• Saturday July 2,2022

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä?

Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä.
  1. Mikä on sukupuolten tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi viittaa samaan kohteluun molemmille sukupuolille, fyysisten erojen ulkopuolella.

Sanalaji käsittää useita toisiinsa liittyviä määritelmiä. Sukupuoli on mielentila, jonka kautta ihminen menee, kun hän määrittelee itsensä mieheksi tai naiseksi.

Transseksuaalismi on melko yleinen ilmiö, jossa mies luulee olevansa nainen, koska hänellä on kaikki tyypilliset feminiiniset ominaisuudet, tai myös naisen tapauksessa, joka luulee olevansa mies, koska hänellä on minua miespuoliset ominaisuudet kuin naispuolisella.

Miesten ja naisten suuri ero päätöksenteossa tai vallassa on käytännössä tärkein syy siihen sosiaaliseen ja poliittiseen heikkouteen, jota köyhyys ajaa. Tällä hetkellä etsimme toteuttaa yhteiskunnassa laajempaa kehitystä syrjivimmän sukupuolen avulla ja parempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Naisten johtama kansainvälinen kansainvälinen liike vahvistui 70-luvulta lähtien. He vaativat sukupuolten tasa-arvon perustamista ja tasa-arvoisen pääsynsä terveyteen, koulutukseen ja poliittiseen osallistumiseen riippumatta siitä, ovatko ne paikallisia vai eivät.

Vuonna 1995 Pekingissä pidettiin naisten maailmankonferenssi, jossa useat organisaatiot, kuten kansainväliset järjestöt sekä valtion ja kansalaisjärjestöt, ovat kannustaneet strategioiden käyttämistä lisäämään yhteiskunnan tietoisuutta sukupuolten epätasa-arvosta. Sukupuoli: Näitä sukupuolten tasa-arvon kehittämisstrategioita säännellään paikallisella tasolla kansainvälisesti.

Katso myös: Machismo.

  1. Miksi sukupuolten tasa-arvo on tärkeää?

Miesten ja naisten panosta yhteiskuntaan on kunnioitettava yhtäläisesti.

Sukupuolten tasa-arvo on ihmisen oikeus. Naisilla ei ole usein samoja oikeuksia kuin miehillä (sosiaalis-taloudellisella ja poliittisella tasolla) rakenteellisten erojen ja vallan epätasaisen jakautumisen vuoksi.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategioiden kehittämisellä ei ole tarkoitus luoda yhtenäistä sukupuolisuhteiden mallia yhteiskunnassa, vaan tavoitteena on sekä naisten että miesten yhtäläinen pääsy erilaisiin tiloihin ja palveluihin, joita he haluavat. .

On tärkeää, että sukupuolten tasa-arvo on oikeassa johtamassa valtion tai maan hallintoa . Jos miehillä ja naisilla on tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon, poliittisen järjestelmän erot vähenevät, ja kukin voi ilmaista ideansa, painopistealueensa ja kehitystekniikkansa.

Tasapainon saavuttamiseksi yhteiskunnassa ja sen oikean kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kunnioitetaan miesten ja naisten panosta siihen ja täytetään kansalaisten ja kansalaisten, sosiaalisten yksilöiden ja luonnonvarojen tuottajien rooli. Kuten tiedämme, naisten taistelu jatkuu, koska heillä on rajoitettu pääsy päätöksentekoon yhteiskunnassa. Miehet eivät myöskään jaa kotitöitä, kuten pitävät sitä yllä.

Tämä pahentaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta, pahentaa hyväksikäyttöä ja vaikeuttaa tasapainon ylläpitämistä yhteiskunnassa. On aiheellista kehittää erilaisia ​​strategioita, jotka tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille, jotta molemmat voivat olla aktiivisia hahmoja yhteisössä ja päästä yhtäläisesti resursseihin, hallintoon ja päätöksentekoon.

On hyvin yleistä, että miehet ja naiset käyvät läpi tilanteita ja torjuvat köyhyyttä eri tavoin, ja naiset ovat yleensä alttiimpia . Naisten integroiminen ei tarkoita vain heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden tarjota uusia strategioita ja resursseja heidän köyhyyden torjumiseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

sopimus

sopimus

Selitämme, mikä on sopimus ja minkä tyyppisiä sopimuksia voidaan tehdä. Lisäksi sen osat ja niiden ero sopimuksella. Sopimus on kahden oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön väliset velvoitteiden ja oikeuksien sopimus. Mikä on sopimus? Oikeudellinen asiakirja, joka ilmaisee yhteisen sopimuksen kahden tai muun pätevän henkilön (kutsutaan sopimuksen osapuolena) välillä, jotka ovat tämän asiakirjan nojalla sitoutuneet tietty tarkoitus tai asia, jonka toteuttamisen on aina oltava kahdenvälistä, tai muuten sopimusta pidetään rikkoutuneena ja pätemättömänä. Toisin sanoen sopimus on

urbaniza

urbaniza

Selitämme sinulle, mitä kaupungistuminen on ja mitkä ovat globaalin kaupungistumisen syyt. Lisäksi sen edut ja haitat. Kaupungistumisprosessi vakiintui teollistumisen myötä. Mikä on kaupungistuminen? Kaupungistuminen on prosessi, jossa keskitetään kansakunnan väestö ja sen tärkeimmät taloudelliset toiminnot kaupunkikeskukseen eikä maaseutuun. Tämä prosess

Sosiaalinen eriarvoisuus

Sosiaalinen eriarvoisuus

Selitämme, mikä on sosiaalinen eriarvoisuus ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi tämän sosiaalisen ongelman pääasialliset syyt ja seuraukset. Sosiaalinen eriarvoisuus on syrjinnän lähtökohta. Mikä on sosiaalinen eriarvoisuus? Sosiaalisella eriarvoisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa erot maan kansalaisuudesta tai alueen maiden välillä ovat eriarvoisia tai epäedullisessa asemassa. tai maailman a

Keskushermosto

Keskushermosto

Selitämme, mikä on keskushermosto, mitä neuronit ovat ja mitkä ovat niiden toiminnot. Kuinka sen rakenne ja sairaudet ovat? Keskushermostossa on tehtävänä koordinoida, integroida ja hallita organismia. Mikä on keskushermosto? Keskushermosto (CNS) on aivojen muodostama rakenne (joka on kallon alueella sijaitsevan keskushermoston osa) ja selkäytimen kautta (sijaitsee koko selkärangan sisällä ja sitä pitkin). Keskushermo

mikro-organismi

mikro-organismi

Selitämme, mikä on mikro-organismi, sen ominaisuudet ja luokittelu. Lisäksi hyödylliset ja haitalliset mikro-organismit. Mikro-organismeja on lukuisissa lajikkeissa, erimuotoisia ja -kokoisia. Mikä on mikro-organismi? Mikro-organismit ovat organismeja, jotka ovat pienen koonsa vuoksi silmälle havaitsemattomia . Näil

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Miesten lisääntymisjärjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on miehen lisääntymisjärjestelmä ja mikä sen toiminta on. Lisäksi sen yleisimmät osat ja sairaudet. Miesten lisääntymisjärjestelmän ensisijainen biologinen tehtävä on lisääntyminen. Mikä on miesten lisääntymisjärjestelmä? Kun puhutaan miesten lisääntymisjärjestelmästä, viitataan sisäisten ja ulkoisten elinten viittauksiin sekä niiden välisiin kanaviin, jotka antavat miehille mahdollisuuden seksiä ja lopulta lisääntyä naisen kanssa. Toisin kuin naisen lisääntymisjä