• Friday October 2,2020

oma pääoma

Selitämme, mikä on pääoma ja mitkä arvot sitä edistävät. Millaista omaa pääomaa on olemassa ja mitä merkityksiä termillä on.

Tasa-arvo edistää ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
  1. Mikä on pääoma?

Sana pääoma tulee latinan kielestä . Tämä termi liittyy tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden arvoihin.

Pääoma yrittää edistää tasa-arvoa sukupuolen, kulttuurin, talouden alojen, joihin se kuuluu, erojen ulkopuolella. Siksi se liittyy yleensä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, koska se puolustaa kaikille ihmisille samoja olosuhteita ja mahdollisuuksia erotuksetta ja mukautuu vain tietyissä tapauksissa.

Toisin sanoen, jotta oikeudenmukaisuus olisi todellista, sääntöä ei yleensä voida soveltaa kaikkiin yksilöihin, mutta jokaisessa yksittäistapauksessa on noudatettava tiettyjä poikkeuksia. Lisäksi jokaisella on oltava mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan riippumatta siitä, mistä he ovat kotoisin.

Tasa- arvo taistelee köyhyyttä, syrjintää, rasismia, muukalaisvihaa ja homofobiaa vastaan muun muassa etäisyyttä ja yksilöiden välisiä eroja edistävien kysymysten kanssa.

Katso myös: Sosiaalinen eriarvoisuus.

  1. Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikilla alueilla.

Sukupuolten tasa-arvosta puhuttaessa viitataan tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen, jossa ihmiset sukupuolesta riippumatta voivat puolustaa oikeuksiaan ja samat mahdollisuudet ja vastuut . Joissakin tapauksissa, joissa sukupuolten tasa-arvon puutteesta on näyttöä, on syrjintää työnhaussa tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Vaikka tunnustetaan, että naisten ja miesten välillä on eroja, se ei tarkoita, että jompikummalla sukupuolelta on alempi tai parempi kuin toisella, siksi heillä on oltava samat keinot ja kyvyt työskennellessään työssä, perhe-elämässä, poliittinen ja sosiaalinen.

Seuraa: Sukupuolten tasa-arvo.

  1. Sosiaalinen tasa-arvo

Kun puhutaan sosiaalisen tasa-arvon politiikasta , viitataan terveyskysymyksiin, toisin sanoen se on edullinen kaikille valtion asukkaille. Sama koulutusalalla, että jokaisella, joka sitä haluaa, on mahdollisuus päästä kaikkiin kolmeen koulutustasoon.

Lisäksi näihin politiikkoihin on lisättävä yhtäläiset työllistymismahdollisuudet, jotka ovat myös arvokkaita tehtäviä. Elinolot ovat myös perusluonteisia, ja ne eivät viittaa vain hyvään asumiseen, vaan myös juomaveden, sähkön, viemäriverkkojen jne. Saatavuuteen.

Voidaan mainita monia muita sosiaaliseen tasa-arvoon tähtääviä politiikkoja, mutta yksi sen päätavoitteista on saavuttaa kaikkien ihmisten parempi osallisuus tietyssä valtiossa ja nostaa heidän elintasoaan, kunnes he saavuttavat todellisen sosiaalisen hyvinvoinnin.

  • Laajenna: Sosiaalinen tasa-arvo.
  1. Oikeudenmukaisuus laissa ja taloudessa

Tasa-arvo on yksi lain keskeisistä arvoista.

Oikeustieteessä oman pääoman arvo saavuttaa suuren merkityksen. Vaikka se ei reagoi yhteen lain lähteistä, sitä käytetään yleensä välineenä tai tekniikkana lain oikaisemiseen . Tämän työkalun avulla standardia voidaan mukauttaa kunkin tapauksen erityistarpeisiin. Toisin sanoen lakia sovelletaan tietyissä olosuhteissa.

