• Monday April 19,2021

irstailu

Selitämme sinulle, mikä on laskiviteetti ja miksi sitä pidetään uskonnon synninä. Lisäksi laskiviteetti materialistisena käsitteenä.

Lastenhoitaja ei kykene hallitsemaan seksuaalisia halujaan.
  1. Mikä on vääryys?

Terve turhaisuus tarkoittaa seksuaalista halua, jonka ihminen tuntee ja himoitse ilman hallintaa . Lascivious tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole kykyä katsoa muita tavalla, joka ei ole sairaus, ja tuntea seksuaalista halua hänelle.

Lastenhoitaja ei kykene hallitsemaan näitä seksuaalisia haluja, se on rajojen puuttuminen, että jokaisen ihmisen on elää paitsi itsensä lisäksi myös yhteiskunnassa.

Katso myös: Intersexual.

  1. Laskiviteetti uskonnossa

Uskovat harkitsevat vääryyttä kaikessa sopimattomassa seksuaalisessa käyttäytymisessä.

Laskiviteetti tuomitaan monien uskontojen, etenkin katolilaisuuden kannalta. Yleensä näissä uskonnoissa pääasiassa on, että murrosikäiset eivät kuulu laskvisikkomuuteen, koska tämä on kuolevaisen synti eikä salli mitään henkilö, joka on armossa, toisin sanoen ilman syntejä.

Uskovat harkitsevat vääryyttä kaikkeen epäasialliseen seksuaaliseen käyttäytymiseen, kuten tanssimiseen. Tanssin nimeämisessä ei näytä siltä, ​​että sillä olisi jotain huonoa, mutta se ei viittaa kaikenlaisiin tansseihin, vaan niihin, joita yleensä harjoitetaan diskoissa tai klubeissa, joissa käyvät teini-ikäiset ja jopa aikuiset.

Näihin tansseihin sisältyy tietyntasoinen kehon kosketus väärinkäytön ja hallitsemattoman valvonnan yhteydessä ilman rajoituksia, joita lisäävät lähinnä alkoholijuomien liiallinen kulutus, jotka aiheuttavat tällä hetkellä paljon vahinkoa j kokoontuu.

Näiden toimien summa johtaa täysin sopimattomaan käyttäytymiseen, koska murrosikäinen tai aikuinen on tilassa, jossa heillä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoisuutta voidakseen päättää mitä tehdä tai mitä tehdä.

Tämä uskonto pitää myös sitä, että ihmistä voi tulla rikkauden orja altistumalla täysin omille sairaille ajatuksilleen, muuttamalla hänestä täysin heikko olento kiusauksen edessä.

He väittävät myös, että Jumala oli itse seksuaalisuuden luoja, mutta ei himoisella ja nautinnollisella tarkoituksella, jota varten ihminen yleensä harjoittaa sitä, vaan tavoitteella, että kaksi ihmistä saavat avioliittoon liittyessään tuntea halua lisääntyä. Se on, että seksuaalisuuden ainoa tarkoitus on ihmisen lisääntyminen, ei nautinto ja nautinto.

Ihmisillä, jotka tekevät päätöksen harjoittaa kristinuskon kaltaista uskontoa, on ja heidän on oltava halukkaita hyväksymään joukko toimeksiantoja, joita on noudatettava. Yksi näistä on kaiken avioliiton ulkopuolella olevan seksuaalisen halun tukahduttaminen, päinvastoin, tätä pidettäisiin väärin käyttäytymisenä.

Homoseksuaalisuutta ja pedofiliaa pidetään myös väärin käyttäytymisenä, koska nämä teot eivät ole sallittuja uskonnossa.

Kaikkia seksuaalisia asenteita, jotka eivät noudata toimeksiantoja, pidetään kuolevaisen syntinä uskonnosta riippuen. Joissakin naisissa heitä rangaistaan ​​usein erittäin ankarasti tällaisen käytöksen johdosta, kun taas toisissa ei ole niin paljon rajoituksia, että miehet tai naiset voivat harrastaa seksiä ilman edeltävää avioliittoa.

  1. Lasciviousness materialistisena käsitteenä

Hallitsematonta halua jotain kohtaan pidetään myös laskiviikkana.

