• Friday January 28,2022

vapaus

Selitämme, mitä vapaus ja pilkkaus ovat. Mitkä ovat vapauden tyypit ja niiden rajoitukset. Mikä on negatiivinen ja positiivinen vapaus.

«Vapauden arvoinen on vain se, joka osaa valloittaa sen joka päivä.» Goethe (1749-1832)
 1. Mikä on vapaus?

Vapauden käsite tulee latinan sanasta liber, mikä tarkoittaa henkilöä, jolla on aktiivinen lisääntymishenki. Tämä määritelmä liittyy seksuaaliseen kypsyyteen, joten sitä voidaan pitää vanhentuneena.

Nykyään termi "vapaus" liittyy siihen valtaan, jonka ihmisten on toimittava oman tahtonsa mukaan . Ihmiskunnan historian vuoksi tätä käsitettä voidaan soveltaa myös viittaamaan niihin ihmisiin, joita ei ole vangittu tai jotka ovat orjuustilassa.

 • Laajenna: 10 Vapausominaisuutta.
 1. Vapauden tyypit

Palvonnan vapaus antaa sinun harjoittaa uskontoa, jonka haluat tai jota et halua harjoittaa.

Vapaus on sana, jota käytetään eri näkökohdissa, joten se lataa tarkempia määritelmiä. Voit puhua esimerkiksi:

 • Yhdistymisvapaus Se viittaa tiedekuntaan, jonka ihmisten on muodostettava organisaatioita, yhdistyksiä tai ryhmiä, joilla on lailliset tavoitteet saavuttaa.
 • Vapaa liikkuvuus Termi, joka viittaa mahdollisuuteen, että ihmisten on liikuttava vapaasti planeetan eri osissa, joko maasta toiseen tai sen sisällä.
 • Sananvapaus Se liittyy ihmisten kykyyn ilmaista itseään, tutkia, levittää, vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä sekä antaa mielipiteensä ilman, että se häiritsee tätä.
 • Aseiden kantovapaus. Se liittyy oikeuteen, jonka mukaan ihmisten on voitava kuljettaa, kuljettaa ja käyttää aseita urheilu- tai puolustustarkoituksiin edellyttäen, että tämä ei vahingoita oikeudellisesti kolmansia osapuolia.
 • Seksuaalinen vapaus Se viittaa ihmisten kykyyn valita oma seksuaalisuutensa.
 • Lehdistönvapaus Se liittyy yksilöiden kykyyn organisoitua luodakseen viestintävälineitä, joissa julkaistua sisältöä ei voida sensuroida eikä valtio ja sen valtuudet valvoa.
 • Palvonnan vapaus Liittyy vapauteen, jonka ihmisillä on oltava mahdollisuus valita uskonto, olla valitsematta mitään tai uskoa tai uskoa jumalallisen olennon olemassaoloon. Samaan aikaan tämä vapaus merkitsee sitä, että ihmiset voivat avoimesti ja julkisesti harjoittaa tätä valintaa ilman, että heitä sorrettaan, vakuutetaan tai syrjitään.
 • Liiketoiminnan vapaus Se viittaa yrityksiin, jotka liittyvät markkinatalouteen ja perustuvat rationaalistiseen etiikkaan, joka liittyy yksilönvapauteen.
 • Kiinteistön käyttöoikeus. Se on se vapaus, jolla ihmisillä tai liikeyrityksillä on oltava hallussaan esineiden, pääoman, maan tai muun omaisuuden hankkiminen, käyttö, hävittäminen tai hallinta.
 • Professorin vapaus Se viittaa kykyyn harjoittaa opetusta ehdottomasti vapaasti opettaessaan ja keskusteltaessa ilman rajoituksia tai rajoituksia.

Lisää: Vapauden tyypit.

