• Sunday April 18,2021

matematiikka

Selitämme sinulle, mikä on matemaattinen ja millä aloilla tätä tiedettä voidaan soveltaa. Lisäksi mitkä ovat sen opiskelualat.

Matematiikka luottaa pääasiassa logiikkaan.
 1. Mikä on matematiikka?

Matemaattisten sanojen etymologia viittaa kreikkalaiseen matematiikkaan, joka voidaan kääntää "aiheen tutkimiseksi". Se on määritelty muodolliseksi ja tarkkaksi tiedeksi, joka tutkii logiikan periaatteiden perusteella abstraktien kokonaisuuksien välisiä ominaisuuksia ja suhteita. Tämä "abstraktien yksiköiden" käsite sisältää muun muassa numerot, symbolit ja geometriset luvut.

Matematiikan opiskelualaa muutettiin ajan myötä: 1800-luvulle saakka se rajoittui määrien ja avaruuksien tutkimukseen, mutta tieteen kehityksen myötä matematiikan kentät ilmestyivät Eettisyys, joka ylitti nämä kaksi, mikä vaati heidän uudelleenmäärittelyä.

Matematiikalla on paljon suhdetta muihin tieteisiin. Ensinnäkin se luottaa pääasiassa logiikkaan ja sen demonstrointi- ja päätelmästrategioihin. Siksi matematiikka on objektiivista tiedettä: sitä voidaan muokata vain osoittamalla matemaattisten virheiden olemassaolo, jolle varmasti suuri osa tieteellisestä paradigmasta, jolla Se toimii.

Menetelmä on sitten näiden abstraktien entiteettien analysointi hypoteesien ja olettamusten tuottamiseksi, päätelmien tekemiseksi ja siten lähestymistapa matemaattiseen tietoon, jonka, kuten on sanottu, oletetaan olevan tarkka ja totta. Nämä vähennykset tehdään määritelmien (jotain rajoituksia suhteessa kaikkeen muuhun) ja aksioomien (lähtökohdat, jotka hyväksytään ilman demonstrointia) tuella.

Katso myös: Tarkat tieteet.

 1. Millä aloilla matematiikkaa sovelletaan?

Matematiikka on välttämätöntä esimerkiksi taloustieteen aloilla.

Matematiikan soveltaminen esiintyy melkein kaikilla elämän alueilla. Katsotaanpa pieni katsaus:

 • Arjessa. missä matemaattiset laskelmat tai mittaukset ja vertailut tehdään suurella apuvälineellä. Joten kaikkialla läsnä oleva matematiikka on elämässämme, että monet asiantuntijat pitävät matemaattisten käsitysten puuttumista lukutaidottomuuden vaihtoehtona.
 • Tarkka- ja luonnontieteissä. Monissa tapauksissa (kuten tekniikka tai fysiikka) sen olemassaolo johtuu matematiikan tarjoamasta lähestymistavasta. Biologiassa tai kemiassa matematiikka on myös erittäin tärkeää.
 • Yhteiskuntatieteissä. kuten taloustiede tai psykologia, jotka luottavat matemaattisiin käsitteisiin.
 • Jopa muilla aloilla ja taiteilla (musiikki, veistos, piirtäminen). niitä on käytetty ja matemaattisia lähteitä käytetään.
 1. Mitkä ovat matematiikan alat?

Geometria tutkii lukuja ja niiden yhteyksiä avaruuteen.

Matematiikka on jaettu eri aloihin, jotka ilmestyivät ajan myötä ja on omistettu tämän tieteen tietyille osille. Nämä ovat joitain niistä:

 • Aritmeettinen. Ymmärrä lukujen tutkimus. Luonnollisten lukujen lisäksi se sisältää kaikki rationaaliset, todelliset ja monimutkaiset numerot. Näillä numeroilla suoritetut toimenpiteet sisältyvät tähän haaraan.
 • Geometria. Se sisältää lukujen tutkimuksen ja niiden yhteydet avaruuteen. Se sisältää muun muassa trigonometrian ja kuvaavan geometrian.
 • Todennäköisyys ja tilastot . Se sisältää suuntausten analysoinnin otantapohjan perusteella; Se on erittäin kiinnostava yhteiskuntatieteiden kannalta.
 • Algebra. Se on haara, joka analysoi rakenteita suorittamalla aritmeettisiä toimintoja kirjaimien tai symbolien avulla.

