• Sunday May 16,2021

Materiaalin ominaisuudet

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat aineen ominaisuudet. Yleiset, erityiset, intensiiviset ja laajat ominaisuudet.

Aine on kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa.
 1. Mitkä ovat aineen ominaisuudet?

Aine on kaikki, joka vie tietyn määrän energiaa, joka on kerätty osaan havaittavissa olevaa maailmankaikkeutta, mikä tekee siitä tilallisen sijainnin, johon ajan kuluminen vaikuttaa suoraan.

Aine on siis kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa.

Sen ominaisuudet jaetaan yleensä yleisiin ominaisuuksiin (eli kaikkiin materiaaleihin) ja erityisominaisuuksiin, jotka ovat materiaalitapauksen erityispiirteet.

Se voi palvella sinua: asian asiasta.

 1. Aineen yleiset ominaisuudet

Huokoisuus tarkoittaa rajoittavia hiukkasten välisiä rakoja.

Aineen yleiset ominaisuudet ovat:

 • Laajennus: antaa varata tietyn tilan.
 • Massa: on määrä ainetta, jonka elin sisältää.
 • Inertia: estää siirtymisen ilman voiman vaikutusta, läpäisemättömyys, joka tekee muusta aineesta, ei voi viedä samaa tilaa.
 • Huokoisuus: tarkoittaa sitä muodostavien hiukkasten välisiä rakoja.
 • Jaettavuus: on kyky jakaa osiin koko aihe.
 • Joustavuus: antaa aineen palata alkuperäiseen muotoonsa, kun voima lakkaa käyttämästä voimaansa ja lopulta lämpötilaa.

Se seuraa: Materiaalin yleiset ominaisuudet.

 1. Aineen erityisominaisuudet

Aineen erityisominaisuudet ovat:

 • Tiheys : on massan määrä tilavuusyksikköä kohti. Jokaisella aineella on oma tiheys.
 • Tilavuus : on tila, jonka asia vie. Runkoilla on kolme ulottuvuutta: korkeus, leveys ja pituus.
 • Sulamispiste : riippuu kiinteän aineen erityisestä ominaisuudesta, jonka kautta se siirtyy kiinteydestä nestemäiseen tilaan.
 • Sähköenergian johtavuus : on kappaleita, jotka johtavat sähköenergiaa enemmän kuin toiset, on myös materiaaleja, jotka ovat suoraan johtamattomia ja eristävät sähköenergiaa, tämä riippuu materiaalirungon erityisominaisuuksista.
 • Lämmönjohtavuusaste : lämmönjohtavuus on energian siirtoa, joka ilmaistaan ​​aineen lämpötilan nousuna tai laskuna, koska edellisessä tapauksessa materiaalin ominaisuudet määräävät tai helpottavat lämpövaikutusta.

Lisää: Materiaalin erityisominaisuudet.

 1. Aineen laajat ja intensiiviset ominaisuudet

Intensiiviset ominaisuudet eivät riipu massasta, esimerkiksi väristä.

Toisaalta ominaisuudet voidaan luokitella laajoiksi tai intensiivisiksi:

 • Laajat ominaisuudet: ovat niitä, joiden mitattu arvo on massan ominaisuuksissa. Esimerkiksi: paino, pinta-ala, tilavuus, kaasunpaine, lämmön väheneminen tai lisääntyminen jne.
 • Intensiiviset ominaisuudet: Sen sijaan ne ovat mitattuja arvoja, jotka eivät riipu massasta, esimerkiksi väri, maku, reaktiivisuus, elektronegatiivisuus jne.
 1. Muut lähestymistavat aiheeseen

Jotkut kohdat ymmärtävät asiaa eri tavalla korostaen erityisiä ominaisuuksia ja käsittävät eri näkökulman, johon ne kuuluvat. Kuten kemialliset ominaisuudet, jotka ovat ominaisuudet, jotka ilmenevät muuttamalla materiaalien sisäistä tai molekyylisää rakennetta, kun ne ovat suorassa kosketuksessa muiden aineiden kanssa. Esimerkkejä tästä ovat hapetusprosessit.

Filosofiassa on alusta alkaen ollut myös lähestymistapa aineeseen, jossa se esiintyy luonnon ja sen muutosten ylläpitäjänä . Tämän ajatuksen mukaan havaittavissa olevat annetaan niin muodoissaan kuin muuttuvissakin muodoissa, ja sen esiintymisessä, johon sen kokonaisuus myötävaikuttaa ja missä liikettä löytyy.

Muinaisessa filosofisessa keskustelussa keskusteltiin aineen alkuperästä, yhden periaatteen tai monimuotoisen aineen lähteen olemassaolosta.

Tämä filosofinen teoreettinen lähestymistapa tunnistaa neljän perustavanlaatuisen elementin olemassaolon, jotka löytyisivät erilaisista mittauksista jokaisessa aiheessa, niiden välinen tasapaino johtaisi kunkin ominaisuuteen yksi heistä.

Nykyaikaisen tieteen tulon myötä todistusaineisto ja kvantitatiiviset tutkimukset etenivät päivitetyn ja yleisen ymmärryksen toteutumisessa, hylätäkseen maagiset, myyttiset tai metafyysiset elementit.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Hydraulinen energia

Hydraulinen energia

Selitämme, mikä on vesivoima ja miten vesivoimalaitos toimii. Tämän energian edut ja haitat ja esimerkit. Hydraulinen energia käyttää purojen, putouksien tai vesiputouksien kineettistä energiaa. Mikä on hydraulinen energia? Se tunnetaan nimellä hidr ulica, energ ah drica o hidroenerg a a la, joka on saatu cin energian käytöstä Eettisyys ja / tai virtausten, putouksien tai vesiputouksien potentiaali. Se on energ

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä? Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä. Mikä on sukupuolten tasa-arvo? Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi

litium

litium

Selitämme sinulle, mikä litium on ja mistä tämä kemiallinen alkuaine tulee. Löytö, käyttö ja läsnäolo ihmiskehossa. Litium on puhtaassa muodossaan pehmeää metallia, hopeanvalkoinen ja erittäin kevyt. Mikä on litium? Litium (Li) on alkalinen, metalli-, diamagneettinen, mutta erittäin reaktiivinen kemiallinen alkuaine, joka hapettuu nopeasti ilmassa tai vedessä Puhtaassa muodossaan se on pehmeää metallia, hopeanhohtoista ja erittäin kevyttä, mikä ei ole luonnossa vapaiden olosuhteiden mukaista. Se on natriumin kalt

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

hengitys

hengitys

Selitämme sinulle, mikä hengitys on ja miksi hengitämme. Lisäksi kuinka hengitysprosessi on ja mitä soluille tapahtuu hengitettäessä. Hengitys tunnetaan yleisesti prosessina, jolla hengitämme ilmaa. Mikä on hengitys? Hengitys on eläville olennoille tyypillinen biologinen prosessi , jonka tavoitteena on pitää kehosi aktiivisena (siksi elossa) vaihtamalla hiilidioksidi happea. Geno. Heng

Kemiallinen sidos

Kemiallinen sidos

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen sidos ja miten ne luokitellaan. Esimerkkejä kovalenttisista sidoksista, ainutlaatuisista sidoksista ja metallisista sidoksista. Kemialliset sidokset voivat rikkoutua tietyissä ja tietyissä olosuhteissa. Mikä on kemiallinen sidos? Tiedämme kemiallisina sidoksina atomien ja molekyylien fuusioon suurempien ja monimutkaisempien kemiallisten yhdisteiden muodostamiseksi , joille on annettu stabiilisuus. Tässä