• Saturday July 2,2022

Sananvapaus

Selitämme sinulle, mikä on ilmaisunvapaus ja kuinka tämä ihmisoikeus sai alkunsa. Lisäksi sen rajoitukset ja ilmaisunvapaus Internetissä.

Sananvapaus on perusväline ideoiden levittämiselle.
  1. Mikä on ilmaisunvapaus?

Sananvapaus on se oikeus, että jokaisella ihmisellä on oltava nauttia, ilmaista mielipiteitään vapaasti, pystyä julkaisemaan tai välittämään niitä ja että muut ihmiset puolestaan ​​kunnioittavat heitä.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19 artiklassa todetaan, että tämä oikeus on taattava, koska se on välttämätöntä, jotta jokainen ihminen pystyy Suorita ja kehitä oikein. Kunkin demokraattisen maan perustuslakeihin sisältyy myös tämä ihmisoikeus, joka tunnetaan myös nimellä perusoikeus.

Sanotaan, että ilmaisunvapaus on perusväline ideoiden levittämiselle ja totuuden löytämiselle. Ei ole epäilystäkään siitä, että tämä ihmisoikeus on välttämätön, jotta ihmiset voivat tutustua ympäröivään ympäristöön ja maailmaan yleensä, koska he voivat vaihtaa ideoita ja oppia ilmaisen viestinnän kautta muut. Voimme sitten sanoa, että ilmaisunvapaus on kyky muotoilla ideoita ja samalla tehdä ne tunnetuiksi.

Poliittisesta näkökulmasta katsottuna, jos tietyn maan kansalaiset kokevat, että heidän oikeuttaan vapaaseen viestintään kunnioitetaan, valtio saavuttaa asukkaidensa luottamuksen ja kunnioituksen. . Jos hallitus noudattaa näitä piirteitä, se luo ihmisille tunteen, että heidän poliitikkonsa ovat rehellisiä ja kykeneviä olemaan vastaavissa tehtävissä. Tällä tavalla kansalaisilla voi olla kriittinen ja perusteellinen mielipide päätettäessä siitä, kuka äänestää vaaleissa.

Tiedotusvälineiden jatkuva vastakkainasettelu hallitsijoita tai oppositiopoliitikkoja vastaan ​​tekee yhteistyötä saadakseen selville maassa esiintyvät korruptiot tai väärinkäytökset. Media puolestaan ​​saa aikaan yhteyden kansalaisten ja heidän päämiehiensä välillä, jossa he voivat ilmaista valituksensa, huolensa tai myös viranomaisten ansiosta.

Lopuksi, yksi niistä suurista syistä, miksi on tärkeää nauttia tästä ihmisoikeudesta, on se, että sen ansiosta ja se on, että se antaa mahdollisuuden tuomita ihmisten minkä tahansa muun oikeuden rikkominen tai tarve, jota ei noudateta tai jota ei kunnioiteta. .

Katso myös: luovuttamaton.

  1. Mikä on sananvapauden lähtökohta?

Voltaire väitti, että maailma, joka on täynnä vapaita miehiä, edistyy merkittävästi.

Vaikka oikeus sananvapauteen määriteltiin sellaisenaan vuonna 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, tästä käsitteestä keskustellaan valaistumisen vuosien jälkeen . Filosofit, kuten Voltaire, Rousseau ja Montesquieu, väittivät, että vapaita miehiä täynnä oleva maailma johtaisi merkittävään edistykseen sekä taiteissa ja tieteissä että selvästi politiikassa.

Nämä samoin kuin Ranskan vallankumouksessa ja Yhdysvaltojen itsenäisyyden sodassa, nämä ihanteet olivat tärkeimmät argumentit, joita vallankumoukselliset käyttivät ja joilla oli vaikutuksia suurimpaan osaan jäljellä olevia länsimaita.

  1. Ilmaisuvapauden rajoitukset

Sananvapaus rajoittuu yleensä, kun jokin tilanne on ristiriidassa muiden ihmisten oikeuksien tai arvojen kanssa. Toisin sanoen mitä tahansa väkivaltaan, rikokseen tai muuhun tapaukseen liittyvää tekoa, joka voi aiheuttaa vahinkoa toiselle, ei pidetä ilmaisunvapautena. Jos tämän oikeuden rajat ylitetään, henkilö kärsii laillisesta seuraamuksesta tai jopa hylkäämisestä tai sosiaalisesta hylkäämisestä.

Ensimmäisen maailmansodan jälkeen aloitteita, kuten turvallisuus, kunnioitus ja eräät vähimmäisoikeudet, joiden olisi vastattava sodan sotilaita, alettiin käsitellä Geneven yleissopimuksissa. Vasta vuonna 1948, toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vuonna 1945, päätettiin keskustella ihmisen oikeuksista YK: n yleiskokouksessa ja toteuttaa tällä tavoin joukko sääntöjä ja periaatteita, jotka toimisivat takaus eri viranomaisille.