Henkilöä, joka opiskelee matematiikkaa, kutsutaan matemaatikuksi . Heidät voidaan mainita erinomaisina matemaatikoina koko historian ajan Pythagoras, Archimedes, René Descartes tai Isaac Newton, jotka esittivät aiheeseen tärkeitä käsitteitä.

Lopuksi sanotaan, että tapahtuma on matemaattinen tai että se tapahtuu matemaattisesti, kun se esitetään suurella tarkkuudella tai säännöllisyydellä ja erottuu juuri tälle ominaisuudelle.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Epistemologa

Epistemologa

Selitämme sinulle, mikä epistemologia on, tietoa tutkivan filosofian haara. Mikä on sen toiminta, historia ja erilaiset virrat. Epistemologia tutkii tiedon periaatteita, perusteita ja menetelmiä. Mikä on epistemologia? Epistemologia on filosofian haara, joka tutkii tiedon teoriaa käyttämällä sekä objektia että subjektia, joka pääsee tietoon, samoin kuin tiedon itse rajoja. Termi tulee

Rinnakkaiselosäännöt

Rinnakkaiselosäännöt

Selitämme sinulle, mitkä rinnakkaiselon säännöt ovat ja niiden ominaisuudet. Lisäksi säännöt luokkahuoneessa, kotona ja yhteisössä. Rinnakkaiselosäännöt riippuvat paikasta ja kulttuurista. Mitkä ovat rinnakkaiselon säännöt? Rinnakkaiselosäännöt ovat protokollan, kunnioituksen ja organisoinnin suuntaviivoja, jotka hallitsevat tilaa, aikaa, tavaroita ja ihmisten välistä liikennettä Heillä on tietty paikka ja aika. Ne ovat käytännesääntöj

bakteerit

bakteerit

Selitämme sinulle, mitkä bakteerit ovat, tyyppejä, jotka ovat olemassa, ja kuinka niiden rakenne on. Lisäksi joitain esimerkkejä ja niiden eroja viruksen kanssa. Bakteerit ovat alkeellisimpia ja runsaimpia eläviä olentoja maapallolla. Mitä bakteerit ovat? Sitä kutsutaan prokaryoottisten mikro-organismien (ilman solun ydintä) alueiksi, joilla on erilaiset mahdolliset muodot ja koot, jotka yhdessä archaea kanssa ovat alkeellisimpia eläviä olentoja ja m Sitä on runsaasti maapallolla , joka on sopeutunut käytännöllisesti katsoen kaikkiin olosuhteisiin ja elinympäristöihin, mukaan lukien loisten. Jo

hedonismi

hedonismi

Selitämme sinulle, mikä on hedonismi ja mistä tämän filosofisen opin lähtökohtana on. Lisäksi hedonistiset koulut koostuivat. Hedonistit päättelevät, että nautinnolla pyritään saavuttamaan oma tunne. Mikä on hedonismi? Hedonismia pidetään filosofian haarana tai oppina, jonka seuraajat ehdottavat elämän ainoaksi tavoitteeksi absoluuttisen ja todellisen nautinnon saavuttamiseksi . Sitten niille, jo

kierrättää

kierrättää

Selitämme sinulle, mikä on kierrätys ja kuinka tärkeätä on suorittaa tämä toimenpide. Lisäksi kierrätyslajit ja 3R-standardi. Kierrätys muuttaa jätemateriaaleja raaka-aineiksi tai muiksi tuotteiksi. Mitä kierrätys tarkoittaa? Kierrätyksellä tarkoitetaan jätemateriaalien muuntamista raaka-aineeksi tai muiksi tuotteiksi niiden käyttöiän pidentämiseksi ja jätteiden kertymisen torjumiseksi maailmassa. "Kierrätys"

perintö

perintö

Selitämme sinulle, mikä on perintö ja mitkä ovat perinnön elementit laissa. Lisäksi sen pääominaisuudet. Perinnöllä on läheinen yhteys siihen, mitä tunnemme nykyisin perinnöksi. Mikä on perintö? Sana perintö on peräisin latinalaisesta perinnöstä ja viittaa omaisuusjoukkoon, jonka henkilö on hankkinut vastaavan omaisuuden kautta. Sanan epistemologi