• Tuesday January 19,2021

rankaisemattomuus

Selitämme sinulle rankaisemattomuuden ja joitain esimerkkejä tästä oikeudenkäynnistä. Mikä on immuniteetti ja syyllisyys.

Rankaisematta jättäminen on seurausta tilanteesta, jossa hän ei saa rangaistusta tai ettei hänet tuomita.
  1. Mitä rankaisemattomuus tarkoittaa?

Rankaisematta jättäminen on mahdotonta rangaista . Se on poikkeus vakaumukseen tai tapa paeta oikeudenmukaisuutta. Se on yleistä joissakin maissa, joissa ei ole puhdasta poliittista järjestelmää, jolla olisi korruptoitunut ja heikko oikeusjärjestelmä.

Etyologisesti se tulee latinalaisesta sanasta impunitas . Tämä johtuu olosuhteista, jos hän ei saa rangaistusta tai ettei hänet tuomita . Ja kun puhutaan rangaistuksesta, se on määrätty rangaistus tai rangaistus, ja vastaajan on noudatettava sitä, että hän on puuttunut rikokseen.

Rankaisemattomuudesta puhutaan silloin, kun tietyn rikoksen tekemisestä syytetty ei saa rangaistusta toiminnastaan. Siksi hänen käyttäytymistään ei muuteta eikä hän oppia siitä. Tuolloin rangaistuksen kiertäminen - tai rankaisematta jättäminen - tapahtuu poliittisista tai muista syistä, eikä sitä, jota syytetään lain rikkomuksesta, ei voida rangaista tai tuomita.

Muista, että tärkein syy syyllisille tarkoitetun rangaistusjärjestelmän suunnittelulle oikeuslaitoksen sisällä ja maasta riippuen on paitsi saada rikoksentekijä ajattelemaan muiden aiheuttamia pahoja, vaan myös Syytetyn tuomitseminen - mielivaltainen - on omalta osaltaan uhrin kohtelu.

Rankaisematta jättäminen liittyy yleensä hyvin rikkaisiin ja varakkaisiin ihmisiin, koska he yleensä suorittavat veronkierron toimenpiteitä välttääkseen juuri heidän suuria voittojaan vastaavien verojen maksamisen. Kaikki tämä liikkui suurella kunnianhimoisella tavalla.

Tänään resonoivissa rankaisemattomuuden tapauksissa ne antavat meille epäonnistumisen tunteen ja romahtavan avuttomuuden, kun vilkaisemme oikeudenmukaisuuden laiminlyöntiä, etenkin niiden kanssa, jotka tunnemme uutisten kautta. Tietämällä itsemme suojaamattomana ilman oikeuslaitosta, joka tarjoaa meille varmuuden siitä, että rikoksista tuomitaan ja rangaistaan, synnyttää nämä ajatukset meissä. Mitä mieltä olisit, jos ystävä murhattaisiin ja hänen murhaaja olisi vapaa todisteiden puuttumisen tai tuomarille ja tuomaristolle aiheutuneen korruption vuoksi?

Se voi palvella sinua: Rikoslaki.

  1. Esimerkkejä rankaisemattomuudesta

Jos kultakauppias, joka huijaa ostajia, uhrit palkkaa hyvät lakimiehet, ja kunkin maan lakia säätelevän rikoslain mukaan väittävät, että rikoksentekijä tuomitaan ja kysyvät esittämällä todisteita ja oikeudenkäynnin aloittaminen, sopiva tuomio, joka voi kestää jopa neljä vuotta maasta riippuen.

Asiaa käsittelevän tuomarin tehtävänä on rangaistuksen hyväksyminen tutkittuaan todisteet ja saatujen todistajien ja muiden todistajien todistukset . Mutta rankaisemattomuuden tapauksessa tuomari katsoo edellä esitetyn esimerkin perusteella, ettei syytetyn tuomitsemiseksi ole riittävästi todisteita, ja jättää hänet vapaiksi julistamalla hänet viattomaksi. Uhrit, joita heidän asianajajansa edustavat, väittävät, että kyse on rankaisemattomuudesta ja että tuomari on todennäköisesti saanut epäilyttävää alkuperää olevia rahaa vapauden saamiseksi.

Tärkeää on, että rankaisematta jättäminen ei aina koske korruptiota oikeusjärjestelmässä. On tapauksia, joissa rikolliset suorittavat niin sanotun "täydellisen rikoksen", joka ei jätä johtolankoja ja tämä vaikuttaa tapauksiin, jotka julistetaan rankaisematta.

  1. Rankaisemattomuus, koskemattomuus ja syyllisyys

Immuniteetti liittyy siihen, että henkilö on vapautettu tuomioista.

Olemme jo kuvanneet aiemmissa kappaleissa, mikä viittaa rankaisematta jättämiseen, mutta on tarpeen erottaa kaksi muuta käsitettä, jotka yleensä sekoitetaan tähän ja / tai joita käytetään sanan rankaisemattomuuden synonyyminä, koska se myös n käytetään oikeusalalla: koskemattomuus ja syyllisyys .

Vastuullisuus on se, mitä ihminen suorittaa puuttuessa tahdosta, syystä jne. Tällä käsitteellä on psykologinen perusta ja se liittyy oikeudelliseen kenttään, koska on olentoja, jotka toimivat He olivat ilman tahtoa tai tietoisia tehdyn teon suuruudesta. Siksi julistetaan mahdottomaksi todeta, joka tosiasiaa tehdessään ei ole oikeassa mielessä.

Immuniteetti liittyy siihen, että henkilö on vapautettu tuomioista, rangaistuksista ja muista syytteistä tekeessään rikoksia. Immuniteetti on läsnä esimerkiksi pappeissa ja ihmisissä, joita he palvelevat kirkossa.

Siksi sanoilla, joita useaan otteeseen käytetään synonyymeinä, kun haluamme sanoa, että joku on rankaisematta, on joitain kohtia, joissa he koskettavat toisiaan, mutta ne ovat pohjaltaan erilaisia.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Viestintä organisaatioissa

Viestintä organisaatioissa

Selitämme, mikä on viestintä organisaatioissa, sen merkitys ja luokittelu. Toiminnot, joita se suorittaa, ja elementit. Organisaation viestintää johtaa henkilöstöosasto. Mikä on viestintä organisaatioissa? Organisaatioissa tapahtuva viestintä liittyy viestien levitykseen, jotta saavutukset ja vaatimukset voidaan välittää jäsenille, jotka sitä noudattavat . Vaikka se kom

Materiaalin ominaisuudet

Materiaalin ominaisuudet

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat aineen ominaisuudet. Yleiset, erityiset, intensiiviset ja laajat ominaisuudet. Aine on kaikkea, jolla on massaa ja joka vie paikan avaruudessa. Mitkä ovat aineen ominaisuudet? Aine on kaikki, joka vie tietyn määrän energiaa, joka on kerätty osaan havaittavissa olevaa maailmankaikkeutta, mikä tekee siitä tilallisen sijainnin, johon ajan kuluminen vaikuttaa suoraan. Aine on

Sosiaaliset kysymykset

Sosiaaliset kysymykset

Selitämme, mitkä ovat sosiaaliset ongelmat, mitkä ovat niiden syyt ja erilaisia ​​esimerkkejä. Lisäksi Meksikon sosiaaliset ongelmat. Köyhyys on sekä taloudellinen että sosiaalinen ongelma. Mitkä ovat sosiaaliset ongelmat? Sosiaalisia ongelmia ovat ne, jotka kärsivät suurista väestöryhmistä ja liittyvät yhteiskunnan objektiivisiin ja subjektiivisiin elämänolosuhteisiin. Sen syyt löytyvät t

Rikoslaki

Rikoslaki

Selitämme, mikä rikoslaki on, sen ominaisuudet ja sen muodostavat elementit. Objektiivinen ja subjektiivinen rikoslaki. Rikoslaki on vastuussa rangaistuksesta niille, jotka rikkovat lakia. Mikä on rikoslaki? Rikoslaki ymmärretään lain haarana, joka vastaa rangaistusvalmiuksien , ts. Rangaistuksen, säätelemisestä ja käsittämisestä , jonka valtio varaa niille, jotka rikkovat rinnakkaiseloa tai käyttäytymistä koskevia sääntöjä, perustuu aina suhteellisuus- ja puolueettomuuden periaatteeseen. Rikoslaki sisältä

Kaupallinen laki

Kaupallinen laki

Selitämme, mitä kauppalaki on. Kauppaoikeuden merkitys, ominaisuudet, lähteet ja haarat. Sovellusesimerkkejä. Esimerkki on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset. Mikä on kauppalaki? Kaupallinen oikeus tai kauppalaki on erityinen yksityisoikeuden haara, jonka tavoitteena on säännellä ja seurata tavaroiden ja palveluiden vaihdon dynamiikkaa , toisin sanoen laissa tarkoitettua kaupallista toimintaa., samoin ku