• Monday April 19,2021

johto

Selitämme sinulle, mikä on johtaminen ja mitä tarkoittaa harjoittaminen johtajana. Onko johtaja syntynyt vai syntynyt? Lisäksi erityyppiset johtajuudet.

Yleensä johtajalla on kyky motivoida ihmisiä.
 1. Mikä on johtajuus?

Johtajuus on joukko taitoja, jotka tekevät ihmisestä sopivan suorittamaan tehtäviä johtajana . Ne voivat johtaa tehtävien lisäksi myös ideologioita tai ne voivat olla malli, jossa monet inspiroivat työnsä. Yleensä johtajalla on kyky motivoida ihmisiä, koska hänellä on emotionaalisia ominaisuuksia, jotka synnyttävät empatiaa seuraajissaan.

Osaamisjoukot, jotka ovat välttämättömiä johtajana harjoittamiseksi, ovat johtajuustyyppejä ja heidän kanssaan johtaja luo positiivisen vaikutuksen tiettyyn ihmisryhmään, niin että esimerkiksi, työskentele innostuneemmin, saa ohjeita tehtävän suorittamiseen, rohkaise heitä jne. On myös pätevää sanoa, että johtaja on se, joka tekee aloitteen Aloita tekeminen jotain, joka rohkaisee, hallitsee, arvioi.

Johtaminen merkitsee epätasaista vallanjakoa, koska ryhmän jäsenet noudattavat vain määräyksiä, vaikka he voivat auttaa päätöksenteossa antamalla näkemyksensä ja tekemällä yhteistyötä muilla tavoilla. Termiä johtajuus voidaan käyttää myös merkitsemään johtajien ryhmää.

On tehty psykologisia tutkimuksia, jotka vakuuttavat, että ihmiset etsivät johtajaa, joka on samanlainen kuin vanhempamme tai tätä roolia pelanneet johtajat, koska he ovat ensimmäinen tuntemamme auktoriteettihahmo.

Johtaja voi olla myös se, jolla on piirteitä, jotka tekevät hänestä kuuluisan henkilön, tai kertoa kunnioitusta herättävästä henkilöstä. Johtaja erottuu muiden joukosta ja hänellä on ominaisuuksia, jotka antavat hänelle paremmuuden pelata roolia, joka hänellä on. Johtajan tulisi olla erinomainen tietyistä näkökohdista (tittelit, kokemus, tiedot, suorituskyky jne.) Niin, että se näyttää parhaalta ennen muuta. heidän ikäisensä.

Se voi palvella sinua: Tehtävä ja visio.

 1. Muut johtamisen määritelmät

Johtaja on henkilö, joka onnistuu inspiroimaan ja sisällyttämään muita unelmaan.
 • Richard L. Daft määrittelee kirjassaan "Kokemus johtajuudesta" johtajuudelle vaikutuksen suhteen, joka on olemassa johtajan ja hänen seuraajiensa välillä, jossa on tarkoitus tuottaa muutosta ja saavuttaa todellisia tuloksia, jotka heijastavat yhteisiä tarkoituksia. Tämän suhteen elementit ovat: johtaja, vaikutusvalta, tarkoitus, vastuu, muutos, yhteinen tarkoitus ja seuraajat.
 • Toinen kirjailija, Arieu, puhuu johtajuudesta ja toteaa, että henkilö, jolla on kyky inspiroida ja sisällyttää muita unelmaan, on johtaja.
 • Liiketoiminnan hallinnossa johtaminen on toimintaa, joka suorittaa toiminnan (kuten projektin) tehokkaasti ja tuloksellisesti organisaation sisällä.
 1. Onko johtaja syntynyt vai syntynyt?

Molemmat tapaukset voivat esiintyä. On ihmisiä, jotka ovat syntyneet ominaisuuksilla syntyneiksi johtaviksi (kuten empatia, myötätunto, sosiaalisuus, intuitio, ja sitten he lisäävät näihin ominaisuuksiin koko elämänsä aikana hankitun tiedon) ja jotkut oppivat, mitä johtajalla on oltava ja He mukautuvat tilanteisiin, joissa he haluaisivat olla rooli tai olla mukana.

 1. Johtajan voima

Jossain vaiheessa ryhmän jäsenet vaativat johtajalta tulevaa valtaa.

Johtajan on käytettävä voimaansa ajattelemalla myös yhtenä jäsenenä . Jossain vaiheessa ryhmän jäsenet vaativat johtajalta peräisin olevaa valtaa, he tarvitsevat jonkun ohjaamaan ja määräämään heitä. Johtajan valtaa voidaan käyttää kahdella tavalla: toisaalta seuraajien rankaisemiseen ja toisaalta heidän palkitsemiseen.

Johtaja pidetään tässä tehtävässä ja hänellä on valta, joka hänellä on vain, kun seuraajat (tai esimiehet, jos niitä on) katsovat olevansa paras henkilö, joka tuolloin olemassa tarpeiden tyydyttämiseksi, ja vaikka hän on se, joka antaa enemmän kuin seuraajia . Johtajalla olevalla vallalla ei ole hyötyä, jos hän ei palvele seuraajia, oletetaan, että se, joka johtaa johtoa, on tietyllä tavalla virkamies, muuten hän ei suorita Menee oikein yhtenä.

 1. Mitä johtajana oleminen tarkoittaa?

Colin Powellin mukaan johtajalla on neljä vaikutusta, jotka kulkevat käsi kädessä johtajan roolin kanssa. Nämä ovat:

 • Ensinnäkin, eroavat useimpien ihmisten ajattelutavoista, mutta tätä ajatusta on puolustettava tietämällä, kuinka väittää ja keskustella.
 • Toiseksi meidän on tiedettävä, että kun meillä ei enää ole ongelmia, se johtuu siitä, että olemme lopettaneet näkemämme itsemme johtajiksi.
 • Kolmanneksi, sinun on nähtävä muut ammattilaiset haasteena.
 • Lopuksi meidän on tiedettävä, että johtajana oleminen merkitsee erittäin yksinäistä asemaa.
 1. Johtajuustyypit

Karismaattinen johtaja onnistuu innostumaan ihmisistä ja on valittu siihen.

On olemassa useita johtamistyyppejä, jotka eroavat toisistaan ​​eri ominaisuuksien mukaan. Jotkut asiantuntijat vakuuttavat tämän, ja jotkut sen sijaan korostavat, että johtajuus on vain yksi ja että johtajat ovat ihmisiä, joilla on erilaiset piirteet, mikä tekee heistä erilaisia. Max Weberin mukaan johtajia on kolmen tyyppisiä:

 • Karismaattinen: Se kykenee herättämään ihmisiä ja on valittu kyseisen ominaisuuden mukaan. Ongelmana on, että he uskovat enemmän itseensä kuin seuraajiaan.
 • Perinteinen: Se henkilö, joka perii vallan, yleensä koska se kuuluu eliitin tai korkean sosiaalisen luokan perheryhmään) ja kolmas.
 • Laillinen: Hanki tämä valta laillisten polkujen kautta, päinvastoin on valta ileg timo, joka nauttii tästä vallasta, joka on saatu siitä lainvastaisuuden kautta.

Muiden kriteerien mukaan on myös enemmän luokituksia. Aloittaa

 • Valitsemastasi muodollisuudesta riippuen meillä on virallisia tai epävirallisia johtajia.
 • Johtajan ja seuraajien välisen suhteen mukaan meillä on diktaattorijohtaminen, autokraattinen, demokraattinen johtaminen, onomatopoeinen johtaminen, paternalistinen johtaminen ja lopulta liberaali johtajuus .
 • Riippuen siitä, millaista vaikutusta johtaja kohdistaa seuraajiin, kyseessä on tapahtuma-, muutos-, aitous-, sivusuuntainen, pitkittäis- ja työjohtaminen.
 1. Kehittäjän johtajuus

Tämän tyyppisessä johtajuudessa on viittä tyyppiä johtajia:

 • Autokraatti: jolla on täysi vastuu, hän tekee kaikki päätökset, ohjaa, aloittaa toimenpiteet ja valvoo muita.
 • Yrittäjä: Hänellä on osallistuva tyyli, hän käyttää kuulemista johtajuuden harjoittamiseen, mutta antaa silti ohjeet eikä anna periksi oikeuttaan tehdä päätöksiä.
 • Liberaali johtaja: Hän on se, joka delegoi päätöksentekovallan.
 • Ennakoiva johtaja: Edistää seuraajiensa ihmisten kehitystä.
 • Rohkea johtaja: Se liittyy moniin ihmisiin ja instituutioihin, se on kriittinen, positiivinen ja erittäin vakuuttava. Kysy ikätovereidesi päättää.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

hapetus

hapetus

Selitämme, mikä on hapettuminen ja miten se tapahtuu. Lisäksi hapetuksen tyypit, hapettumien lukumäärä ja pelkistys. Kemiassa hapetus on elektronien menetystä atomista. Mikä on hapettuminen? Sitä kutsutaan yleisesti hapetuskemiallisiksi reaktioiksi, joissa happi yhdistyy muiden aineiden kanssa muodostaen molekyylejä, joita kutsutaan " oksideiksi" . Tämä on

Kalan lisääntyminen

Kalan lisääntyminen

Selitämme sinulle kuinka kalat lisääntyvät ovipoituneessa, elävässä ja munasolmaisessa muodossa. Lisäksi mitä ovat lisääntymismuutokset. Suurin osa kaloista tallettaa munansa, josta nuoret poistuvat. Kuinka kalat lisääntyvät? Kalat ovat merieläimiä , runsaasti ja monimuotoisia selkärankaisia ​​eläimiä planeettamme eri valtamereissä, järvissä ja jokissa. Monet heistä ovat osa ih

Metsäeläimet

Metsäeläimet

Selitämme, mitkä ovat metsän eläimet, millä biomeillä he asuvat ja minkä tyyppisissä metsissä he ovat. Metsäeläimissä on lukuisia petolintuja, kuten kotka. Metsäeläimet Metsäeläimet ovat niitä, jotka ovat tehneet elinympäristönsä metsäbiomeista . Toisin sanoen puiden ja pensaiden enemmän tai vähemmän tiheät kertymiset planeettamme eri leveysasteilla. Koska ei ole olemassa y

rakenne

rakenne

Selitämme sinulle, mikä rakenne on eri tieteenaloilla. Arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden, maantieteen, tähtitieteen rakenne. Rakenteet ovat perusta arkkitehtuurille. Mikä on rakenne? Rakenne määritellään yleensä ruumiin, rakennuksen tai jotain muuta tärkeiden elementtien joukkoksi . Se liittyy yleensä haarniskoihin, jotka tukevat kyseistä vartaloa ja rakentavat mm. Termi tule

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat ihmisoikeudet ja mistä he ovat lähtöisin. Lisäksi sen merkitys ja luettelo näistä oikeuksista. Ihmisoikeudet on kirjattu kaikkien kansakuntien lakeihin. Mitkä ovat ihmisoikeudet? Kun puhumme "ihmisoikeuksista" tai ihmisen perusoikeuksista, tarkoitamme ihmiselle ominaisten oikeuksien joukkoa . Toisin

Historiallinen tarina

Historiallinen tarina

Selitämme, mikä historiallinen tili on, mitkä sen osat ovat ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen pääpiirteet ja esimerkit. Historialliset tilit perustuvat tapahtumiin ja tosi ihmisiin. Mikä on historiallinen tili? Historiallinen kuvaus kronologisessa kertomuksessa historiasta merkityksellisestä tapahtumasta . Sen pa