• Monday April 19,2021

Sosiaaliset ilmiöt

Selitämme sinulle, mitkä ovat sosiaaliset ilmiöt ja niiden ominaisuudet. Lisäksi joitain esimerkkejä nykyisistä sosiaalisista ilmiöistä.

Protesti eläinten hyväksikäytöstä on sosiaalinen ilmiö, joka ylittää rajat.
  1. Mitkä ovat sosiaaliset ilmiöt?

Sosiologiassa sosiaalisilla ilmiöillä tarkoitetaan kaikkia niitä tapahtumia, suuntauksia tai reaktioita, jotka tapahtuvat vakiintuneessa ihmisyhteiskunnassa. Ne ilmenevät kollektiivisilla käyttäytymismuutoksilla.

Toisin sanoen sosiaalinen ilmiö on osa yhteiskunnan tietoista käyttäytymistä, erityinen tapa, jolla se järjestää ja jäsentää reaktioitaan. Sen määräävät objektiiviset ja subjektiiviset elämän olosuhteet, joissa ihmiset elävät.

Sosiaaliset ilmiöt voivat siis olla luonteeltaan erilaisia ​​ja vastata erityisiin etuihin tai olla jopa seurausta muun tyyppisistä tekijöistä, kuten taloudellisista. Koska ne ovat kuitenkin erittäin sosiaalisia, ne rajoittuvat näkemyksessään yksilöiden välisiin suhteisiin, jotka muodostavat yhteisön.

Sosiologia on tiede, joka tutkii sosiaalisia ilmiöitä, vaikkakin niitä voidaan analysoida myös taloudellisesta, psykologisesta, historiallisesta tai poliittisesta näkökulmasta, ja silloin käsite mukautuu lähestymistavan erityistarpeisiin.

Se voi palvella sinua: Sosiaalinen tietoisuus

  1. Sosiaalisten ilmiöiden ominaispiirteet

Sosiaaliset ilmiöt, kuten Wall Streetin "miehitys", murtuvat jokapäiväiseen elämään.

Sosiaaliset ilmiöt eroavat muun tyyppisistä ilmiöistä siinä suhteessa, että ihmiset ajattelevat ja käyttäytyvät yhteiskunnassa, ovat luonteeltaan subjektiivisia ja suhteellisia . Joissakin tapauksissa ne vastaavat jopa kollektiivisen kuvitteellisen ominaispiirteisiin .

Puhutaan sosiaalisista ilmiöistä yritettäessä ymmärtää systemaattisesti tai asiayhteydessä kollektiivin tekemiä päätöksiä . Toisin sanoen käytännössä kaikki voi olla tietty sosiaalinen ilmiö.

On kuitenkin selvää, että se rikkoo sitä, mitä pidetään tutkitun yhteiskunnan "arjen" tai "perinteisen" käytöksenä . Siksi se, mikä historiallisella hetkellä voi olla silmiinpistävä sosiaalinen ilmiö, toisessa se voi olla hiukan enemmän kuin vakiintunut normi.

  1. Esimerkkejä sosiaalisista ilmiöistä

Kulutusmuodot ovat myös sosiaalisia ilmiöitä.

Ei ole vaikea löytää esimerkkejä sosiaalisista ilmiöistä, vaikka päätetään tietystä erityistapauksesta. Yleisesti ottaen kollektiiviset päätökset ovat esimerkkejä sosiaalisista ilmiöistä.

Niitä ovat joukkomuutokset, poliittiset kapinat, työvoiman kehitys, kuluttajakehitys, rikollinen toiminta, köyhyys tai uskonnon laajeneminen tietyssä yhteisössä.

  1. Nykyiset sosiaaliset ilmiöt

Evankelisten kirkkojen nousu on kolmannen maailman sosiaalinen ilmiö.

Tällä hetkellä sosiaalisten ilmiöiden suhteen on enemmän tai vähemmän yleisiä taipumuksia . Ne johtuvat tavalla tai toisella "ajan hengestä", ts. Tietyn kulttuurialueen kollektiiviseen tajuttomuuteen, kun ei koko maailmaan.

Esimerkiksi venezuelalaisten massiivinen muutto viimeisen viiden vuoden aikana on ollut sosiaalinen ilmiö (myös poliittinen ja taloudellinen) Etelä-Amerikan alueella . Niin on viime aikoina ollut ultrakonservatiivisten puolueiden poliittinen nousu Itä-Euroopassa.

