• Thursday January 28,2021

Voiton menetys

Selitämme sinulle, mikä on menetetty voitto ja milloin tämä tilanne syntyy. Lisäksi laskentamenetelmät ja esimerkkejä voitonmenetyksistä.

Monissa tapauksissa vakuutuksenantajat tarjoavat vakuutettuja korvauksia menetetyistä voitoista.
 1. Mikä on tappiollinen voitto?

Puhutaan voittolakien lakkauttamisesta, kun tapahtuu omaisuusvahinkojen muoto, joka estää laillista taloudellista hyötyä tai taloudellisen voiton menettämistä kolmannen osapuolen toimet tai päätökset.

Menetyksen menetys, toisin sanoen, on rahasumma, joka olisi ansaittu, jos tapahtumaa ei olisi tapahtunut tai jos kolmannen osapuolen vastuulla olisi tehty päätös. Tämä tapahtuu, kun on varmuutta siitä, että tällaista rahaa olisi saatu, esimerkiksi jos kauppias menetti kaikki tavaransa viereisistä tiloista levinneen tulipalon vuoksi.

Katso myös: Sosiaalinen yrittäjyys.

 1. Vakuutustoiminnan voitonmenetys

Menetykset ansioiden menetyksestä ratkaistaan ​​yleensä tuomioistuimessa.

Siksi vakuutusyhtiöt tarjoavat monissa tapauksissa vakuutetun korvauksen ansion menetyksestä, jos ne voivat todistaa seuraavan:

 • Se, että voitto lakkaa tosiasiallisesti olemassa ja että vahingolla on selvä yhteys.
 • Että menetetty on mahdollista laskea taloudellisesti.

Menetykset ansioiden menetyksestä ratkaistaan ​​yleensä tuomioistuimessa ottaen huomioon olosuhteet, osapuolten esittämät todisteet ja väitteet sekä sopimusehdot (jos sellaisia ​​on), koska Aihetta ei hallita yhdellä kriteerillä.

 1. Tulosmenetyksen laskeminen

Ansiotappioiden laskemiseksi ei ole yhtä menetelmää, ja voidaan soveltaa erilaisia ​​perusteita:

 • Laskentamenetelmä pisteinä. Käytetään sarjaa taulukoita tai asteikkoja, jotka sisältävät välitysjärjestelmän tai aiheutuneiden vahinkojen mittauksen ottaen huomioon sovellettavat kriteerit tapauskohtaisesti ja vahingon luokan mukaan.
 • Lineaarinen menetelmä. Sitä käytetään laskemalla lineaarisesti tulot ennen vaurioita, jotka aiheuttivat jäljellä olevan ajan (tai jota ei sallittaisi saada).
 • Kannattava pääomamenetelmä. Matemaattisesti määritetään, mikä pankkimarkkinoille sijoitetun rahasumman tuottaisi korkoa, joka vastaa voittoa, jota vahingoittunut osapuoli ei ymmärtänyt. Lopulta vahingoittunut osapuoli saa korvausrahastoon kertyneen pääoman.
 • Poistot pääomamenetelmällä. Kuukausittainen määrä, joka lopetti vaurioituneen saamisen, lasketaan matemaattisesti ja sijoitetaan rahoitusmarkkinoille sellaisten voittojen tuottamiseksi, joiden menetetty voitto täydennetään edellisen tapaan. Mutta kauden lopussa siihen ei ole kertynyttä rahaa.
 • Yhdistetyt menetelmät Ne, jotka yhdistävät useita edellä kuvattuja menetelmiä.
 1. Esimerkkejä voitonmenetyksistä

Joitakin mahdollisia voitonmenetyksiä kuvaavia tapauksia ovat seuraavat:

 • Työntekijä estää työskentelemästä yrityksen lainvastaisesta päätöksestä ja lopettaa palkansaamisen kuukaudeksi. Mainittua rahaa voidaan hakea yritykseltä heti, kun ongelma on ratkaistu, sillä jos työntekijää ei olisi tapahtunut, hän olisi saanut palkansa.
 • Myyjä tilaa tavarat ja se saapuu huonossa kunnossa, mahdotonta myydä. Myyjä voi vaatia jakelijalta myyntitappioita, jotka olisivat syntyneet, jos tavarat olisivat saapuneet ajoissa.
 • Palveluyritys ei voi työskennellä viikon ajan kunnan poliittisen toiminnan seurauksena. Yhtiö voi vaatia palveluistaan ​​menetyksiä, jotka muuten olisivat voineet olla normaalia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ihmissuhdeviestintä

Ihmissuhdeviestintä

Selitämme sinulle, mikä on ihmissuhdeviestintä ja siihen vaikuttavat koodit. Lisäksi sen sisältämät elementit. Henkilöidenvälinen viestintä toimii rinnakkaiselon sääntelemiseksi tai järjestämiseksi. Mikä on ihmissuhdeviestintä? Henkilöidenvälistä kommunikointia kutsutaan tietojen vaihtoksi, joka tapahtuu yleensä ihmisten välillä, jotka jakavat fyysisen tilan , toisin sanoen sellaisten, jotka asuvat yhdessä ja jotka siksi tarvitsevat viestien lähettämistä ja vastaanottamista säännellä tai järjestää rinnakkaiseloa. Tämä voi viitata eri aloihin,

paino

paino

Selitämme, mikä paino on ja mikä on paino ja massan ero. Mitä ovat sen eri merkitykset ja joitain esimerkkejä. Paino on voima, jonka vartalo kohdistaa kohtaan, johon se lepää. Mikä on paino? Sana peso tulee latinalaisesta termistä pensum . Ensinnäkin tämä käsite voidaan määritellä voimana, jolla planeetta Maa houkuttelee kehoja . Sanaa paino vo

Redox-reaktiot

Redox-reaktiot

Selitämme, mitä redox-reaktiot ovat, olemassa olevia tyyppejä, niiden sovelluksia, ominaisuuksia ja esimerkkejä redox-reaktioista. Redox-reaktioissa yksi molekyyli menettää elektroneja ja toinen vie ne. Mitä ovat redox-reaktiot? Kemiassa se tunnetaan redox-reaktioina, oksidien pelkistysreaktioina tai pelkistys-hapettumisreaktioina missä tahansa kemiallisessa reaktiossa, jossa tapahtuu elektroninvaihto mukana olevien atomien tai molekyylien välillä. Tämä vai

Kvanttimekaniikka

Kvanttimekaniikka

Selitämme sinulle, mikä on kvanttimekaniikka, ja sen tutkimuksia tässä suhteessa. Mikä on relativistinen mekaniikka? Kvanttimekaniikka tutkii esineitä ja ainetta atomin tasolla. Mikä on kvanttimekaaninen mekanismi? Nykyfysiikan haaraa, joka on omistettu erittäin pienimuotoisten, toisin sanoen kentän, kohteiden ja voimien tutkimukselle, kutsutaan kvanttimekaniikkaksi . aine at

viestintä

viestintä

Selitämme mitä viestintä on ja mitkä sen elementit ovat. Lisäksi viestinnän tyypit ja olemassa olevat mallit. Viestintä on välttämättömyys ihmiselle. Mikä on viestintä? Viestintä on keino, jolla ihmiset lähettävät viestejä , joilla on tietty tarkoitus. Kommunikatiivinen prosessi on suoritettava oikein, jotta viestit lähetetään ja saapuvat oikein ymmärtääkseen. Kaikessa viestinnässä

tutkielma

tutkielma

Selitämme sinulle, mikä on opinnäytetyö ja miten tämän tutkimuksen rakenne on. Lisäksi joitain opinnäytetyön aiheita ja mikä on opinnäyte. Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja edellä esitettyjen hypoteesien todentamisesta. Mikä on opinnäytetyö? Akateemisessa maailmassa synteesillä tarkoitetaan yleensä monografista tai tutkittavaa tutkimustyötä , joka koostuu väitöskirjasta ja todistuksesta virtahevosta. Aikaisemmin perustetu