötetyn lämmön).

Katso myös: Chemical Link.

 1. Esimerkkejä sulamispisteestä

Joitakin esimerkkejä sulamispisteistä ovat seuraavat:

 • Veden (H20) sulamispiste: 0 ° C
 • Kuparin (Cu) sulamispiste: 1085 ° C
 • Alumiinin (Al) sulamispiste: 660 ° C
 • Kullan sulamispiste (Au): 1064 ° C
 • Hopean (Ag) sulamispiste: 962 ° C
 • Teräksen sulamispiste: noin 1375 ° C (sen seoksesta riippuen)
 • Hiilen (C) sulamispiste: 3500 ° C
 • Kalium (K) sulamispiste: 64 ° C
 • Volframin sulamispiste (W): 3422 ° C
 • Argonin (Ar) sulamispiste: -189 ° C
 • Jään sulamispiste: 0 ° C
 • Alkoholin sulamispiste: -117 ° C
 • Raudan (Fe) sulamispiste: 1539 ° C
 • Lyijyn sulamispiste (Pb): 328 ° C
 • Elohopean sulamispiste (Hg): -39 ° C
 • Typen (N) sulamispiste: -218 ° C
 • Vety (H) sulamispiste: -259 ° C
 • Asetaldehydin sulamispiste: -123, 5 ° C

Se voi palvella sinua: aineen ominaisuudet.

 1. Kiehumispiste

Kiehumispiste tapahtuu kiehuessa vettä ja muuttamalla se höyryksi.

Samanlainen kuin sulamispiste, kiehumispiste on se lämpötila, jossa nesteen molekyylit ylittävät rakenteensa ja tekevät kaasumaisen muodon. Näin tapahtuu esimerkiksi kiehuessaan vettä ja muuttamalla se höyryksi . Tähän lämpötilaan vaikuttavat voimakkaasti paine, aineen molekyylimassa ja ylitettävien molekyylien välisten voimien tyyppi (napaisuus, kovalenssi jne.).

Kiehumispistettä ei kuitenkaan voida nostaa äärettömyyteen . Lopulta saavutetaan kriittinen lämpötila, jonka yläpuolella ei ole tunnistettavaa nestefaasia, koska kaasufaasin tiheys kasvaa paineen mukaan. Siten jokaisella materiaalilla on kiehumispisteensa molekyyliensä luonteen ja käyttäytymisen mukaan.

Sulamispiste ja kiehumispiste eivät ole vertailukelpoisia, eikä niitä pidä sekoittaa.

Seuraa: Kiehumispiste.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

synapse

synapse

Selitämme mitä synapsit ovat ja minkä tyyppisiä synapsia esiintyy. Lisäksi sairaudet, jotka voivat vaikuttaa tähän prosessiin. Synapsia suoritetaan kahden neuronin tai yhden neuronin ja toisen solun välillä. Mikä on synapse? Erityinen solujen välinen lähestymistapa , joka suoritetaan kahden neuronin tai neuronin ja toisen solun (efektorin tai vastaanottajan) välillä, tunnetaan synapsina. Tässä proses

runous

runous

Selitämme, mikä on runous, ja esimerkki pikkukukka nimeltä runous. Lisäksi mitkä ovat runollisen genren resurssit. Runossa lauseita kutsutaan jakeiksi ja jaeryhmiä kutsutaan stanzoiksi. Mikä on runous? Runous on taiteeseen, kauneuteen ja tunteisiin liittyvä genre . Runoilukirjoittajien lahjat ja kyky tunnustetaan sanojen, metafoorien ja jumaluuksien hienoilla valinnoilla, jotka tarjoavat heidän teoksilleen musikaalisuutta. Suositu

polyeteeni

polyeteeni

Selitämme, mikä polyeteeni on, sen tärkeimmät ominaisuudet ja tämän kuuluisan polymeerin erilaiset käyttötavat. Polyeteeni on yksi taloudellisimmista muovimateriaaleista. Mikä on polyeteeni? Se tunnetaan nimellä `` polyeteeni '' (PE) tai `` polymetyleeni '' yksinkertaisimmillaan polymeereistä kemiallisesti, koostuen lineaarisesta ja toistuvasta atomien yksiköstä hiili ja vety. Se on yksi

käyminen

käyminen

Selitämme, mikä käyminen on, millaisia ​​käymismuotoja voidaan käyttää ja millaisia ​​käytöksiä sillä on. Käymisprosessin havaitsi ranskalainen kemisti Louis Pasteur. Mitä käyminen on? Epätäydellistä hapettumisprosessia kutsutaan fermentaatioksi , joka ei vaadi happea tapahtuvan ja josta saadaan orgaaninen aine. Se on katabolistyyppine

talja

talja

Selitämme, mikä on hihnapyörä ja mikä on tämän koneen historia. Lisäksi olemassa olevat hihnapyörät ja sen muodostavat osat. Hihnapyörä välittää voiman ja toimii vetomekanismina. Mikä on hihnapyörä? Se tunnetaan " hihnapyöränä" yksinkertaiselle koneelle, joka on suunniteltu siirtämään voimaa ja toimimaan vetomekanismina vähentäen voiman määrää, joka tarvitaan painon siirtämiseen tai ripustamiseen ilmassa Se koostuu pyörästä, joka kääntyy keskiakselille ja varustettuna kehällä kanavalla, jonka läpi köysi kulkee. Hihnapyörä voidaan määritellä myös köy

asiakas

asiakas

Selitämme sinulle, mikä asiakas on ja miksi se on niin tärkeä taloudelle. Lisäksi joitain merkityksiä tälle käsitteelle. Asiakas on se, joka saa vapaaehtoisesti jotain vastineeksi jostakin muusta toimittamastaan. Mikä on asiakas? Asiakaskonseptin avulla viitataan ihmisiin tai yhteisöihin, jotka käyttävät toisen tarjoamia resursseja tai palveluita . Tämän ilmai