• Friday January 28,2022

protokolla

Selitämme, mikä on protokolla (käytännesääntöinä ja tietotekniikassa). Lisäksi protokollatyypit ja joitain esimerkkejä.

Nämä käyttäytymiset tai säännöt voivat sisältää tiettyjä pukeutumistapoja.
  1. Mikä on protokolla?

Pöytäkirja viittaa määritelmässään eniten käytettyihin käyttäytymiseen ja sääntöihin, joita tietyn yhteiskunnan ihmisten tulisi tuntea ja kunnioittaa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi alueilla. upseerit tietystä syystä tai koska hänellä on asema, joka vaatii tämän pöytäkirjan.

Sana protokolla on peräisin latinalaisesta protoollumista, joka jo johdettiin kreikkalaisesta käsitteestä. Espanjan kielellä pöytäkirja on joukko sääntöjä tai ohjeita, joita noudatetaan, lailla tai perinteillä.

Nämä käyttäytymiset tai säännöt voivat sisältää pukeutumistapoja, hyviä tapoja tai jopa asenteita . Joissakin maissa, esimerkiksi silloin, kun hallitusmuoto on edelleen monarkinen, niiden on noudatettava pöytäkirjaa paljon tiukemmin toisin kuin toiset. Tapaus, joka herättää aina huomiota puhuttaessa noudatettavista protokollista, on hattujen pakollinen käyttö kun kuninkaallisia häitä vietetään Englannissa.

Pöytäkirjoja ei ole olemassa vain virallisilla aloilla, koska kansalaisten, joilla ei ole mitään erityisvirastoa, on noudatettava erilaista käyttäytymistä ja sääntöjä, jotka on aiemmin sovittu yhteiskunnassa. Nämä pöytäkirjat liittyvät yleensä tottelevaisuuteen ja kunnioitukseen viranomaisia ​​kohtaan . Hierarkkiset organisaatiot, kuten asevoimat, kirkon instituutio tai jopa koulu, ovat yleisimpiä esimerkkejä siitä, että ihmisten on noudatettava määrättyä menettelyä.

Se voi palvella sinua: tietokoneprotokolla.

  1. Protokolla muilla aloilla

Sosiaalisia sääntöjä, jotka asettavat käytöksen julkisesti, kutsutaan protokolliksi.

Protokolla voi olla useita asioita riippuen tilanteesta, jossa yksi on, esimerkiksi asiakirja, joka osoittaa, kuinka toimia tietyssä tilanteessa . Protokollaksi kutsutaan myös sosiaalisia sääntöjä, jotka asettavat käytöksen julkisesti, esimerkiksi illallisella. Tiedämme yleensä protokollan ns. Etikettinä (antaa joitain esimerkkejä, pureskella ruokaa suulla kiinni tai pitää käytöstavat ensin).

Seuraavat ovat joitain monista merkityksistä, jotka tällä käsitteellä on:

  • Lääketiede. Lääketieteessä protokolla viittaa kliinisiin tai prekliinisiin tutkimuksiin, joissa arvioidaan uutta lääkettä ja lisätään jonkinlaista indikaatiota tai ominaisuutta jo tunnetulle ja myytävälle lääkkeelle. Ne ovat yleensä tietolähteitä, joilla on jonkin verran uutta tieteelle. Ne voivat esiintyä muun muassa psykologian, sosiologian aloilla. Samoin hoitoprotokolla on asiakirja, jolla on tietoja hoidettavasta potilaasta ja joka toimii opasna lääkäreille päätettäessä hoidon tai sairauden jatkamisesta ottaen huomioon tämän tutkimuksen antamat viitteet.
  • Kansainvälinen oikeus Kansainvälisessä oikeudessa pöytäkirja on liite alkuperäiseen kansainväliseen sopimukseen, toisin sanoen alkuperäisen sopimuksen muuttaminen tai jatkaminen. Joissain tapauksissa, kuten ilmastomuutosta koskevassa Kioton pöytäkirjassa, itse pöytäkirjaa vietettiin enemmän ja sen merkitys oli suurempi kuin yleissopimus.
  • Tietokone. Tietotekniikassa ja tietoliikenteessä viestintäprotokolla on joukko sääntöjä ja standardeja, joiden tarkoituksena on ohjata viestijaksoja, jotka tapahtuvat samassa verkossa olevien yksiköiden välisessä viestinnässä. Puhelimet tai tietokoneet ovat esimerkkejä tästä viestinnästä.
  • Internet-yhteyskäytäntö Internet Protocol ( Internet Protocol ) on viestintäprotokolla, jossa on digitaalista dataa, joka luokitellaan toiminnallisella tavalla verkkokerroksessa kansainvälisen OSI-mallin mukaisesti.
  • Tutkimusprotokolla Tutkimusprotokolla on sellainen, joka sisältää tavoitteet, suunnittelun, metodologian ja tietyt näkökohdat, jotka on otettava huomioon tutkimuksen tai tieteellisen kokeen toteuttamiseksi ja järjestämiseksi. Pöytäkirjassa on oltava tausta ja syyt, miksi tutkimusta suoritetaan. Sinun on puolestaan ​​määritettävä, millä parametreilla saadut tulokset mitataan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tieteellinen ajatus