 1. Mikä on huijaus?

Kun puhutaan termiä vapaus, se on erotettava toisistaan ​​surkeutta, joka viittaa käyttäytymiseen tai tekoihin, joille on ominaista suorittaminen riippumatta siitä, miten ne vaikuttavat muuhun yhteiskuntaan, jotka rikkovat lakia ja ovat moraalittomia.

Tämän vuoksi vääryyskäsityksellä, vaikka se merkitseekin vapauden käyttämistä, on negatiivinen merkitys sen moraalittomuudelle ja vääryydelle .

 1. Kuinka lisätä vapautta?

Tasapaino on olemisen täyteys ja mahdollistaa parempia päätöksiä.
 • Tietoa. Tietojen haltija, ylittänyt ympäristönsä rajat, etsimällä ja pohtimalla ilmeistä, tutkimalla, tutkimalla jne. Ovat tärkeitä kohtia, joilla on sekä enemmän mahdollisuuksia että perusteita. valita ja vielä enemmän unelmia kaipaa.
 • Arvoa. Pelko on yksi voimakkaimmista tunneista ja tärkein este uskaltaa tehdä päätöksiä, joskus se jopa toimii keinona jäädyttää ihmisen käyttäytymistä. Siksi on tarpeen oppia tunnistamaan se ja kohtaamaan se.
 • Pasin. Se kattaa kaikki ne voimakkaat tunteet, jotka toimivat moottorina, joka ohjaa elämää. Kaikki eivät ole esimerkiksi positiivisia tunteita: ilo, viha, viha, rakkaus.
 • Vastuulla. Sen on oltava tietoinen itse teoista, otettava itse huomioon päätösten seuraukset ja tulokset. Mikään ei ole sattumanvaraista, kaikki on tulosta toimista, kunhan tämä pidetään mielessä, kohtalonsa on mahdollista muuttaa.
 • Tasapaino. Se on olemisen täyteys ja antaa meille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä, se on paras liittolainen, koska mikä tahansa psyykkinen ongelma tai psykologinen tuska voi häiritä vapauden etsimistä.
 1. Vapauden rajat

Se kuulostaa ristiriitaiselta, mutta et voi olla täysin vapaa, miksi?

 • Se vaikeuttaa yhdessäoloa. Sin on toimittava niin kauan kuin toisen rajoja ei ylitetä tai toisten vapautta rajoitetaan. Tätä kutsutaan yksilön vapauden kunnioittamiseksi.
 • Sääntelyelimet Vapauden luonteen, sen laajentamisen ja esteiden tutkimus on osoittanut, että on tärkeää "objektiivinen" ulkoinen sääntely, kuten lait, hallitus. Muuten rajat menetetään.
 • Kokemus. On olemassa usko, joka koostuu siitä, että jos ihminen jätetään vapaaksi, hän kunnioittaa muita, koska se on hänen luonteeltaan, koska hän mukautuu ja oppii elämään ilman voiman asettamia normeja. Historia on kuitenkin osoittanut, että anarkkisina aikoina on ollut mahdotonta löytää välipistettä omien ja muiden tarpeiden välillä, mikä johtaa kaaokseen ja väkivaltaan.

Laajenna: Vapauden rajat.

 1. Vapaus kielteisellä tavalla

Se on se, joka syntyi tukahduttamisen puuttuessa, toisin sanoen ei ole vastustusta kolmannelle osapuolelle (ryhmälle tai ulkoiselle yksikölle, kuten hallitukselle, valtiolle jne.), Joten muut Ilmaise käytöksesi vapaasti.

Joskus inhimilliset vammaisuudet ymmärretään usein negatiivisen vapauden puitteissa, mutta se ei ole niin, se on vapaa jopa ilman fyysisiä kykyjä.

 1. Vapaus positiivisella tavalla

Itsensä toteuttaminen on ylpeys tavoitteen saavuttamisesta yksin.

Se on negatiivisen vastakohta, tässä suhteessa se tarkoittaa oman tahdon hallintaa, olla ihmiset oman elämänsä luojat ja ottaa vastuu kohtalostaan.

