• Monday April 19,2021

Sosiaaliset taidot

Selitämme, mitkä sosiaaliset taidot ja esimerkkejä tästä käyttäytymisjoukosta ovat. Lisäksi mitä he ovat ja kuinka tärkeitä ne ovat.

Sosiaaliset taidot perustuvat viestinnän ja tunteiden hallintaan.
 1. Mitkä ovat sosiaaliset taidot?

Se ymmärretään `` sosiaalisilla kyvyillä '' tai `` sosiaalisella pätevyydellä '' käyttäytymisjoukolle, joka ihminen (ja jopa muut eläinlajit) ilmenee yhteisötilanteissa, toisin sanoen sosiaalisessa organisaatiossa, ja että He kertovat jonkinlaisesta myönteisestä ympäristön vahvistamisesta (menestys). Yksinkertaisesti sanottuna: ne ovat yhteiskunnan tavanomaisesti arvostamia kykyjä, jotka yksilö voi paljastaa tietyissä tilanteissa.

Tämä on vaikea käsite, koska näille taidoille ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää tai tieteellistä yksimielisyyttä. Itse asiassa sosiaaliset taidot riippuvat jossain määrin kulttuurisesta tilanteesta, jossa ne ilmenevät, koska eri ominaisuudet voivat arvostaa samaa ominaisuutta eri tavoin käsittelemällä tuomioistuinten pöytäkirjoja ja ideoita. Usein ristiriitaisia.

Yleensä sosiaaliset taidot antavat ihmisille mahdollisuuden saavuttaa yhteisötavoitteensa, toisin sanoen käsitellä ihmissuhteitaan samalla tavalla, jolla voi olla vaikutus muihin alueisiin elämään. Ne perustuvat yleensä viestinnän ja tunteiden hallintaan.

Joissakin psyykkisten tai neurologisten patologioiden (kuten autistisen spektrin) tapauksissa ihmisen sosiaaliset kyvyt vaikuttavat melko hyvin, mikä vaatii erilaisen oppimismallin kuin tavallinen, koska yleensä tämäntyyppiset kyvyt ne kehittyvät luonnollisesti sosiaalisen vaihdon kautta (ja tietysti ne määräytyvät persoonallisuustekijöiden, vanhemmuuden jne. perusteella).

Se voi palvella sinua: kognitiiviset taidot.

 1. Esimerkkejä sosiaalisista taidoista

Dialogi on erittäin tärkeä sosiaalinen perustaido.

Klassisesti sosiaaliset taidot voidaan luokitella:

 • Perusteet : kuuntele toisia, aloita keskustelu, pidä keskustelu, kysy kysymyksiä, sano kiitos, esittele itsesi, esittele joku muu, tee komplimentti, vuoropuhelu jne.
 • Edistyneempi : kysy apua, osallistu keskusteluun, anna ohjeita, noudata ohjeita, anteeksi, vakuuttaa muut, antaa kunnioittava mielipide, tehdä valitus, sovitella kahden osapuolen välillä jne.
 • Vaikuttava : tunteminen, mitä tunnet, ilmaista mitä tunnet, ymmärtää muiden tunteet, kohdata muiden viha, ilmaista kiintymystä, kohdata pelko, itsensä palkitseminen, kärsivien lohduttaminen jne.
 • Vaihtoehdot aggressiolle : kysy lupaa, rakasta itseäsi, jaa jotain jonkun kanssa, neuvottele toisen kanssa, auta kolmansia osapuolia, käytä itsehallintaa, vastaa vitseihin, puolusta oikeuksia, kiertää konflikteja jne.
 • Selviytyminen stressistä : valituksen tekeminen, valitukseen vastaaminen, urheilun osoittaminen, häpeän käsitteleminen, turhautumisen käsitteleminen, liittolaisen puolustaminen, epäonnistumisten käsitteleminen, kivun hoitaminen, ryhmäpaineiden käsittely jne.
 • Suunnittelu : päätöksenteko, tiedon kerääminen, kykyjen tunteminen, tehtävään keskittyminen, tarpeiden priorisointi jne.
 1. Mihin sosiaaliset taidot ovat?

Joidenkin kirjoittajien mukaan sosiaaliset taidot sallivat ihmisen suorittaa seuraavat toiminnot:

 • Vahvistaminen sosiaalisissa tilanteissa . Ne antavat syventää tai moduloida tiettyä oppimista tai vaikuttaa toisiin käyttäytymisen edistämiseksi tai estämiseksi.
 • Ne takaavat kollektiivisen aseman . Henkilö, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, voi hakea vaikutusvaltaa ryhmässä tai neuvotella tietyissä tilanteissa.
 • Ne edistävät empatiaa . Ne ovat tie kiintymyksen ja läheisten suhteiden takaosaan, mikä tarkoittaa muiden itsetuntoa ja arvostusta.
 • Se vähentää stressiä sosiaalisissa tilanteissa . Mahdollistaa rentouttavamman ja sujuvamman esityksen tekemisissä muiden kanssa.
 1. Sosiaalisten taitojen merkitys

Emotionaaliset olosuhteet liittyvät sosiaaliseen suorituskykyyn.

