• Friday January 28,2022

filosofoi

Selitämme sinulle, mikä filosofia on tieteenä ja mitkä ovat sen lähtökohtia. Lisäksi mikä on filosofisointitoimi ja mitkä ovat filosofian oksat.

Sokrates oli kreikkalainen filosofi, jota pidettiin yhtenä suurimmista.
  1. Mikä on filosofia?

Filosofia on tiede, jonka tavoitteena on vastata suuriin kysymyksiin, jotka kiehtovat ihmisen (kuten maailmankaikkeuden alkuperä; ihmisen alkuperä) viisauden saavuttamiseksi. Siksi johdonmukainen ja rationaalinen analyysi on käynnistettävä lähestymistavan ja vastauksen saavuttamiseksi (mihin tahansa kysymykseen).

Filosofian juuret ovat Kreikan seitsemännen vuosisadan eKr . Sanafilosofian etymologia on peräisin kreikan juurista Philos (tarkoittaen rakkautta ) ja Sophia (tarkoittaen viisautta ). Siksi filosofia tarkoittaa "viisauden rakkautta".

Filosofi on henkilö, joka etsii epätoivoisesti tietoa itse tiedon kautta . Hänen motivaationsa on yleensä uteliaisuus, joka saa hänet tiedustelemaan todellisuuden ja ihmisen olemassaolon periaatteita.

Katso myös: Antropologia.

  1. Mikä on filosofisointi?

Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka koskettavat ympäröivää maailmaa.

Se on ihmiselle ominainen tila . Se ei viittaa tiettyyn tietoon, mutta se on ihmisen luonnollinen ja odotettu asenne suhteessa maailmankaikkeuteen ja itseensä. Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka liittyvät yhteyteen ympäröivään maailmaan (olkoon sitten elämä, ihmiset, luonto) saadakseen vastauksia kysymyksiinsä.

Filosofia on järkeen perustuvaa tiedettä. Siksi määrittelemme filosofian yleensä ihmisen olemassaolon tarkoituksen rationaaliseksi analysoimiseksi, olipa se sitten yksilöllistä tai kollektiivista, joka sisältyy olemisen analysointiin ja ymmärtämiseen.

  1. Mitkä ovat filosofian oksat?

Aivan kuten monet tieteet, myös filosofia on tieteenala, joka sisältää erilaisia ​​aloja.

Voimme esimerkiksi löytää olemisfilosofian, joka sisältää metafysiikan, ontologian ja kosmologian (monien muiden tieteenalojen joukosta).

Löydämme puolestaan tiedon filosofian, joka sisältää logiikan ja epistemologian . Lisäksi työssä on filosofia, joka liittyy voimakkaasti moraalisiin kysymyksiin, kuten etiikkaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tieteellinen ajatus

Tieteellinen ajatus

Selitämme sinulle, mikä tieteellinen ajatus on ja miten se syntyi. Lisäksi tieteellisen ajattelun ominaispiirteet ja esimerkit. Tieteellinen ajattelu perustuu järkeen ja kriittiseen henkeen. Mikä on tieteellinen ajattelu? Tieteellinen ajattelu on päättelymuoto, jonka aloitti moderni tiede . Se perustuu skeptisyyteen, havaintoihin ja kokeiluihin, toisin sanoen todistettavaan todisteeseen tekemistämme tulkinnoista maailmasta ja sitä hallitsevista laeista. Tieteel

ylitys

ylitys

Selitämme sinulle, mikä on mikroyritys ja mitkä ovat sen pääominaisuudet. Lisäksi sillä on etuja ja haittoja. Mikroyrittäjä on henkilö, joka kykenee perustamaan yhden tai useamman pienen mikroyrityksen. Mikä on mikroyritys? Mikroyrityskonsepti on termi, jota käytetään erottamaan yritys sen koon lisäksi kuukausittaisista tai vuosituloista . Se sisältyy p

arkisto

arkisto

Selitämme mitä tiedosto on ja minkä tyyppisiä tiedostoja on olemassa. Lisäksi miten tietokone tiedosto muodostetaan. Kirjastot ovat huippuluokan arkistovarastoja. Mikä on tiedosto? Arkistoinnin käsite tulee Latinalaisesta arkistosta , ja se viittaa joukkoon asiakirjoja, jotka julkiset tai yksityiset fyysiset tai oikeushenkilöt ovat toimittaneet toimintansa aikana. Tämä m

MembranaPlasmtica

MembranaPlasmtica

Selitämme sinulle, mikä plasmamembraani on ja kuinka sen rakenne on. Lisäksi tämän lipidikerroksen päätoiminnot. Plasman kalvo ei ole näkyvissä optisen mikroskoopin alla. Mikä on kalvo? Sitä kutsutaan membraanikalvoksi, membraaniksi, solukalvoksi, plasmasysteemeksi , sytoplasmisen membraaniksi, kaksoiskerrokseksi Pähkinät, jotka löytävät solut ja rajaavat solut , toimivat rajana sisätilojen välillä, ja sisältävät saman, ja mahdollistavat myös fysikaalis-kemiallinen tasapaino ympäristön ja solusytoplasman välillä. Kalvokalvo ei ole näkyvis

Yleisen painovoiman laki

Yleisen painovoiman laki

Selitämme sinulle, mikä on universaalin gravitaation laki, kuinka se on sen kaava ja lausunto. Lisäksi esimerkkejä sen kaavan käytöstä. Universaalisen painovoiman laki kuvaa kehon painovoimaista vuorovaikutusta. Mikä on universaalin gravitaation laki? Universaalin gravitaation laki on yksi fyysisistä laeista, jotka Isaac Newton on muotoillut kirjassaan Philosophiae Naturalis Principia Mathematica , 1687. Suhteel

graffiti

graffiti

Selitämme, mikä on graffiti ja termin alkuperä. Lisäksi graffitityypit ja tämän taiteellisen tekniikan historia. Yleensä graffitit suoritetaan korkeilla tai hyvin näkyvillä seinillä. Mikä on graffiti? Sitä kutsutaan `` graffitiksi, `` graffitiksi tai `` maalattuksi '' katumaalauksen tai kuvataiteen tapana, yleensä laittomana tai paralegaalisena, jota yleensä käytetään suurilla kaupunkialueiden alueilla: seinillä, porteilla, seinät jne. Se vaihtelee ylee