• Thursday December 3,2020

identiteetti

Selitämme sinulle, mikä identiteetti on ja sen merkityksiä henkilökohtaisessa ja kulttuuripiirissä. Mikä on kansallinen ja sukupuoli-identiteetti?

Identiteetti määrittelee maut, tarpeet, prioriteetit ja toimet.
  1. Mikä on identiteetti?

Termi identiteetti tulee latinalaisesta sanasta ident tas, joka viittaa ominaisuuksien ja ominaisuuksien ryhmään, joka erottaa yksilön tai yksilöiden ryhmän muista. Juuri tästä ihmiset voivat erottua muista ja tämä riippuu aina oman historiansa maailmankuvasta ja tilanteesta, jossa he elävät.

Nouseva ongelma on, että samanaikaisesti on henkilökohtaisia ​​identiteettejä ja kollektiivisia identiteettejä, joten monta kertaa ihmiset voivat ristiriidassa olemassa olevien erojen kanssa. Ihmiset muotoileva identiteetti määrittelee heidän maunsa, tarpeet, prioriteetit ja toimet.

Se voi palvella sinua: Monimuotoisuus.

  1. Henkilökohtainen identiteetti

Sormenjälki antaa tietää henkilön henkilöllisyyden.

Henkilöllisellä henkilöllisyydellä tarkoitetaan ensin jokaisen saamaa etu- ja sukunimeä . Tällä tavalla ihminen voidaan erottaa muusta. Teknologian edistymisen ja väestön merkittävän lisääntymisen kautta maailmanlaajuisesti on otettu käyttöön uusia elementtejä, kuten sormenjäljet ​​ja DNA, ihmisen erottamiseksi toisesta.

Henkilöllisyys voi myös viitata kulttuuriin läheisemmin liittyviin kysymyksiin, kuten ammattiin, taitoihin, etnisyyteen, uskontoon, työhön, persoonallisuuteen, Makuja tai käyttäytymistä.

  1. Kulttuurinen identiteetti

Tämä käsite tarkoittaa kaikkea, mikä liittyy uskoihin, perinteisiin, symboleihin, käyttäytymiseen, arvoihin ja ylpeyteen, joita tietyn ihmisryhmän jäsenillä on ja jotka puolestaan ​​sallivat kuulumisen tunteen olemassaolon.

Tämä tunne auttaa sitä, että yksilöllisistä eroista huolimatta jäsenillä voi olla jotain yhteistä. Tämä voidaan määritellä myös vastustamalla toisia. Tämä tarkoittaa, että ryhmä voidaan tunnistaa sellaiseksi, koska siinä on selkeät ja huomattavat erot, jotka mahdollistavat eri ryhmien olemassaolon toteamisen.

  1. Kansallinen identiteetti

Kansallinen identiteetti voidaan antaa jakamalla tapoja tai perinteitä.

Kansallinen identiteetti puolestaan ​​on se, joka yhdistää yksilöt kansakuntaan, johon se kuuluu . Tämä voidaan tehdä jakamalla tiettyjä tapoja tai perinteitä, uskontoa, maailmankuvaa tai käyttäytymistä; saman alueen asuttamiseksi tai kuulumisen tunteen saamiseksi.

Tämä käsite vastustaa selvästi globalisaation ajatusta, jossa kansakuntien kokonaisvaltaista integraatiota edistetään, tai alueen ylivoimaisuutta muihin nähden, mikä johtaisi ryhmän ominaisuuksien asettamiseen koko maailman väestölle.

  1. Sukupuoli-identiteetti

Viime vuosina sukupuoli-identiteetti on alkanut ymmärtää sukupuolta, jonka kanssa ihminen identifioi . Sitä voidaan käyttää myös viittaamaan henkilölle osoitettuun sukupuoleen sukupuolirooliin vaikuttavien elementtien perusteella, jotka voivat olla hänen käyttämänsä vaatteet, hänen käyttäytymisensä, ulkonäkönsä ja niin edelleen.

Tällä tavoin henkilön tunne naisellisuudesta tai maskuliinisuudesta ei välttämättä ole sama kuin heidän sukupuolisuutensa . Sukupuoli-identiteetin termi yhdistetään yleensä seksuaalisen identiteetin termiin, vaikkakin on niitä, jotka tekevät eroja keskenään.

Katso myös: Transvestiitti.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Natacin

Natacin

Selitämme kaiken uinnista, sen historiasta, harjoitteltavista tyyleistä ja sen terveyshyödyistä. Uinti on liikkumista ja siirtymistä vedessä. Mitä uinti on? Uinti on vapaa-ajan liikunta tai urheiluharjoittelu, jolla liikutetaan ja siirretään vedessä vain ihmisvartalon käsivarsia ja jalkoja käyttämällä. Se on myös te

taito

taito

Selitämme sinulle, mitä taitoja ja kykyjä henkilöllä voi olla. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja niiden suhde taitoon. Taito on tietty muoto soveltuvuudesta tiettyyn toimintaan. Mikä on kyky? Espanjan kuninkaallisen akatemian mukaan taitolla tarkoitetaan jonkun kykyä suorittaa tietty tehtävä tai toiminta oikein ja helposti. Tällä ta

Misin

Misin

Selitämme sinulle, mikä tehtävä on sen erilaisissa käyttötarkoituksissa: liikematka, ihmisten tehtävä ja uskonnolliset tehtävät. Liiketoiminta-ajatus viittaa yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan. Mikä on tehtävä? Lähetystyön käsitteellä tarkoitetaan tiedekunta tai valta, joka annetaan yhdelle tai useammalle henkilölle tietyn tehtävän tai tehtävän suorittamiseksi . Muina aikoina se mää

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpeneminen

Selitämme, mikä on ilmaston lämpeneminen, mitkä ovat sen syyt ja seuraukset. Kuinka välttää ja estää ilmaston lämpenemistä. Tämä ilmiö tuottaa asteittain uusia aavikoja planeetalla. Ilmaston lämpeneminen Se tunnetaan ilmaston lämpenemisenä yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa yhdeksi suurimmista ekologisista huolenaiheista kahdennenkymmenennennen vaihteen lopulla ja varhaisen kaksikymmentäyksi ensimmäisessä, joka koostuu maapallon keskimääräisen lämpötilan jatkuvasta noususta koko luvulla, mikä osoittaa lukuisia vaikutuksia ilmastokäyttäytymiseen ja meriveden keskimääräiseen pinnankorkeuteen ottaen

kansalainen

kansalainen

Selitämme sinulle, mikä on kansalainen ja tämän termin kehitystä historiassa. Lisäksi mitä tarkoittaa olla hyvä kansalainen. Tiettyyn valtioon kuuluvista ihmisistä puhutaan usein. Mikä on kansalainen? Kansalaisen käsitteellä tarkoitetaan kansalaisuutta käyttäviä - ehtoa, joka luonnehtii edellä mainittua toimintaluokkaa ja joka voidaan määritellä sarjana oikeuksissa ilmaistuja tunnustuksia. ja velvoitteet, s

johtopäätös

johtopäätös

Selitämme, mikä johtopäätös on ja mihin se on tarkoitus. Lisäksi mitkä ovat vaiheet tehokkaan johtopäätöksen tekemiseksi. Se on argumentti, joka on loogisesti johdettu arvioiduista tiloista. Mikä on johtopäätös? Päätelmä, sellaisena kuin se on nimeltään ilmoitettu, johdettu latinalaisesta päätelmästä tai (kirjaimellisesti sulkiessa final ), on argumentin viimeinen osa, tutkimus tai väitöskirja . Oletetaan, että lähtöko