• Sunday January 17,2021

filosofoi

Selitämme sinulle, mikä filosofia on tieteenä ja mitkä ovat sen lähtökohtia. Lisäksi mikä on filosofisointitoimi ja mitkä ovat filosofian oksat.

Sokrates oli kreikkalainen filosofi, jota pidettiin yhtenä suurimmista.
  1. Mikä on filosofia?

Filosofia on tiede, jonka tavoitteena on vastata suuriin kysymyksiin, jotka kiehtovat ihmisen (kuten maailmankaikkeuden alkuperä; ihmisen alkuperä) viisauden saavuttamiseksi. Siksi johdonmukainen ja rationaalinen analyysi on käynnistettävä lähestymistavan ja vastauksen saavuttamiseksi (mihin tahansa kysymykseen).

Filosofian juuret ovat Kreikan seitsemännen vuosisadan eKr . Sanafilosofian etymologia on peräisin kreikan juurista Philos (tarkoittaen rakkautta ) ja Sophia (tarkoittaen viisautta ). Siksi filosofia tarkoittaa "viisauden rakkautta".

Filosofi on henkilö, joka etsii epätoivoisesti tietoa itse tiedon kautta . Hänen motivaationsa on yleensä uteliaisuus, joka saa hänet tiedustelemaan todellisuuden ja ihmisen olemassaolon periaatteita.

Katso myös: Antropologia.

  1. Mikä on filosofisointi?

Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka koskettavat ympäröivää maailmaa.

Se on ihmiselle ominainen tila . Se ei viittaa tiettyyn tietoon, mutta se on ihmisen luonnollinen ja odotettu asenne suhteessa maailmankaikkeuteen ja itseensä. Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka liittyvät yhteyteen ympäröivään maailmaan (olkoon sitten elämä, ihmiset, luonto) saadakseen vastauksia kysymyksiinsä.

Filosofia on järkeen perustuvaa tiedettä. Siksi määrittelemme filosofian yleensä ihmisen olemassaolon tarkoituksen rationaaliseksi analysoimiseksi, olipa se sitten yksilöllistä tai kollektiivista, joka sisältyy olemisen analysointiin ja ymmärtämiseen.

  1. Mitkä ovat filosofian oksat?

Aivan kuten monet tieteet, myös filosofia on tieteenala, joka sisältää erilaisia ​​aloja.

Voimme esimerkiksi löytää olemisfilosofian, joka sisältää metafysiikan, ontologian ja kosmologian (monien muiden tieteenalojen joukosta).

Löydämme puolestaan tiedon filosofian, joka sisältää logiikan ja epistemologian . Lisäksi työssä on filosofia, joka liittyy voimakkaasti moraalisiin kysymyksiin, kuten etiikkaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Taloudellinen kehitys

Taloudellinen kehitys

Selitämme sinulle, mikä taloudellinen kehitys on ja mitkä ovat sen eri tavoitteet. Vapaat markkinat ja valtion puuttuminen. Maat harjoittavat taloudellista laajentumista eri tavoin. Mikä on taloudellinen kehitys? Taloudellinen kehitys voidaan määritellä kyvyksi tuottaa ja hankkia vaurautta , ja se voi olla sekä henkilökohtaisen kehityksen tasolla että soveltaa myös maihin tai alueisiin. Joko yhde

Filosofiset tieteet

Filosofiset tieteet

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mitkä ovat filosofiset tieteet, mitä he tekevät ja kunkin ominaisuudet. Filosofiset tieteet tarjoavat erilaisia ​​näkemyksiä ihmisen olemassaolosta. Mitkä ovat filosofiset tieteet? Filosofiset tieteet, joita kutsutaan myös filosofian haaroiksi, ovat tutkimuksen eri osa-alueita, jotka käsittävät filosofian , toisin sanoen, että ne sisällytetään siihen paljon suurempana kentänä. Jokaisella on omat t

innovaatio

innovaatio

Selitämme sinulle, mikä on innovaatio ja mitä asioita innovaatio edellyttää. Lisäksi sen suhde tutkimukseen ja kehitykseen. Innovaation katsotaan muuttavan mitä tahansa ottamalla käyttöön uutuuksia. Mikä on innovaatio? Innovaatio määritellään Espanjan kuninkaallisen akatemian sanakirjan mukaan kahdella tavalla: Innovaation katsotaan muuttavan mitä tahansa ottamalla käyttöön uutuuksia. Ihmiset tekevät j

stereotypia

stereotypia

Selitämme, mikä on stereotyyppi ja miten tämä jäsennelty kuva toimii. Lisäksi stereotyyppityypit ja lyhyt johtopäätös. Stereotyypit ovat joukko ennalta vahvistettuja ideoita, asenteita ja vakaumuksia. Mikä on stereotyyppi? Stereotyyppi koostuu jäsennellystä kuvasta, jonka useimmat ihmiset hyväksyvät tietyn ryhmän edustajana. Tämä kuva muo

Lakanat

Lakanat

Selitämme sinulle, mitä savanni on, minkä tyyppisiä savanneja on ja tämän bioman hallitseva ilmasto. Lisäksi kuinka sen eläimistö ja kasvisto on. Savannalle on ominaista nurmikot ja vaaleanvihreä tai keltainen väri. Mikä on arkki? Savanna on eräänlainen ekosysteemi, jossa hajanaisia ​​puita on pulaa. Savanna sijaitse

Sociologa

Sociologa

Selitämme, mikä on sosiologia ja mitkä ovat sen käyttämät tutkimusmenetelmät. Lisäksi miten se luokitellaan ja sosiologiset teoriat. Sosiologia keskittyy tutkimaan yhteiskunnan elämää ja analysoimaan sitä. Mikä on sosiologia? Termi sosiologia tulee latinalaisesta soc us and lodge, joka tarkoittaa yksilöä tai vastaavaa ja vastaavasti tutkimusta, joten laajasti se voidaan määritellä yksilön tai kumppanin tutkimukseksi . Sosiologia on sil