• Sunday May 16,2021

Laadunhallinta

Selitämme, mikä on laadunhallinta ja mikä on laadunhallintajärjestelmä. Periaatteet, täydellinen laadunhallinta ja ISO 9001 -standardi.

Laadunhallinta vaihtelee kunkin toimialan standardien mukaan.
 1. Mikä on laadunhallinta?

Laadunhallinta on sarja systemaattisia prosesseja, joiden avulla organisaatiot voivat suunnitella, toteuttaa ja hallita suorittamiaan erilaisia ​​toimintoja . Tämä takaa suorituskyvyn vakauden ja johdonmukaisuuden vastaamaan asiakkaiden odotuksia.

Laadunhallinta vaihtelee liiketoiminta-alueittain, joille he perustavat oman standardin, ts. Vertailumallit mitata tai arvioida organisaation suorituskyky.

Katso myös: Riskienhallinta.

 1. Laadunhallintajärjestelmä (SGC)

Strategian suunnittelu on joukko toimintoja, joiden avulla voit saavuttaa tavoitteesi.

Organisaation laadunhallintajärjestelmän määräävät kaikki sen muodostavat elementit jatkuvan ja vakaan toiminnan takaamiseksi ja odottamattomien muutosten välttämiseksi . Järjestelmä mahdollistaa myös parannusten tekemisen sisällyttämällä tarvittaessa uusia laatuprosesseja.

Joitakin esimerkkejä laadunhallintajärjestelmän muodostavista elementeistä ovat:

 • Laitoksen rakenne. Se on henkilöstön jakautuminen heidän tehtäviensä ja tehtäviensä mukaan, ja sitä kutsutaan organisaatiokaaviona.
 • Strategioiden suunnittelu. Se on toimintojen ryhmä, joka mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamisen.
 • Resursseja. Ne ovat kaikkea mitä organisaation tarvitsee toimiakseen, esimerkiksi henkilöstö, infrastruktuuri, raha ja laitteet.
 • Menettelyt Ne ovat yksityiskohtaisia ​​ohjeita kunkin toiminnan tai tehtävän suorittamisesta askel askeleelta. Rakenteen monimutkaisuudesta riippuen menettelyt voidaan vahvistaa kirjallisesti.
 1. Laadunhallinnan periaatteet

Laadunhallinnan periaatteiden tavoitteena on ohjata ja ohjata organisaatiota tavoitteidensa menestymiseen. On harkittava kahdeksan periaatetta tai kysymystä:

 • Asiakas Heidän tarpeiden ymmärtäminen ja odotusten täyttäminen on avain kuluttajien vaatimusten täyttämiseen ja uskollisuuden ylläpitämiseen.
 • Johtajuutta. Organisaation sisäinen ilmasto riippuu vahvistetusta johtamis- tai johtostrategiasta. Pääjohtaja voi siirtää tehtäviä muille nimetyille johtajille rakenteen tyypistä riippuen.
 • Henkilöstön osallistuminen Organisaation jäsenten motivaatio lisää sitoutumista, parempaa tehtävien suorittamista ja vähentää epävarmuutta kriisiaikoina.
 • Prosessipohjainen lähestymistapa. Organisaation kunkin alueen ohjaaminen on osa laitoksen yleistä kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi tehokkaasti.
 • Järjestelmälähestymistapa johtamiseen. Organisaation perustamien menettelyjen käyttöönotto tai käytännössä luo vuorovaikutusta laatujärjestelmän jokaisen elementin välillä.
 • Jatkuva parantaminen. Laadunhallintajärjestelmän arviointi (kunkin tuotteen asianmukaisten standardien mukaisesti) on hyödyllinen parannusmenettelyissä.
 • Tosiasioihin perustuva lähestymistapa päätöksentekoon. Laadullisen ja kvantitatiivisen tiedon analysointi palvelee organisaation suorituskyvyn mittaamista.
 • Suhde toimittajiin. On tärkeää ylläpitää hyödyllistä ja vastavuoroista suhdetta organisaation ja toimittajien välillä, kuten liittoja, alennuksia, maksusuunnitelmia jne.
 1. Kokonaislaatujohtaminen

Japanin kulttuurissa jatkuvaa parantamista kutsutaan Kaizeniksi.

Kokonaislaatujohtaminen on Japanista 1950-luvulla alkanut strategia, jota ohjaavat William Edwards Demingin, jota kutsutaan myös Deming-piireiksi, laadunvalvontakäytännöt. (jatkuvan parantamisen spiraali).

Kokonaislaatujohtamisella pyritään luomaan laatutietoisuus kaikissa organisaatioprosesseissa, ei vain menettelytapoja seuraten. Mieti organisaatiota globaalisti yhdessä siinä työskentelevien ihmisten kanssa.

"Kokonaislaadun" käsitteellä tarkoitetaan jatkuvaa parantamista optimaalisen laadun saavuttamiseksi laitoksen kaikilla aloilla : Organisaation filosofia, kulttuuri, strategia ja tyyli, kaikki ihmiset opiskelevat, harjoittavat, osallistuvat ja rohkaisevat jatkuvaan parantamiseen.

Japanin kulttuurissa jatkuvaa parantamista kutsutaan Kaizeniksi (kai tarkoittaa change ja Zen good ). Kokonaislaatujohtaminen toteuttaa Kaizen-menetelmän parannusten aikaansaamiseksi:

 • Pienissä teoissa.
 • Vaatimatta suuria investointeja.
 • Kaikkien organisaation jäsenten osallistumisella.
 • Toimia ja toteuttaa vastaukset nopeasti.

Lisäksi Kaizen-filosofia välttää jätteet, jätteet tai tehottomuudet, joita voi syntyä tuotantojärjestelmässä, kuten:

 • Ylimääräinen tuotanto (tuottaa tilauksesta).
 • Viat (vahvistaa myyntiä edeltävää laadunvalvontaa).
 • Inventaarit (järjestää yksityiskohtaisesti organisaation jokaisen resurssin).
 • Kuljetus (optimoi matkat ja tekee useita tilauksia samasta lähetyksestä).
 • Viiveet (kunnioitetaan tiukasti sisäisiä prosesseja virheiden tai tuotantoviiveiden välttämiseksi).
 • Tarpeettomat prosessit (jollei selkeää tavoitetta tai syytä ole, niihin ei investoida).
 1. ISO 9001 laatustandardi

ISO 9001 -standardi on eniten käytetty maailmassa.

ISO 9001 -standardi on kansainvälinen suuntaviiva, jossa otetaan huomioon laitoksen toiminta erottelematta sen luokasta, koska se keskittyy asiakastyytyväisyyteen ja kykyyn toimittaa tuotteita ja palvelut, jotka täyttävät asetetut vaatimukset.

Se on eniten käytetty normi maailmassa ja sitä päivitetään säännöllisesti, koska se harkitsee muutoksia organisaatioiden käytännöissä ja sovelletussa tekniikassa, jotka vaativat järjestelmällistä uudelleentarkastelua. normi

ISO on kansainvälinen standardointijärjestö (englanninkielinen kansainvälinen standardointijärjestö), riippumaton ja kansalaisjärjestö, joka syntyi vuonna 1946 25 maan yhteisymmärryksellä. Tämä on ja tänään on sata kuusikymmentäneljä kansakuntaa. Organisaation tavoitteena on standardisoida vakiintuneiden standardien avulla turvallisuuden, terveyden ja ympäristön kaltaiset näkökohdat tuotantojärjestelmässä maailmanlaajuisesti.

 1. Terveyden laadunhallinta

Terveyden laadunhallintaa säätelee lääketieteellisten laitteiden valmistajille ja niihin liittyville palveluntarjoajille tarkoitettu ISO 13485 -standardi . Se perustuu ISO 9001 -standardiin asiakastyytyväisyysvaatimusten ja jatkuvan parantamisen vuoksi, mutta se sisältää terveydenhuollon alalle sopivampia muutoksia. Organisaatiot voidaan varmentaa, että:

 • He valmistavat saniteettituotteita
 • He jakelevat saniteettituotteita
 • Tarjoa lääkinnällisten laitteiden teknisen avun palveluita
 • Tarjoa sähkölääketieteen ja kliinisen tekniikan palveluita sairaaloissa
 • Sterilointikeskukset sairaaloissa

Mielenkiintoisia Artikkeleita

kasvit

kasvit

Selitämme kaiken kasveista, niiden luokittelusta, osista, lisääntymisestä ja muista ominaisuuksista. Mikä on fotosynteesi? Kasvit ovat välttämättömiä elämän kehittymiselle koko planeetalla. Mitkä ovat kasvit? Kasvit ovat eläviä olentoja, jotka ovat kasvikunnan tai pakokaasun jäseniä . Nämä ovat autot

protokolla

protokolla

Selitämme, mikä on protokolla (käytännesääntöinä ja tietotekniikassa). Lisäksi protokollatyypit ja joitain esimerkkejä. Nämä käyttäytymiset tai säännöt voivat sisältää tiettyjä pukeutumistapoja. Mikä on protokolla? Pöytäkirja viittaa määritelmässään eniten käytettyihin käyttäytymiseen ja sääntöihin, joita tietyn yhteiskunnan ihmisten tulisi tuntea ja kunnioittaa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi alueilla. upseerit tietystä syystä tai koska

tarjous

tarjous

Selitämme, mikä on tarjous, sen ominaisuudet ja miten se liittyy kysyntään. Lisäksi mitkä tekijät määrittävät sen. Tarjous edustaa kaikkia markkinoilla tarjottavia tavaroita ja palveluita. Mikä on tarjous? Termi tarjous tulee latinalaisesta tarjouksesta, joka tarkoittaa tarjousta . Tällä sanalla on erilaiset merkitykset, yksi niistä voidaan määritellä lupaukseksi täyttää tai toimittaa jotain. Se voidaan ymmärtää

aineenvaihdunta

aineenvaihdunta

Selitämme, mikä aineenvaihdunta on, mitkä ovat sen vaiheet ja toiminnot, joita se suorittaa. Sen merkitys ja aineenvaihdunnan tyypit. Metaboliaprosessit suoritetaan soluissa. Mikä on aineenvaihdunta? Sarjaa hallittuja kemiallisia reaktioita, joiden avulla elävät olennot voivat muuttaa tiettyjen aineiden luonnetta saadakseen ravintoelementtejä ja kasvu-, kehitysprosessien vaatimat energiamäärät, kutsutaan metaboliaksi lisääntyminen ja elämän tukeminen. Metabolia ta

Viestintäkanava

Viestintäkanava

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat viestintäkanavat. Lisäksi miten ne luokitellaan, mihin ne palvelevat ja milloin ne ovat tehokkaita. Viestintäkanava voi olla jotain niin yksinkertaista kuin paperi. Mitkä ovat viestintäkanavat? Viestintäkanava on fyysinen väline, jonka kautta viestintätoiminto suoritetaan , ts. Se toimii

Uudistussota

Uudistussota

Selitämme teille, mikä uudistussota oli Meksikon historiassa, sen syyt, seuraukset ja päähenkilöt. Lisäksi uudistuslakit. Uudistussota alkoi pyrkimyksillä saavuttaa nykyaikainen Meksikon valtio. Mikä oli uudistussota? Meksikon historiassa se tunnetaan nimellä uudistussota tai kolmivuotinen sisällissodan sota, joka kohtasi Meksikon liberaaleja ja konservatiivit . Nämä oli