Tarkemmalla alueella, kuten amerikkalainen yhteiskunta, on havaittu jonkinlaista polarisaatiota presidentti Donald Trumpin noustessa virkaan.

Toinen mahdollinen esimerkki on sosiaalisen median tekniikan nousu pariskuntien ja romanttisten suhteiden perustamisessa lännessä tai jopa evankelisten seurakunnan jäsenten nousu kolmansien maiden kansakunnissa. Amerikkalainen maailma

Jatka: Sosiaaliset arvot


Mielenkiintoisia Artikkeleita

jännite

jännite

Selitämme mitä jännite on ja minkä tyyppisiä jännitteitä on. Lisäksi mistä Ohmin laki koostuu ja kuinka tämä suuruus mitataan? Jännite on hiukkasen sähkökentän työ. Mikä on jännite? Se tunnetaan nimellä `` jännite '' 'sähköpotentiaaliero tai sähköjännite suuruuteen, joka vastaa kahden pisteen välisen sähköpotentiaalin eroa määritettynä, tai myös ymmärretään työnä sähkövarausyksikköä kohti, joka kohdistaa hiukkaselle sähkökentän voidakseen siirtää sitä kahden määritetyn pisteen välillä. Kun kaksi pistettä, joissa on ero sähköisessä pot

tutkielma

tutkielma

Selitämme sinulle, mikä on opinnäytetyö ja miten tämän tutkimuksen rakenne on. Lisäksi joitain opinnäytetyön aiheita ja mikä on opinnäyte. Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja edellä esitettyjen hypoteesien todentamisesta. Mikä on opinnäytetyö? Akateemisessa maailmassa synteesillä tarkoitetaan yleensä monografista tai tutkittavaa tutkimustyötä , joka koostuu väitöskirjasta ja todistuksesta virtahevosta. Aikaisemmin perustetu

tuntemus

tuntemus

Selitämme, mitä tieto on, mitkä elementit tekevät sen mahdolliseksi ja minkä tyyppiset olemassa. Lisäksi tiedon teoria. Tieto sisältää laajan valikoiman tietoa, taitoja ja tietoja. Mikä on tieto? Tietämyksen määritteleminen tai sen käsitteellisten rajojen asettaminen on erittäin vaikeaa. Suurin osa lä

alkemia

alkemia

Selitämme sinulle, mikä on alkemia ja tämän alkotieteen esiintyminen taiteellisella kentällä. Lisäksi mitkä ovat filosofin kivet. Alkemia on luoma monista, joita esoteerisuus aiheuttaa. Mikä on alkemia? Alkemia on esoteerian luoma. Tämä liittyy aineen muuntamiseen . Alkemian käytäntö oli erittäin tärkeä alkuperäisen kemian kehittämiselle, kun taas alkemistit etsivät filosofin kiveä saavuttaakseen minkä tahansa metallin kultaksi. Alkemia on luoma mon

kloonaus

kloonaus

Selitämme, mikä kloonaus on ja mitkä ovat sen perusperiaatteet. Lisäksi sen historia ja nykyiset kloonaustyypit. UNESCO kielsi ihmisten kloonauksen vuonna 1997. Mitä kloonaus tarkoittaa? Kloonaus on prosessi, jolla saadaan ei-seksuaalisella tavalla kaksi jo kehittynyttä solua, molekyyliä tai identtistä organismia . Klooni

Digitaalinen kansalaisuus

Digitaalinen kansalaisuus

Selitämme, mikä on digitaalinen kansalaisuus, alueet, joilla sitä sovelletaan, sen riskit ja hyödyt. Lisäksi muut digitaaliset käsitteet. Digitaalinen kansalaisuus on tekniikan käyttöä osallistumiseksi valtion asioihin. Mikä on digitaalinen kansalaisuus? Termi digitaalinen kansalaisuus, joka tunnetaan myös nimellä e-kansalaisuus tai kyber-kansalaisuus, tarkoittaa tietotekniikan ja viestinnän (ICT) käyttöä, ja heitä ohjaavat periaatteet ymmärtääkseen kansakunnan poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia asioita. Toisin sanoen kyse