• Monday April 19,2021

Sukupuolten tasa-arvo

Selitämme sinulle, mikä on sukupuolten tasa-arvo ja mitkä ovat tämän ihmisoikeuden tavoitteet. Miksi se on niin tärkeä?

Sukupuolten tasa-arvo etsii tasapainoa kohtelussa molempien sukupuolten välillä.
  1. Mikä on sukupuolten tasa-arvo?

Sukupuolten tasa-arvo (tai sukupuolten tasa-arvo) tarkoittaa miesten ja naisten ihmisarvon yhtäläistä arvostamista. Tämä termi viittaa samaan kohteluun molemmille sukupuolille, fyysisten erojen ulkopuolella.

Sanalaji käsittää useita toisiinsa liittyviä määritelmiä. Sukupuoli on mielentila, jonka kautta ihminen menee, kun hän määrittelee itsensä mieheksi tai naiseksi.

Transseksuaalismi on melko yleinen ilmiö, jossa mies luulee olevansa nainen, koska hänellä on kaikki tyypilliset feminiiniset ominaisuudet, tai myös naisen tapauksessa, joka luulee olevansa mies, koska hänellä on minua miespuoliset ominaisuudet kuin naispuolisella.

Miesten ja naisten suuri ero päätöksenteossa tai vallassa on käytännössä tärkein syy siihen sosiaaliseen ja poliittiseen heikkouteen, jota köyhyys ajaa. Tällä hetkellä etsimme toteuttaa yhteiskunnassa laajempaa kehitystä syrjivimmän sukupuolen avulla ja parempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Naisten johtama kansainvälinen kansainvälinen liike vahvistui 70-luvulta lähtien. He vaativat sukupuolten tasa-arvon perustamista ja tasa-arvoisen pääsynsä terveyteen, koulutukseen ja poliittiseen osallistumiseen riippumatta siitä, ovatko ne paikallisia vai eivät.

Vuonna 1995 Pekingissä pidettiin naisten maailmankonferenssi, jossa useat organisaatiot, kuten kansainväliset järjestöt sekä valtion ja kansalaisjärjestöt, ovat kannustaneet strategioiden käyttämistä lisäämään yhteiskunnan tietoisuutta sukupuolten epätasa-arvosta. Sukupuoli: Näitä sukupuolten tasa-arvon kehittämisstrategioita säännellään paikallisella tasolla kansainvälisesti.

Katso myös: Machismo.

  1. Miksi sukupuolten tasa-arvo on tärkeää?

Miesten ja naisten panosta yhteiskuntaan on kunnioitettava yhtäläisesti.

Sukupuolten tasa-arvo on ihmisen oikeus. Naisilla ei ole usein samoja oikeuksia kuin miehillä (sosiaalis-taloudellisella ja poliittisella tasolla) rakenteellisten erojen ja vallan epätasaisen jakautumisen vuoksi.

Sukupuolten tasa-arvon edistämisstrategioiden kehittämisellä ei ole tarkoitus luoda yhtenäistä sukupuolisuhteiden mallia yhteiskunnassa, vaan tavoitteena on sekä naisten että miesten yhtäläinen pääsy erilaisiin tiloihin ja palveluihin, joita he haluavat. .

On tärkeää, että sukupuolten tasa-arvo on oikeassa johtamassa valtion tai maan hallintoa . Jos miehillä ja naisilla on tasa-arvoinen osallistuminen päätöksentekoon, poliittisen järjestelmän erot vähenevät, ja kukin voi ilmaista ideansa, painopistealueensa ja kehitystekniikkansa.

Tasapainon saavuttamiseksi yhteiskunnassa ja sen oikean kehityksen kannalta on välttämätöntä, että kunnioitetaan miesten ja naisten panosta siihen ja täytetään kansalaisten ja kansalaisten, sosiaalisten yksilöiden ja luonnonvarojen tuottajien rooli. Kuten tiedämme, naisten taistelu jatkuu, koska heillä on rajoitettu pääsy päätöksentekoon yhteiskunnassa. Miehet eivät myöskään jaa kotitöitä, kuten pitävät sitä yllä.