Lasciviousness ei voida ymmärtää pelkästään hallitsemattomiksi seksuaalisiksi haluiksi ja käytöksiksi, vaan se voi myös viitata mihin tahansa materialistiseen käsitykseen, toisin sanoen jonkin kohtuuttomaan ruokahaluun.

On häiriö, joka johtuu täysin vääryydestä, jota kutsutaan hyperseksuaalisuudeksi . Tälle häiriölle on ominaista halu harjoittaa seksiä hyvin usein, tätä kutsutaan myös sukupuoliriippuvuudeksi.

Useat asiantuntijat kuitenkin väittävät, että yliherkkyyttä ei pidä pitää "ongelmana" tai häiriönä, vaan että se tapahtuu impulssien kautta.

On myös tärkeää korostaa, että ihmiset, jotka kärsivät tästä häiriöstä, ovat yleensä kokeneet seksuaalisia vammoja lapsuudessaan tai murrosiänsä aikana, joten tulevaisuudessa siitä tulee suuri ongelma, koska nämä ihmiset eivät pysty asettamaan omia rajojaan sellaiselle, joka kuuluu heidän yksityisyyttään, samoin kuin heidän oma seksuaalisuutensa.

Jotkut persoonallisuushäiriöt, kuten kaksisuuntainen napaisuus, voivat laukaista ihmisissä epäasianmukaisen käytöksen, kuten olla käyttämättä seksuaalista itseään.

Sama vaikutus voidaan saada aikaan erilaisten huumeiden, huumeiden tai alkoholin kulutuksella, koska ne muuttavat väliaikaisesti tietoisuutta.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Muodolliset tieteet

Muodolliset tieteet

Selitämme sinulle, mitä muodolliset tieteet ovat ja mikä on heidän tutkimuksensa kohteena. Eroja fysiikan kanssa. Esimerkkejä muodollisista tieteistä. He tutkivat abstraktioita, suhteita, ihmisen mieleen luotuja ihanteellisia esineitä. Mitkä ovat muodolliset tieteet? Muodolliset tai ihanteelliset tieteet ovat sellaisia ​​tieteita, joiden tutkimuksen kohteena ei ole maailma ja luonto, eikä sitä hallitsevat fysikaaliset tai kemialliset lait, vaan muodolliset järjestelmät, ts. suhteet, jotka

Kiinteän tilan teoria

Kiinteän tilan teoria

Selitämme sinulle, mikä on vakaan tilan teoria, täydellinen kosmolyyttinen periaate ja todisteet, jotka näyttävät kumottavan sen. Vakaan tilan teorian mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat vakiona. Mikä on vakaan tilan teoria? Sitä kutsutaan liikkumattoman tilan teokseksi, paikallaan olevan maailmankaikkeuden teoriaksi tai paikallaan olevan maailmankaikkeuden malliksi teoriaksi maailmankaikkeuden alkuperästä, jonka fyysikko ja astr. Ehdottiv

globalisaatio

globalisaatio

Selitämme sinulle, mikä on globalisaatio ja mitkä ovat tämän prosessin ominaispiirteet. Lisäksi sen syyt, edut ja haitat. Uudet tietoliikenneteknologiat vauhdittivat globalisaatiota. Mikä on globalisaatio? Globalisaatio on planeetan mittakaavassa monimutkainen taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, teknologinen ja kulttuurinen prosessi , jolle on ominaista kasvava yhteys, viestintä Se on toisistaan ​​riippuvainen maailman muodostavien kansakuntien keskuudessa, mikä johtaa joukkoon muutoksia ja suuntauksia, joilla on taipumus sekä moninaisuuteen että tiettyyn paradoksaaliseen homogenisointiin.

laitteisto

laitteisto

Selitämme, mikä laitteisto on, ja ne neljä olemassa olevaa laitteiston sukupolvea. Laitetyypit, joitain esimerkkejä ja mikä on ohjelmisto. Laitteisto on tietokoneen mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheislaitteita. Mikä on laitteisto? Tietotekniikassa se tunnetaan nimellä "hardware" (englanninkielisten kovien , jäykien ja) sanojen liitto Esineet, tuote, tavarat) kokonaisuudessaan elementteistä, materiaaleista, tarvikkeista, jotka muodostavat tietokonejärjestelmän, tietokoneesta tai tietokone Tämä viittaa sen komponentteihin, jotka ovat mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheis

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas