• Friday August 14,2020

Orgaaninen laki

Selitämme sinulle, mitä orgaaninen laki on ja miksi tämä laki on niin tärkeä. Lisäksi joitain esimerkkejä orgaanisista laeista.

Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä.
  1. Mikä on orgaaninen laki?

Orgaanisilla laeilla tarkoitetaan kansalle niin tärkeitä asioita, että niiden hyväksyminen edellyttää konsensusta ja hyväksymismenettelyä lainsäädäntöelimessä, yleensä parlamentin, kansalliskokouksen tai kongressin hallussa. . Yleensä orgaanisissa laeissa viitataan maan demokraattiselle elämälle elintärkeisiin asioihin, kuten perustuslaillisiin normeihin, julkisiin vapauksiin tai valtion toimivallan niveltymiseen.

Orgaanisia lakeja pidetään eräänlaisena välivaiheena tavallisten lakien ja perustuslain välillä, joten tällaisten lakien hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen parlamentissa se vaatii yleensä jotain muuta kuin yksinkertaista enemmistöä (ehdoton enemmistö tai jonkinlainen määräenemmistö) sen mukaan, mitä kansallisessa lainsäädännössä tältä osin vahvistetaan. On huomattava, että kaikilla mailla ei ole oikeudellista kehystä, joka harkitsee luonnonmukaisia ​​lakeja.

Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä, erityisesti vuonna 1958 annetun perustuslain tekstissä, jolla se perustettiin. V Ranskan tasavalta.

Katso myös: Perustuslaki.

  1. Orgaanisten lakien merkitys

Orgaaniset lait ovat hyödyllinen väline merkittävien tai elintärkeiden muutosten tekemiseen valtioiden toiminnassa ilman, että joudutaan muuttamaan tai muotoilemaan uudelleen perustuslaillista kehystä, johon sisältyy pohjimmiltaan Kopioi tai aloita jonkinlainen muutos- tai perustamisprosessi, joka edustaa aina pitkää, vaikeaa ja riskialtista prosessia. Tässä mielessä luonnonmukaiset lait ovat välivaihe valtiolle tärkeiden asioiden perusteellisten muutosten hallitsemiseksi.

  1. Esimerkkejä orgaanisista laeista

Joitakin esimerkkejä orgaanisista laeista ovat seuraavat:

  • Poliittisten puolueiden rahoitusta koskeva luonnollinen laki (Espanja, 2007). Korruption välttämiseksi ja rankaisemiseksi määritetään määräykset, jotka säätelevät rahan saatavuutta poliittisille puolueille.
  • Orgaaninen työlaki (Venezuela, 2012). Missä uudistetaan kyseisen maan lailliset työehdot, luodaan uusi oikeudellinen kehys, joka sääntelee työsuhteita.
  • Perustuslaillinen orgaaninen laki (Chile, 1980). Se määrittelee joitain tärkeitä valtion hallintoon liittyviä perustuslaillisia määräyksiä (vaalit, kaivosmyönnytykset, poliittiset puolueet jne.). Tämä laki sisältyy perustuslakiin.
  • Oikeuslaitoksen orgaaninen laki (Argentiina, 1998). Järjestää oikeuslaitos ja sen oikeuslaitokset Buenos Airesin autonomisessa kaupungissa, jolla on oma itsenäinen oikeudellinen järjestelmä.
  • Kansalaisten turvallisuuden orgaaninen laki (Espanja, 2015). Laki, joka korvasi kansalaisten turvallisuuden suojelemisesta vuonna 1992 annetun lain, ja joka aiheutti paljon kiistoja tietystä epädemokraattisesta ilmapiiristä muotoilemalla uudelleen Espanjan oikeuden rikoskäskyjä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

kuolema

kuolema

Selitämme sinulle, mitä kuolema on, mitä tämä prosessi merkitsee uskontojen ja tämän termin merkitysten mukaan eri aloilla. Kaikki ihmiset ovat aina pelänneet sanaa kuolema. Mikä on kuolema? Termillä kuolema tarkoitetaan elämän loppua , ts. Kun organismilla tai elävällä olennolla ei enää ole elintärkeitä merkkejä. Kaikki ihmiset ova

miliisi

miliisi

Selitämme, mitä miliisi on ja minkä tyyppisiä miliisit ovat olemassa sen mukaan, mitä he tekevät. Lisäksi miliisin tarjoamat otsikot. Niitä, jotka muodostavat miliisin, kutsutaan miliisijoiksi. Mikä on miliisi? Miliisi on käsite, jonka avulla määritetään ryhmät tai sotilasjoukot, jotka koostuvat vain kansalaisista, joilla ei ole aikaisempaa valmistelua ja jotka eivät saa palkkaa vastineeksi tästä tehtävästä. Ne yhdistetään ja o

Aineen yhdistämisvaltiot

Aineen yhdistämisvaltiot

Selitämme sinulle, mitkä ovat aineen aggregaation tilat, kuinka ne voidaan luokitella ja jokaiselle ominaispiirteet. Aine voi siirtyä yhdentymistilasta toiseen muuttamalla sen lämpötilaa ja painetta. Mitkä ovat aineen aggregoitumisen tilat? Kun puhumme aineen aggregoitumisen tiloista, tarkoitamme erilaisia ​​vaiheita tai tapoja, joilla tunnetuista aineista on mahdollista löytää , ovatko ne puhtaita aineita tai seoksia, ja jotka riippuvat aineen tyypistä ja voimakkuudesta. tällaisen ai

marxilaisuus

marxilaisuus

Selitämme sinulle, mikä on marxismi ja mitä tämä oppi tarkoittaa. Muut käsitteet, kuten vieraantuminen, luokkataistelu, ylijäämäarvo. Marxismin lähtökohtana on kapitalistisen yhteiskunnan hajoaminen. Mikä on marxismi? Marxismi on ollut oppi, joka on vaikuttanut suureen poliittiseen-taloudelliseen ja ideologiseen järjestelmään, jonka kanssa kapitalismin on täytynyt taistella 1800-luvulla, mutta pääosin kahdennenkymmenennen vuosisadan aikana: kommunismi. Vaikka tässä on

lääketiede

lääketiede

Selitämme sinulle, mikä lääke on ja kuinka tämä prosessi tulisi suorittaa. Lisäksi olemassa olevat erityyppiset mittaukset. Yhdelle tai useammalle objektille on annettava erilaiset numeeriset arvot tai mitat. Mitä mittaus on? Mittauksella yleensä verrataan yhden asian mittaa toisen mittaan . Tätä va

Jäteveden käsittely

Jäteveden käsittely

Selitämme, mikä on jäteveden, sen vaiheiden ja sitä suorittavien laitosten käsittely. Lisäksi sen maailmanlaajuinen alijäämä. Saastuneesta vedestä tulee juomakelpoista jäteveden käsittelyn ansiosta. Mikä on jäteveden käsittely? Jäteveden käsittely tunnetaan fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten menettelyjen kokonaisuutena, jotka mahdollistavat saastuneen veden muuttamisen juomaveteen . Siten ihminen v