• Monday April 19,2021

layout

Selitämme, mikä asettelu on, mikä sen merkitys on ja eri alueet, joilla tätä jakelujärjestelmää voidaan käyttää.

Asettelu on esineen tai projektin aikaisempi suunnittelu.
  1. Mikä on asettelu ?

Kun puhumme `` layout ' ' (englantilainen laina), `` layout '', tarkoitamme elementtien jakelukaavaa sisällä muotoa tai mallia . Tätä termiä käytetään monilla aloilla, kuten tekniikassa, hallinnossa tai graafisessa suunnittelussa, ja se vastaa yleensä plan tai järjestelmään.

Vaikka asettelussa ei ole mitään erityistä ja ainutlaatuista asiaa, viittaus tehdään yleensä tällä termillä aiempaan suunnitteluun (myös asettamiseen), englanniksi), joka on valmistettu esineestä tai projektista, jotta sen parametrit voidaan mitata, seurata tai muokata ajoissa.

Siksi yrityksessä työskentelevä Web-ohjelmoija antaa ensin työnantajilleen ulkoasun, joka paljastaa visuaalisen ja tietokonekehyksen, jotta se voi toimia luonnoksena ja auttaa kehittämään menetelmiä. Useita verkkosivuja.

Lyhyesti sanottuna, asettelu on aikaisempi esitys projektin tietojen sijoittelusta, joka annetaan sen johtajalle ennen työn valmistumista, sen aikana tai valmisteilla sitä .

Sen laatimisen monimutkaisuusaste on verrannollinen hankkeen määrittelyn etenemiseen: aluksi vain muutama luonnos ja luonnos, mutta sitten paljon yksityiskohtaisempi ja vakiintuneempi ehdotus.

Katso myös: Pakkaus.

  1. Yrityksen suunnittelu

Markkinointiasettelulla pyritään maksimoimaan myynti neliömetriä kohti.

Markkinoinnissa tai markkinoinnissa puhutaan " ulkoasusta" tarkoittamalla tuotteiden tai palveluiden sijaintia myymälässä tai markkinoilla, toisin sanoen sen strategisessa järjestyksessä työvoiman kulutuksen minimoimiseksi ja takaamiseksi Kunkin tuotteen oikea altistuminen.

Markkinoinnin suunnittelulla pyritään maksimoimaan myynti neliömetriä kohti, ryhmittelemään ne tai eristämään ne tietyille markkinoille ominaisten kulutuskriteerien perusteella. Esimerkiksi hyllyjen suhteen valitset yleensä kahden tyyppisen asettelun : suorakaiteen tai kulman.

  1. Teollinen asettelu

Teollisuusasioissa asettelun on yleensä oltava tekemisissä toimitusketjun ja varastojen ulkoasun kanssa muun muassa aikaisemman logistiikan suunnittelun ansiosta.

Siksi raaka-aineen tai valmistetun tavaran siirtoprosessien optimointia pyritään maksimoimaan valmistuksen nopeus ja vähentämään vaivaa.

Tämä johtuu siitä, että sekä varastoissa että jakelukeskuksissa tila on rajallinen ja vaatii strategista suunnittelua nopean materiaalivirran saavuttamiseksi ensin tai poiminta (valinta) -prosessin optimoinnin toisessa.

  1. Suunnittelu graafisessa suunnittelussa

Verkkosivulla on edellinen vaihe piirustusten ja graafisten mallien piirtämiseen.

Jokaisessa graafisessa suunnittelussa esitetään visuaalinen kehys, graafisten elementtien (arkki, näyttö jne.) Allokoinnin ja jakautumisen vähimmäisjärjestys, ja se määrittelee usein viestin loogiset, syy-tai tulkintasuhteet.

Siksi esimerkiksi mainoskampanjoiden, verkkosivujen tai esitteiden valmistelussa on yleensä edeltävä vaihe piirustusten ja graafisten mallien piirtämisessä . Tätä kutsutaan graafisessa suunnittelussa asetteluksi .

Tämä vaihe on avain asiakkaan pyytämien ymmärtämiseen ja tuotteen mahdollisten muotojen, värien ja tilojen näyttämiseen, ennen kuin edes alkaa tuottaa sitä. Asettelussa on yleensä useita vaiheita, ennen kuin voit luoda alkuperäisen mallin.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Muodolliset tieteet

Muodolliset tieteet

Selitämme sinulle, mitä muodolliset tieteet ovat ja mikä on heidän tutkimuksensa kohteena. Eroja fysiikan kanssa. Esimerkkejä muodollisista tieteistä. He tutkivat abstraktioita, suhteita, ihmisen mieleen luotuja ihanteellisia esineitä. Mitkä ovat muodolliset tieteet? Muodolliset tai ihanteelliset tieteet ovat sellaisia ​​tieteita, joiden tutkimuksen kohteena ei ole maailma ja luonto, eikä sitä hallitsevat fysikaaliset tai kemialliset lait, vaan muodolliset järjestelmät, ts. suhteet, jotka

Kiinteän tilan teoria

Kiinteän tilan teoria

Selitämme sinulle, mikä on vakaan tilan teoria, täydellinen kosmolyyttinen periaate ja todisteet, jotka näyttävät kumottavan sen. Vakaan tilan teorian mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat vakiona. Mikä on vakaan tilan teoria? Sitä kutsutaan liikkumattoman tilan teokseksi, paikallaan olevan maailmankaikkeuden teoriaksi tai paikallaan olevan maailmankaikkeuden malliksi teoriaksi maailmankaikkeuden alkuperästä, jonka fyysikko ja astr. Ehdottiv

globalisaatio

globalisaatio

Selitämme sinulle, mikä on globalisaatio ja mitkä ovat tämän prosessin ominaispiirteet. Lisäksi sen syyt, edut ja haitat. Uudet tietoliikenneteknologiat vauhdittivat globalisaatiota. Mikä on globalisaatio? Globalisaatio on planeetan mittakaavassa monimutkainen taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, teknologinen ja kulttuurinen prosessi , jolle on ominaista kasvava yhteys, viestintä Se on toisistaan ​​riippuvainen maailman muodostavien kansakuntien keskuudessa, mikä johtaa joukkoon muutoksia ja suuntauksia, joilla on taipumus sekä moninaisuuteen että tiettyyn paradoksaaliseen homogenisointiin.

laitteisto

laitteisto

Selitämme, mikä laitteisto on, ja ne neljä olemassa olevaa laitteiston sukupolvea. Laitetyypit, joitain esimerkkejä ja mikä on ohjelmisto. Laitteisto on tietokoneen mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheislaitteita. Mikä on laitteisto? Tietotekniikassa se tunnetaan nimellä "hardware" (englanninkielisten kovien , jäykien ja) sanojen liitto Esineet, tuote, tavarat) kokonaisuudessaan elementteistä, materiaaleista, tarvikkeista, jotka muodostavat tietokonejärjestelmän, tietokoneesta tai tietokone Tämä viittaa sen komponentteihin, jotka ovat mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheis

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas