• Tuesday June 28,2022

laki

Selitämme sinulle, mikä on laki ja mikä on lainormien tarkoitus. Lisäksi lakityypit ja mitkä ovat niiden ominaispiirteet.

Lait ovat tapa hallita ihmisten käyttäytymistä.
 1. Mikä on laki?

Lain käsite on peräisin latinalaisesta leksistä ja oikeudellisessa laajuudessa se voidaan määritellä yleisiksi pakollisiksi normeiksi, jotka vastaava valta on sanellut käyttäytymisen sääntelemiseksi ihmisen.

Laki on sääntö tai laki, jonka kunkin tietyn alueen toimivaltainen viranomainen määrää. Sen tarkoituksena on määrätä tai kieltää kaikki oikeudenmukaisuuden mukaiset toimet.

Lisäksi lait rajoittavat vapaata tahtoa, toisin sanoen ihmisiä yhteiskunnassa; ne ovat normeja, jotka hallitsevat sosiaalista käyttäytymistä. Laki on lain päälähde, koska sen antamista varten tarvitaan lainsäädäntöelin.

Jos lakeja ei noudateta, julkisella voimalla on velvollisuus ja velvollisuus määrätä seuraamuksia vastaavalle henkilölle tai laitokselle.

Lakeja voi olla kolmen tyyppisiä:

 • Preskriptiiviset lait He ovat niitä, joiden tavoitteena on tiettyjen käyttäytymisten sääntely.
 • Orgaaniset lait Ne ovat lakilaitosten luomia.
 • Perustuslakia. Ne ovat niitä, jotka yksityiskohtaiset tai laajentavat jotakin perustuslaillista luonnetta.

Katso myös: Perustuslaki.

 1. Lakien ominaispiirteet

Lait on muotoiltu toistaiseksi ja pysyvästi.

Jotkut käsitteen laki piirteistä laissa ovat sen velvoite, persoonallisuus, abstraktio, pysyvyys ja yleisyys.

 • Pakollisia. Velvollisuuksien suhteen tämä tarkoittaa, että jokaisen on kunnioitettava ja noudatettava lakeja, vaikka ne olisivat vastoin omaa tahtoaan.
 • Persoonaton. Ne ovat persoonattomia yksinkertaisen tosiasian takia, että lakeja ei ole luotu sovellettamaan tiettyyn henkilöyn, vaan määrittelemättömään määrään heitä.
 • Abstrakti. Lakien sanotaan olevan abstrakteja, koska niitä sovelletaan kaikkiin niihin tapauksiin, jotka kuuluvat sääntöjen mukaisten oletusten piiriin, mikä tarkoittaa useita tapauksia, joita ei ole vahvistettu tai eritelty.
 • Pysyvä. Pysyvyys on toinen lain laatu, joka viittaa siihen, että ne on muotoiltu toistaiseksi ja pysyvästi. Ne lakkaavat olemasta voimassa vain, kun ne on siirretty toisilleen lain nojalla, kumottu tai kumottu.
 • Yleinen. Lopuksi, toisena lakien ominaispiirteenä on niiden yleisyys, tämä tarkoittaa, että niitä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, jotka esittävät niissä määritellyt ehdot.

Lisäksi kaksi näkökohtaa on otettava huomioon puhuttaessa lakeja:

 • Muodollinen ulkonäkö. joka viittaa normaan, jonka itse lainsäätäjä on muotoillut.
 • Aineellinen näkökohta se tarkoittaa pakollista, abstraktia ja yleistä normaa, jonka tavoitteena on säännellä ihmisen käyttäytymistä.

Lait ovat sitten tapa hallita ihmisten käyttäytymistä vapaan tahdon rajoittamiseksi ja tietyn yhteiskunnan jäsenten paremman rinnakkaiselon mahdollistamiseksi.

Jos lakia rikotaan, ihmisille rangaistaan, joten monta kertaa heidän on pakotettava heidät, vaikka ne eivät vastaa heidän omia vakaumuksiaan.

 1. Luonnolliset lait

Toisaalta, ja yleisemmin, lain käsitteellä tarkoitetaan niitä muuttumattomia ja jatkuvia tekijöitä, jotka ovat tyypillisiä asioille ja johtuvat jostain ensimmäisestä syystä. Siksi emme välttämättä puhu laista, kun säännöt vahvistaa jokin viranomainen, mutta ne voivat olla myös luonnollisia.

Nämä ovat niitä, jotka hallitsevat kaikkia luomistiloja ja ovat peruuttamattomia, ikuisia ja muuttumattomia, koska ihminen ei ole niitä luonut, mutta ne ovat lähtöisin luonnosta eivätkä vastaa ihmisten tahtoon. Hyvin selkeä esimerkki luonnollisista laeista on painovoimalaki.

 • Laajenna: 13 esimerkkiä luonnollisista laeista.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Uskonnollinen tieto

Uskonnollinen tieto

Selitämme, mikä uskonnollinen tieto on, sen toiminta, ominaisuudet ja esimerkit. Lisäksi sen suhde muun tyyppisiin tietoihin. Uskonnollinen tieto syntyy vastauksena kysymyksiin elämän tarkoituksesta. Mikä on uskonnollinen tieto? Se ymmärretään uskonnollisella tiedolla tai uskonnollisella tiedolla, joka perustuu todistamattomaan uskomusjärjestelmään. Se toimii

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

kommentti

kommentti

Selitämme mitä kommentti on ja minkä tyyppisiä kommentteja on olemassa. Lisäksi kuinka on kirjallinen kommentti ja esimerkki. Kuka kommentoi, tunnetaan kommentaattorina. Mikä on kommentti? Kommentti on arvioitu objektista suullisesti tai kirjallisesti arvio , joka antaa arviointipäätöksen , joka ei ole sama kuin lausunto. Esimerk

Organisaation kehitys

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät. Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille. Mikä on organisaation kehittäminen? Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin , organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin. Organisaation kehittämine

työpaja

työpaja

Selitämme, mitä työpaja on, sen merkitys ja mikä on sen päätavoite. Lisäksi vinkkejä onnistuneeseen työpajaan. Työpajat ovat intensiivikursseja jonkin kykyjen tai taitojen kehittämiseksi. Mikä on työpaja? Termi workshop on englantilainen laina, joka tarkoittaa kirjaimellisesti tal lerler . Tästä sanas

Tiedon teoria

Tiedon teoria

Selitämme sinulle, mikä on tiedon teoria filosofiassa. Lisäksi mikä on tieto ja sen eri määritelmät. Tietojen teoriassa tutkitaan, mitkä mekanismit mahdollistavat tiedon. Mikä on tiedon teoria? Tietojen teoria on filosofian haara, joka keskittyy ihmisten tiedon tutkimukseen . Erityisestä akateemisesta näkökulmasta riippuen tätä termiä voidaan pitää gnoseologian synonyyminä , joka on omistettu tiedon luonteen, alkuperän ja rajojen tutkimiseen. Muissa tapauksiss