Siksi sitä pidetään yhtenä lain keskeisistä arvoista, koska sillä on kanta, jos haluat enemmän inhimillistä, koska tietyt näkökohdat otetaan huomioon. On syytä selventää, että tämä on paljon keskusteltu kanta Arist teles-ajoista lähtien

`Taloudellisissa tieteissä` puhutaan oikeudenmukaisuudesta kuin oikeudenmukaisuudesta, jota tulisi soveltaa ihmisten verokohteluun . Tämä tarkoittaa, että verorasituksen on vaihdettava tapauskohtaisesti, jotta todella saavutetaan tasapuolisuus.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tieto on voimaa

Tieto on voimaa

Selitämme sinulle, mitä ilmaisu "tieto on valtaa" tarkoittaa, sen alkuperää ja kirjoittajia, jotka tutkivat vallan ja tiedon välistä suhdetta. Henkilön toimintamahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat heidän tietonsa kanssa. Mitä tieto tarkoittaa vallalla? Olemme useaan otteeseen kuulleet, että tieto on voimaa, tietämättä, että tämä lause on aforismi, joka on annettu Sir Francis Baconille (1561-1626), sen muotoilleelle englantilaiselle ajattelijalle ja filosofille. alun perin nim

artikkeli

artikkeli

Selitämme, mikä artikkeli on ja mitkä ovat sen pääpiirteet. Lisäksi tämän termin muut merkitykset. Artikkeleiden tarkoituksena on vaikuttaa ihmisiin ja luoda tietynlainen käyttäytyminen. Mikä on artikkeli? Sana tulee latinaksi kielestä ( artic lus ) ; Kun analysoimme sanan muodostumista, voidaan nähdä, että se tulee sanan artis unionista, joka on lisätty jälkiliitteeseen culus . Artikkeli on te

ohjelmistot

ohjelmistot

Selitämme, mikä ohjelmisto on, ja tämän ohjelmasarjan eri tarkoituksiin. Lisäksi olemassa olevat ohjelmistotyypit. Käyttäjätiedot ja käsitellyt tiedot integroivat ohjelmiston. Mikä on ohjelmisto? Termi ohjelmisto on englantilainen sana, jonka muut kielet, kuten espanja, ovat ottaneet viitata tiettyihin tietotekniikan sovelluksiin. Tämä ter

Daltonin atomiteoria

Daltonin atomiteoria

Selitämme sinulle, mikä on Daltonin atomiteoria, hänen ehdottamansa atomimalli ja sen merkitys. Lisäksi kuka oli John Dalton. Dalton huomasi, että kaikki aine koostuu rajoitetusta määrästä atomeja. Mikä on Daltonin atomiteoria? Se tunnetaan Daltonin atomiteoriana tai Daltonin atomimallina ensimmäiselle tieteellisten perusteiden mallille suhteessa aineen perusrakenteeseen . Sitä ajat

Tietokoneverkko

Tietokoneverkko

Selitämme, mitä tietokoneverkko on, sen muodostavat elementit ja miten se luokitellaan. Lisäksi edut ja haitat. Tietoverkko mahdollistaa tiedon jakamisen pienillä tai suurilla etäisyyksillä. Mikä on tietokoneverkko? Tietokoneverkko, tietoliikenneverkko tai tietokoneverkko on useiden erilaisten tietokonejärjestelmien yhdistäminen tietoliikennelaitteiden sarjan kautta . ja fyys

kevät

kevät

Selitämme, mikä kevät on, sen historiaa ja kulttuurista merkitystä. Lisäksi siinä suoritettavat prosessit. Kevät on yksi neljästä vuodenajasta, joissa vuosi on jaettu. Mikä on kevät? Kevät (Latinalaisesta primistä, rstrst vera , verdor ) on yksi neljästä ilmastokaudesta että planeetan lauhkean vyöhykkeen vuosi on jaettu kesän, syksyn ja talven kanssa. Mutta toisin kui