Tieteellinen ajatus

Selitämme sinulle, mikä tieteellinen ajatus on ja miten se syntyi. Lisäksi tieteellisen ajattelun ominaispiirteet ja esimerkit. Tieteellinen ajattelu perustuu järkeen ja kriittiseen henkeen. Mikä on tieteellinen ajattelu? Tieteellinen ajattelu on päättelymuoto, jonka aloitti moderni tiede . Se perustuu skeptisyyteen, havaintoihin ja kokeiluihin, toisin sanoen todistettavaan todisteeseen tekemistämme tulkinnoista maailmasta ja sitä hallitsevista laeista. Tieteel

ylitys

ylitys

Selitämme sinulle, mikä on mikroyritys ja mitkä ovat sen pääominaisuudet. Lisäksi sillä on etuja ja haittoja. Mikroyrittäjä on henkilö, joka kykenee perustamaan yhden tai useamman pienen mikroyrityksen. Mikä on mikroyritys? Mikroyrityskonsepti on termi, jota käytetään erottamaan yritys sen koon lisäksi kuukausittaisista tai vuosituloista . Se sisältyy p

arkisto

arkisto

Selitämme mitä tiedosto on ja minkä tyyppisiä tiedostoja on olemassa. Lisäksi miten tietokone tiedosto muodostetaan. Kirjastot ovat huippuluokan arkistovarastoja. Mikä on tiedosto? Arkistoinnin käsite tulee Latinalaisesta arkistosta , ja se viittaa joukkoon asiakirjoja, jotka julkiset tai yksityiset fyysiset tai oikeushenkilöt ovat toimittaneet toimintansa aikana. Tämä m

MembranaPlasmtica

MembranaPlasmtica

Selitämme sinulle, mikä plasmamembraani on ja kuinka sen rakenne on. Lisäksi tämän lipidikerroksen päätoiminnot. Plasman kalvo ei ole näkyvissä optisen mikroskoopin alla. Mikä on kalvo? Sitä kutsutaan membraanikalvoksi, membraaniksi, solukalvoksi, plasmasysteemeksi , sytoplasmisen membraaniksi, kaksoiskerrokseksi Pähkinät, jotka löytävät solut ja rajaavat solut , toimivat rajana sisätilojen välillä, ja sisältävät saman, ja mahdollistavat myös fysikaalis-kemiallinen tasapaino ympäristön ja solusytoplasman välillä. Kalvokalvo ei ole näkyvis

Yleisen painovoiman laki

Yleisen painovoiman laki

Selitämme sinulle, mikä on universaalin gravitaation laki, kuinka se on sen kaava ja lausunto. Lisäksi esimerkkejä sen kaavan käytöstä. Universaalisen painovoiman laki kuvaa kehon painovoimaista vuorovaikutusta. Mikä on universaalin gravitaation laki? Universaalin gravitaation laki on yksi fyysisistä laeista, jotka Isaac Newton on muotoillut kirjassaan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , 1687. Suhteel

graffiti

graffiti

Selitämme, mikä on graffiti ja termin alkuperä. Lisäksi graffitityypit ja tämän taiteellisen tekniikan historia. Yleensä graffitit suoritetaan korkeilla tai hyvin näkyvillä seinillä. Mikä on graffiti? Sitä kutsutaan `` graffitiksi, `` graffitiksi tai `` maalattuksi '' katumaalauksen tai kuvataiteen tapana, yleensä laittomana tai paralegaalisena, jota yleensä käytetään suurilla kaupunkialueiden alueilla: seinillä, porteilla, seinät jne. Se vaihtelee ylee