• Monday April 12,2021

filosofoi

Selitämme sinulle, mikä filosofia on tieteenä ja mitkä ovat sen lähtökohtia. Lisäksi mikä on filosofisointitoimi ja mitkä ovat filosofian oksat.

Sokrates oli kreikkalainen filosofi, jota pidettiin yhtenä suurimmista.
  1. Mikä on filosofia?

Filosofia on tiede, jonka tavoitteena on vastata suuriin kysymyksiin, jotka kiehtovat ihmisen (kuten maailmankaikkeuden alkuperä; ihmisen alkuperä) viisauden saavuttamiseksi. Siksi johdonmukainen ja rationaalinen analyysi on käynnistettävä lähestymistavan ja vastauksen saavuttamiseksi (mihin tahansa kysymykseen).

Filosofian juuret ovat Kreikan seitsemännen vuosisadan eKr . Sanafilosofian etymologia on peräisin kreikan juurista Philos (tarkoittaen rakkautta ) ja Sophia (tarkoittaen viisautta ). Siksi filosofia tarkoittaa "viisauden rakkautta".

Filosofi on henkilö, joka etsii epätoivoisesti tietoa itse tiedon kautta . Hänen motivaationsa on yleensä uteliaisuus, joka saa hänet tiedustelemaan todellisuuden ja ihmisen olemassaolon periaatteita.

Katso myös: Antropologia.

  1. Mikä on filosofisointi?

Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka koskettavat ympäröivää maailmaa.

Se on ihmiselle ominainen tila . Se ei viittaa tiettyyn tietoon, mutta se on ihmisen luonnollinen ja odotettu asenne suhteessa maailmankaikkeuteen ja itseensä. Filosofinen teko perustuu kokemuksiin, jotka liittyvät yhteyteen ympäröivään maailmaan (olkoon sitten elämä, ihmiset, luonto) saadakseen vastauksia kysymyksiinsä.

Filosofia on järkeen perustuvaa tiedettä. Siksi määrittelemme filosofian yleensä ihmisen olemassaolon tarkoituksen rationaaliseksi analysoimiseksi, olipa se sitten yksilöllistä tai kollektiivista, joka sisältyy olemisen analysointiin ja ymmärtämiseen.

  1. Mitkä ovat filosofian oksat?

Aivan kuten monet tieteet, myös filosofia on tieteenala, joka sisältää erilaisia ​​aloja.

Voimme esimerkiksi löytää olemisfilosofian, joka sisältää metafysiikan, ontologian ja kosmologian (monien muiden tieteenalojen joukosta).

Löydämme puolestaan tiedon filosofian, joka sisältää logiikan ja epistemologian . Lisäksi työssä on filosofia, joka liittyy voimakkaasti moraalisiin kysymyksiin, kuten etiikkaan.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

laji

laji

Selitämme sinulle, mikä laji on, mikä on sen alkuperä ja suhde sukuun. Lajilajit, sukupuuttoon kuollut lajit ja esimerkit. Maapallollamme on noin 1, 9 miljoonaa elävien olentojen lajia. Mikä on laji? Biologiassa elävien olentojen luokituksen perusyksikkö , toisin sanoen minkä tahansa taksonomian muodon alempi askel, ymmärretään lajina. biolgica.

markkinointi

markkinointi

Selitämme, mikä markkinointi on, mitä varten se on ja mikä se on. Lisäksi markkinoinnin tyypit ja niiden pääpiirteet. Markkinointi luo, kommunikoi ja toimittaa tarjouksia tavaroiden ja palveluiden vaihtamiseksi. Mikä on markkinointi? Se tunnetaan nimellä `` markkinointi '' (Englannin markkinoilta , market ) o markkinointi prosessien ja instituutioiden joukkoon, jotka sallivat luoda, kommunikoida ja toimittaa vaihtotarjouksia tavaroista ja palveluista , joilla on arvo asiakkaille, yrityksille ja koko yhteiskunnalle. Toisin

perintö

perintö

Selitämme sinulle, mikä on perintö ja mitkä ovat perinnön elementit laissa. Lisäksi sen pääominaisuudet. Perinnöllä on läheinen yhteys siihen, mitä tunnemme nykyisin perinnöksi. Mikä on perintö? Sana perintö on peräisin latinalaisesta perinnöstä ja viittaa omaisuusjoukkoon, jonka henkilö on hankkinut vastaavan omaisuuden kautta. Sanan epistemologi

muovi

muovi

Selitämme, mitä muovi on, mitä tyyppejä on olemassa, ja tämän polymeerin eri käyttötarkoituksia. Lisäksi sen historia ja sen eri ominaisuudet. Muovit ovat synteettisiä materiaaleja ja öljyjohdannaisia. Mikä on muovi? Muovi on yleinen ja yleinen nimi sarjalle aineita, joilla on samanlainen molekyylirakenne ja fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, joiden suurin hyve on niillä on joustavuus ja joustavuus useissa lämpötiloissa, mikä sallii sen muovauksen ja mukautumisen eri muotoihin. Tämä nimi tule

evoluutio

evoluutio

Selitämme sinulle, mikä on evoluutio ja mitä teorioita lajien evoluutiosta muun muassa Darwinin ja uskonnon mukaan. Evoluutioprosessi alkoi primitiivisellä merellä, jossa syntyi ensimmäinen elämä. Mikä on evoluutio? Evoluutiokonseptilla tarkoitetaan tilan muutosta, joka antaa uuden muodon tietylle tutkimus- tai analyysikohteelle. On tärk

Vuokaavio

Vuokaavio

Selitämme, että se on vuokaavio ja mikä on prosessin valmistelu. Lisäksi kuinka symbologiaa käytetään ja joitain esimerkkejä. Vuokaavio edustaa kutakin prosessin vaihetta. Mikä on vuokaavio? Vuokaavio tai aktiviteettikaavio on myös tapa esittää graafisesti jonkin tyyppistä algoritmia tai prosessia sarjan jäsenneltyjen ja linkitettyjen vaiheiden avulla, jotka sallivat sen Katsaus kokonaisuutena. Näiden prose