Sosiaaliset taidot voivat olla ratkaiseva kyky tietyissä tilanteissa ja ominaisuus, jota arvostetaan esimerkiksi:

 • Tunneterveys Emotionaaliset ja itsetunto-olosuhteet liittyvät suoraan sosiaaliseen suorituskykyyn, etenkin rakastavissa tai eroottisissa tilanteissa.
 • Tuki muilta alueilta . Ihmisillä, joilla on hyvä sosiaalinen laitteisto, on taipumus menestyä paremmin muilla elämänalueilla, koska he eivät omista niin paljon henkistä ja emotionaalista energiaansa emotionaalisten tai sosiaalisten puutteiden käsittelemiseen.
 • Learning. Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, jotka opimme toistamalla ja ottamalla yhteyttä muihin. Ilman tätä kokemusta henkilökohtainen koulutuksemme tulee vaikeammaksi ja kestää kauan kehittyämme täysipainoisiksi ja terveiksi yksilöiksi.
 • Rajatilanteiden käsittely . Rajoitetut tilanteet, kuten alkoholismi, huumeiden väärinkäyttö, itsemurhat jne., Voidaan voittaa tämän alueen taitojen tarjoamalla sosiaalisella tuella.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

hapetus

hapetus

Selitämme, mikä on hapettuminen ja miten se tapahtuu. Lisäksi hapetuksen tyypit, hapettumien lukumäärä ja pelkistys. Kemiassa hapetus on elektronien menetystä atomista. Mikä on hapettuminen? Sitä kutsutaan yleisesti hapetuskemiallisiksi reaktioiksi, joissa happi yhdistyy muiden aineiden kanssa muodostaen molekyylejä, joita kutsutaan " oksideiksi" . Tämä on

Kalan lisääntyminen

Kalan lisääntyminen

Selitämme sinulle kuinka kalat lisääntyvät ovipoituneessa, elävässä ja munasolmaisessa muodossa. Lisäksi mitä ovat lisääntymismuutokset. Suurin osa kaloista tallettaa munansa, josta nuoret poistuvat. Kuinka kalat lisääntyvät? Kalat ovat merieläimiä , runsaasti ja monimuotoisia selkärankaisia ​​eläimiä planeettamme eri valtamereissä, järvissä ja jokissa. Monet heistä ovat osa ih

Metsäeläimet

Metsäeläimet

Selitämme, mitkä ovat metsän eläimet, millä biomeillä he asuvat ja minkä tyyppisissä metsissä he ovat. Metsäeläimissä on lukuisia petolintuja, kuten kotka. Metsäeläimet Metsäeläimet ovat niitä, jotka ovat tehneet elinympäristönsä metsäbiomeista . Toisin sanoen puiden ja pensaiden enemmän tai vähemmän tiheät kertymiset planeettamme eri leveysasteilla. Koska ei ole olemassa y

rakenne

rakenne

Selitämme sinulle, mikä rakenne on eri tieteenaloilla. Arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden, maantieteen, tähtitieteen rakenne. Rakenteet ovat perusta arkkitehtuurille. Mikä on rakenne? Rakenne määritellään yleensä ruumiin, rakennuksen tai jotain muuta tärkeiden elementtien joukkoksi . Se liittyy yleensä haarniskoihin, jotka tukevat kyseistä vartaloa ja rakentavat mm. Termi tule

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat ihmisoikeudet ja mistä he ovat lähtöisin. Lisäksi sen merkitys ja luettelo näistä oikeuksista. Ihmisoikeudet on kirjattu kaikkien kansakuntien lakeihin. Mitkä ovat ihmisoikeudet? Kun puhumme "ihmisoikeuksista" tai ihmisen perusoikeuksista, tarkoitamme ihmiselle ominaisten oikeuksien joukkoa . Toisin

Historiallinen tarina

Historiallinen tarina

Selitämme, mikä historiallinen tili on, mitkä sen osat ovat ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen pääpiirteet ja esimerkit. Historialliset tilit perustuvat tapahtumiin ja tosi ihmisiin. Mikä on historiallinen tili? Historiallinen kuvaus kronologisessa kertomuksessa historiasta merkityksellisestä tapahtumasta . Sen pa