• Monday June 27,2022

irstailu

Selitämme sinulle, mikä on laskiviteetti ja miksi sitä pidetään uskonnon synninä. Lisäksi laskiviteetti materialistisena käsitteenä.

Lastenhoitaja ei kykene hallitsemaan seksuaalisia halujaan.
  1. Mikä on vääryys?

Terve turhaisuus tarkoittaa seksuaalista halua, jonka ihminen tuntee ja himoitse ilman hallintaa . Lascivious tarkoittaa henkilöä, jolla ei ole kykyä katsoa muita tavalla, joka ei ole sairaus, ja tuntea seksuaalista halua hänelle.

Lastenhoitaja ei kykene hallitsemaan näitä seksuaalisia haluja, se on rajojen puuttuminen, että jokaisen ihmisen on elää paitsi itsensä lisäksi myös yhteiskunnassa.

Katso myös: Intersexual.

  1. Laskiviteetti uskonnossa

Uskovat harkitsevat vääryyttä kaikessa sopimattomassa seksuaalisessa käyttäytymisessä.

Laskiviteetti tuomitaan monien uskontojen, etenkin katolilaisuuden kannalta. Yleensä näissä uskonnoissa pääasiassa on, että murrosikäiset eivät kuulu laskvisikkomuuteen, koska tämä on kuolevaisen synti eikä salli mitään henkilö, joka on armossa, toisin sanoen ilman syntejä.

Uskovat harkitsevat vääryyttä kaikkeen epäasialliseen seksuaaliseen käyttäytymiseen, kuten tanssimiseen. Tanssin nimeämisessä ei näytä siltä, ​​että sillä olisi jotain huonoa, mutta se ei viittaa kaikenlaisiin tansseihin, vaan niihin, joita yleensä harjoitetaan diskoissa tai klubeissa, joissa käyvät teini-ikäiset ja jopa aikuiset.

Näihin tansseihin sisältyy tietyntasoinen kehon kosketus väärinkäytön ja hallitsemattoman valvonnan yhteydessä ilman rajoituksia, joita lisäävät lähinnä alkoholijuomien liiallinen kulutus, jotka aiheuttavat tällä hetkellä paljon vahinkoa j kokoontuu.

Näiden toimien summa johtaa täysin sopimattomaan käyttäytymiseen, koska murrosikäinen tai aikuinen on tilassa, jossa heillä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoisuutta voidakseen päättää mitä tehdä tai mitä tehdä.

Tämä uskonto pitää myös sitä, että ihmistä voi tulla rikkauden orja altistumalla täysin omille sairaille ajatuksilleen, muuttamalla hänestä täysin heikko olento kiusauksen edessä.

He väittävät myös, että Jumala oli itse seksuaalisuuden luoja, mutta ei himoisella ja nautinnollisella tarkoituksella, jota varten ihminen yleensä harjoittaa sitä, vaan tavoitteella, että kaksi ihmistä saavat avioliittoon liittyessään tuntea halua lisääntyä. Se on, että seksuaalisuuden ainoa tarkoitus on ihmisen lisääntyminen, ei nautinto ja nautinto.

Ihmisillä, jotka tekevät päätöksen harjoittaa kristinuskon kaltaista uskontoa, on ja heidän on oltava halukkaita hyväksymään joukko toimeksiantoja, joita on noudatettava. Yksi näistä on kaiken avioliiton ulkopuolella olevan seksuaalisen halun tukahduttaminen, päinvastoin, tätä pidettäisiin väärin käyttäytymisenä.

Homoseksuaalisuutta ja pedofiliaa pidetään myös väärin käyttäytymisenä, koska nämä teot eivät ole sallittuja uskonnossa.

Kaikkia seksuaalisia asenteita, jotka eivät noudata toimeksiantoja, pidetään kuolevaisen syntinä uskonnosta riippuen. Joissakin naisissa heitä rangaistaan ​​usein erittäin ankarasti tällaisen käytöksen johdosta, kun taas toisissa ei ole niin paljon rajoituksia, että miehet tai naiset voivat harrastaa seksiä ilman edeltävää avioliittoa.

  1. Lasciviousness materialistisena käsitteenä

Hallitsematonta halua jotain kohtaan pidetään myös laskiviikkana.

