• Tuesday December 7,2021

esittely

Selitämme, mikä on työn, tekstin, kirjan tai esseen esittely ja mitä ominaisuuksia sillä on. Lisäksi mitkä ovat sen elementit.

Johdannon myötä lukija perehtyy aiheeseen.
  1. Mikä on johdanto?

Johdanto on tekstin alkuosa, joko esseessä, kirjassa tai tutkimusartikkelissa . Tässä ensimmäisessä osassa teksti sijoitetaan tiettyyn kontekstiin ja ilmaisee yleensä yhteenvedon siitä, mitä selitetään tai kehitetään tekstin rungossa. Johdannossa lukija perehtyy aiheeseen.

Johdanto vastaa toimintaa ja vaikutusta, kun jotakin tuodaan esiin tai tuodaan itsensä osaksi jotain (tämä määritelmä tulee latinalaisesta termistä, josta tämä sana on tullut meille). Sama koskee myös valmistelun käsitettä, joka yleensä liittyy aiheen selvittämiseen.

Tieteellisessä, teknisessä tai levitystekstissä johdannossa käytetään todennäköisesti muita nimiä, kuten yhteenveto, synteesi tai esipuhe . Voit jopa pitää kirjan tai tutkielman ensimmäisen luvun johdannona. Johdanto edeltää kuitenkin aina lukua 1.

Johdannon jälkeen kehitetään tekstin runko, jota kutsutaan myös kehitykseksi ja lopuksi lopputulos, loppu tai johtopäätös kyseisen tekstin tyypistä riippuen.

Elementit, jotka johdannolla on oltava tutkimuspaperissa

  • Ensin kehitetään lyhyt kuvaus työaiheesta. Täältä lukijan on saatava käsitys siitä, mistä aiomme puhua seuraavaksi.
  • Toiseksi on ilmoitettava, kuinka työ ajateltiin ja miksi se tehtiin.
  • Tämän jälkeen voidaan lisätä tietoja siitä, miten tutkimus on suoritettu ja käytetystä menetelmästä tai menetelmistä.
  • Lyhyt yhteenveto kehityksestä voidaan esitellä etukäteen. Sen ei pitäisi olla kovin laaja tai toistuva.
  • Esseessä päätelmän johdannon pääideat otetaan uudelleen.

Toisaalta johdanto löytyy myös musiikista, tämä on teoksen tai kappaleen alkuosa, jota puhutaan myös intro- kielenä. Sama tapahtuu kirjallisessa teoksessa, jossa johdanto asettaa meidät ajassa ja tilaan sekä esittelemme itsemme hahmoille, jotka suorittavat teoksen kehityksen päätoiminnot, olipa kyse sitten romaanista tai tarinasta.

Katso myös: Monografia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

lämpötila

lämpötila

Selitämme, mikä on lämpötila, asteikot tämän suuruuden mittaamiseksi ja miten se mitataan. Olemassa olevat tyypit ja erot lämmön suhteen. Lämpötilan mittaus liittyy käsitteeseen kylmä ja lämpö. Mikä on lämpötila? Lämpötila on fyysinen määrä, joka määrää tai heijastaa esineen, ympäristön tai kehon lämmön määrää . Se on kaasumaisen massan, nestee

Kasvisto ja eläimistö

Kasvisto ja eläimistö

Selitämme, mitä kasvisto ja eläimistö ovat ja mitä elementtejä ne sisältävät. Lisäksi mitkä ovat alkuperäiskansojen kasvisto ja eläimistö. Kasvisto ja eläimistö ovat eläviä elementtejä, jotka muodostavat tietyn bioman. Mitä kasvisto ja eläimistö ovat? Sekä `` kukka` 'ja `` eläimistö' 'ovat tietyn ekosysteemin biologisia elementtejä , ts. Ne ovat eläviä elementte

Retooriset hahmot

Retooriset hahmot

Selitämme sinulle, millaiset retoriset luvut ovat ja mihin nämä kielenkäytöt tarkoittavat. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja joitain esimerkkejä. Retooriset hahmot tilaavat sanat parantamaan sisäistä kauneuttaan. Mitkä ovat retoriset hahmot? Sitä kutsutaan retorisiksi hahmoiksi - kirjallisiksi hahmoiksi - sanallisen kielen tiettyihin käyttötarkoituksiin, jotka siirtyvät pois tehokkaasta kommunikatiivisesta muodosta, toisin sanoen siitä, miten välitämme konkreettisen idean ja jatkaa m Se on ilmeikäs, yksityiskohtainen, taiteellinen, hauska tai voimakas välittää sama idea. Niitä ei pidä sekoi

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

opetus

opetus

Selitämme, mitä opetus on, mitä menetelmiä ja tekniikoita käytetään. Lisäksi yksilö- ja ryhmäopetus. Akateeminen kenttä ei ole ainoa opetusväline. Mitä opetus on? La anza viittaa tiedon, arvojen ja ideoiden välittämiseen ihmisten välillä . Vaikka tämä toiminta liittyy yleensä vain tiettyihin akateemisiin aloihin, on huomattava, että se ei ole ainoa oppimiskeino. Muita instituutioit

Työväenluokka

Työväenluokka

Selitämme sinulle, mikä työväenluokka on ja kuinka tämän sosiaalisen luokan syntyminen tapahtui. Työväenluokan ominaisuudet. Marxismi. Työväenluokan alkuperä liittyy kapitalismin alkuperään. Mikä on työväenluokka? Teollisesta vallankumouksesta (1760-1840) alkaen sitä kutsutaan työväenluokkaksi, työväenluokkaksi tai yksinkertaisesti proletariaatiksi sosiaaliseen luokkaan, joka tarjoaa työvoiman yhteiskunnalle tuotantoa, rakentamista ja valmistusta varten Muutan taloudellista korvausta (palkkaa) ilman, että minusta tulee tuotantovälineiden omistajia, joissa he työskentelevät. Nimi työväenluokka o