Tämä pahentaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta, pahentaa hyväksikäyttöä ja vaikeuttaa tasapainon ylläpitämistä yhteiskunnassa. On aiheellista kehittää erilaisia ​​strategioita, jotka tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet sekä miehille että naisille, jotta molemmat voivat olla aktiivisia hahmoja yhteisössä ja päästä yhtäläisesti resursseihin, hallintoon ja päätöksentekoon.

On hyvin yleistä, että miehet ja naiset käyvät läpi tilanteita ja torjuvat köyhyyttä eri tavoin, ja naiset ovat yleensä alttiimpia . Naisten integroiminen ei tarkoita vain heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisäämistä, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden tarjota uusia strategioita ja resursseja heidän köyhyyden torjumiseksi.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

hapetus

hapetus

Selitämme, mikä on hapettuminen ja miten se tapahtuu. Lisäksi hapetuksen tyypit, hapettumien lukumäärä ja pelkistys. Kemiassa hapetus on elektronien menetystä atomista. Mikä on hapettuminen? Sitä kutsutaan yleisesti hapetuskemiallisiksi reaktioiksi, joissa happi yhdistyy muiden aineiden kanssa muodostaen molekyylejä, joita kutsutaan " oksideiksi" . Tämä on

Kalan lisääntyminen

Kalan lisääntyminen

Selitämme sinulle kuinka kalat lisääntyvät ovipoituneessa, elävässä ja munasolmaisessa muodossa. Lisäksi mitä ovat lisääntymismuutokset. Suurin osa kaloista tallettaa munansa, josta nuoret poistuvat. Kuinka kalat lisääntyvät? Kalat ovat merieläimiä , runsaasti ja monimuotoisia selkärankaisia ​​eläimiä planeettamme eri valtamereissä, järvissä ja jokissa. Monet heistä ovat osa ih

Metsäeläimet

Metsäeläimet

Selitämme, mitkä ovat metsän eläimet, millä biomeillä he asuvat ja minkä tyyppisissä metsissä he ovat. Metsäeläimissä on lukuisia petolintuja, kuten kotka. Metsäeläimet Metsäeläimet ovat niitä, jotka ovat tehneet elinympäristönsä metsäbiomeista . Toisin sanoen puiden ja pensaiden enemmän tai vähemmän tiheät kertymiset planeettamme eri leveysasteilla. Koska ei ole olemassa y

rakenne

rakenne

Selitämme sinulle, mikä rakenne on eri tieteenaloilla. Arkkitehtuurin, yhteiskuntatieteiden, maantieteen, tähtitieteen rakenne. Rakenteet ovat perusta arkkitehtuurille. Mikä on rakenne? Rakenne määritellään yleensä ruumiin, rakennuksen tai jotain muuta tärkeiden elementtien joukkoksi . Se liittyy yleensä haarniskoihin, jotka tukevat kyseistä vartaloa ja rakentavat mm. Termi tule

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Selitämme sinulle, mitkä ovat ihmisoikeudet ja mistä he ovat lähtöisin. Lisäksi sen merkitys ja luettelo näistä oikeuksista. Ihmisoikeudet on kirjattu kaikkien kansakuntien lakeihin. Mitkä ovat ihmisoikeudet? Kun puhumme "ihmisoikeuksista" tai ihmisen perusoikeuksista, tarkoitamme ihmiselle ominaisten oikeuksien joukkoa . Toisin

Historiallinen tarina

Historiallinen tarina

Selitämme, mikä historiallinen tili on, mitkä sen osat ovat ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi sen pääpiirteet ja esimerkit. Historialliset tilit perustuvat tapahtumiin ja tosi ihmisiin. Mikä on historiallinen tili? Historiallinen kuvaus kronologisessa kertomuksessa historiasta merkityksellisestä tapahtumasta . Sen pa