• Friday May 7,2021

Viestintä

Selitämme sinulle, mitä viestintä on ja miksi se on niin tärkeää ihmiselle. Viestinnän elementit ja ominaisuudet.

Viestintä on välttämätöntä ihmisten elämässä.
 1. Mikä on viestintä?

Viestinnässä viitataan sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toisin sanoen viestinnän toimintaan ja tulokseen. Se on välttämätön sosiaalinen toiminta, koska jos sitä ei olisi, kukaan ei kukaan Pystyn tuntemaan syvällisesti ympäröivän maailman ja paljon vähemmän jakamaan kunkin ihmisen kokemuksia muiden kanssa.

Viestintä on välttämättömyys ihmisille, siksi niillä, joilla on vaikeuksia ja joilla ei ole kykyä hankkia puhetta, kuten hypoakustinen, on vaihtoehtoisia tapoja tehdä niin. Kieli, jota he yleensä käyttävät, on eleiden ja käden eleiden kautta. Kuka tahansa voi oppia tämän tyyppisen kielen.

Sama koskee näkövammaisia ​​ihmisiä. Lukutaito on tietynlainen viestintä, joten sokeilla tai näkövammaisilla on oma lukujärjestelmänsä, tätä kutsutaan pistekirjoitusjärjestelmäksi. Pistekirjoitusjärjestelmälle on ominaista mahdollisuus lukea ja kirjoittaa kosketuksen kautta.

Katso myös: ihmissuhdeviestintä.

 1. Mikä on sen merkitys?

Kommunikaatio on välttämätöntä elämässä, ilman sitä emme voisi ilmaista tunteitamme tai nauttia yhteisistä kokemuksista elämän kehityksen aikana.

Ymmärtämättä sitä ylläpidämme jatkuvaa viestintää joutumatta puhumaan jonkun kanssa, ts. Nouseessamme näemme sanomalehtiä, lehtiä, radiota, televisiota jne.

 1. Elementit, jotka vaikuttavat viestintään ja vaikuttavat siihen

Viestintä riippuu viestin kehittämisympäristöstä.
 • Viesti: Tämän rakentavat erilaiset koodit, merkit ja mahdollinen viestintä, ts. Kuvat, näppäimet, äänet.
 • Liikkeeseenlaskija: Tämä on se, joka tekee aloitteen viestinnän aloittamiseksi. Hän päättää lähettää viestin.
 • Vastaanottaja: Vastaanottaja vastaanottaa kaikki lähettäjän tarjoamat viestit.
 • Koodi: Se on joukko kuvia, avaimia ja kieltä, jotka on jaettava molemmille osapuolille, toisin sanoen lähettäjälle ja vastaanottajalle, muuten viestiä ei voitu lähettää eikä se tuota viestintää.
 • Kanava: Kun puhutaan kanavasta, viitataan keinoihin, joilla viesti välitetään, tämä voi olla visuaalinen grafiikka, kuten mainonta lehdessä tai suullinen-kuulo, kuten puhuminen toisen henkilön kanssa. On kuitenkin muita kanavia niille, joilla on vaikeuksia kommunikoida.
 • Konteksti: Tätä elementtiä ei yleensä oteta huomioon, mutta tosiasia on, että se riippuu lähetettävän viestin kehittämisyhteydestä, miten vastaanottaja vastaanottaa sen. Niiden on otettava huomioon sen muoto ja laajuus.
 • Äänet: Äänet, jotka häiritsevät viestin lähettämistä, voivat vaikuttaa siihen ja muuttaa sen kontekstia.
 • Palaute: Tämä syntyy, kun vastaanottaja palauttaa tiedot vastaanotettuaan viestin lähettäjältä. Se viittaa vastaanottimen antamaan tulkintaan kaikkien edellä mainittujen elementtien perusteella, jotka vaikuttavat kyseiseen lähetykseen, kuten koodi, ääni, kanava jne.

Lisää: Viestinnän elementit.

 1. Viestintäominaisuudet

Viestintä on prosessi, joka tapahtuu yleensä tietyllä tasolla dynaamisuudessa lähettäjän ja vastaanottajan välillä . Kun se kulkee, luodaan sekvenssi, jossa kukin niistä on osallistuja suuremmassa tai pienemmässä määrin.

Jotta viestintä tapahtuisi, lähettäjän ei tarvitse lähettää viestiä vastaanottimelle ja sitten päinvastoin, siksi kaikki sen muodostavat elementit otetaan käyttöön.

