• Tuesday October 19,2021

Materiaalin ominaisuudet

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat aineen ominaisuudet. Yleiset, erityiset, intensiiviset ja laajat ominaisuudet.

Aine on kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa.
 1. Mitkä ovat aineen ominaisuudet?

Aine on kaikki, joka vie tietyn määrän energiaa, joka on kerätty osaan havaittavissa olevaa maailmankaikkeutta, mikä tekee siitä tilallisen sijainnin, johon ajan kuluminen vaikuttaa suoraan.

Aine on siis kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa.

Sen ominaisuudet jaetaan yleensä yleisiin ominaisuuksiin (eli kaikkiin materiaaleihin) ja erityisominaisuuksiin, jotka ovat materiaalitapauksen erityispiirteet.

Se voi palvella sinua: asian asiasta.

 1. Aineen yleiset ominaisuudet

Huokoisuus tarkoittaa rajoittavia hiukkasten välisiä rakoja.

Aineen yleiset ominaisuudet ovat:

 • Laajennus: antaa varata tietyn tilan.
 • Massa: on määrä ainetta, jonka elin sisältää.
 • Inertia: estää siirtymisen ilman voiman vaikutusta, läpäisemättömyys, joka tekee muusta aineesta, ei voi viedä samaa tilaa.
 • Huokoisuus: tarkoittaa sitä muodostavien hiukkasten välisiä rakoja.
 • Jaettavuus: on kyky jakaa osiin koko aihe.
 • Joustavuus: antaa aineen palata alkuperäiseen muotoonsa, kun voima lakkaa käyttämästä voimaansa ja lopulta lämpötilaa.

Se seuraa: Materiaalin yleiset ominaisuudet.

 1. Aineen erityisominaisuudet

Aineen erityisominaisuudet ovat:

 • Tiheys : on massan määrä tilavuusyksikköä kohti. Jokaisella aineella on oma tiheys.
 • Tilavuus : on tila, jonka asia vie. Runkoilla on kolme ulottuvuutta: korkeus, leveys ja pituus.
 • Sulamispiste : riippuu kiinteän aineen erityisestä ominaisuudesta, jonka kautta se siirtyy kiinteydestä nestemäiseen tilaan.
 • Sähköenergian johtavuus : on kappaleita, jotka johtavat sähköenergiaa enemmän kuin toiset, on myös materiaaleja, jotka ovat suoraan johtamattomia ja eristävät sähköenergiaa, tämä riippuu materiaalirungon erityisominaisuuksista.
 • Lämmönjohtavuusaste : lämmönjohtavuus on energian siirtoa, joka ilmaistaan ​​aineen lämpötilan nousuna tai laskuna, koska edellisessä tapauksessa materiaalin ominaisuudet määräävät tai helpottavat lämpövaikutusta.

Lisää: Materiaalin erityisominaisuudet.

 1. Aineen laajat ja intensiiviset ominaisuudet

Intensiiviset ominaisuudet eivät riipu massasta, esimerkiksi väristä.

Toisaalta ominaisuudet voidaan luokitella laajoiksi tai intensiivisiksi:

 • Laajat ominaisuudet: ovat niitä, joiden mitattu arvo on massan ominaisuuksissa. Esimerkiksi: paino, pinta-ala, tilavuus, kaasunpaine, lämmön väheneminen tai lisääntyminen jne.
 • Intensiiviset ominaisuudet: Sen sijaan ne ovat mitattuja arvoja, jotka eivät riipu massasta, esimerkiksi väri, maku, reaktiivisuus, elektronegatiivisuus jne.
 1. Muut lähestymistavat aiheeseen

Jotkut kohdat ymmärtävät asiaa eri tavalla korostaen erityisiä ominaisuuksia ja käsittävät eri näkökulman, johon ne kuuluvat. Kuten kemialliset ominaisuudet, jotka ovat ominaisuudet, jotka ilmenevät muuttamalla materiaalien sisäistä tai molekyylisää rakennetta, kun ne ovat suorassa kosketuksessa muiden aineiden kanssa. Esimerkkejä tästä ovat hapetusprosessit.

