• Monday April 19,2021

Potentiaalinen energia

Selitämme sinulle, mikä on potentiaalienergia, olemassa olevat potentiaalienergian tyypit ja joitain esimerkkejä tästä mekaanisesta energiasta.

Joitakin graafisia esimerkkejä potentiaalisesta energiasta.
  1. Mikä on potentiaalinen energia?

Potentiaalienergia on mekaanisen energian tyyppi, joka liittyy kehon ja ulkoisen voimakentän tai järjestelmän väliseen suhteeseen (jos esine sijaitsee kenttä) tai sisäinen (jos kenttä on objektin sisällä). Se on niin sanotusti vallassa olevaa energiaa, ts. Se voidaan heti muuntaa muiksi energian muodoiksi, kuten esimerkiksi kineettiseksi.

Järjestelmän potentiaalinen energia, alkuperästään riippumatta, edustaa siihen varastoitunutta energiaa sen konfiguraation tai sijainnin vuoksi, ja sen vuoksi mitata sitä vertailupiste tai kokoonpano on otettava huomioon.

Potentiaalisen energian käsite on hyödyllinen sekä konservatiivisille (joilla on tapana säästää energiaa) että hajoaville (joilla on tapana menettää se) fysikaalisille järjestelmille, joille sen on lisättävä energiaa Järjestelmän kinetiikka: tämä summa antaa sen kokonaismekaanisen energian:

Potentiaalienergia + kineettinen energia = mekaaninen kokonaisenergia

Tämän tyyppistä energiaa tutkitaan klassisen mekaniikan lisäksi myös relativistisessa mekaniikassa ja kvanttifysiikassa vain hiukkasjärjestelmiin. Potentiaalienergia voidaan luokitella niiden voimien perusteella, jotka aiheuttavat muun muassa gravitaation, elastisen, kemiallisen vaikutuksen.

Katso myös: Aurinkoenergia.

  1. Painovoimapotentiaalienergia

Tämän tyyppinen potentiaalienergia määritellään maapallon painovoiman vetovoiman perusteella tai eriasteisten massojen välillä, jotka sijaitsevat toistensa läheisyydessä. Nämä massat voivat olla Auringon ja sitä kiertävien planeettojen tai Venäjän vuoren vaunun massa, kun se saavuttaa huippukokouksen huipun.

Tässä viimeisessä esimerkissä potentiaalienergia, jonka painovoimainen maan vetovoima kertyy huipulle saavuttavaan autoon, on suurin mahdollinen suunnitellulla reitillä, ja sitten se muuntuu kineettiseksi energiaksi vapauta vaunu pudotettaessa kiskoista. Suurimman energian kertymisen pisteessä sen nopeus on 0 eikä liikettä tule.

  1. Elastinen potentiaalienergia

Elastinen potentiaalienergia liittyy aineen joustavuuden ominaisuuteen, joka on taipumus palauttaa alkuperäismuodonsa äkillisesti sen jälkeen, kun sille on altistettu sen resistanssia suuremmat muodonmuutosvoimat. Tämä äkillinen liike toimii sellaisissa jousissa, jotka on puristettu ja puristettu tai antaa merkityksen muinaisille sota-aseille, kuten katapultteille tai nuoleille ampuville kaarille.

Tässä viimeisessä esimerkissä elastinen potentiaalienergia saavuttaa maksimitasonsa, kun kaari kiristyy vetäessäsi elastista kuitua taivuttamalla puuta hiukan, mutta nopeudella = 0 edelleen. Seuraavana hetkellä potentiaalinen energia muuttuu kineettiseksi ja nuoli heitetään eteenpäin täydellä nopeudella.

  1. Kemiallinen potentiaalienergia

Moottorin palaminen muuntaa potentiaalisen kemiallisen energian kineettiseksi energiaksi.

Kemiallisen potentiaalienergian tapauksessa tarkoitamme tapaa, jolla atomit ja molekyylit on rakennettu kemiallisiin sidoksiin, jotka pystyvät varastoimaan energiaa, samoin kuin eläinten kehossa, jolla on glukoosia, yhdistettä, josta saamme energiaa aineenvaihduntamme lisäämiseen.

Jälkimmäinen tapahtuu glukoosimolekyylin hapettumisesta, jonka sidokset purkautuessaan vapauttavat niissä olevan kemiallisen potentiaalienergian. Sama tapahtuu esimerkiksi auton kaasusäiliössä olevan fossiilisen polttoaineen (hiilivetyjen) kanssa, ennen kuin se palataan moottorissa, joka muuntaa sen potentiaalisen kemiallisen energian kineettiseksi energiaksi ajoneuvon käynnistämiseksi.

