• Sunday May 16,2021

rakenne

Selitämme sinulle, mikä rakenne on eri tieteenaloilla. Arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden, maantieteen, tähtitieteen rakenne.

Rakenteet ovat perusta arkkitehtuurille.
  1. Mikä on rakenne?

Rakenne määritellään yleensä ruumiin, rakennuksen tai jotain muuta tärkeiden elementtien joukkoksi . Se liittyy yleensä haarniskoihin, jotka tukevat kyseistä vartaloa ja rakentavat mm. Termi tulee latinalaisesta rakenteesta .

Sanarakennetta käytetään eri aiheissa:

  • Arkkitehtuuri ja maa- ja vesirakentaminen. Se viittaa elementteihin, jotka täyttävät vastuksen kuormituksista. Tätä varten ne täyttävät vakauden ja tasapainon edellytykset. Ensimmäinen ehto liittyy rakennusten liikkeisiin. Tämä välttää mahdolliset maanvyörymät ulkoisten tekijöiden, kuten tuulen, vuoksi. Toinen ehto, tasapaino, takaa myös liikkumattomuuden, mutta se puolestaan ​​ei salli rakennuksen muodon muuttamista.
  • Yhteiskuntatieteet Sosiologiassa puhumme sosiaalisesta rakenteesta. Tämä termi viittaa organisaatioon tai sosiaaliseen järjestelmään, joka määrittelee ihmisten väliset suhteet tietyssä ajassa ja tilassa. Nämä rakenteet suuntautuvat yleensä yhteiskunnan omista arvoista ja normeista riippumatta siitä, ovatko ne laillisia tai ei.
    Tätä käsitettä käytetään laajasti muissa yhteiskuntatieteissä, kuten antropologiassa tai filosofiassa. Sitä voidaan puolestaan ​​tulkita eri tavoin riippuen siitä virrasta, jolla sitä tutkitaan, olipa kyse sitten funktionalismista, empirismistä, murleista jne. Jotkut tekijät, jotka otetaan huomioon analysoitaessa sosiaalisia rakenteita, ovat kulttuuri, instituutiot, arvot, ympäristö, jossa yhteiskunta esiintyy, ja teknologiat, joita se soveltaa sen kehittämiseen.
  • Maantiede. Toisaalta termiä voidaan käyttää yhteiskuntatieteissä toisella merkityksellä, esimerkiksi demografisen rakenteen tapauksessa. Tätä maantieteessä laajalti käytettyä termiä käytetään demografian synonyyminä. Tässä tapauksessa analysoidaan, kuinka tietty väestö muodostuu valtiosta, kaupungista tai alueesta. Normaalisti näitä tutkimuksia edustavat yleensä pyramidit, ja ne otetaan huomioon kuten resurssien jakautuminen, ikä, sukupuoli, kuolemat, syntymät jne. Monta kertaa mukana on analyysejä, jotka sisältävät muuttoliikkeisiin liittyviä liikkeitä.
  • Marxismi. Marxilaisessa teoriassa rakenne ymmärretään suhteiden kokonaisuudeksi, tuotannon sosiaalisiksi ja teknisiksi suhteiksi. Toisin sanoen viitataan taloudellisiin siteisiin. Toisaalta he myös määrittelevät ylärakenteen seksi, joka liittyy rakenteen määrittelemiin sosiaalisiin instituutioihin, uskontoon, ideologiaan ja politiikkaan.
  • Tähtitiede. Tähtitieteen alalla keskustellaan maailmankaikkeuden rakenteesta ja tähtien rakenteesta. Ensimmäinen viittaa laskeutumiseen ja galaktiseen organisaatioon, tutkien erilaisia ​​muodostuneita pitoisuuksia. Tähtien rakenteesta puhuttaessa viitataan sekä tähteiden muotoon että sisäiseen ja sisäiseen organisaatioon. Heillä on kolme osatekijää, ensin ilmapiiri, toiseksi vaippa ja lopuksi ydin.

Katso myös: Sukupuoli.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

kasvit

kasvit

Selitämme kaiken kasveista, niiden luokittelusta, osista, lisääntymisestä ja muista ominaisuuksista. Mikä on fotosynteesi? Kasvit ovat välttämättömiä elämän kehittymiselle koko planeetalla. Mitkä ovat kasvit? Kasvit ovat eläviä olentoja, jotka ovat kasvikunnan tai pakokaasun jäseniä . Nämä ovat autot

protokolla

protokolla

Selitämme, mikä on protokolla (käytännesääntöinä ja tietotekniikassa). Lisäksi protokollatyypit ja joitain esimerkkejä. Nämä käyttäytymiset tai säännöt voivat sisältää tiettyjä pukeutumistapoja. Mikä on protokolla? Pöytäkirja viittaa määritelmässään eniten käytettyihin käyttäytymiseen ja sääntöihin, joita tietyn yhteiskunnan ihmisten tulisi tuntea ja kunnioittaa tietyissä tilanteissa, esimerkiksi alueilla. upseerit tietystä syystä tai koska

tarjous

tarjous

Selitämme, mikä on tarjous, sen ominaisuudet ja miten se liittyy kysyntään. Lisäksi mitkä tekijät määrittävät sen. Tarjous edustaa kaikkia markkinoilla tarjottavia tavaroita ja palveluita. Mikä on tarjous? Termi tarjous tulee latinalaisesta tarjouksesta, joka tarkoittaa tarjousta . Tällä sanalla on erilaiset merkitykset, yksi niistä voidaan määritellä lupaukseksi täyttää tai toimittaa jotain. Se voidaan ymmärtää

aineenvaihdunta

aineenvaihdunta

Selitämme, mikä aineenvaihdunta on, mitkä ovat sen vaiheet ja toiminnot, joita se suorittaa. Sen merkitys ja aineenvaihdunnan tyypit. Metaboliaprosessit suoritetaan soluissa. Mikä on aineenvaihdunta? Sarjaa hallittuja kemiallisia reaktioita, joiden avulla elävät olennot voivat muuttaa tiettyjen aineiden luonnetta saadakseen ravintoelementtejä ja kasvu-, kehitysprosessien vaatimat energiamäärät, kutsutaan metaboliaksi lisääntyminen ja elämän tukeminen. Metabolia ta

Viestintäkanava

Viestintäkanava

Selitämme mitä ne ovat ja mitkä ovat viestintäkanavat. Lisäksi miten ne luokitellaan, mihin ne palvelevat ja milloin ne ovat tehokkaita. Viestintäkanava voi olla jotain niin yksinkertaista kuin paperi. Mitkä ovat viestintäkanavat? Viestintäkanava on fyysinen väline, jonka kautta viestintätoiminto suoritetaan , ts. Se toimii

Uudistussota

Uudistussota

Selitämme teille, mikä uudistussota oli Meksikon historiassa, sen syyt, seuraukset ja päähenkilöt. Lisäksi uudistuslakit. Uudistussota alkoi pyrkimyksillä saavuttaa nykyaikainen Meksikon valtio. Mikä oli uudistussota? Meksikon historiassa se tunnetaan nimellä uudistussota tai kolmivuotinen sisällissodan sota, joka kohtasi Meksikon liberaaleja ja konservatiivit . Nämä oli