• Friday January 28,2022

individualismi

Selitämme, mitä individualismi on ja mitä merkityksiä sillä on. Lisäksi niiden erot kollektivismiin.

Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen.
  1. Mikä on individualismi?

Individualismi on poliittinen, moraalinen ja filosofinen taipumus, jonka korkeimpia arvoja ovat yksilön autonomia ja omavaraisuus yhteiskunnassa, korostaen hänen ¡ moraalista arvokkuuttaan kaikissa interventioyrityksissä Valtion tai muun toimielimen henkilökohtaisissa päätöksissään ja vaihtoehdoissaan.

Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen, ja siksi hän asettaa sen etujensa keskipisteeseen, koska ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet ovat hänen tärkeimpiä bastioniaan. Monet poliittiset ja sosiaaliset liikkeet juovat individualismin virrasta (kuten liberalismi, eksistentialismi ja individualistinen anarkismi), toisin kuin kollektivismin vaikuttamat oppit (kommunismi, sosialismi, anarkosyndikalismi jne.).

Tämä virta tulee yksilöllisestä pelastuksesta, jonka kristillinen uskonto herätti keskiajalla, mutta teollisuusvallankumouksen aikana vallinnut ideologia muutti sitä dramaattisesti, joten se tapahtui olla osa kapitalismin ehdottamaa tapaa nähdä maailmaa.

Muut merkitykset

Individualismi ymmärretään myös taiteellisen ja boheemisen alan taipumuksena olla ristiriidassa vakiintuneiden perinteiden kanssa ja lyödä vetoa itsensä luomiseen ja henkilökohtaiseen kokeiluun, etääntyessään suosittuihin mielipiteisiin. tai taikina.

Ja jokapäiväisessä tai suositussa kielessä sitä voidaan käyttää synonyyminä itsekeskeisyydelle, narsissille, itsekkyydelle tai sellaiselle käytökselle, jossa yksilön halu masen hyvinvoinnin suhteen on heikentynyt.

Katso myös: Globalisaatio.

  1. Individualismi ja kollektivismi

Individualismi ja kollektivismi ovat vastakkaisia ​​oppeja . Vaikka ensimmäinen puolustaa saavutettavana tavoitteena yksilön vapauksia ja vapaata olemassaoloa, toinen puolustaa sosiaalista vastuuta, yhteisöllistä tietoisuutta ja yhteisön tarpeiden etenemistä yksilön toiveiden mukaisesti.

Filosofiset opit, kuten vapaa ajattelu, eettinen itsekkyys (tai moraalinen itsekkyys) tai objektivismi, ovat individualismin ja kapitalismin (niin sanotussa taloudellisessa individualismissa) vaiheessa syntyviä tuotteita, ja ne ovat jossain määrin porvarillisen liberalismin perillisiä. Moderni aikakausi.

Kollektivismista lähtien näitä oppeja pidetään sellaisen yhteiskunnan tuloksena, joka ei ole altruistinen, keskittyy itsekkyyteen ja yksilöllisiin etuihin yhteisen hyvinvoinnin sijasta.

  1. Individualismi nykypäivän yhteiskunnassa

Nykyajan yhteiskunnassa keskustellaan usein kollektivismista ja individualismista sen kahden vastakkaisen ja mahdollisen taipumuksen välillä . Kahdenkymmenennen vuosisadan lopulla ja 2100-luvun alkupuolella havaittiin selkeä globaalisti suuntautunut individualismi, sen jälkeen kun itäkommunistisen ryhmän suuret kollektivistiset projektit putosivat, Saksan yhdistyminen ja Kiina avattiin maailmanmarkkinoille. Tämä johti siihen, että individualismi oli vallitseva järjestelmä nykymaailman politiikassa ja taloudessa.