Lasciviousness ei voida ymmärtää pelkästään hallitsemattomiksi seksuaalisiksi haluiksi ja käytöksiksi, vaan se voi myös viitata mihin tahansa materialistiseen käsitykseen, toisin sanoen jonkin kohtuuttomaan ruokahaluun.

On häiriö, joka johtuu täysin vääryydestä, jota kutsutaan hyperseksuaalisuudeksi . Tälle häiriölle on ominaista halu harjoittaa seksiä hyvin usein, tätä kutsutaan myös sukupuoliriippuvuudeksi.

Useat asiantuntijat kuitenkin väittävät, että yliherkkyyttä ei pidä pitää "ongelmana" tai häiriönä, vaan että se tapahtuu impulssien kautta.

On myös tärkeää korostaa, että ihmiset, jotka kärsivät tästä häiriöstä, ovat yleensä kokeneet seksuaalisia vammoja lapsuudessaan tai murrosiänsä aikana, joten tulevaisuudessa siitä tulee suuri ongelma, koska nämä ihmiset eivät pysty asettamaan omia rajojaan sellaiselle, joka kuuluu heidän yksityisyyttään, samoin kuin heidän oma seksuaalisuutensa.

Jotkut persoonallisuushäiriöt, kuten kaksisuuntainen napaisuus, voivat laukaista ihmisissä epäasianmukaisen käytöksen, kuten olla käyttämättä seksuaalista itseään.

Sama vaikutus voidaan saada aikaan erilaisten huumeiden, huumeiden tai alkoholin kulutuksella, koska ne muuttavat väliaikaisesti tietoisuutta.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

taksonomia

taksonomia

Selitämme, mikä on taksonomia, mitkä ovat sen käyttämät organisaatiotasot ja tavoitteet, joita tämä tiede asettaa. Biologiassa taksonomia käsittelee elävien organismien luokittelua. Mikä on taksonomia? Se ymmärretään ` ` taksonomialla luokittelutieteellä : sen nimi tulee kreikkalaisista sanoista t xis ( rder ) ja olemme ( norma, know ). Sitä pidetään

vastus

vastus

Selitämme sinulle, mikä on resistenssin käsite urheilussa, yhteiskuntatieteissä, psykologiassa ja fysiikassa. Kehon vastus voi olla aerobinen tai anaerobinen. Mikä on vastus? Vastarinnalla tarkoitetaan toimintaa tai kykyä kestää, suvaita tai vastustaa . Sen määritelmä on kuitenkin riippuvainen kurinalaisuudesta, jota se soveltaa. Termi tul

Havumetsä

Havumetsä

Selitämme, mitä havumetsä on, sen sijainti ja miten sen kasvisto ja eläimistö ovat. Lisäksi sen ilmasto ja pääominaisuudet. Havupuissa on ikivihreitä neuloja. Mikä on havumetsä? Havumetsät ovat ekosysteemejä, joille on ominaista ilmasto, joka vaihtelee lievästä kylmään , runsas sade, mutta ennen kaikkea puiden hallitsevuus. havupuut, korke

Lukea

Lukea

Selitämme sinulle, mikä on lukeminen ja kuinka tämä tapa saadaan. Lisäksi mitä me tiedämme erilaisilla lukumenetelmillä. On tärkeää, että lapsuudesta lähtien tapana lukea. Mitä lukeminen tarkoittaa? Lukeminen on asettaa itsemme kirjoitetun tekstin eteen ja purkaa viesti, jonka kirjoittaja haluaa välittää meille. Lukeminen on he

Johtaminen hallinnossa

Johtaminen hallinnossa

Selitämme, mitä johtaminen on hallinnossa ja johtamisen ja hallinnan eroja. Projektinhallinta ja julkinen johtaminen. Jokaisella yrityksellä on oltava toimintasuunnitelma, joka vastaa sen tavoitteita. Mikä on johtaminen hallinnossa? Liiketoiminnan johtamisella tarkoitetaan prosessien suunnittelua yrityksen tai organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi . Ha

Sähkökenttä

Sähkökenttä

Selitämme sinulle, mikä on sähkökenttä, sen löytämisen historia, kuinka sen voimakkuus mitataan ja mikä on sen kaava. Sähkökenttä on avaruusalue, jota muokata sähkövarauksella. Mikä on sähkökenttä? Sähkökenttä on fyysinen kenttä tai avaruusalue, joka on vuorovaikutuksessa sähkövoiman kanssa . Sen esittäminen malli