  1. Sananvapaus Internetissä

Tämän oikeuden rajat vahvistetaan kansainvälisesti vahvistetuissa standardeissa.

Vuonna 2011 Amerikan valtioiden järjestössä julistettiin, että ilmaisunvapautta sovelletaan Internetissä samalla tavalla kuin mitä tahansa alaa tai asiayhteyttä. .

Tämän oikeuden rajat vahvistetaan kansainvälisesti vahvistetuissa standardeissa. Ne on annettava laeissa ja niiden on sisällettävä laillinen tarkoitus, joka tunnustetaan ns. Kansainvälisessä oikeudessa.

Muille tiedotusvälineille, kuten radio tai televisio, annettuja säädöksiä ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, vaan Internetin tapaus on analysoitava suunnittelussa Selvitä ja määrittele erityiset olosuhteet viimeaikaiselle ja tehokkaalle viestintäkeinolle.

Joka tapauksessa jokaisella verkkosivustolla tai Internet-yrityksellä on omat säännöksensä prosessin nopeuttamiseksi ja vahingollisten ilmaisujen tai käyttäytymisen torjumiseksi tai poistamiseksi tehtävän työn tehostamiseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Solukalvo

Solukalvo

Selitämme mitä solukalvo on ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi sen toiminta ja rakenne tämän lipidikerroksen. Solumembraanin keskimääräinen paksuus on 7, 3 nm3. Mikä on solukalvo? Sitä kutsutaan solukalvoksi, plasmamembraaniksi, plasmamalemmaksi, sytoplasmakalvoksi ja kaksinkertaiseksi lipidikerrokseksi, joka ympäröi ja rajaa c Solut, jotka erottavat sisätilat ulkopuolelta ja mahdollistavat fysikaalisen ja kemiallisen tasapainon ympäristön ja solun sytoplasman välillä.Se on solun uloi

ohjelma

ohjelma

Selitämme, mikä on järjestelmä ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi kuinka järjestelmää kehitetään ja minkä tyyppisiä järjestelmiä on olemassa. Järjestelmien avulla voimme järjestää ideoita ja konsepteja. Mikä on järjestelmä? Kaavio on tapa analysoida, mentalisoida ja järjestää kaiken tekstin sisältö . Kaavio on graafinen ilma

kuolema

kuolema

Selitämme sinulle, mitä kuolema on, mitä tämä prosessi merkitsee uskontojen ja tämän termin merkitysten mukaan eri aloilla. Kaikki ihmiset ovat aina pelänneet sanaa kuolema. Mikä on kuolema? Termillä kuolema tarkoitetaan elämän loppua , ts. Kun organismilla tai elävällä olennolla ei enää ole elintärkeitä merkkejä. Kaikki ihmiset ova

komeettoja

komeettoja

Selitämme mitä komeetat ovat, niiden luokittelu, komponentit ja muut ominaisuudet. Lisäksi Halleyn komeetta. Komeetat ovat tähtitieteellisiä esineitä, jotka liikkuvat kiertoradalla Auringon ympäri. Mitä komeettoja ovat? Tähtitiedessä tunnetaan komeeteina tietyntyyppisille liikkuville tähtitieteellisille kohteille , aurinkokunnan jäsenille, jotka kulkevat erilaisten etenemissuuntien ja keston läpi Auringon ympäri. Suurimmaksi

maatalous

maatalous

Selitämme sinulle, mikä on maatalous ja mitkä ovat tämän ihmisen toiminnan tavoitteet. Lisäksi suoritettavat maatalouden tyypit. Maatalous on taloudellinen toiminta, joka kuuluu pääalalle. Mikä on maatalous? Maatalous on ihmisen toiminta, jolla pyritään yhdistämään erilaisia ​​menettelytapoja ja tietämystä maan käsittelyssä tavoitteena tuottaa muun muassa kasviperäisiä ruokia, kuten hedelmiä, vihanneksia, vihanneksia, viljaa. Maatalous on taloudelli

elinympäristö

elinympäristö

Selitämme, mikä on elinympäristö, mitä tyyppejä on olemassa, ja kuvaamme puun ja jaguarin elinympäristöjä. Mikä on ekologinen markkinarako. Luontotyypillä on asianmukaiset olosuhteet lajin kehittymiselle. Mikä on elinympäristö? Luontotyyppi on fyysinen paikka, jossa tietty organismiyhteisö asuu , olivatpa ne sitten eläimiä, sieniä, kasveja tai jopa mikro-organismeja (mikro-elinympäristö). Tämä on ympäristö,