  1. Sähköstaattinen potentiaalienergia

Sähkön suhteen myös potentiaalienergian käsitettä sovelletaan, varsinkin kun puhutaan sähköpiireistä (joissa sähkö säilyy) tai virran varastointimenetelmistä, jotka voidaan sitten muuntaa muihin energian muotoihin, kuten kineettinen, lämpö tai valo, ottaen huomioon sähkön valtavan monipuolisuuden.

Sähköpotentiaali lasketaan tosiasiallisesti staattisella potentiaalienergialla, joka voi olla vastenmielistä (jos varaukset ovat yhtä suuret) tai houkuttelevaa (jos niiden merkki on erilainen), mikä aiheuttaa tapauksen mukaan positiivisen tai negatiivisen potentiaalienergian. .

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Muodolliset tieteet

Muodolliset tieteet

Selitämme sinulle, mitä muodolliset tieteet ovat ja mikä on heidän tutkimuksensa kohteena. Eroja fysiikan kanssa. Esimerkkejä muodollisista tieteistä. He tutkivat abstraktioita, suhteita, ihmisen mieleen luotuja ihanteellisia esineitä. Mitkä ovat muodolliset tieteet? Muodolliset tai ihanteelliset tieteet ovat sellaisia ​​tieteita, joiden tutkimuksen kohteena ei ole maailma ja luonto, eikä sitä hallitsevat fysikaaliset tai kemialliset lait, vaan muodolliset järjestelmät, ts. suhteet, jotka

Kiinteän tilan teoria

Kiinteän tilan teoria

Selitämme sinulle, mikä on vakaan tilan teoria, täydellinen kosmolyyttinen periaate ja todisteet, jotka näyttävät kumottavan sen. Vakaan tilan teorian mukaan maailmankaikkeuden ominaisuudet ovat vakiona. Mikä on vakaan tilan teoria? Sitä kutsutaan liikkumattoman tilan teokseksi, paikallaan olevan maailmankaikkeuden teoriaksi tai paikallaan olevan maailmankaikkeuden malliksi teoriaksi maailmankaikkeuden alkuperästä, jonka fyysikko ja astr. Ehdottiv

globalisaatio

globalisaatio

Selitämme sinulle, mikä on globalisaatio ja mitkä ovat tämän prosessin ominaispiirteet. Lisäksi sen syyt, edut ja haitat. Uudet tietoliikenneteknologiat vauhdittivat globalisaatiota. Mikä on globalisaatio? Globalisaatio on planeetan mittakaavassa monimutkainen taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, teknologinen ja kulttuurinen prosessi , jolle on ominaista kasvava yhteys, viestintä Se on toisistaan ​​riippuvainen maailman muodostavien kansakuntien keskuudessa, mikä johtaa joukkoon muutoksia ja suuntauksia, joilla on taipumus sekä moninaisuuteen että tiettyyn paradoksaaliseen homogenisointiin.

laitteisto

laitteisto

Selitämme, mikä laitteisto on, ja ne neljä olemassa olevaa laitteiston sukupolvea. Laitetyypit, joitain esimerkkejä ja mikä on ohjelmisto. Laitteisto on tietokoneen mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheislaitteita. Mikä on laitteisto? Tietotekniikassa se tunnetaan nimellä "hardware" (englanninkielisten kovien , jäykien ja) sanojen liitto Esineet, tuote, tavarat) kokonaisuudessaan elementteistä, materiaaleista, tarvikkeista, jotka muodostavat tietokonejärjestelmän, tietokoneesta tai tietokone Tämä viittaa sen komponentteihin, jotka ovat mekaanisia, elektronisia, sähköisiä ja oheis

matriarkaattikaan

matriarkaattikaan

Selitämme sinulle, mikä on matriarkaatti ja mikä on sen historia. Lisäksi erot patriarkaation kanssa ja esimerkkejä. Matriarkaatti on eräänlainen naisten johtama yhteiskunta. Mikä on matriarkaatti? Matriarkaatti on tietyn tyyppinen yhteiskunta tai sosiaalipoliittinen malli, jossa naiset hoitavat keskeistä roolia , kuten poliittiset johtajat, moraaliset viranomaiset, omaisuuden valvojat ja päätöksentekijät. Tämä termi

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas