• Tuesday June 28,2022

lääketiede

Selitämme sinulle, mikä lääke on ja kuinka tämä prosessi tulisi suorittaa. Lisäksi olemassa olevat erityyppiset mittaukset.

Yhdelle tai useammalle objektille on annettava erilaiset numeeriset arvot tai mitat.
  1. Mitä mittaus on?

Mittauksella yleensä verrataan yhden asian mittaa toisen mittaan . Tätä varten yhdelle tai useammalle objektille on määritettävä erilaiset numeeriset arvot tai mitat käyttämällä erilaisia ​​menettelytapoja.

Mittaaminen on siis perusprosessi, joka koostuu valitun kuvion vertaamisesta toiseen esineeseen tai ilmiöön, jonka fyysinen suuruus on sama kuin tämä, jotta pystytään Laske kuinka monta kertaa kuvio sisältyy kyseiseen suuruuteen. Tämä toiminto, joka näyttää niin yksinkertaiselta laskettavalta, on kuitenkin vaikeaa, kun se, mitä haluat mitata ja ilmaista numeerisesti, on hiukan aineettomampaa tai jopa katoavampi.

Katso myös: Mitä mittaus tapahtuu?

  1. Kuinka prosessin pitäisi olla?

Mittausprosessia tulisi soveltaa toistaen useissa tapauksissa.

Mittausprosessin tarkoituksena on erottaa esineet, ilmiöt tai tapaukset ja luokitella ne sitten . Voidakseen tämän prosessin on täytettävä tietyt vaatimukset ja periaatteet. Ensinnäkin sen on oltava voimassa. Eli on oltava tapoja osoittaa tapa, jolla mittaus suoritetaan.

Lisäksi mittausprosessin on oltava luotettava, sitä on sovellettava toistuvasti useissa tapauksissa ja aina oltava samat - tai vastaavat - tulokset. Viimeinkin tarkkuusprosessi on välttämätön , mikä tarkoittaa, että mitan tulisi olla tarkka, kun se voidaan löytää täysin tarkkuudella saavutettavan tarkoituksen suhteen.

  1. Mittaustyypit

Mittauksia on erityyppisiä ja kehitämme niitä alla:

  • Suora mittaus: Voimme saada tämän tyyppisen mittauksen käyttämällä mittauslaitetta, joka pystyy vertaamaan mitattavaa muuttujaa tietyllä kuviolla. Tämän tyyppisessä mittauksessa on verrattava kahta objektia, joilla on sama ominaisuus. Toisin sanoen, jos käytämme paksuutta, objektin pituus lasketaan verrattuna siihen määritettyyn pituuteen. Toinen selvä esimerkki tästä on, jos mitataan objektin taajuus strobosagedillä.
  • Toistettavat mitat: Nämä ovat niitä, joissa voidaan aina saada sama tulos, jos saman muuttujan ja käytetyn mittalaitteen välillä voidaan tehdä vertailuja. Nämä ovat menettelyjä, jotka eivät tuhoa tai aiheuta merkittäviä muutoksia mitattavassa kohteessa. Esimerkiksi, jos sängyn sama puoli mitataan useita kertoja, tulokset ovat aina samat.
  • Tilastollinen mittaus: Se tapahtuu, kun saadaan erilaisia ​​tuloksia samanaikaisesti, vaikka saman muuttujan ja valitun saman mittauslaitteen välillä tehdään useita vertailuja. Jos haluat verrata tietyn sanomalehden lukijoiden lukumäärää, vaikka lukumäärä on erilainen päivittäin, voit myös saavuttaa tuloksen, joka on keskiarvo tai vuosiarvo.
  • Epäsuora mittaus: Muuttujien välisiä mittauksia ei aina voida laskea suoraan joko koon, luonteen tai muiden mahdollisten esteiden takia. Tästä syystä epäsuora mittaus tapahtuu, kun haluttu mittaus lasketaan laskemalla yksi tai useampi eri suuruusluokka, jotta voidaan sitten laskea haluttu suuruus laskemalla suoraan laskettu suuruus tai suureet.

Tulokset eivät kuitenkaan ole aina tyydyttäviä, koska mittauksia tehtäessä voi esiintyä erityyppisiä virheitä . Virheiden esiintymisestä riippuen voidaan erottaa systemaattiset virheet tai satunnaiset virheet. Toisaalta, jos viitataan virheiden kvantifiointiin, voimme löytää absoluuttisia virheitä tai suhteellisia virheitä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kasvisolu

Kasvisolu

Selitämme, mikä kasvisolu on, miten se luokitellaan ja sen muodostavat osat. Lisäksi sen toiminnot ja mikä on eläinsolu. Kasvisolu erottuu eläimestä huolimatta siitä, että ne ovat molemmat eukaryootit. Mikä on kasvisolu? Kasvisolu on sellainen, joka yhdistää kasvien kudoksia ja muita fotosynteesiä kykeneviä elämän muotoja, jotka on yleensä ryhmitelty elinajan alle . vihannes. Kasvi

syrjintä

syrjintä

Selitämme, mikä on syrjintä, olemassa olevat tyypit, sen syyt ja seuraukset. Lisäksi esimerkkejä ja syrjintää Meksikossa. Syrjintä on sosiaalinen käyttäytyminen, joka tuottaa erityyppisiä eriarvoisuuksia. Mitä syrjintä on? Syrjinnästä puhuttaessa viitataan yksilöiden, instituutioiden, organisaatioiden tai minkä tahansa sosiaalisen toimijan suorittamaan sosiaaliseen käyttäytymiseen, joka tuottaa ja toistaa vahingossa tai laiminlyönnillä tiettyjä taloudellisen tyyppisiä epätasa-arvoisuuksia. Sosiaalinen, sosiaalin

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

aro

aro

Selitämme, mitkä ovat stepit ja mikä on tämän bioman eläimistö ja kasvisto. Lisäksi kuinka sen ilmasto ja suhteet preeriaan ovat. Steppeissä on pienikokoisia ja paksuja kasvien elämänmuotoja. Mitkä ovat stepit? Biomeksi (ekologiseksi alueeksi tai biologiseksi alueeksi) kuuluva maanpäällinen, kaukana merestä ja tasainen alue tunnetaan steppinä, jonka vähäisten sateiden vuoksi kuivassa maaperässä on runsaasti mineraaleja ja pientä ainesta orgaaninen, kykenevä sijoittamaan hyvin pienikokoiset ja paksut kasvien elämänmuodot. Steppejä pidetään usei

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelu

Selitämme, mikä strateginen suunnittelu on ja mistä tämä prosessi koostuu. Miksi se on tärkeä ja strategiset suunnittelumallit. Strategisella suunnittelulla pyritään resurssien parhaaseen käyttöön tavoitteen saavuttamiseen. Mikä on strateginen suunnittelu? Strategisella suunnittelulla tai strategisella suunnittelulla tarkoitamme yleensä systemaattista prosessia, toisin sanoen metodista, suunnitelmien toteuttamista haluttujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi. . Se on erää

Kirjalliset lähteet

Kirjalliset lähteet

Selitämme, mitä kirjalliset resurssit ovat, minkä tyyppisiä kirjallisia resursseja on ja joitain niiden ominaisuuksista. Kirjalliset resurssit ovat kielen erityistarkoituksia. Mitä kirjallisuusresurssit ovat? Sitä kutsutaan `'kirjalliseksi resurssiksi' 'tai` `myös' 'retorisiksi hahmoiksi` `kääntyy' 'ja erityisstrategioita, jotka ovat kirjallisuuden kirjoittajien print tulostavat kielestä hänen teokset, joiden tarkoituksena on saada heille suurempi ilmaisuvoima tai kauneus, ovat siksi kielen erityistarkoituksia kuin tavalliset . Tällä emm