• Saturday July 2,2022

esittely

Selitämme, mikä on työn, tekstin, kirjan tai esseen esittely ja mitä ominaisuuksia sillä on. Lisäksi mitkä ovat sen elementit.

Johdannon myötä lukija perehtyy aiheeseen.
  1. Mikä on johdanto?

Johdanto on tekstin alkuosa, joko esseessä, kirjassa tai tutkimusartikkelissa . Tässä ensimmäisessä osassa teksti sijoitetaan tiettyyn kontekstiin ja ilmaisee yleensä yhteenvedon siitä, mitä selitetään tai kehitetään tekstin rungossa. Johdannossa lukija perehtyy aiheeseen.

Johdanto vastaa toimintaa ja vaikutusta, kun jotakin tuodaan esiin tai tuodaan itsensä osaksi jotain (tämä määritelmä tulee latinalaisesta termistä, josta tämä sana on tullut meille). Sama koskee myös valmistelun käsitettä, joka yleensä liittyy aiheen selvittämiseen.

Tieteellisessä, teknisessä tai levitystekstissä johdannossa käytetään todennäköisesti muita nimiä, kuten yhteenveto, synteesi tai esipuhe . Voit jopa pitää kirjan tai tutkielman ensimmäisen luvun johdannona. Johdanto edeltää kuitenkin aina lukua 1.

Johdannon jälkeen kehitetään tekstin runko, jota kutsutaan myös kehitykseksi ja lopuksi lopputulos, loppu tai johtopäätös kyseisen tekstin tyypistä riippuen.

Elementit, jotka johdannolla on oltava tutkimuspaperissa

  • Ensin kehitetään lyhyt kuvaus työaiheesta. Täältä lukijan on saatava käsitys siitä, mistä aiomme puhua seuraavaksi.
  • Toiseksi on ilmoitettava, kuinka työ ajateltiin ja miksi se tehtiin.
  • Tämän jälkeen voidaan lisätä tietoja siitä, miten tutkimus on suoritettu ja käytetystä menetelmästä tai menetelmistä.
  • Lyhyt yhteenveto kehityksestä voidaan esitellä etukäteen. Sen ei pitäisi olla kovin laaja tai toistuva.
  • Esseessä päätelmän johdannon pääideat otetaan uudelleen.

Toisaalta johdanto löytyy myös musiikista, tämä on teoksen tai kappaleen alkuosa, jota puhutaan myös intro- kielenä. Sama tapahtuu kirjallisessa teoksessa, jossa johdanto asettaa meidät ajassa ja tilaan sekä esittelemme itsemme hahmoille, jotka suorittavat teoksen kehityksen päätoiminnot, olipa kyse sitten romaanista tai tarinasta.

Katso myös: Monografia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

sopimus

sopimus

Selitämme, mikä on sopimus ja minkä tyyppisiä sopimuksia voidaan tehdä. Lisäksi sen osat ja niiden ero sopimuksella. Sopimus on kahden oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön väliset velvoitteiden ja oikeuksien sopimus. Mikä on sopimus? Oikeudellinen asiakirja, joka ilmaisee yhteisen sopimuksen kahden tai muun pätevän henkilön (kutsutaan sopimuksen osapuolena) välillä, jotka ovat tämän asiakirjan nojalla sitoutuneet tietty tarkoitus tai asia, jonka toteuttamisen on aina oltava kahdenvälistä, tai muuten sopimusta pidetään rikkoutuneena ja pätemättömänä. Toisin sanoen sopimus on

urbaniza

urbaniza

Selitämme sinulle, mitä kaupungistuminen on ja mitkä ovat globaalin kaupungistumisen syyt. Lisäksi sen edut ja haitat. Kaupungistumisprosessi vakiintui teollistumisen myötä. Mikä on kaupungistuminen? Kaupungistuminen on prosessi, jossa keskitetään kansakunnan väestö ja sen tärkeimmät taloudelliset toiminnot kaupunkikeskukseen eikä maaseutuun. Tämä prosess

Sosiaalinen eriarvoisuus

Sosiaalinen eriarvoisuus

Selitämme, mikä on sosiaalinen eriarvoisuus ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi tämän sosiaalisen ongelman pääasialliset syyt ja seuraukset. Sosiaalinen eriarvoisuus on syrjinnän lähtökohta. Mikä on sosiaalinen eriarvoisuus? Sosiaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa erot maan kansalaisuudesta tai alueen maiden välillä ovat eriarvoisia tai epäedullisessa asemassa. tai maailman a

Keskushermosto

Keskushermosto

Selitämme, mikä on keskushermosto, mitä neuronit ovat ja mitkä ovat niiden toiminnot. Kuinka sen rakenne ja sairaudet ovat? Keskushermostossa on tehtävänä koordinoida, integroida ja hallita organismia. Mikä on keskushermosto? Keskushermosto (CNS) on aivojen muodostama rakenne (joka on kallon alueella sijaitsevan keskushermoston osa) ja selkäytimen kautta (sijaitsee koko selkärangan sisällä ja sitä pitkin). Keskushermo

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on miehen lisääntymisjärjestelmä ja mikä sen toiminta on. Lisäksi sen yleisimmät osat ja sairaudet. Miesten lisääntymisjärjestelmän ensisijainen biologinen tehtävä on lisääntyminen. Mikä on miesten lisääntymisjärjestelmä? Kun puhutaan miesten lisääntymisjärjestelmästä, viitataan sisäisten ja ulkoisten elinten viittauksiin sekä niiden välisiin kanaviin, jotka antavat miehille mahdollisuuden seksiä ja lopulta lisääntyä naisen kanssa. Toisin kuin naisen lisääntymisjä