• Friday March 5,2021

identiteetti

Selitämme sinulle, mikä identiteetti on ja sen merkityksiä henkilökohtaisessa ja kulttuuripiirissä. Mikä on kansallinen ja sukupuoli-identiteetti?

Identiteetti määrittelee maut, tarpeet, prioriteetit ja toimet.
  1. Mikä on identiteetti?

Termi identiteetti tulee latinalaisesta sanasta ident tas, joka viittaa ominaisuuksien ja ominaisuuksien ryhmään, joka erottaa yksilön tai yksilöiden ryhmän muista. Juuri tästä ihmiset voivat erottua muista ja tämä riippuu aina oman historiansa maailmankuvasta ja tilanteesta, jossa he elävät.

Nouseva ongelma on, että samanaikaisesti on henkilökohtaisia ​​identiteettejä ja kollektiivisia identiteettejä, joten monta kertaa ihmiset voivat ristiriidassa olemassa olevien erojen kanssa. Ihmiset muotoileva identiteetti määrittelee heidän maunsa, tarpeet, prioriteetit ja toimet.

Se voi palvella sinua: Monimuotoisuus.

  1. Henkilökohtainen identiteetti

Sormenjälki antaa tietää henkilön henkilöllisyyden.

Henkilöllisellä henkilöllisyydellä tarkoitetaan ensin jokaisen saamaa etu- ja sukunimeä . Tällä tavalla ihminen voidaan erottaa muusta. Teknologian edistymisen ja väestön merkittävän lisääntymisen kautta maailmanlaajuisesti on otettu käyttöön uusia elementtejä, kuten sormenjäljet ​​ja DNA, ihmisen erottamiseksi toisesta.

Henkilöllisyys voi myös viitata kulttuuriin läheisemmin liittyviin kysymyksiin, kuten ammattiin, taitoihin, etnisyyteen, uskontoon, työhön, persoonallisuuteen, Makuja tai käyttäytymistä.

  1. Kulttuurinen identiteetti

Tämä käsite tarkoittaa kaikkea, mikä liittyy uskoihin, perinteisiin, symboleihin, käyttäytymiseen, arvoihin ja ylpeyteen, joita tietyn ihmisryhmän jäsenillä on ja jotka puolestaan ​​sallivat kuulumisen tunteen olemassaolon.

Tämä tunne auttaa sitä, että yksilöllisistä eroista huolimatta jäsenillä voi olla jotain yhteistä. Tämä voidaan määritellä myös vastustamalla toisia. Tämä tarkoittaa, että ryhmä voidaan tunnistaa sellaiseksi, koska siinä on selkeät ja huomattavat erot, jotka mahdollistavat eri ryhmien olemassaolon toteamisen.

  1. Kansallinen identiteetti

Kansallinen identiteetti voidaan antaa jakamalla tapoja tai perinteitä.

Kansallinen identiteetti puolestaan ​​on se, joka yhdistää yksilöt kansakuntaan, johon se kuuluu . Tämä voidaan tehdä jakamalla tiettyjä tapoja tai perinteitä, uskontoa, maailmankuvaa tai käyttäytymistä; saman alueen asuttamiseksi tai kuulumisen tunteen saamiseksi.

Tämä käsite vastustaa selvästi globalisaation ajatusta, jossa kansakuntien kokonaisvaltaista integraatiota edistetään, tai alueen ylivoimaisuutta muihin nähden, mikä johtaisi ryhmän ominaisuuksien asettamiseen koko maailman väestölle.

  1. Sukupuoli-identiteetti

Viime vuosina sukupuoli-identiteetti on alkanut ymmärtää sukupuolta, jonka kanssa ihminen identifioi . Sitä voidaan käyttää myös viittaamaan henkilölle osoitettuun sukupuoleen sukupuolirooliin vaikuttavien elementtien perusteella, jotka voivat olla hänen käyttämänsä vaatteet, hänen käyttäytymisensä, ulkonäkönsä ja niin edelleen.

Tällä tavoin henkilön tunne naisellisuudesta tai maskuliinisuudesta ei välttämättä ole sama kuin heidän sukupuolisuutensa . Sukupuoli-identiteetin termi yhdistetään yleensä seksuaalisen identiteetin termiin, vaikkakin on niitä, jotka tekevät eroja keskenään.

Katso myös: Transvestiitti.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Yhtäläiset mahdollisuudet

Yhtäläiset mahdollisuudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat yhtäläiset mahdollisuudet, miten voittaa sosiaalinen eriarvoisuus ja kuinka tärkeätä ne ovat demokratiassa. Yhtäläiset mahdollisuudet tarjoavat kaikille samat työkalut ja kehitysmahdollisuudet. Mikä on yhtäläiset mahdollisuudet? Kun puhumme yhtäläisistä mahdollisuuksista, tarkoitamme ajatusta, että kaikilla ihmisillä tulisi olla sama lähtökohta yhteiskunnassa. Toisin sanoen vain

Ranskan vallankumous

Ranskan vallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Ranskan vallankumous ja sen tärkeimmät tapahtumat. Lisäksi sen eri syyt ja seuraukset. Ranskan vallankumous tapahtui tuollaisessa Ranskan kuningaskunnassa vuonna 1798. Mikä oli Ranskan vallankumous? Se tunnetaan nimellä Ranskan vallankumous, luonteeltaan poliittinen ja sosiaalinen liike, joka tapahtui tuolloin Ranskan kuningaskunnassa. Mikä

Menettelylaki

Menettelylaki

Selitämme sinulle, mikä on prosessioikeus ja sen kaksi osa-aluetta: siviili- ja rikoslaki. Prosessioikeuden lähteet, merkitys ja esimerkit. Tämä laki on perustavanlaatuinen etsiessä oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista rauhaa. Mikä on menettelyllinen oikeus? Menettelyllinen oikeus on julkisoikeuden haara, joka pohtii oikeusprosessin sääntöjä, koodeja ja muotoja , toisin sanoen määrää ja sääntelee vaatimuksia, vaikutuksia ja menetelmiä, joissa Valtio antaa oikeudenmukaisuuden. Prosessilaki har

saviruukku

saviruukku

Selitämme, mikä amphora on, mihin se on tarkoitettu, ja esimerkkejä tästä retorisesta hahmosta. Lisäksi mitä luokka on ja mihin sitä käytetään. Amphora antaa kirjoitetulle tekstille suuremman kauneuden tai ilmaisuvoiman. Mikä on amfora? Retorinen hahmo tai kirjallinen hahmo, jota käytetään kirjoitetulle tekstille antamaan suurempi kauneus tai ilmaisuvoima ja joka koostuu sanan tai useita, lauseen tai jakeen alussa, runon tapauksessa, tai sanan tai synteettisen ryhmän, proosaa. Tätä kirjallis

rasismi

rasismi

Selitämme, mikä on rasismi ja minkä tyyppinen rasismi on olemassa. Mikä on sen suhde syrjintään ja mikä on ennakkoluulo. Rasismi johtaa syrjintään ja antaa etuoikeudet toiselle rodulle. Mikä on rasismi? Rasismi tarkoittaa ajattelutapaa, joka automaattisesti hyväksyy tai hylkää yksilön ottamatta vastaan ​​tehtävää tuntea hänet tai tietää, kuka hän on, vain koska hän kuuluu tai muu kilpailu Toisin sanoen suosimista, erottelua tai syrjäytymistä ihon värin , etnisen suvun tai kulttuurisen alkuperän perusteella. Rasismi johtaa yleensä syrji

itsevarmuus

itsevarmuus

Selitämme sinulle, mikä on itsevarmuutta ja mitä tarkoittaa vakuuttavuus. Lisäksi sen määritelmä SAR: n mukaan ja mikä on vakuuttava viestintä. Vakuuttamattomuudella pyritään saamaan aikaan tehokas ja hyödyllinen viestintä kaikille. Mikä on vakuuttavuus? Kun puhutaan sertitiivisyydestä, viitataan yleensä kommunikatiiviseen malliin, joka etsii ihanteellista tasapainoa aggressiivisen ja passiivisen viestinnän välillä , jotta voidaan ylläpitää suoraa, oikeudenmukaista ja kunnioittavaa vaihtoprosessia. tietoa. Tämä tarkoit