• Tuesday December 7,2021

moraalinen

Selitämme, mikä on tämän arvojoukon moraalinen ja pääpiirteet. Lisäksi olemassa olevat moraalin tyypit.

Moraalisuus määritellään normeiksi, jotka syntyvät itse yhteiskunnasta.
  1. Mikä on moraali?

Moraali koostuu sarjasta normeja, sääntöjä, arvoja, ideoita ja vakaumuksia ; jonka perusteella yhteiskunnassa elävä ihminen osoittaa käyttäytymistään.

Yksinkertaisesti sanottuna moraali on virtuaalinen tai epävirallinen käsikirja, jonka avulla ihminen osaa toimia . On kuitenkin olemassa raja-arvo sen merkityksen välillä, jonka eri virrat omistavat tälle käsitteelle. Vaikka jotkut rajoittavat sen vain yhteiskunnan tapoihin ja arvoihin; toiset omistavat piirteen kyvystä erottaa hyvät ja pahat.

Sosiologisemmasta näkökulmasta moraali on joukko normeja, jotka syntyvät itse yhteiskunnasta ja että vain sen ansiosta he saavat tarvittavan voiman asettamaan itsensä koko väestölle. Tulkinnasta riippumatta on kuitenkin tärkeää korostaa, että on olemassa kaksi elementtiä, joista moraalia ei voida erottaa: kulttuuri ja etiikka.

Kulttuurin osalta juuri se antaa näiden moraalisten sääntöjen luoda ja on kaikkien yhteiskunnan jäsenten hyväksyttävissä. Vaikka siitä ei ole selvää suoraan, niillä on suuri vaikutus toiseen tuotteeseen, jonka merkitys kunkin alueen tullien ja tapojen kannalta on tärkeä. Tästä syystä ehkä Uruguayn asukkaille saattaa olla moraalisesti virheellistä, että Kiinan tai muun itäisen maan asukkaille olisi moraalisesti oikea, asianmukainen ja tunnustettu.

Toisaalta etiikan tapauksessa ne ovat olleet elementtejä, jotka eri tekijät ovat aina liittäneet toisiinsa ; ja tämä ei ole muuta kuin koska moraali on etiikan perustuslaillinen ja perusta. Tunnustettujen kirjoittajien mukaan etiikka koostuu itse asiassa moraalinormien tutkimisesta, mikä vahvistaa ajatusta siitä, että molemmat käsitteet ovat erottamattomat .

On kuitenkin erittäin tärkeää erottaa toisistaan, että niiden etäisyys on vaikeaa, se ei ole synonyymi, koska kyllä, kahdella sanalla ei ole samaa Merkitys tai merkitys. Todellisuus on, että useimmissa tapauksissa niitä käytetään ekvivalentteina, koska sen hallussa olevaa filosofista komponenttia ei tunnusteta etiikassa.

Yleensä voidaan erottaa kaksi moraalin tyyppiä, objektiivinen ja subjektiivinen ; Joitakin moraalin luokituksia voidaan kuitenkin erottaa sovellettavan tieteen perusteella, esimerkiksi teologinen tai poliittinen moraali. Tällä tavalla se tunnetaan objektiivisena moraalina niille yleismaailmallisille normeille, jotka koostuvat sosiaalisista tosiasioista ja joita on olemassa ja joiden ylittymisen jälkeen jokainen yksilö päättää ottaa vai ei ottaa niitä elämäänsä.

Joidenkin kantojen mukaan on myös todettu, että objektiivisen moraalin olemassaolon kannalta on välttämätöntä ottaa todellisuus objektiiviseksi ja käyttää järkeä, jättäen syrjään kunkin näkemys. Vaikka päinvastoin, ne, jotka annetaan kunkin uskomuksen ympärillä, ovat subjektiivisia , siksi ne menettävät yleismaailmallisen luonteensa ja että niiden olemassaolo tai tunnustaminen riippuu siitä, kuinka ihminen niitä noudattaa.

Katso myös: Moraaliarvot.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Hengityselimet

Hengityselimet

Selitämme, mikä on hengityselin ja sen eri toiminnot. Lisäksi sitä muodostavat elimet ja sen sairaudet. Hengitysjärjestelmä vaihtaa kaasuja ympäristön kanssa. Mikä on hengityselin? Sitä kutsutaan `` hengityselimeksi ’’ tai `` hengityselimeksi '' kokonaisena elävien olentojen kehon elimistä ja kanavista, jotka antavat heidän vaihtaa kaasuja ympäristön kanssa, jossa he ovat. Tässä mielessä tä

symbioosi

symbioosi

Selitämme mitä symbioosi on ja minkä tyyppisiä symbioosia on olemassa. Lisäksi esimerkkejä ja kuinka symbioosi kehittyy psykologiassa. Symbioosissa yksilöt kilpailevat tai jakavat luonnon resursseja. Mikä on symbioosi? Biologiassa symbioosi on tapa, jolla eri lajien yksilöt suhtautuvat toisiinsa saadakseen hyötyä ainakin toisesta kahdesta . Symbioosi

väri

väri

Selitämme, mitä väri ja sen ominaisuudet sillä ovat. Lisäksi kuinka ensisijaiset ja toissijaiset värit muodostuvat. Väri on silmissämme tuotettu vaikutelma. Mikä on väri? Kun puhumme väristä, tarkoitamme visuaalia, joka syntyy näköelimissämme (silmissä) ja hermokeskuksemme (aivot) tulkitsee kromaattisen spektrin spesifisen valoäänen avulla. Tico. Kaikki vär

semantiikka

semantiikka

Selitämme sinulle, mikä on semantiikkaa ja komponentteja, joilla se määrittelee merkitykset. Lisäksi mikä on semanttinen perhe ja esimerkkejä. Semantiikka tutkii sanojen merkitystä. Mikä on semantiikka? Sitä kutsutaan merkitystutkimukselle omistettu kielitieteen semanttiseksi haaraksi, jonka nimi tulee kreikkalaisesta termestä s s mant ik s (Merkittävä merkitys ), ja se on fonetiikan, kieliopin ja morfosyntaksin kanssa yksi tärkeimmistä lähestymistavoista sanallisen kielen organisoituun tutkimukseen. Semantiikka ko

Auringonvalo

Auringonvalo

Selitämme, mikä on auringonvalo, mikä on sen alkuperä ja koostumus. Lisäksi miksi sen riskit ja hyödyt ovat niin tärkeitä. Maa saa päiväntasaajan alueillaan noin 4000 tuntia auringonvaloa vuodessa. Mikä on auringonvalo? Kutsumme auringonvaloon aurinkokunnan keskustähden, Auringon, koko sähkömagneettisen säteilyn spektriä . Sen läsnäolo t

ajattelu

ajattelu

Selitämme sinulle, mitä ihminen ajattelee ja millaisia ​​ajattelutapoja on olemassa. Tieteet, jotka opiskelevat ajattelua. Kaikki tyypit, taiteelliset ja tieteelliset, muodostuvat ajatuksesta. Mikä on ajatus? Ajatus on yksilöllisen luonteen älyllinen toiminta, joka tuotetaan järjen prosesseista . Ajatukse