• Saturday August 15,2020

nöyryydellä

Selitämme sinulle, mikä nöyryys on ja mistä tämä ihmisen laatu johtuu. Lisäksi kuinka nöyryyden hyve on.

Nöyrä ihminen kääntää itsensä sivuun huolehtiakseen muista.
  1. Mikä on nöyryys?

Nöyryys on laatu, joka merkitsee irtaantumista materiaalista ja muiden auttamista . Tästä syystä se on yksi arvokkaimmista ominaisuuksista, joita henkilöllä voi olla, ja erittäin tärkeä elämä yhteiskunnassa asuessa.

Nöyrä ihminen pystyy osoittamaan vaatimattomuutta ja laiminlyö itsensä huolehtiakseen muista. Nöyrä ihminen ei ole itsekäs tai itsekeskeinen, hän ei keskity omaan henkilöihinsä ja saavutuksiinsa tai yritä erottua muista. Tällä tavalla heidän toimintansa ovat objektiivisia, eikä subjektiivinen päästä heitä niihin.

Nöyryyttä on vaikea löytää tänään, kun elämme itsekkyyttä ylittävässä yhteiskunnassa, jossa ihmiset elävät huolissaan materiaalista, menestyksestä, rahasta ja vallasta.

Monien uskontojen mielestä nöyryys on yksi tärkeimmistä hyveistä, joita ihmisten on noudatettava. Kristinuskossa Jeesus on malli nöyryydestä, jota itse asiassa pidetään nöyrän kuninkaana, joten myös hänen oppia noudattavien on oltava uskollisia tälle käsitykselle. Sekä omistautuminen toiselle että naapurin rakkaus ovat katolisuuden pilareita.

Katso myös: Kunnioitus.

  1. Mistä sana nöyryys tulee?

Nöyryys liittyy myös alistumiseen ja suoritukseen.

Sana nöyryys tulee latinalaisesta sanasta humilitas, jolla puolestaan ​​on juustohumus, joka tarkoittaa maata latinaksi. Tästä näkökulmasta sanalla nöyryys liittyy kykyyn hyväksyä rajoituksemme ja heikkoutemme. Se liittyy myös jättämiseen ja suorittamiseen.

Humilitas johtuu sanasta humilis, joka tarkoittaa nöyrää, ja samanaikaisesti verbistä nöyryytystä, joka liittyy mielenosoittamiseen maan päällä, kun toinen hallitsee kyseistä henkilöä. Tässä mielessä se liittyy maahan, koska aikaisemmin katsottiin, että tunteet, masennukset ja toiveet aiheuttivat vesistöjen epäsäännöllisyydet.

  1. Nöyryyden hyve

Kuka nöyrä, tietää omat rajoituksensa ja heikkoutensa. Se kykenee vähentämään henkilökohtaisia ​​saavutuksia ja tunnistamaan niiden puutteet ja virheet.

Kuuluisa kultakauden espanjalainen kirjailija on sanonut, että nöyryys on hyveiden perusta ja perusta, koska ilman sitä ei ole ketään. Tällä tarkoitetaan, että nöyryys on kaikkien hyveiden perusta, joka nöyrä on hyveellinen ja kykenee tuottamaan muita hyveitä.

Nöyryys vastustaa ylimielisyyttä, koska jokainen, joka on nöyrä, ei ole teeskentelijä, kiinnostunut tai itsekäs ikään kuin hän olisi ylimielisyyttä käyttävä vuokralainen. Upea mies tekee asioita mukavuuden vuoksi, nöyrä tekee niitä toisen rakkauden vuoksi.

Nöyrä olento pystyy suhtautumaan muihin rauhallisemmalla ja jaloimmalla tavalla. On epätodennäköistä, että hänestä tulee johtaja, ja hänen tehtävänsä voi olla vaikea sosiaalisessa ympäristössä, kuten yrityksenä. Mutta niiden linkit ovat vakaampia ja kestäviä.

Henkilö, joka on melko hallitseva ja jolla on itsekäs tai itsekeskeinen luonne, ei saavuta niin läheistä yhteyttä toisen henkilön kanssa kuin joku, joka on kiinnostunut muiden hyvinvoinnista omiensa suhteen. Nöyrä ihminen kykenee syrjään omaa etuaan etsiäkseen toisten hyödyn, ja se aiheuttaa kiintymyksen ja kiitollisuuden tunteen muissa ihmisissä.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Gluclisis

Gluclisis

Selitämme, mikä glykolyysi on, sen vaiheet, toiminnot ja merkitys aineenvaihdunnassa. Lisäksi mikä on glukoneogeneesi. Glykolyysi on mekanismi energian saamiseksi glukoosista. Mikä on glycolysis? Glycolysis tai glycolysis on metabolinen reitti, joka toimii alkuvaiheena hiilihydraattien katabolismiselle elävissä olennoissa. Se ko

meteoriitti

meteoriitti

Selitämme, mikä meteoriitti on, sen ominaisuudet. ja miten ne eroavat asteroideista. Lisäksi tähtikirkas meteoriitit maapallolla. Meteoriitit ovat avaruuden kohteita, jotka saavuttavat maan pinnan. Mikä on meteoriitti? Meteoriitit tai aerolyytit ovat kiviainesosia avaruudesta planeetallemme, jotka selviävät ilmakehän aiheuttamasta kitasta matkalla törmäämään maankuoreen. Kun sen ulk

Lakialat

Lakialat

Selitämme sinulle, mitkä ovat klassisen jaon mukaiset lakihaarat, kunkin sammakon ominaisuudet ja sen alajaot. Jokainen laki on erikoistunut oikeudenmukaisuuteen. Mitkä ovat lain oksat? Laki on joukko periaatteita ja normeja, jotka säätelevät ihmisyhteiskuntaa oikeuden ja järjestyksen käsitteiden ympärillä ja joita valtiot kykenevät määräämään pakkokeinoin. Mutta hänen tut

kulttuuri

kulttuuri

Selitämme, mikä kulttuuri on ja minkä tyyppisiä kulttuureja on olemassa. Lisäksi kulttuurin elementit ja joitain esimerkkejä. Uskomukset ovat kulttuurien perusta. Mikä on kulttuuri? Kun puhumme kulttuurista, tarkoitamme laajaa, hyvin kattavaa termiä, jossa ihmisen eri ilmenemismuotoja harkitaan toisin kuin niiden geneettisiä tai biologisia näkökohtia varten. Luonto. S

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

bakteerit

bakteerit

Selitämme sinulle, mitkä bakteerit ovat, tyyppejä, jotka ovat olemassa, ja kuinka niiden rakenne on. Lisäksi joitain esimerkkejä ja niiden eroja viruksen kanssa. Bakteerit ovat alkeellisimpia ja runsaimpia eläviä olentoja maapallolla. Mitä bakteerit ovat? Sitä kutsutaan prokaryoottisten mikro-organismien (ilman solun ydintä) alueiksi, joilla on erilaiset mahdolliset muodot ja koot, jotka yhdessä archaea kanssa ovat alkeellisimpia eläviä olentoja ja m Sitä on runsaasti maapallolla , joka on sopeutunut käytännöllisesti katsoen kaikkiin olosuhteisiin ja elinympäristöihin, mukaan lukien loisten. Jo