• Sunday April 11,2021

laillisuus

Selitämme sinulle, mikä on laillisuus ja miten laillisuus hallituksissa. Lisäksi olemassa olevat laillisuustyypit.

Laillisuus on kaikkea mitä tehdään kirjallisen lain puitteissa.
  1. Mikä on laillisuus?

Laillisuuden periaate, joka tunnetaan myös nimellä lain ensisijaisuus, määritellään lain yleisyydeksi mitä tahansa muuta julkista valtaa käyttävää toimintaa tai toimintaa vastaan .

Toisin sanoen kaikkea, mikä valtiosta tulee, on säänneltävä lailla eikä siinä yhteiskunnassa asuvien ihmisten tahdolla. Siksi laillisuus on kaikkea mitä tehdään kirjallisen lain puitteissa .

Tästä syystä kaikkien yhteiskunnan muodostavien ihmisten on kunnioitettava sitä paremman rinnakkaiselon saavuttamiseksi. Kukaan hallitsija ei puolestaan voi vastustaa kunkin maan perustuslaissa vahvistettua, josta löytyvät kunkin valtion kaikki olennaiset normit; Kaikkien virkakautensa aikana toteutettavien toimenpiteiden on oltava lain mukaisia.

Katso myös: Julkinen oikeus.

  1. Laillisuus hallituksissa

Laillisuus estää ihmisiä tuomitsemasta ilman mitään perusteita.

Maissa, joissa on demokratian hallitus, laillisuusperiaate suojataan vallanjaolla. Tämän oikeusjärjestelmän tehtävänä on, että lakien tulkinnasta vastaava valta ei pidä olla sama kuin se, joka ehdottaa tai panee täytäntöön niitä.

Useimmissa valtioissa rikoslaki perustuu laillisuusperiaatteeseen. Toisin sanoen rikos luetteloidaan vain tällä tavoin, kunhan laki sitä nimenomaisesti ilmoittaa.

Päätavoite on estää henkilöä syyttämästä - ja sitten tuomitsemasta - rikoksen tekemisestä mielivaltaisella ja perusteettomalla tavalla, joka perustuu vakiintuneisiin lakeihin.

  1. Tyypit laillisuudesta

Laillisuus puolestaan ​​voidaan luokitella eri tavoin sen erityispiirteiden perusteella:

  • Hallinnollisen laillisuuden periaate: Laillisuusperiaatteen perusteella julkishallinnolla ei ole valtuuksia toimia yksin, sen on aina toteutettava lain mukainen sisältö. Lakia voidaan pitää hallinnollisen toiminnan ulkoisena rajana, tässä yhteydessä hallinto on ilmaista. Tällä tavalla valtiota voidaan hallita vain sen perusteella, mitä laki sallii ja määrää; lopuksi, mitään ei voida jättää vapaalle tahdolle.
  • Verolaillisuuden periaate: Verolain osalta vain laki-normin avulla voidaan määritellä jokainen verovelvoitteeseen kuuluva osa. Joitakin esimerkkejä näistä velvollisuuksista voivat olla verotettava tapahtuma, verovelvolliset, verotettavien tapahtumien määrittämisjärjestelmä, maksun suorittamispäivä ja mahdolliset rikkomukset, seuraamukset tai vapautukset. Sanotaan, että veroa voidaan pitää sellaisenaan vain laissa.
  • Rikoslain laillisuusperiaate: On todettu, että jotta teko voidaan luokitella rikokseksi, sen on oltava kuvattu tällä tavalla ennen keskusteltavana olevaa tapahtumaa. Määrättävän rangaistuksen on oltava aiemmin laissa vahvistettu. Sitten voidaan sanoa, että rikoslaillisuus on rajoitus valtion rangaistukselle: vain sellaisia ​​käyttäytymisiä, jotka on nimenomaisesti kuvattu rikoksiksi, voidaan rangaista.

Lopuksi on aina hyvä selventää, että voidaksemme elää sellaisessa yhteiskunnassa, jossa laillisuus täytetään, on paitsi laadittava myös säännöt, myös ihmisten on sitouduttava noudattamaan näitä sääntöjä. Jokaisella henkilöllä on sosiaalinen vastuu varmistaa lakien noudattaminen eri aloilla.

Se voi palvella sinua: Rikoslaki.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

todennäköisyys

todennäköisyys

Selitämme, mikä todennäköisyys on ja mitä menetelmiä se käyttää. Lisäksi eri alueet, joilla sitä voidaan soveltaa. Aluksi se liittyi rahapelien todennäköisyyteen. Mikä on todennäköisyys? Todennäköisyyden käsite tulee latinan sanasta probabil tas . Ensinnäkin se ymmärretään mahdollisuudeksi, että tietty todennäköinen tapahtuma todella tapahtuu . Tämä tosiasia voi lopult

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

Tuotantoprosessi

Tuotantoprosessi

Selitämme, mikä on tuotantoprosessi ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi mitkä ovat sen vaiheet ja maidontuotantoprosessi. Tuotantoprosessilla pyritään tyydyttämään tietyn tyyppinen kysyntä yhteiskunnassa. Mikä on tuotantoprosessi? Se tunnetaan tuotantoprosessina tai tuotantoprosessina tai myös tuotantoketjuna monimuotoista operaatiosuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on muuttaa tietyt panokset tai tekijät erityisiksi tavaroiksi tai palveluiksi soveltamalla teknistä prosessia. Looginen, jo

Tietolähteet

Tietolähteet

Selitämme sinulle, mitkä tietolähteet tutkimuksessa ovat ja miten ne luokitellaan. Lisäksi kuinka tunnistaa luotettavia lähteitä. Tietolähteet voivat tällä hetkellä olla fyysisiä tai digitaalisia. Mitkä tietolähteet ovat? Tutkimuksessa puhumme tietolähteistä tai dokumenttilähteistä viittaamaan tietyn tiedon alkuperään, toisin sanoen tukeen, josta löydämme tietoa ja jota voimme viitata kolmansille osapuolille. joka puolestaan ​​p

Ilman pilaantuminen

Ilman pilaantuminen

Selitämme, mikä on ilman pilaantuminen, mitkä ovat sen pilaavat aineet ja syyt. Lisäksi sen seuraukset ja miten sitä voidaan välttää. Muun muassa teollisuus vapauttaa ilmakehään suuria määriä haitallisia kaasuja. Mikä on ilman pilaantuminen? Kun puhumme "ilman pilaantumisesta" tai "ilman pilaantumisesta", tarkoitamme läsnäoloa ilman eri ympäristöissä. Ne yhdistävät maa

Virtalähde

Virtalähde

Selitämme, mikä on virtalähde, toiminnot, joita tämä laite suorittaa, ja minkä tyyppiset virtalähteet ovat. Virtalähteet voivat olla lineaarisia tai kommutatiivisia. Mikä on virtalähde? Teho tai virtalähde (englanniksi PSU ) on laite, joka vastaa kotien vastaanottaman kaupallisen sähköjohdon vaihtovirtaan (220) volttia Argentiinassa) tasa- tai tasavirralla; jota käytetään elektronisissa laitteissa, kuten televisioissa ja tietokoneissa, jotka toimittavat komponenttien vaadittavat erilaiset jännitteet, mukaan lukien yleensä suoja sähköverkon mahdollisia häiriöitä vastaan, kuten ylijännite . Virta