• Saturday July 2,2022

identiteetti

Selitämme sinulle, mikä identiteetti on ja sen merkityksiä henkilökohtaisessa ja kulttuuripiirissä. Mikä on kansallinen ja sukupuoli-identiteetti?

Identiteetti määrittelee maut, tarpeet, prioriteetit ja toimet.
  1. Mikä on identiteetti?

Termi identiteetti tulee latinalaisesta sanasta ident tas, joka viittaa ominaisuuksien ja ominaisuuksien ryhmään, joka erottaa yksilön tai yksilöiden ryhmän muista. Juuri tästä ihmiset voivat erottua muista ja tämä riippuu aina oman historiansa maailmankuvasta ja tilanteesta, jossa he elävät.

Nouseva ongelma on, että samanaikaisesti on henkilökohtaisia ​​identiteettejä ja kollektiivisia identiteettejä, joten monta kertaa ihmiset voivat ristiriidassa olemassa olevien erojen kanssa. Ihmiset muotoileva identiteetti määrittelee heidän maunsa, tarpeet, prioriteetit ja toimet.

Se voi palvella sinua: Monimuotoisuus.

  1. Henkilökohtainen identiteetti

Sormenjälki antaa tietää henkilön henkilöllisyyden.

Henkilöllisellä henkilöllisyydellä tarkoitetaan ensin jokaisen saamaa etu- ja sukunimeä . Tällä tavalla ihminen voidaan erottaa muusta. Teknologian edistymisen ja väestön merkittävän lisääntymisen kautta maailmanlaajuisesti on otettu käyttöön uusia elementtejä, kuten sormenjäljet ​​ja DNA, ihmisen erottamiseksi toisesta.

Henkilöllisyys voi myös viitata kulttuuriin läheisemmin liittyviin kysymyksiin, kuten ammattiin, taitoihin, etnisyyteen, uskontoon, työhön, persoonallisuuteen, Makuja tai käyttäytymistä.

  1. Kulttuurinen identiteetti

Tämä käsite tarkoittaa kaikkea, mikä liittyy uskoihin, perinteisiin, symboleihin, käyttäytymiseen, arvoihin ja ylpeyteen, joita tietyn ihmisryhmän jäsenillä on ja jotka puolestaan ​​sallivat kuulumisen tunteen olemassaolon.

Tämä tunne auttaa sitä, että yksilöllisistä eroista huolimatta jäsenillä voi olla jotain yhteistä. Tämä voidaan määritellä myös vastustamalla toisia. Tämä tarkoittaa, että ryhmä voidaan tunnistaa sellaiseksi, koska siinä on selkeät ja huomattavat erot, jotka mahdollistavat eri ryhmien olemassaolon toteamisen.

  1. Kansallinen identiteetti

Kansallinen identiteetti voidaan antaa jakamalla tapoja tai perinteitä.

Kansallinen identiteetti puolestaan ​​on se, joka yhdistää yksilöt kansakuntaan, johon se kuuluu . Tämä voidaan tehdä jakamalla tiettyjä tapoja tai perinteitä, uskontoa, maailmankuvaa tai käyttäytymistä; saman alueen asuttamiseksi tai kuulumisen tunteen saamiseksi.

Tämä käsite vastustaa selvästi globalisaation ajatusta, jossa kansakuntien kokonaisvaltaista integraatiota edistetään, tai alueen ylivoimaisuutta muihin nähden, mikä johtaisi ryhmän ominaisuuksien asettamiseen koko maailman väestölle.

  1. Sukupuoli-identiteetti

Viime vuosina sukupuoli-identiteetti on alkanut ymmärtää sukupuolta, jonka kanssa ihminen identifioi . Sitä voidaan käyttää myös viittaamaan henkilölle osoitettuun sukupuoleen sukupuolirooliin vaikuttavien elementtien perusteella, jotka voivat olla hänen käyttämänsä vaatteet, hänen käyttäytymisensä, ulkonäkönsä ja niin edelleen.

Tällä tavoin henkilön tunne naisellisuudesta tai maskuliinisuudesta ei välttämättä ole sama kuin heidän sukupuolisuutensa . Sukupuoli-identiteetin termi yhdistetään yleensä seksuaalisen identiteetin termiin, vaikkakin on niitä, jotka tekevät eroja keskenään.

Katso myös: Transvestiitti.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

sopimus

sopimus

Selitämme, mikä on sopimus ja minkä tyyppisiä sopimuksia voidaan tehdä. Lisäksi sen osat ja niiden ero sopimuksella. Sopimus on kahden oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön väliset velvoitteiden ja oikeuksien sopimus. Mikä on sopimus? Oikeudellinen asiakirja, joka ilmaisee yhteisen sopimuksen kahden tai muun pätevän henkilön (kutsutaan sopimuksen osapuolena) välillä, jotka ovat tämän asiakirjan nojalla sitoutuneet tietty tarkoitus tai asia, jonka toteuttamisen on aina oltava kahdenvälistä, tai muuten sopimusta pidetään rikkoutuneena ja pätemättömänä. Toisin sanoen sopimus on

urbaniza

urbaniza

Selitämme sinulle, mitä kaupungistuminen on ja mitkä ovat globaalin kaupungistumisen syyt. Lisäksi sen edut ja haitat. Kaupungistumisprosessi vakiintui teollistumisen myötä. Mikä on kaupungistuminen? Kaupungistuminen on prosessi, jossa keskitetään kansakunnan väestö ja sen tärkeimmät taloudelliset toiminnot kaupunkikeskukseen eikä maaseutuun. Tämä prosess

Sosiaalinen eriarvoisuus

Sosiaalinen eriarvoisuus

Selitämme, mikä on sosiaalinen eriarvoisuus ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi tämän sosiaalisen ongelman pääasialliset syyt ja seuraukset. Sosiaalinen eriarvoisuus on syrjinnän lähtökohta. Mikä on sosiaalinen eriarvoisuus? Sosiaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa erot maan kansalaisuudesta tai alueen maiden välillä ovat eriarvoisia tai epäedullisessa asemassa. tai maailman a

Keskushermosto

Keskushermosto

Selitämme, mikä on keskushermosto, mitä neuronit ovat ja mitkä ovat niiden toiminnot. Kuinka sen rakenne ja sairaudet ovat? Keskushermostossa on tehtävänä koordinoida, integroida ja hallita organismia. Mikä on keskushermosto? Keskushermosto (CNS) on aivojen muodostama rakenne (joka on kallon alueella sijaitsevan keskushermoston osa) ja selkäytimen kautta (sijaitsee koko selkärangan sisällä ja sitä pitkin). Keskushermo

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on miehen lisääntymisjärjestelmä ja mikä sen toiminta on. Lisäksi sen yleisimmät osat ja sairaudet. Miesten lisääntymisjärjestelmän ensisijainen biologinen tehtävä on lisääntyminen. Mikä on miesten lisääntymisjärjestelmä? Kun puhutaan miesten lisääntymisjärjestelmästä, viitataan sisäisten ja ulkoisten elinten viittauksiin sekä niiden välisiin kanaviin, jotka antavat miehille mahdollisuuden seksiä ja lopulta lisääntyä naisen kanssa. Toisin kuin naisen lisääntymisjä