• Monday April 12,2021

esittely

Selitämme, mikä on työn, tekstin, kirjan tai esseen esittely ja mitä ominaisuuksia sillä on. Lisäksi mitkä ovat sen elementit.

Johdannon myötä lukija perehtyy aiheeseen.
  1. Mikä on johdanto?

Johdanto on tekstin alkuosa, joko esseessä, kirjassa tai tutkimusartikkelissa . Tässä ensimmäisessä osassa teksti sijoitetaan tiettyyn kontekstiin ja ilmaisee yleensä yhteenvedon siitä, mitä selitetään tai kehitetään tekstin rungossa. Johdannossa lukija perehtyy aiheeseen.

Johdanto vastaa toimintaa ja vaikutusta, kun jotakin tuodaan esiin tai tuodaan itsensä osaksi jotain (tämä määritelmä tulee latinalaisesta termistä, josta tämä sana on tullut meille). Sama koskee myös valmistelun käsitettä, joka yleensä liittyy aiheen selvittämiseen.

Tieteellisessä, teknisessä tai levitystekstissä johdannossa käytetään todennäköisesti muita nimiä, kuten yhteenveto, synteesi tai esipuhe . Voit jopa pitää kirjan tai tutkielman ensimmäisen luvun johdannona. Johdanto edeltää kuitenkin aina lukua 1.

Johdannon jälkeen kehitetään tekstin runko, jota kutsutaan myös kehitykseksi ja lopuksi lopputulos, loppu tai johtopäätös kyseisen tekstin tyypistä riippuen.

Elementit, jotka johdannolla on oltava tutkimuspaperissa

  • Ensin kehitetään lyhyt kuvaus työaiheesta. Täältä lukijan on saatava käsitys siitä, mistä aiomme puhua seuraavaksi.
  • Toiseksi on ilmoitettava, kuinka työ ajateltiin ja miksi se tehtiin.
  • Tämän jälkeen voidaan lisätä tietoja siitä, miten tutkimus on suoritettu ja käytetystä menetelmästä tai menetelmistä.
  • Lyhyt yhteenveto kehityksestä voidaan esitellä etukäteen. Sen ei pitäisi olla kovin laaja tai toistuva.
  • Esseessä päätelmän johdannon pääideat otetaan uudelleen.

Toisaalta johdanto löytyy myös musiikista, tämä on teoksen tai kappaleen alkuosa, jota puhutaan myös intro- kielenä. Sama tapahtuu kirjallisessa teoksessa, jossa johdanto asettaa meidät ajassa ja tilaan sekä esittelemme itsemme hahmoille, jotka suorittavat teoksen kehityksen päätoiminnot, olipa kyse sitten romaanista tai tarinasta.

Katso myös: Monografia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Selitämme mitä epäpuhtaudet ovat ja mitkä ovat ensisijaisia ​​ja toissijaisia. Lisäksi esimerkkejä molemmista epäpuhtauksista. Hiilimonoksidia vapautuu moottoriajoneuvojen vuotoista. Mitkä ovat pää- ja sekundaariset epäpuhtaudet? Epäpuhtauksiksi kutsutaan aineita, puhtaita tai yhdisteitä, joiden esiintyminen ympäristössä (vesi, ilma, maa jne.) Heikentää sen laa

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas

fyysinen

fyysinen

Selitämme sinulle, mikä on fysiikka ja neljä perusaluetta, joissa se on jaettu. Lisäksi heidän kiinnostuksenkohteensa ja eri opiskelualat. Fysiikan juuret juontavat sivilisaation alkuun. Mikä on fyysinen? Kreikan fyysistä ("luonto") peräisin oleva fysiikka on luonnontiede, joka käsittelee todellisuuden neljää peruskäsitettä, joissa universumin hallintaa koskevat lait näyttävät jatkuvan: energia, aine, aika ja tila sekä niiden välinen vuorovaikutus. Fysiikka on yksi

transistori

transistori

Selitämme sinulle, mikä on transistori, sen alkuperä ja miten se toimii. Lisäksi transistorityypit ja niiden integroidut piirit. Transistorien lähtökohtana on tarve säätää sähkövirran virtausta. Mikä on transistori? Sitä kutsutaan transistoriksi (englannista: fer trans ferististist, siirtovastuksia) tietyntyyppiseen puolijohdeelektroniikkalaitteeseen , joka kykenee muuttamaan signaalia Sähköinen lähtö vastauksena tuloon, joka toimii vahvistimena, kytkimenä, oskillaattorina tai tasasuuntaajana. Se on laitetyyppi

välinpitämättömyys

välinpitämättömyys

Selitämme, mikä välinpitämättömyys on ja mitkä ovat sen mahdolliset syyt. Lisäksi joitain esimerkkejä tästä tunteesta. Välinpitämättömyys voi osoittaa selviytymisasenteen, kuten kilpi tai haarniska. Mikä on välinpitämättömyys? Välinpitämättömyys on tunne pysyä liikkumattomana sekä liikkeessä että tunteessa minkä tahansa tilanteen, idean tai henkilön edessä. Se on eron negatiivinen muoto

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan