• Sunday April 18,2021

Orgaaninen laki

Selitämme sinulle, mitä orgaaninen laki on ja miksi tämä laki on niin tärkeä. Lisäksi joitain esimerkkejä orgaanisista laeista.

Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä.
  1. Mikä on orgaaninen laki?

Orgaanisilla laeilla tarkoitetaan kansalle niin tärkeitä asioita, että niiden hyväksyminen edellyttää konsensusta ja hyväksymismenettelyä lainsäädäntöelimessä, yleensä parlamentin, kansalliskokouksen tai kongressin hallussa. . Yleensä orgaanisissa laeissa viitataan maan demokraattiselle elämälle elintärkeisiin asioihin, kuten perustuslaillisiin normeihin, julkisiin vapauksiin tai valtion toimivallan niveltymiseen.

Orgaanisia lakeja pidetään eräänlaisena välivaiheena tavallisten lakien ja perustuslain välillä, joten tällaisten lakien hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen parlamentissa se vaatii yleensä jotain muuta kuin yksinkertaista enemmistöä (ehdoton enemmistö tai jonkinlainen määräenemmistö) sen mukaan, mitä kansallisessa lainsäädännössä tältä osin vahvistetaan. On huomattava, että kaikilla mailla ei ole oikeudellista kehystä, joka harkitsee luonnonmukaisia ​​lakeja.

Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä, erityisesti vuonna 1958 annetun perustuslain tekstissä, jolla se perustettiin. V Ranskan tasavalta.

Katso myös: Perustuslaki.

  1. Orgaanisten lakien merkitys

Orgaaniset lait ovat hyödyllinen väline merkittävien tai elintärkeiden muutosten tekemiseen valtioiden toiminnassa ilman, että joudutaan muuttamaan tai muotoilemaan uudelleen perustuslaillista kehystä, johon sisältyy pohjimmiltaan Kopioi tai aloita jonkinlainen muutos- tai perustamisprosessi, joka edustaa aina pitkää, vaikeaa ja riskialtista prosessia. Tässä mielessä luonnonmukaiset lait ovat välivaihe valtiolle tärkeiden asioiden perusteellisten muutosten hallitsemiseksi.

  1. Esimerkkejä orgaanisista laeista

Joitakin esimerkkejä orgaanisista laeista ovat seuraavat:

  • Poliittisten puolueiden rahoitusta koskeva luonnollinen laki (Espanja, 2007). Korruption välttämiseksi ja rankaisemiseksi määritetään määräykset, jotka säätelevät rahan saatavuutta poliittisille puolueille.
  • Orgaaninen työlaki (Venezuela, 2012). Missä uudistetaan kyseisen maan lailliset työehdot, luodaan uusi oikeudellinen kehys, joka sääntelee työsuhteita.
  • Perustuslaillinen orgaaninen laki (Chile, 1980). Se määrittelee joitain tärkeitä valtion hallintoon liittyviä perustuslaillisia määräyksiä (vaalit, kaivosmyönnytykset, poliittiset puolueet jne.). Tämä laki sisältyy perustuslakiin.
  • Oikeuslaitoksen orgaaninen laki (Argentiina, 1998). Järjestää oikeuslaitos ja sen oikeuslaitokset Buenos Airesin autonomisessa kaupungissa, jolla on oma itsenäinen oikeudellinen järjestelmä.
  • Kansalaisten turvallisuuden orgaaninen laki (Espanja, 2015). Laki, joka korvasi kansalaisten turvallisuuden suojelemisesta vuonna 1992 annetun lain, ja joka aiheutti paljon kiistoja tietystä epädemokraattisesta ilmapiiristä muotoilemalla uudelleen Espanjan oikeuden rikoskäskyjä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Beringin salmi

Beringin salmi

Selitämme, mikä on Beringin salmi, sen leveys ja syvyys. Lisäksi kuka velkaa nimen ja teoriat tästä paikasta. Beringin salmen keskimääräinen syvyys on 30-50 metriä. Mikä on Beringin salmi? Se tunnetaan nimellä `` Bering'- salmi (englanniksi Bering S -piirre ) - meren osa, joka ulottuu Aasian alueen itäpään (Siperia) väliin., Venäjä) ja A

CMIC

CMIC

Selitämme sinulle, mikä sarjakuva on ja tämän taiteellisen ilmaisun muodon historiaa. Lisäksi erityyppiset sarjakuvat ja niiden erityispiirteet. Sarjakuva on taiteellisen ilmaisun muoto ja viestintäväline. Mikä on sarjakuva? Termi ` ` commic '' on hyväksytty laina englannin kielelle ( sarjakuva , eli `` hauska ''), joka ymmärretään nykyään ilman Historiallisen historian tai jopa graafisen romaanin kannustaminen. Joka tapauks

Elinympäristö ja ekologinen markkinarako

Elinympäristö ja ekologinen markkinarako

Selitämme sinulle, mikä on elinympäristö, mikä on ekologinen markkinarako ja mitkä ovat sen erot. Lisäksi joitain erityisiä esimerkkejä molemmista. Merellinen elinympäristö. Mikä on elinympäristö ja ekologinen markkinarako? Näitä termejä käytetään usein puhuttaessa eläinlajeista ikään kuin ne olisivat synonyymejä. Mutta he eivät ole, ja

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Luonnonvarojen hyödyntäminen

Selitämme, mikä on luonnonvarojen hyödyntäminen ja niiden seuraukset. Luonnonvarojen tyypit ja esimerkit hyväksikäytöstä. Öljy on kaikkien aikojen arvokkaimpia resursseja. Mikä on luonnonvarojen hyödyntäminen? Luonnonvarojen hyödyntämisellä tarkoitetaan ihmisen luonnossa saatavissa olevan raaka-aineen uuttamista ja jalostamista energian hankkimiseksi ja valmistamiseksi Teollisuuspanoksista tai jalostetuista kulutustavaroista. Kerätyistä he

Viestinnän esteet

Viestinnän esteet

Selitämme sinulle, mitkä ovat viestinnän esteet ja prosessisi elementit. Lisäksi miten välttää näitä esteitä. Kommunikoidaksesi kanavan on edistettävä viestin lähettämistä. Mitkä ovat viestinnän esteet? Se tunnetaan viestinnän esteinä esteille ja vaikeuksille, joita voi ilmetä viestinnän aikana ja jotka estävät sen oikeaa huipentumista tai vääristävät alkuperäistä viestiä. Viestintä on ideoiden ja kon

Maan ekosysteemi

Maan ekosysteemi

Selitämme, mikä on maanpäällinen ekosysteemi ja tämän bioman pääominaisuudet. Lisäksi miten se luokitellaan ja esimerkkejä. Maapallon ekosysteemit tapahtuvat tukevalla maaperällä ja ilmassa. Mikä on maanpäällinen ekosysteemi? Sitä kutsutaan maanpäällisiksi ekosysteemeiksi sellaisiksi, jotka tapahtuvat kiinteällä maalla ja ilmassa tai maantieteellisissä onnettomuuksissa (vuoret jne.), Paikoissa, joissa