Yleensä käy niin, että hyvää kommunikointia ei aina voi tapahtua, siinä voi myös olla virheitä. Yleensä nämä virheet ovat lähettäjän ja vastaanottajan tiedossa viestistä ja lähetysvaikeuksista.

Kun jompikumpi näistä kahdesta epäonnistuu, viesti ei selvästikään saapu suunnitellulla tavalla, joten sitä voidaan tulkita väärin, ymmärtää tai vastaanottaa, mutta ei välttämättä selkeästi liikkeeseenlaskijalta. Nämä ongelmat vaihtelevat ja riippuvat lähettäjän ja vastaanottajan tiedoista ja koulutuksesta.

Yleisimmät vaikeudet viestin lähetysvirheissä ovat äänet . Minkä tahansa tyyppinen ääni, jota lähettäjä ei ole sisällyttänyt viestiin, voi muuttaa kokonaan tai osittain vastaanottajan tulkintatapaa, mikä johtuu tahattomasta keskeytyksestä, joka johtui .

Katso myös: Kielen toiminnot.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

vilpittömyys

vilpittömyys

Selitämme sinulle, mitä vilpittömyys on ja kuinka tätä arvoa voidaan pitää negatiivisena. Lisäksi kuinka lapsilla on vilpittömyys. Rehellisyys tarkoittaa uskollisuutta sille, mikä on. Mikä on rehellisyys? Vilpittömyys on erittäin tärkeä arvo ihmisissä, koska se on kyky olla huomaamatta totuutta . Olla vilpitön

ongelma

ongelma

Selitämme, mikä on ongelma ja joitain sen ominaisuuksista. Lisäksi mitkä ovat tämän termin eri merkitykset. Voidaan todeta ongelmia, joita ehdotetaan kysymyksiksi. Mikä on ongelma? Ongelma on ratkaisu edellyttävä tosiasia, tilanne tai kysymys, ja se on konflikti, joka esitetään haittana tavoitteiden tai vakauden saavuttamiselle eri alueilla. Ongelma i

kunnioittaminen

kunnioittaminen

Selitämme mitä kunnioitus on, esimerkkejä ja lauseita tästä näkökohdasta. Lisäksi sen synonyymit ja suhde suvaitsevaisuuteen. Kunnioitus on jotain, joka on annettava toisillemme. Mikä on kunnioitus? Kun puhumme kunnioituksesta, teemme sen harkinnan ja arvioinnin muodossa, jota voidaan saada henkilöä , ajatusta tai instituutiota kohtaan ja joka voi yleensä koostua yhdestä tai useita seuraavista käyttäytymisistä: Noudata tiettyjä protokollia tai käyttäytymiskoodeja. Näytä suvaitsevai

saalistus

saalistus

Selitämme, mikä on saalistus, olemassa olevat saalistuslajit ja esimerkit. Mikä on kilpailu? Petoeläimillä on hajuelimet, joiden avulla he voivat havaita saaliinsa. Mikä on saalistus? Peto on biologinen suhde, jossa yhden eläinlajin yksilö metsästää toista selviytyäkseen . Tässä biologisessa suhteessa petoeläin tai petoeläin tunnistetaan , kuka metsästää, ja saalis, joka on metsästetty , joka siirtää energiansa metsästäjälle. Harvoin tämä suhde esii

Perun viidakko

Perun viidakko

Selitämme sinulle, mikä on Perun viidakko tai Perun Amazonin historia, sijainti, helpotukset, kasvisto ja eläimistö. Lisäksi esimerkkejä muista metsistä. Perun viidakon pinta-ala on 782 880 km2. Mikä on Perun viidakko? Se tunnetaan Perun viidakona tai oikeammin Perun Amazonina siinä Perun alueen osassa, jota hallitsevat suuret Amazonin alueelle kuuluvat viidakon elinrakennuksen alueet Eteläamerikkalainen Se on lehti, korkea ja pitkä kasvien jatke, jolla on suurin osa biologisesta monimuotoisuudesta ja endemismeistä mantereella. Amazon on

kopiointi

kopiointi

Selitämme, mikä on lisääntyminen ja olemassa olevat tyypit. Lisäksi eläinten lisääntyminen, ihmisen lisääntyminen ja miksi se on niin tärkeää. Lisääntyminen mahdollistaa uusien yksilöiden syntymisen. Mikä on elävien olentojen lisääntyminen? Lisääntyminen tunnetaan yhtenä elävien olentojen elinkaaren vaiheista yhdessä syntymän, kasvun ja kuoleman kanssa. Se on biologinen prosess