Kollektivistisilla hankkeilla on kuitenkin tapana esiintyä uudelleen, kuten tapahtui Latinalaisessa Amerikassa edistyneiden ja populististen hallitusten, kuten Hugo Chávez (Venezuela), Cristina Fernández de Kirchner (Argentiina), Luis Ignacio Lula da Silva (Brasilia), merkkinä vuosikymmenestä., Evo Morales (Bolivia) ja Rafael Correa (Ecuador). Joillekin tasapaino ei kuitenkaan ole liian suotuisa (etenkin Venezuelan tapauksessa), ja tämä johti uuden paluun kapitalistiseen individualismiin alueella.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Ranskan vallankumous

Ranskan vallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Ranskan vallankumous ja sen tärkeimmät tapahtumat. Lisäksi sen eri syyt ja seuraukset. Ranskan vallankumous tapahtui tuollaisessa Ranskan kuningaskunnassa vuonna 1798. Mikä oli Ranskan vallankumous? Se tunnetaan nimellä Ranskan vallankumous, luonteeltaan poliittinen ja sosiaalinen liike, joka tapahtui tuolloin Ranskan kuningaskunnassa. Mikä

Electrnica

Electrnica

Selitämme sinulle, mitä tämän teknisen ja tieteellisen tieteen elektroniikka ja historia ovat. Lisäksi mistä se on ja sen merkitys. Elektroniikka on omistettu fyysisten järjestelmien tutkimiseen ja tuotantoon. Mikä on elektroninen? Sitä kutsutaan sähköiseksi tekniseksi ja tieteelliseksi tieteenalaksi , jota pidetään fysiikan haarana ja tekniikan erikoistumisena, joka on omistettu fyysisten järjestelmien tutkimukseen ja tuotantoon, joka perustuu elektronien tai sähköisesti varautuneiden hiukkasten virtauksen johtamiseen ja hallintaan. Tätä varten sä

Audiovisuaalinen media

Audiovisuaalinen media

Selitämme sinulle, mikä audiovisuaalinen media on, niiden historiaa ja pääominaisuuksia. Lisäksi miten ne luokitellaan ja mihin ne ovat. Audiovisuaalinen media välittää kuvia ja ääntä synkronoidusti. Mitkä ovat audiovisuaaliset tiedotusvälineet? Audiovisuaalisen viestinnän välineet (tai yksinkertaisesti audiovisuaaliset tiedotusvälineet) ovat niitä joukkoviestintämekanismeja, jotka lähettävät viestinsä kanavien kautta, joihin ei kuulu vain näkymä, kuten perinteisessä painotuotteessa, mutta myös kuulo. Toisin sanoen audiovisua

Greenwichin meridiaani

Greenwichin meridiaani

Selitämme sinulle, mikä on Greenwichin meridiaani ja mikä on tämän kuvitteellisen linjan historia. Lisäksi kuinka päiväntasaaja sijaitsee. Greenwichin meridiaani merkitsee maailman normaalia perusaikaa. Mikä on Greenwichin meridiaani? Se tunnetaan nimellä `` Greenwich '' meridiaani, mutta myös nolla `` Meridian '', `` Lähi meridiaani '' tai ensimmäinen meridiaani, kuvitteellinen pystysuora viiva, joka jakaa maailmankartan kahteen identtiseen puolikkaaseen ja josta mitat mitataan. Se on myös

individualismi

individualismi

Selitämme, mitä individualismi on ja mitä merkityksiä sillä on. Lisäksi niiden erot kollektivismiin. Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen. Mikä on individualismi? Individualismi on poliittinen, moraalinen ja filosofinen taipumus , jonka korkeimpia arvoja ovat yksilön autonomia ja omavaraisuus yhteiskunnassa, korostaen hänen ¡ moraalista arvokkuuttaan kaikissa interventioyrityksissä Valtion tai muun toimielimen henkilökohtaisissa päätöksissään ja vaihtoehdoissaan. Individualismi py

kuura

kuura

Selitämme sinulle, mikä riimi on ja miten tämä runollinen elementti voidaan luokitella. Lisäksi riimi kirjallisena lähteenä. Rhyme koostuu äänen toistamisesta runon säkeiden lopussa. Mikä on Rima? Riimi tulee rytmimestarista (rytmistä tai poljinnopeudesta) ja on runossa käytetty elementti . Tämä koostu