• Saturday July 2,2022

Mekaaninen fysiikassa

Selitämme sinulle, mikä on fysiikan mekaanikko ja mielenkiinnon kohteet, joihin hän keskittyy opiskeluun. Lisäksi miten tämä oppiaine voidaan luokitella.

Mekaanikko tutkii vartaloiden liikettä, lepoa ja evoluutiota.
  1. Mikä on mekaanikko?

Fysiikassa se tunnetaan nimellä " mekaaninen" tutkimaan ja analysoimaan kehon liikettä ja loput, samoin kuin niiden ajallinen kehitys evoluution aikana yhdestä tai useammasta voimasta. Sen nimi tulee latinankielisestä sanasta mechanic, joka kääntää koneiden rakentamisen taiteen, mikä on järkevää, kun otetaan huomioon tämän tieteen taipumus ymmärtää sen välisten ilmiöiden ja kappaleiden tapa tapa järjestelmiä.

Tämän lähestymistavan mukaan se kiinnostaa myös fyysisten järjestelmien, kuten sähkömagneettisten kenttien tai osajärjestelmien, dynamiikkaa . Molekyylit, vaikka elimiä ei voida pitää kunnolla.

Kuten muu fysiikka, tämä oppiaine muodostaa virallisen kielensä sisällön ilmaisemiseksi matematiikassa ja samalla perusta suurimmalle osalle tietämystä. klassisen tekniikan.

  1. Kuinka mekaanikko luokitellaan?

Kvanttimekaniikka tutkii atomia ja sen perushiukkasia.

Mekaanikko on jaettu neljään suureen sisältölohkoon:

  • Klassinen mekaniikka . Tunnetaan myös nimellä Newtonin mekaanikko, koska se perustuu Isaac Newtonin tutkimuksiin (etenkin suhteessa vektorimekaniikkaan), se käsittelee makroskooppisia kappaleita. levossa tai liikuttaessa pienillä nopeuksilla verrattuna valon nopeuteen. Voidaan sanoa, että sen tavoitteena on muodostaa järjestelmä, joka selittää kehon liikkumisen ja liittää sen syihin, jotka siitä johtuvat (syy-yhteys).
  • Relativistinen mekaniikka Sen nimi tulee kuuluisasta suhteellisuusteoriasta, jonka on muotoillut Albert Einstein. Hänen tutkimukset mullistivat fysiikan kentän yrittämällä yhdistää Newtonin teorioita sähkömagneettisuuden ilmiöön (1905) ja ehdottaa sitten uutta selitystä painovoimasta (1915 ). Tämä koko kenttä perustuu periaatteeseen, että ajan ja tilan mitat, joita klassisessa mekaniikassa pidetään kiinteinä ja universaaleina, todella riippuvat tarkkailijan liikkeestä, joten ne ovat suhteellisia.
  • Kvanttimekaniikka Tämä fysiikan haara käsittelee äärettömän pienten hiukkasten, toisin sanoen atomin ja sen perustavanlaatuisten hiukkasten, luonnonlakien, protonien, neutronien ja elektronien, välisiä suhteita. Tämä teoria ei harkitse matemaattisesti sitä, mitä Einstein kuvaa suhteellisuudessa, ja on silti pystynyt selittämään kaikki aineen perustavanlaatuiset vuorovaikutukset painovoimaa lukuun ottamatta.
  • Kvanttikenttäteoria Tämä mekaniikan haara on viimeisin (kahdennenkymmenennen vuosisadan ensimmäinen puoli), ja sen lähestymistavalla yritetään soveltaa kvanttimekaniikan periaatteita klassisiin jatkuviin kenttäjärjestelmiin, kuten sähkömagneettisiin kenttiin. Se pystyy myös sisällyttämään relatiivisuuden periaatteet korkean energian fysiikkaan, jota käytetään tutkimaan subatomisten hiukkasten vuorovaikutuksia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Vuorovesi aallot

Vuorovesi aallot

Selitämme, mitä vuorovesi aallot ovat ja mitkä ovat niiden syyt ja seuraukset. Eroavatko ne myös tsunamista? Järkyttäviä kuvia Japanin tsunamista vuonna 2011. Mikä on tsunami? Se tunnetaan tsunamina (latinalaisesta tammasta , meri- ja motuksesta , liikkeestä) tai joskus myös tsunamista (japanilaisesta tsu , satama tai lahti ja nami , aalto) fenttiksi Helpoin valtameri, jossa tuotetaan suuren energian ja suurikokoisia aaltoja , jotka liikuttavat vesimääriä selvästi tavallisten tuulen aaltojen yläpuolella ja jotka voivat päästä satojen metrien päähän maasta, pyyhkäisemällä kaiken polulleen. Tsuna

Virtuaali viestintä

Virtuaali viestintä

Selitämme, mikä virtuaalinen viestintä on, ja joitain esimerkkejä tästä viestinnästä. Sen luokittelu, ominaisuudet, edut ja haitat. Virtuaali viestintä ei vaadi fyysistä läheisyyttä lähettimien ja vastaanottimien välillä. Mikä on virtuaaliviestintä? Virtuaaliviestintä on tietyn tyyppinen viestintä, joka syntyi 2000-luvun lopun teknologisen kehityksen myötä . Se koostuu digitaal

kokonaisvaltainen

kokonaisvaltainen

Selitämme sinulle, mikä on kokonaisvaltaista ja kuinka tämä tutkimusmenetelmä syntyy. Lisäksi miten kokonaisvaltainen kehitys koulutuksessa kehittyy. Kokonaisvaltainen tarkastelee kutakin järjestelmää kokonaisuutena. Mikä on alkoholi? Maailman muodostavien järjestelmien tutkiminen voidaan suorittaa monella tapaa. Kokonaise

OSI-malli

OSI-malli

Selitämme sinulle, mitä OSI-mallia käytetään tietokoneverkoissa ja miten se toimii. Lisäksi mitä varten se on ja mitä sen kerrokset ovat. OSI-malli mahdollistaa tiedonsiirron eri tietokoneverkkojen välillä. Mikä on OSI-malli? OSI-malli (lyhenne englanniksi: Open Systems Interconnection eli Open Systems Interconnection , eli Open Systems Interconnection ) on vertailumalli tietokoneverkot tai tietokoneverkot. Se luotii

metafysiikka

metafysiikka

Selitämme sinulle, mikä on metafysiikka ja mistä tämä filosofian haara koostuu. Lisäksi sen ominaisuudet ja jotkut tutkijat tällä alalla. Metafysiikka tutkii luontoa, todellisuutta ja sen lakeja ja komponentteja. Mikä on metafysiikka? Kun puhutaan metafysiikasta, tehdään filosofian haara, joka käsittelee luonnon , todellisuuden ja sen peruslakien ja -komponenttien tutkimista . Tämä tarko

jutut

jutut

Selitämme sinulle mikä asia on ja mitkä ovat sen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Lisäksi miten se luokitellaan ja joitain esimerkkejä aineesta. Aine koostuu näkymättömistä, jakamattomista ja stabiilista hiukkasista. Mikä on asia? Kutsumme asiaa kaikkeen, mikä vie tietyn paikan maailmankaikkeudessa , sisältää tietyn määrän energiaa ja on alttiina vuorovaikutuksille ja muutoksille ajan mittaan, jotka voidaan mitata. Kemiallisesta n