• Monday June 27,2022

kuvamateriaali

Selitämme sinulle, mitä valaistuminen on, 1800-luvun kulttuurista ja poliittista liikettä, ja mitkä ovat sen ominaispiirteet. Esitetyt merkit

Tätä aikaa kutsutaan myös valaistumisen aikakaudeksi.
  1. Mikä on kuva?

Valaistuminen on kulttuurinen ja poliittinen liike, joka tunnetaan tuovan kirkkaita ideoita menneisyyden pimeään yhteiskuntaan . Ideat muotoutuvat syystä, 1800-luvun mentaliteettien tasolle. Valaistuminen liikkeenä tarvitsi tukea selviytymiseen, ja sen tukivat absolutistiset hallitukset, ylemmät luokat ja älymystöt.

Tämän ajanjakson ominaistiedon halu sai valtiot tekemään kokoelmat tähän mennessä saavutetusta ihmisten tiedosta, luonnontieteistä ja yhteiskuntatieteistä. Mutta ennen kuin aiempi tieto oli sisällytetty tietosanakirjoihin, valaistunut kohdisti hänet rationaaliseen kritiikkiin. Koko yhteiskunta kuoli vähitellen rationalismista ja illuusiosta rajoittamattomasta edistymisestä.

Älymystö ehdotti poliittisia ja sosiaalisia uudistuksia ihmisten hyväksi, mutta ilman heidän suoraa osallistumistaan. Hänen ehdotuksissaan absolutistista monarkiaa pidettiin aina ainoana vaihtoehtona, mutta filosofien ja muiden valaistuneiden ideat loivat vallankumouksen loppumaan tuon hallitusmuodon kaatamisesta.

Valojen vuosisadan taiteellinen ja esteettinen ilmaisu tunnetaan uusklassicismina. Yhteiskuntatieteissä voimme nähdä, kuinka sosiologia, historia ja maantiede vahvistuvat. Kartografia saavuttaa suuria saavutuksia jättäen planeetan melkein tuntemattomiin tiloihin. Napapiirejä ja eräitä Afrikan alueita ei vieläkään voida kartoittaa kokonaan.

Katso myös: Romantiikka.

  1. Valistuksen valaistuneet hahmot

Jotkut valaistumisen tunnetuimmista historiallisista henkilöistä olivat: Voltaire Ranskassa, Montesquieu, Rousseau, Buffon ja Diderot . Espanjassa jotkut kohokohdista olivat Cabarr, Capmany ja Feijoo.

Kaikki ei kuitenkaan rajoittunut Euroopan alueelle, koska siihen mennessä Amerikka oli jo löydetty, ja siksi valaistumisen ideat onnistuivat aloittamaan uuteen mantereeseen José R. Campoyn, Francisco Clavijeron ja Eugenion käsillä. peili.

  1. Filosofia, luonto ja syy

Filosofit yrittivät ymmärtää Jumalaa luonnon kautta.

Niin kutsutun syykauden aikana sota uskonnosta oli yhteinen valuutta. Taistelujen lopussa ideat alkoivat muuttua, vahvistaen, että Luonto ja Jumala olivat kaksi käsitettä, jotka kulkivat käsi kädessä, ts. Että ne olivat yksi. Näitä ajatuksia tukivat aikansa fyysikot, tähtitieteilijät ja matemaatikot, toisin sanoen ahkeimmat tutkijat ja ajattelijat.

Jumalan ja luonnon yhtenäisyyden käsite perustui pääasiassa näiden filosofien suorittamaan etsimään totuuksia, jotka hallitsivat maailmaa ja koko maailmankaikkeutta, yrittäen siten ymmärtää Jumalan ajatuksia.

  1. Kuvion ominaisuudet

Kaikki valaistumisen piirteet voidaan tiivistää konkreettisten totuuksien etsimiseen ja tieteen, erityisesti fysiikan, merkittävään vauhtiin.

Tuon vuosisadan ihmisten suuren lukutaidottomuuden takia yhtenä ajan ajattelijoiden tavoitteista oli kyetä välittämään oppimansa muille. Tämä käy ilmi tietosanakirjaliikkeestä, joka, kuten nimensä viittaa, keräsi kaikenlaista tietoa volyymeihin ja kirjoituksiin.

Valaistuneiden itseluottamus laski etenemiseen, jonka miehet ja naiset voivat saavuttaa järjen kautta, puolustamalla joitain oikeuksia, kuten vapautta, ja torjuen voimakkaasti tai kyseenalaistaa uskontojen kostoavan Jumalan tulkinnan sekä uskontojen suvaitsemattomuus ja väkivalta.

On tarpeen selventää, että nämä ajatukset syntyivät tietyssä sosiaalisessa luokassa: nousevassa porvaristossa, mutta että liike ulottui muihin sosiaalisiin luokkiin tekemällä niissä loven ja luoden perustan niin sanotulle Ranskan vallankumoukselle.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kansainvälinen kauppa

Kansainvälinen kauppa

Selitämme, mikä on kansainvälinen kauppa, sen merkitys, edut ja muut ominaisuudet. Lisäksi erot ulkomaankaupan kanssa. Maat voivat osallistua kansainväliseen kauppaan myyjinä tai ostajina. Mikä on kansainvälinen kauppa? Kun puhumme ulkomaankaupasta, kansainvälisestä kaupasta tai maailmankaupasta, tarkoitamme joukko taloudellisia liiketoimia, joihin sisältyy tavaroiden ja palveluiden vaihto maiden välillä ja niiden sisämarkkinoilla. Vaihdon avul

Sienivaltakunta

Sienivaltakunta

Selitämme sinulle, mikä on sienivaltakunta, mitkä ovat sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi kuinka sinulla on ravinto, lisääntyminen ja esimerkit. On arvioitu, että tuntemattomia sieniä on noin 1, 5 miljoonaa lajia. Mikä on valtakunta? Valtakunta oli yksi ryhmistä, joissa biologia luokitteli tunnetut elämänmuodot. Se koostuu

koulutus

koulutus

Selitämme sinulle, mikä on muodostuminen ja mistä tämä termi johtuu. Lisäksi olemassa olevat muodostumat. Sotilaskoulutus kouluttaa miehiä fyysisesti ja henkisesti. Mikä on koulutus? Termi muodostuminen tulee latinan "muodosta" ja viittaa muotoon jotain , asioiden ulkoasuun ja ulkoisiin ominaisuuksiin. On ole

testi

testi

Selitämme, mikä essee on ja kirjallisen esseen ominaisuudet. Lisäksi kuinka esseen rakenne on. Essee tunnustetaan reflektiivisestä ja kriittisestä luonteestaan. Mikä on essee? Sana essee on peräisin latinalaisesta liioittelusta. Ensinnäkin tämä käsite voidaan ymmärtää harjoittamalla harjoittelua, toisin sanoen testien suorittamista tai esityksen valmistelua. Toinen määri

yhteiskunta

yhteiskunta

Selitämme mitä yhteiskunta on ja joitain sitä kuvaavia komponentteja. Lisäksi asumisen merkitys yhteiskunnassa. Ihmisyhteiskunnille on ominaista rakenteen monimutkaisuus. Mikä on yhteiskunta? Termi "yhteiskunta" tarkoittaa latinalaisista "societas" -yhteisöistä kaikkia elävien olentojen ryhmiä tai ryhmiä, jotka elävät yhteisössä , sekä ihmisten että joidenkin eläinten keskuudessa. Viimeksi mainit

Meksikon vallankumous

Meksikon vallankumous

Selitämme kaiken vuonna 1910 alkaneesta Meksikon vallankumouksesta. Vallankumouksen syyt, seuraukset ja näkyvät henkilöt. Meksikon vallankumous päättyi Aguascalientes-yleissopimuksen ansiosta. Mikä oli Meksikon vallankumous? Meksikon vallankumous oli aseellinen konflikti, joka alkoi Meksikon kansakunnassa vuonna 1910 ja huipentui vuonna 1920 , ja sitä pidetään yhtenä maailman merkittävimmistä sosiaalisista ja poliittisista tapahtumista. 1900-luku L