• Monday June 27,2022

vapaus

Selitämme, mitä vapaus ja pilkkaus ovat. Mitkä ovat vapauden tyypit ja niiden rajoitukset. Mikä on negatiivinen ja positiivinen vapaus.

«Vapauden arvoinen on vain se, joka osaa valloittaa sen joka päivä.» Goethe (1749-1832)
 1. Mikä on vapaus?

Vapauden käsite tulee latinan sanasta liber, mikä tarkoittaa henkilöä, jolla on aktiivinen lisääntymishenki. Tämä määritelmä liittyy seksuaaliseen kypsyyteen, joten sitä voidaan pitää vanhentuneena.

Nykyään termi "vapaus" liittyy siihen valtaan, jonka ihmisten on toimittava oman tahtonsa mukaan . Ihmiskunnan historian vuoksi tätä käsitettä voidaan soveltaa myös viittaamaan niihin ihmisiin, joita ei ole vangittu tai jotka ovat orjuustilassa.

 • Laajenna: 10 Vapausominaisuutta.
 1. Vapauden tyypit

Palvonnan vapaus antaa sinun harjoittaa uskontoa, jonka haluat tai jota et halua harjoittaa.

Vapaus on sana, jota käytetään eri näkökohdissa, joten se lataa tarkempia määritelmiä. Voit puhua esimerkiksi:

 • Yhdistymisvapaus Se viittaa tiedekuntaan, jonka ihmisten on muodostettava organisaatioita, yhdistyksiä tai ryhmiä, joilla on lailliset tavoitteet saavuttaa.
 • Vapaa liikkuvuus Termi, joka viittaa mahdollisuuteen, että ihmisten on liikuttava vapaasti planeetan eri osissa, joko maasta toiseen tai sen sisällä.
 • Sananvapaus Se liittyy ihmisten kykyyn ilmaista itseään, tutkia, levittää, vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä sekä antaa mielipiteensä ilman, että se häiritsee tätä.
 • Aseiden kantovapaus. Se liittyy oikeuteen, jonka mukaan ihmisten on voitava kuljettaa, kuljettaa ja käyttää aseita urheilu- tai puolustustarkoituksiin edellyttäen, että tämä ei vahingoita oikeudellisesti kolmansia osapuolia.
 • Seksuaalinen vapaus Se viittaa ihmisten kykyyn valita oma seksuaalisuutensa.
 • Lehdistönvapaus Se liittyy yksilöiden kykyyn organisoitua luodakseen viestintävälineitä, joissa julkaistua sisältöä ei voida sensuroida eikä valtio ja sen valtuudet valvoa.
 • Palvonnan vapaus Liittyy vapauteen, jonka ihmisillä on oltava mahdollisuus valita uskonto, olla valitsematta mitään tai uskoa tai uskoa jumalallisen olennon olemassaoloon. Samaan aikaan tämä vapaus merkitsee sitä, että ihmiset voivat avoimesti ja julkisesti harjoittaa tätä valintaa ilman, että heitä sorrettaan, vakuutetaan tai syrjitään.
 • Liiketoiminnan vapaus Se viittaa yrityksiin, jotka liittyvät markkinatalouteen ja perustuvat rationaalistiseen etiikkaan, joka liittyy yksilönvapauteen.
 • Kiinteistön käyttöoikeus. Se on se vapaus, jolla ihmisillä tai liikeyrityksillä on oltava hallussaan esineiden, pääoman, maan tai muun omaisuuden hankkiminen, käyttö, hävittäminen tai hallinta.
 • Professorin vapaus Se viittaa kykyyn harjoittaa opetusta ehdottomasti vapaasti opettaessaan ja keskusteltaessa ilman rajoituksia tai rajoituksia.

Lisää: Vapauden tyypit.

 1. Mikä on huijaus?

Kun puhutaan termiä vapaus, se on erotettava toisistaan ​​surkeutta, joka viittaa käyttäytymiseen tai tekoihin, joille on ominaista suorittaminen riippumatta siitä, miten ne vaikuttavat muuhun yhteiskuntaan, jotka rikkovat lakia ja ovat moraalittomia.

Tämän vuoksi vääryyskäsityksellä, vaikka se merkitseekin vapauden käyttämistä, on negatiivinen merkitys sen moraalittomuudelle ja vääryydelle .

 1. Kuinka lisätä vapautta?

Tasapaino on olemisen täyteys ja mahdollistaa parempia päätöksiä.
 • Tietoa. Tietojen haltija, ylittänyt ympäristönsä rajat, etsimällä ja pohtimalla ilmeistä, tutkimalla, tutkimalla jne. Ovat tärkeitä kohtia, joilla on sekä enemmän mahdollisuuksia että perusteita. valita ja vielä enemmän unelmia kaipaa.
 • Arvoa. Pelko on yksi voimakkaimmista tunneista ja tärkein este uskaltaa tehdä päätöksiä, joskus se jopa toimii keinona jäädyttää ihmisen käyttäytymistä. Siksi on tarpeen oppia tunnistamaan se ja kohtaamaan se.
 • Pasin. Se kattaa kaikki ne voimakkaat tunteet, jotka toimivat moottorina, joka ohjaa elämää. Kaikki eivät ole esimerkiksi positiivisia tunteita: ilo, viha, viha, rakkaus.
 • Vastuulla. Sen on oltava tietoinen itse teoista, otettava itse huomioon päätösten seuraukset ja tulokset. Mikään ei ole sattumanvaraista, kaikki on tulosta toimista, kunhan tämä pidetään mielessä, kohtalonsa on mahdollista muuttaa.
 • Tasapaino. Se on olemisen täyteys ja antaa meille mahdollisuuden tehdä parempia päätöksiä, se on paras liittolainen, koska mikä tahansa psyykkinen ongelma tai psykologinen tuska voi häiritä vapauden etsimistä.
 1. Vapauden rajat

Se kuulostaa ristiriitaiselta, mutta et voi olla täysin vapaa, miksi?

 • Se vaikeuttaa yhdessäoloa. Sin on toimittava niin kauan kuin toisen rajoja ei ylitetä tai toisten vapautta rajoitetaan. Tätä kutsutaan yksilön vapauden kunnioittamiseksi.
 • Sääntelyelimet Vapauden luonteen, sen laajentamisen ja esteiden tutkimus on osoittanut, että on tärkeää "objektiivinen" ulkoinen sääntely, kuten lait, hallitus. Muuten rajat menetetään.
 • Kokemus. On olemassa usko, joka koostuu siitä, että jos ihminen jätetään vapaaksi, hän kunnioittaa muita, koska se on hänen luonteeltaan, koska hän mukautuu ja oppii elämään ilman voiman asettamia normeja. Historia on kuitenkin osoittanut, että anarkkisina aikoina on ollut mahdotonta löytää välipistettä omien ja muiden tarpeiden välillä, mikä johtaa kaaokseen ja väkivaltaan.

Laajenna: Vapauden rajat.

 1. Vapaus kielteisellä tavalla

Se on se, joka syntyi tukahduttamisen puuttuessa, toisin sanoen ei ole vastustusta kolmannelle osapuolelle (ryhmälle tai ulkoiselle yksikölle, kuten hallitukselle, valtiolle jne.), Joten muut Ilmaise käytöksesi vapaasti.

Joskus inhimilliset vammaisuudet ymmärretään usein negatiivisen vapauden puitteissa, mutta se ei ole niin, se on vapaa jopa ilman fyysisiä kykyjä.

 1. Vapaus positiivisella tavalla

Itsensä toteuttaminen on ylpeys tavoitteen saavuttamisesta yksin.

Se on negatiivisen vastakohta, tässä suhteessa se tarkoittaa oman tahdon hallintaa, olla ihmiset oman elämänsä luojat ja ottaa vastuu kohtalostaan.

Täällä olet tietoinen sekä rajoituksista että työkaluista, ja molempia hallitaan esteiden poistamiseksi. Jos on sana, joka tukee sitä täydellisesti, se on itsensä toteuttamista.

Vaikka se on negatiivisen vastakohta, molemmat ovat toisiaan täydentäviä, koska negatiivisen vapauden puuttuessa suositaan positiivista vapautta, joka ymmärretään vaikutukseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen kauppa

Selitämme, mikä on kansainvälinen kauppa, sen merkitys, edut ja muut ominaisuudet. Lisäksi erot ulkomaankaupan kanssa. Maat voivat osallistua kansainväliseen kauppaan myyjinä tai ostajina. Mikä on kansainvälinen kauppa? Kun puhumme ulkomaankaupasta, kansainvälisestä kaupasta tai maailmankaupasta, tarkoitamme joukko taloudellisia liiketoimia, joihin sisältyy tavaroiden ja palveluiden vaihto maiden välillä ja niiden sisämarkkinoilla. Vaihdon avul

Sienivaltakunta

Sienivaltakunta

Selitämme sinulle, mikä on sienivaltakunta, mitkä ovat sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi kuinka sinulla on ravinto, lisääntyminen ja esimerkit. On arvioitu, että tuntemattomia sieniä on noin 1, 5 miljoonaa lajia. Mikä on valtakunta? Valtakunta oli yksi ryhmistä, joissa biologia luokitteli tunnetut elämänmuodot. Se koostuu

koulutus

koulutus

Selitämme sinulle, mikä on muodostuminen ja mistä tämä termi johtuu. Lisäksi olemassa olevat muodostumat. Sotilaskoulutus kouluttaa miehiä fyysisesti ja henkisesti. Mikä on koulutus? Termi muodostuminen tulee latinan "muodosta" ja viittaa muotoon jotain , asioiden ulkoasuun ja ulkoisiin ominaisuuksiin. On ole

testi

testi

Selitämme, mikä essee on ja kirjallisen esseen ominaisuudet. Lisäksi kuinka esseen rakenne on. Essee tunnustetaan reflektiivisestä ja kriittisestä luonteestaan. Mikä on essee? Sana essee on peräisin latinalaisesta liioittelusta. Ensinnäkin tämä käsite voidaan ymmärtää harjoittamalla harjoittelua, toisin sanoen testien suorittamista tai esityksen valmistelua. Toinen määri

yhteiskunta

yhteiskunta

Selitämme mitä yhteiskunta on ja joitain sitä kuvaavia komponentteja. Lisäksi asumisen merkitys yhteiskunnassa. Ihmisyhteiskunnille on ominaista rakenteen monimutkaisuus. Mikä on yhteiskunta? Termi "yhteiskunta" tarkoittaa latinalaisista "societas" -yhteisöistä kaikkia elävien olentojen ryhmiä tai ryhmiä, jotka elävät yhteisössä , sekä ihmisten että joidenkin eläinten keskuudessa. Viimeksi mainit

Meksikon vallankumous

Meksikon vallankumous

Selitämme kaiken vuonna 1910 alkaneesta Meksikon vallankumouksesta. Vallankumouksen syyt, seuraukset ja näkyvät henkilöt. Meksikon vallankumous päättyi Aguascalientes-yleissopimuksen ansiosta. Mikä oli Meksikon vallankumous? Meksikon vallankumous oli aseellinen konflikti, joka alkoi Meksikon kansakunnassa vuonna 1910 ja huipentui vuonna 1920 , ja sitä pidetään yhtenä maailman merkittävimmistä sosiaalisista ja poliittisista tapahtumista. 1900-luku L