Täällä olet tietoinen sekä rajoituksista että työkaluista, ja molempia hallitaan esteiden poistamiseksi. Jos on sana, joka tukee sitä täydellisesti, se on itsensä toteuttamista.

Vaikka se on negatiivisen vastakohta, molemmat ovat toisiaan täydentäviä, koska negatiivisen vapauden puuttuessa suositaan positiivista vapautta, joka ymmärretään vaikutukseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Siirtogeeniset organisaatiot

Siirtogeeniset organisaatiot

Selitämme sinulle, mitä siirtogeeniset organismit ovat, miten ne luokitellaan ja miten ne saadaan. Sen edut, haitat ja esimerkit. Siirtogeeniset ruuat voisivat ratkaista maailman nälän. Mitä ovat siirtogeeniset organismit? Transsukupuoliset organismit tai geneettisesti muunnetut organismit (GMO) tunnetaan kaikille eläville olennoille, joiden geenimateriaali on väärennetty ihmisen väliintulon avulla geenitekniikan tuloksena TICA. Tähän v

kapitalismi

kapitalismi

Selitämme sinulle, mikä kapitalismi on ja kuinka tämä talousjärjestelmä syntyy. Eroja sosialismissa ja vaiheissa Marxin mukaan. Yksityinen omaisuus ja vapaa kauppa ovat sen perusta. Mikä on kapitalismi? Kapitalismi on taloudellinen järjestelmä, jossa pääoma ylittää työvoiman ja on vaurauden perusta . Tässä järjes

Fyysiset ilmiöt

Fyysiset ilmiöt

Selitämme sinulle, mitkä ovat fyysiset ilmiöt, niiden ominaisuudet, mitä tyyppejä on olemassa ja erilaisia ​​esimerkkejä. Lisäksi kemialliset ilmiöt. Fysikaaliset ilmiöt eivät vaikuta kemialliseen koostumukseen. Mitkä ovat fyysiset ilmiöt? Sitä kutsutaan fysikaalisiksi ilmiöiksi tai fysikaalisiksi muutoksiksi aineen tilan muutoksiin, jotka tapahtuvat muuttamatta saman kemiallista koostumusta , koska niihin ei liity mitään n kemiallisten reaktioiden tyyppi. Viimeisessä niistä

Moderni tiede

Moderni tiede

Selitämme sinulle, mikä on moderni tiede ja miten tieteellinen vallankumous syntyi. Mitkä ovat sen pääominaisuudet. Moderni tiede syntyi renessanssin ns. Tieteellisessä vallankumouksessa. Mikä on moderni tiede? Moderni tiede ymmärretään tapana käsittää maailma ja sitä kuvaava tieteellinen tieto, joka rakennettiin länteen 16. ja 17. vuosis

ego

ego

Selitämme sinulle, mitä ego on, mitkä ovat sen merkitykset eri kulttuureissa ja kuinka egokeskeinen tulee toimintaan. Ego on taipumus olla liian keskittynyt persoonallisuuteen. Mikä on ego? Yleensä, kun puhumme aiheesta, tarkoitamme kohteen kykyä tunnistaa itsensä yksilönä ja olla tietoinen omasta identiteetistään. Tämä, puh

Kognitiivinen kehitys

Kognitiivinen kehitys

Selitämme, mikä on kognitiivinen kehitys ja mistä Piagetin teoria koostuu. Lisäksi kognitiivisen kehityksen neljä vaihetta. Kognitiivinen kehitys on alkanut varhaislapsuudessa. Mikä on kognitiivinen kehitys? Kun puhumme kognitiivisesta kehityksestä, tarkoitamme erilaisia ​​vaiheita, jotka vakiinnuttavat ihmisen luontaisen kyvyn ajatella , miettiä ja käyttää henkisiä työkalujaan. Se on asteittai