• Sunday May 16,2021

individualismi

Selitämme, mitä individualismi on ja mitä merkityksiä sillä on. Lisäksi niiden erot kollektivismiin.

Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen.
  1. Mikä on individualismi?

Individualismi on poliittinen, moraalinen ja filosofinen taipumus, jonka korkeimpia arvoja ovat yksilön autonomia ja omavaraisuus yhteiskunnassa, korostaen hänen ¡ moraalista arvokkuuttaan kaikissa interventioyrityksissä Valtion tai muun toimielimen henkilökohtaisissa päätöksissään ja vaihtoehdoissaan.

Individualismi pyrkii yksilön täydelliseen vapautumiseen, ja siksi hän asettaa sen etujensa keskipisteeseen, koska ihmisoikeudet ja yksilönvapaudet ovat hänen tärkeimpiä bastioniaan. Monet poliittiset ja sosiaaliset liikkeet juovat individualismin virrasta (kuten liberalismi, eksistentialismi ja individualistinen anarkismi), toisin kuin kollektivismin vaikuttamat oppit (kommunismi, sosialismi, anarkosyndikalismi jne.).

Tämä virta tulee yksilöllisestä pelastuksesta, jonka kristillinen uskonto herätti keskiajalla, mutta teollisuusvallankumouksen aikana vallinnut ideologia muutti sitä dramaattisesti, joten se tapahtui olla osa kapitalismin ehdottamaa tapaa nähdä maailmaa.

Muut merkitykset

Individualismi ymmärretään myös taiteellisen ja boheemisen alan taipumuksena olla ristiriidassa vakiintuneiden perinteiden kanssa ja lyödä vetoa itsensä luomiseen ja henkilökohtaiseen kokeiluun, etääntyessään suosittuihin mielipiteisiin. tai taikina.

Ja jokapäiväisessä tai suositussa kielessä sitä voidaan käyttää synonyyminä itsekeskeisyydelle, narsissille, itsekkyydelle tai sellaiselle käytökselle, jossa yksilön halu masen hyvinvoinnin suhteen on heikentynyt.

Katso myös: Globalisaatio.

  1. Individualismi ja kollektivismi

Individualismi ja kollektivismi ovat vastakkaisia ​​oppeja . Vaikka ensimmäinen puolustaa saavutettavana tavoitteena yksilön vapauksia ja vapaata olemassaoloa, toinen puolustaa sosiaalista vastuuta, yhteisöllistä tietoisuutta ja yhteisön tarpeiden etenemistä yksilön toiveiden mukaisesti.

Filosofiset opit, kuten vapaa ajattelu, eettinen itsekkyys (tai moraalinen itsekkyys) tai objektivismi, ovat individualismin ja kapitalismin (niin sanotussa taloudellisessa individualismissa) vaiheessa syntyviä tuotteita, ja ne ovat jossain määrin porvarillisen liberalismin perillisiä. Moderni aikakausi.

Kollektivismista lähtien näitä oppeja pidetään sellaisen yhteiskunnan tuloksena, joka ei ole altruistinen, keskittyy itsekkyyteen ja yksilöllisiin etuihin yhteisen hyvinvoinnin sijasta.

  1. Individualismi nykypäivän yhteiskunnassa

Nykyajan yhteiskunnassa keskustellaan usein kollektivismista ja individualismista sen kahden vastakkaisen ja mahdollisen taipumuksen välillä . Kahdenkymmenennen vuosisadan lopulla ja 2100-luvun alkupuolella havaittiin selkeä globaalisti suuntautunut individualismi, sen jälkeen kun itäkommunistisen ryhmän suuret kollektivistiset projektit putosivat, Saksan yhdistyminen ja Kiina avattiin maailmanmarkkinoille. Tämä johti siihen, että individualismi oli vallitseva järjestelmä nykymaailman politiikassa ja taloudessa.

