• Saturday May 15,2021

nöyryydellä

Selitämme sinulle, mikä nöyryys on ja mistä tämä ihmisen laatu johtuu. Lisäksi kuinka nöyryyden hyve on.

Nöyrä ihminen kääntää itsensä sivuun huolehtiakseen muista.
  1. Mikä on nöyryys?

Nöyryys on laatu, joka merkitsee irtaantumista materiaalista ja muiden auttamista . Tästä syystä se on yksi arvokkaimmista ominaisuuksista, joita henkilöllä voi olla, ja erittäin tärkeä elämä yhteiskunnassa asuessa.

Nöyrä ihminen pystyy osoittamaan vaatimattomuutta ja laiminlyö itsensä huolehtiakseen muista. Nöyrä ihminen ei ole itsekäs tai itsekeskeinen, hän ei keskity omaan henkilöihinsä ja saavutuksiinsa tai yritä erottua muista. Tällä tavalla heidän toimintansa ovat objektiivisia, eikä subjektiivinen päästä heitä niihin.

Nöyryyttä on vaikea löytää tänään, kun elämme itsekkyyttä ylittävässä yhteiskunnassa, jossa ihmiset elävät huolissaan materiaalista, menestyksestä, rahasta ja vallasta.

Monien uskontojen mielestä nöyryys on yksi tärkeimmistä hyveistä, joita ihmisten on noudatettava. Kristinuskossa Jeesus on malli nöyryydestä, jota itse asiassa pidetään nöyrän kuninkaana, joten myös hänen oppia noudattavien on oltava uskollisia tälle käsitykselle. Sekä omistautuminen toiselle että naapurin rakkaus ovat katolisuuden pilareita.

Katso myös: Kunnioitus.

  1. Mistä sana nöyryys tulee?

Nöyryys liittyy myös alistumiseen ja suoritukseen.

Sana nöyryys tulee latinalaisesta sanasta humilitas, jolla puolestaan ​​on juustohumus, joka tarkoittaa maata latinaksi. Tästä näkökulmasta sanalla nöyryys liittyy kykyyn hyväksyä rajoituksemme ja heikkoutemme. Se liittyy myös jättämiseen ja suorittamiseen.

Humilitas johtuu sanasta humilis, joka tarkoittaa nöyrää, ja samanaikaisesti verbistä nöyryytystä, joka liittyy mielenosoittamiseen maan päällä, kun toinen hallitsee kyseistä henkilöä. Tässä mielessä se liittyy maahan, koska aikaisemmin katsottiin, että tunteet, masennukset ja toiveet aiheuttivat vesistöjen epäsäännöllisyydet.

  1. Nöyryyden hyve

Kuka nöyrä, tietää omat rajoituksensa ja heikkoutensa. Se kykenee vähentämään henkilökohtaisia ​​saavutuksia ja tunnistamaan niiden puutteet ja virheet.

Kuuluisa kultakauden espanjalainen kirjailija on sanonut, että nöyryys on hyveiden perusta ja perusta, koska ilman sitä ei ole ketään. Tällä tarkoitetaan, että nöyryys on kaikkien hyveiden perusta, joka nöyrä on hyveellinen ja kykenee tuottamaan muita hyveitä.

Nöyryys vastustaa ylimielisyyttä, koska jokainen, joka on nöyrä, ei ole teeskentelijä, kiinnostunut tai itsekäs ikään kuin hän olisi ylimielisyyttä käyttävä vuokralainen. Upea mies tekee asioita mukavuuden vuoksi, nöyrä tekee niitä toisen rakkauden vuoksi.

Nöyrä olento pystyy suhtautumaan muihin rauhallisemmalla ja jaloimmalla tavalla. On epätodennäköistä, että hänestä tulee johtaja, ja hänen tehtävänsä voi olla vaikea sosiaalisessa ympäristössä, kuten yrityksenä. Mutta niiden linkit ovat vakaampia ja kestäviä.

Henkilö, joka on melko hallitseva ja jolla on itsekäs tai itsekeskeinen luonne, ei saavuta niin läheistä yhteyttä toisen henkilön kanssa kuin joku, joka on kiinnostunut muiden hyvinvoinnista omiensa suhteen. Nöyrä ihminen kykenee syrjään omaa etuaan etsiäkseen toisten hyödyn, ja se aiheuttaa kiintymyksen ja kiitollisuuden tunteen muissa ihmisissä.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

merkki

merkki

Selitämme sinulle, mikä merkki on taiteellisessa teoksessa ja miten hänet luokitellaan. Lisäksi päähenkilön merkitys. Teatterin kaltaisissa tapauksissa hahmot ilmentävät näyttelijät. Mikä on hahmo? Hahmosta puhuttaessa viittaukset tehdään ihmisistä, eläimistä tai muista yksilöistä , yleensä fiktiivisistä, fantastisista tai kuvitteellisista, jotka osallistuvat taiteellinen työ, kuten elokuvakerronta, kuvakuva tai kirjallinen tili. Hahmot on luotu asut

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

Emotionaalinen älykkyys

Emotionaalinen älykkyys

Selitämme sinulle, mikä on tunneäly ja miten tämä käsite syntyy. Lisäksi mitkä ovat tunneälyn hyödyt. Konseptin esittelee psykologi Howard Gardner vuonna 1983. Mikä on tunneäly? Emotionaalisella älykkyydellä tarkoitetaan psykologisia kykyjä ja taitoja, jotka sisältävät oman ja muiden tunteiden tunteen, ymmärtämisen, hallinnan ja muokkaamisen . Emotionaalisesti ä

taajuus

taajuus

Selitämme, mikä taajuus on ja miten voidaan mitata tämä suuruus. Lisäksi tämän termin eri merkitykset. Taajuus on mitattava hertseillä. Mikä on taajuus? Taajuus on suuruusluokka, joka mittaa toistojen lukumäärän, joka tapahtumalla voi olla aikayksikköä kohden. SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä), joka on useimpien maailman maiden käyttämä yksikköjärjestelmä, sanoo, että taajuus on mitattava hertsillä (Hz). Kysyt, mikä on hertsi? H

uskollisuus

uskollisuus

Selitämme, mitä uskollisuus on ja mitä tarkoittaa olla uskollinen henkilö. Mikä on epälojaalius ja miten se havaitaan. Isänmaallisuus ja eläinuskollisuus. Ihmisen parhaana ystävänä pidetään uskollisinta eläintä. Mikä on uskollisuus? Lojaaliksi ihminen on epäilemättä yksi ihmiskunnan kunnioitettavimmista ominaisuuksista , varsinkin kun kyse on suhteesta tai ystävyydestä, koska se auttaa ylläpitämään vahvaa sidettä ja luomaan luottamusta toinen Uskollisuus tarkoittaa pohjimmiltaan lupaamiemme toteuttamista , vaikka olosuhteet olisivatkin haitalliset. Uskollisuus on hyve, ja

Teotihuacan-kulttuuri

Teotihuacan-kulttuuri

Selitämme kaiken Teotihuacan-kulttuurista. Sijainti, talous, uskonto ja muut ominaisuudet. Lisäksi sen tärkeimmät panokset. Teotihuacan-kulttuuri tunnetaan vain määräävän kaupungin jäännöksistä. Mikä oli Teotihuacan-kulttuuri? Teotihuacanin tai Teotihuacan kulttuurista puhutaan puhuttaessa tuntemattomista asukkaista, jotka ovat lähtöisin muinaisesta Teotihuacan kaupungista , joka on yksi Espanjan edeltävän Mesoamerican suurimmista kaupungeista. Tämä kaupunki pe