• Sunday April 11,2021

Voiton menetys

Selitämme sinulle, mikä on menetetty voitto ja milloin tämä tilanne syntyy. Lisäksi laskentamenetelmät ja esimerkkejä voitonmenetyksistä.

Monissa tapauksissa vakuutuksenantajat tarjoavat vakuutettuja korvauksia menetetyistä voitoista.
 1. Mikä on tappiollinen voitto?

Puhutaan voittolakien lakkauttamisesta, kun tapahtuu omaisuusvahinkojen muoto, joka estää laillista taloudellista hyötyä tai taloudellisen voiton menettämistä kolmannen osapuolen toimet tai päätökset.

Menetyksen menetys, toisin sanoen, on rahasumma, joka olisi ansaittu, jos tapahtumaa ei olisi tapahtunut tai jos kolmannen osapuolen vastuulla olisi tehty päätös. Tämä tapahtuu, kun on varmuutta siitä, että tällaista rahaa olisi saatu, esimerkiksi jos kauppias menetti kaikki tavaransa viereisistä tiloista levinneen tulipalon vuoksi.

Katso myös: Sosiaalinen yrittäjyys.

 1. Vakuutustoiminnan voitonmenetys

Menetykset ansioiden menetyksestä ratkaistaan ​​yleensä tuomioistuimessa.

Siksi vakuutusyhtiöt tarjoavat monissa tapauksissa vakuutetun korvauksen ansion menetyksestä, jos ne voivat todistaa seuraavan:

 • Se, että voitto lakkaa tosiasiallisesti olemassa ja että vahingolla on selvä yhteys.
 • Että menetetty on mahdollista laskea taloudellisesti.

Menetykset ansioiden menetyksestä ratkaistaan ​​yleensä tuomioistuimessa ottaen huomioon olosuhteet, osapuolten esittämät todisteet ja väitteet sekä sopimusehdot (jos sellaisia ​​on), koska Aihetta ei hallita yhdellä kriteerillä.

 1. Tulosmenetyksen laskeminen

Ansiotappioiden laskemiseksi ei ole yhtä menetelmää, ja voidaan soveltaa erilaisia ​​perusteita:

 • Laskentamenetelmä pisteinä. Käytetään sarjaa taulukoita tai asteikkoja, jotka sisältävät välitysjärjestelmän tai aiheutuneiden vahinkojen mittauksen ottaen huomioon sovellettavat kriteerit tapauskohtaisesti ja vahingon luokan mukaan.
 • Lineaarinen menetelmä. Sitä käytetään laskemalla lineaarisesti tulot ennen vaurioita, jotka aiheuttivat jäljellä olevan ajan (tai jota ei sallittaisi saada).
 • Kannattava pääomamenetelmä. Matemaattisesti määritetään, mikä pankkimarkkinoille sijoitetun rahasumman tuottaisi korkoa, joka vastaa voittoa, jota vahingoittunut osapuoli ei ymmärtänyt. Lopulta vahingoittunut osapuoli saa korvausrahastoon kertyneen pääoman.
 • Poistot pääomamenetelmällä. Kuukausittainen määrä, joka lopetti vaurioituneen saamisen, lasketaan matemaattisesti ja sijoitetaan rahoitusmarkkinoille sellaisten voittojen tuottamiseksi, joiden menetetty voitto täydennetään edellisen tapaan. Mutta kauden lopussa siihen ei ole kertynyttä rahaa.
 • Yhdistetyt menetelmät Ne, jotka yhdistävät useita edellä kuvattuja menetelmiä.
 1. Esimerkkejä voitonmenetyksistä

Joitakin mahdollisia voitonmenetyksiä kuvaavia tapauksia ovat seuraavat:

 • Työntekijä estää työskentelemästä yrityksen lainvastaisesta päätöksestä ja lopettaa palkansaamisen kuukaudeksi. Mainittua rahaa voidaan hakea yritykseltä heti, kun ongelma on ratkaistu, sillä jos työntekijää ei olisi tapahtunut, hän olisi saanut palkansa.
 • Myyjä tilaa tavarat ja se saapuu huonossa kunnossa, mahdotonta myydä. Myyjä voi vaatia jakelijalta myyntitappioita, jotka olisivat syntyneet, jos tavarat olisivat saapuneet ajoissa.
 • Palveluyritys ei voi työskennellä viikon ajan kunnan poliittisen toiminnan seurauksena. Yhtiö voi vaatia palveluistaan ​​menetyksiä, jotka muuten olisivat voineet olla normaalia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Sosiaaliset verkostot

Sosiaaliset verkostot

Selitämme, mitkä sosiaaliset verkostot ovat ja miten ne luokitellaan. Lisäksi sen historia, edut, kritiikki ja lisää negatiivisia näkökohtia. Sosiaaliset verkostot mahdollistavat tietojen vaihdon ihmisten välillä. Mitä ovat sosiaaliset verkostot? Sosiaaliset verkostot ovat Internet-sivustoja, jotka muodostavat yksilöyhteisöt, joilla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita tai toimintaa (kuten ystävyys, sukulaisuus, työ) ja jotka mahdollistavat heidän välisen yhteydenpidon tarkoituksenaan kommunikoida ja vaihtaa tietoa. Yksilöiden ei t

runous

runous

Selitämme, mikä on runous, ja esimerkki pikkukukka nimeltä runous. Lisäksi mitkä ovat runollisen genren resurssit. Runossa lauseita kutsutaan jakeiksi ja jaeryhmiä kutsutaan stanzoiksi. Mikä on runous? Runous on taiteeseen, kauneuteen ja tunteisiin liittyvä genre . Runoilukirjoittajien lahjat ja kyky tunnustetaan sanojen, metafoorien ja jumaluuksien hienoilla valinnoilla, jotka tarjoavat heidän teoksilleen musikaalisuutta. Suositu

Aerobinen hengitys

Aerobinen hengitys

Selitämme mitä aerobinen hengitys on, miten se suoritetaan ja esimerkkejä. Lisäksi sen eri vaiheet ja anaerobinen hengitys. Aerobinen hengitys tapahtuu elävien olentojen soluissa. Mikä on aerobinen hengitys? Se tunnetaan aerobisena hengityksenä tai aerobisena hengityksenä sarjana soluissa tapahtuvia metabolisia reaktioita . elävie

Julkinen oikeus

Julkinen oikeus

Selitämme sinulle, mikä on julkisoikeus ja sitä muodostavat opiskelualat. Lisäksi sen ero yksityisoikeuden kanssa ja esimerkkejä. Julkinen oikeus yhdessä yksityisoikeuden kanssa muodostavat positiivisen oikeuden haaran. Mikä on julkinen oikeus? Osa oikeusjärjestelmistä, joiden normit liittyvät julkiseen valtaan ja sen suhteisiin yksilöihin, organisaatioihin ja itseensä aina, kun sitä kutsutaan yleiseksi oikeudeksi. Tätä käytet

Big Bang -teoria

Big Bang -teoria

Selitämme, mitä Big Bang Theory on, miten se syntyi ja sen tieteellistä merkitystä. Lisäksi tutkijat, jotka tekivät sen mahdolliseksi. Big Bang Theory väittää, että maailmankaikkeus sai alkunsa suuresta räjähdyksestä. Mikä on Big Bang Theory? Big Bang Theory tai Big Bang Theory on nykyään tieteellisesti hyväksytyin kosmolyyttinen malli, ts . Selitys Se on h

elämäkerta

elämäkerta

Selitämme sinulle, mikä elämäkerta on ja joitain tämän asiakirjan ominaisuuksia. Lisäksi kuinka kirjoittaa elämäkerta. Elämäkerta yrittää säilyttää elämäkerran koko elämän. Mikä on elämäkerta? Elämäkerta on tarina tietyn henkilön elämästä, joka on sama hahmon syntymästä hänen kuolemaansa asti. Jos elämäkerran päähenkilö on