• Monday June 27,2022

oikeudenmukaisuus

Selitämme sinulle, mikä on oikeudenmukaisuus ja sen merkitys oikeudellisella ja filosofisella alalla. Lisäksi mistä sosiaalinen oikeudenmukaisuus koostuu.

Oikeus on valta, joka perustaa oikeudenmukaisen kohtuullisen perusteella.
  1. Mikä on oikeudenmukaisuus?

Termi oikeudenmukaisuus tulee latinalaisesta sanasta Iustitia, jota on vaikea määritellä, koska se vaihtelee kunkin yhteisön kulttuurin ja arvojen sekä Kunkin yksilön maailmankatsomuksessa.

Oikeus on laaja-alaisesti hyve antaa jokaiselle mikä vastaa . Tätä voidaan käyttää ottaen huomioon oikeudenmukaisuuden rajoitukset vallassa tai muuten, perustettaessa oikeudenmukainen oikeudenmukainen.

  • Lisäksi: Oikeus arvona.
  1. Oikeus oikeusalalla

Käsitettä "oikeudenmukaisuus" käytetään myös viitaten oikeuslakiin.

Tätä käsitettä käytetään lainkäyttövallan puitteissa viitaamaan säännöksiin ja määräyksiin, jotka edellyttävät yksilöiden ja laitosten toimintaa valtuuksien, kieltojen ja velvoitteiden perusteella, joita on noudatettava.

Näiden olosuhteiden luomiseksi yhteiskunnat yleensä ottavat perustan yhteiskunnan yksilöiden enemmistön yhteisymmärrykseen siitä, mitä pidetään pahana ja hyvänä.

Nämä säännöt laativat ja laativat yleensä kirjallisesti kunkin piirin lainsäädäntöelimen jäsenet, joiden päätehtävä on juuri tämä.

Sanaa "oikeudenmukaisuus" käytetään myös viittaamaan oikeuslaitokseen, joka on yksi kolmesta valtion vallasta. Juuri tämä on vastuussa voimassa olevien oikeudellisten normien soveltamisesta yhteiskunnan sisäisissä konflikteissa. Tällä tavoin heillä on oikeuslaitos.

  1. Oikeudenmukaisuus filosofiassa

Oikeus on ollut kysymys, jota eri ajattelijat ovat käsitelleet historian aikana . Yksi heistä oli Platoni, joka pitää sitä yhteiskunnan harmoniana . Hänen opetuslapsensa Aristoteles pitää kuitenkin yhtä verrannollisena sitä, mitä tarkoittaa antaa jokaiselle, mikä vastaa häntä, ja tämä liittyy hänen tarpeisiinsa, panokseensa yhteiskuntaan ja omiin ansioihinsa.

Toinen kirjailija, joka käsitteli asiaa, oli Saint Thomas Aquinas, jolla on erilainen käsitys oikeudenmukaisuuden käsitteestä, koska hän pitää sitä luonnollisena lakina. Siksi ihmisillä on Jumalan myöntämät luonnolliset oikeudet .

  1. Mikä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus?

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus pyrkii kaikille yksilöille yhtäläiset mahdollisuudet.

Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan omaisuuden tasapainoista jakautumista yhteisössä . Tämä käsite syntyy rennosti 1800-luvulla kapitalististen yhteiskuntien syntyessä, joissa työvoiman vaatimukset ja sosiaaliset levottomuudet lisääntyivät.

  • Sosialisteille. Valtion on taattava, että heikommassa asemassa olevilla sosiaaliluokilla on mahdollisuus kehittyä ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan.
  • Liberaalien puolesta. Toisaalta tämä saavutetaan, jos yksityisen sektorin aloitteita suojellaan ja tarvittavat mahdollisuudet luodaan.

Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päätavoite on silloin, että markkinayhteiskunnassa ei ole harvoja, joilla on paljon ja joilla vähän, vaan että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet .

  • Laajenna: Monografia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen kauppa

Selitämme, mikä on kansainvälinen kauppa, sen merkitys, edut ja muut ominaisuudet. Lisäksi erot ulkomaankaupan kanssa. Maat voivat osallistua kansainväliseen kauppaan myyjinä tai ostajina. Mikä on kansainvälinen kauppa? Kun puhumme ulkomaankaupasta, kansainvälisestä kaupasta tai maailmankaupasta, tarkoitamme joukko taloudellisia liiketoimia, joihin sisältyy tavaroiden ja palveluiden vaihto maiden välillä ja niiden sisämarkkinoilla. Vaihdon avul

Sienivaltakunta

Sienivaltakunta

Selitämme sinulle, mikä on sienivaltakunta, mitkä ovat sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi kuinka sinulla on ravinto, lisääntyminen ja esimerkit. On arvioitu, että tuntemattomia sieniä on noin 1, 5 miljoonaa lajia. Mikä on valtakunta? Valtakunta oli yksi ryhmistä, joissa biologia luokitteli tunnetut elämänmuodot. Se koostuu

koulutus

koulutus

Selitämme sinulle, mikä on muodostuminen ja mistä tämä termi johtuu. Lisäksi olemassa olevat muodostumat. Sotilaskoulutus kouluttaa miehiä fyysisesti ja henkisesti. Mikä on koulutus? Termi muodostuminen tulee latinan "muodosta" ja viittaa muotoon jotain , asioiden ulkoasuun ja ulkoisiin ominaisuuksiin. On ole

testi

testi

Selitämme, mikä essee on ja kirjallisen esseen ominaisuudet. Lisäksi kuinka esseen rakenne on. Essee tunnustetaan reflektiivisestä ja kriittisestä luonteestaan. Mikä on essee? Sana essee on peräisin latinalaisesta liioittelusta. Ensinnäkin tämä käsite voidaan ymmärtää harjoittamalla harjoittelua, toisin sanoen testien suorittamista tai esityksen valmistelua. Toinen määri

yhteiskunta

yhteiskunta

Selitämme mitä yhteiskunta on ja joitain sitä kuvaavia komponentteja. Lisäksi asumisen merkitys yhteiskunnassa. Ihmisyhteiskunnille on ominaista rakenteen monimutkaisuus. Mikä on yhteiskunta? Termi "yhteiskunta" tarkoittaa latinalaisista "societas" -yhteisöistä kaikkia elävien olentojen ryhmiä tai ryhmiä, jotka elävät yhteisössä , sekä ihmisten että joidenkin eläinten keskuudessa. Viimeksi mainit

Meksikon vallankumous

Meksikon vallankumous

Selitämme kaiken vuonna 1910 alkaneesta Meksikon vallankumouksesta. Vallankumouksen syyt, seuraukset ja näkyvät henkilöt. Meksikon vallankumous päättyi Aguascalientes-yleissopimuksen ansiosta. Mikä oli Meksikon vallankumous? Meksikon vallankumous oli aseellinen konflikti, joka alkoi Meksikon kansakunnassa vuonna 1910 ja huipentui vuonna 1920 , ja sitä pidetään yhtenä maailman merkittävimmistä sosiaalisista ja poliittisista tapahtumista. 1900-luku L