Filosofiassa on alusta alkaen ollut myös lähestymistapa aineeseen, jossa se esiintyy luonnon ja sen muutosten ylläpitäjänä . Tämän ajatuksen mukaan havaittavissa olevat annetaan niin muodoissaan kuin muuttuvissakin muodoissa, ja sen esiintymisessä, johon sen kokonaisuus myötävaikuttaa ja missä liikettä löytyy.

Muinaisessa filosofisessa keskustelussa keskusteltiin aineen alkuperästä, yhden periaatteen tai monimuotoisen aineen lähteen olemassaolosta.

Tämä filosofinen teoreettinen lähestymistapa tunnistaa neljän perustavanlaatuisen elementin olemassaolon, jotka löytyisivät erilaisista mittauksista jokaisessa aiheessa, niiden välinen tasapaino johtaisi kunkin ominaisuuteen yksi heistä.

Nykyaikaisen tieteen tulon myötä todistusaineisto ja kvantitatiiviset tutkimukset etenivät päivitetyn ja yleisen ymmärryksen toteutumisessa, hylätäkseen maagiset, myyttiset tai metafyysiset elementit.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kemiallinen kaava

Kemiallinen kaava

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen kaava, olemassa olevat tyypit, esimerkit ja niiden osat. Lisäksi symbolit ja kemialliset elementit. Kemiallisia kaavoja käytetään ilmaisemaan, mitä tapahtuu kemiallisen reaktion aikana. Mikä on kemiallinen kaava? Kemiallinen kaava on graafinen ilmaus elementeistä, jotka muodostavat minkä tahansa kemiallisen yhdisteen , samoin kuin niiden atomien lukumäärä ja suhteet., ja monissa

Peto ja saalista

Peto ja saalista

Selitämme sinulle, mitkä ovat saalistajat ja saaliinsa, mitkä ovat saalistajan ja saalistajan erot ja esimerkit saalistavista eläimistä. Petoeläin metsästää saalista syödäkseen sitä ja saadakseen siten energiaa. Mitkä ovat saalistajat ja saalista? Peto on keskeinen elinkaaren järjestelmä . Se on hiilen

kehitys

kehitys

Selitämme sinulle, mikä on kehitys, minkä tyyppisiä kehitys on olemassa ja joitain sen pääpiirteistä. Kehitys on monimutkainen käsite, joka määritellään hyvin erilaisten kriteerien perusteella. Mikä on kehitys? Käsitteellä kehitys on erilaisia ​​merkityksiä meitä kiinnostavien tietoalueiden mukaan . Esimerkiksi biologi

kollaasi

kollaasi

Selitämme sinulle, mikä kollaasi on ja kuinka tämä taiteellinen tekniikka syntyi. Lisäksi olemassa olevat kollaasityypit ja esimerkkejä niistä. Plastiikkataiteessa käytetään muun muassa valokuvia ja sanomalehtiä kollaasiin. Mikä on kollaasi? Sitä kutsutaan `` kollaasiksi '' (ranskalaisesta collerista, joka kääntää pegar ) a taiteellinen tekniikka, joka koostuu teosten rakentamisesta muovi agglomeroitumisen tai eri alkuperää olevien kappaleiden tai palojen yhdistelmän kautta, mikä antaa niille yhtenäisen sävyn. Toisin sanoen kyse on

väri

väri

Selitämme, mitä väri ja sen ominaisuudet sillä ovat. Lisäksi kuinka ensisijaiset ja toissijaiset värit muodostuvat. Väri on silmissämme tuotettu vaikutelma. Mikä on väri? Kun puhumme väristä, tarkoitamme visuaalia, joka syntyy näköelimissämme (silmissä) ja hermokeskuksemme (aivot) tulkitsee kromaattisen spektrin spesifisen valoäänen avulla. Tico. Kaikki vär

aihe

aihe

Selitämme sinulle, mikä on aihe ja miten tämä termi muuttui historian aikana. Lisäksi mitkä ovat sen eri merkitykset. Aihe voi viitata tuntemattomaan henkilöyn. Mikä on aihe? Aiheen käsite on peräisin latinalaisesta subiectuksesta, joka viittaa läheisesti siihen, millainen toimi perustuu . Sitä käyt