Kollektivistisilla hankkeilla on kuitenkin tapana esiintyä uudelleen, kuten tapahtui Latinalaisessa Amerikassa edistyneiden ja populististen hallitusten, kuten Hugo Chávez (Venezuela), Cristina Fernández de Kirchner (Argentiina), Luis Ignacio Lula da Silva (Brasilia), merkkinä vuosikymmenestä., Evo Morales (Bolivia) ja Rafael Correa (Ecuador). Joillekin tasapaino ei kuitenkaan ole liian suotuisa (etenkin Venezuelan tapauksessa), ja tämä johti uuden paluun kapitalistiseen individualismiin alueella.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

ulkoistaminen

ulkoistaminen

Selitämme, mikä on ulkoistaminen, tämän liiketoimintaprosessin edut ja haitat. Lisäksi joitain esimerkkejä ja mikä on siirtämistä. Ulkoistaminen on liiketoimintaprosessi, joka johtaa tehtäviä tai palveluita muille yrityksille. Queseloutsourcing? Sitä kutsutaan ulkoistamiseksi (englanninkielinen neologismi: ulkoinen, ulkoinen, lähde , älä), tai alihankintana, Äänittäminen liiketoimintaprosessiin, jossa lukukausi toiseen organisaatioon suorittaa tiettyjä sisäisiä tehtäviä tai palveluita , jotka muuten Se tulee olemaan kalliimpaa (ajassa tai rahassa). Ulkoistamissopimukset

komedia

komedia

Selitämme, mikä komedia on ja mistä tämä upea dramaattinen genre syntyi. Lisäksi olemassa olevat komediatyypit ja esimerkit. Komedioille on ominaista naurun herättäminen ja onnellinen loppu. Mikä on komedia? Sitä kutsutaan `` komediaksi '' yhdeksi vanhimmista dramaattisista genreistä, joka on teemassa vastakohtana tragedialle, ts . Jolle on

demokratia

demokratia

Selitämme, mikä on demokratia ja minkä tyyppiset demokratiat ovat. Lisäksi mitkä ovat sen tavoitteet ja mikä on yleinen tahto. Demokratia on tapa organisoida ihmisten ääni. Mikä on demokratia? Demokratia on yhteiskunnallisen organisaation muoto, jossa suunta ja omistajuus ovat koko yhteiskunnan vallassa . Demokra

Kiinan kulttuurivallankumous

Kiinan kulttuurivallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Kiinan kulttuurivallankumous, sen syyt, vaiheet ja seuraukset. Lisäksi voima Mao Zedong. Mao Zedong edisti Kiinan kulttuurivallankumousta asettamaan opinsa. Mikä oli Kiinan kulttuurivallankumous? Se tunnetaan Kiinan kulttuurivallankumona tai suurena proletaarisena kulttuurivallankumouksena vuosien 1966 ja 1977 välisenä aikana tapahtuneen Kiinan kommunistisen puolueen johtajan Mao Zedongin aloittaman sosiaalipoliittisen liikkeen välillä . Tämänt

pseudoscience

pseudoscience

Selitämme, mitkä pseudotieteet ovat ja mitkä ovat niiden ominaisuudet. Lisäksi pseudotieteiden tyypit ja esimerkit. Astrologia on yksi suosituimmista pseudotieteistä. Mikä on pseudotiede? Pseudotiede tai pseudotiede kutsutaan kaikkiin vakuutuksen, uskomuksen tai käytännön muotoihin, jotka vaikuttavat tieteellisiltä ilman olemista , toisin sanoen noudattamatta Minussa asetettuja objektiivisia varmistusvaiheita. kaikki t

Animal Kingdom

Animal Kingdom

Selitämme sinulle, mikä eläinkunta on, mikä on sen alkuperä ja ominaisuudet. Lisäksi miten sen luokittelu, taksonomia ja esimerkit ovat. Eläinvaltakunta kuuluu noin kahdelle miljoonalle erilaiselle lajille. Mikä on eläinkunta? Eläin- tai eläinvaltakunta muodostaa yhdessä vihannesvaltion, sienten, protistien ja monojen kanssa yhden mahdollisen tavan, jolla biologia luokittelee tunnetut elämänmuodot . Se on yksi s