• Friday August 14,2020

yrittäjyys

Selitämme sinulle, mikä on yritys ja mitkä ovat yrittäjähenkilön ominaisuudet. Edut ja edut.

Yrittäjyyskulttuuri on yhteiskunnille melko myönteistä.
  1. Mikä on yrittäjyys?

Yrittäjyys tulee ranskalaiselta entrepreneur : ltä, joka tarkoittaa edelläkävijää, ja viittaa etymologisesti ihmisen kykyyn ponnistella päämäärän saavuttamiseksi, vaikka se on tällä hetkellä rajallinen sen käyttö viittaa henkilölle, joka perustaa uuden yrityksen tai hankkeen.

Ihmisellä, joka kohtaa uuden yritystoiminnan haasteen, on oltava positiivinen asenne ja päättäväisyys kohdata haasteita ja vaikeuksia.

Monet ammattilaiset päättävät aloittaa oman projektinsa taloudellisen vakauden saavuttamiseksi . Jopa monet hallitukset tai taloudelliset yksiköt ovat pyrkineet auttamaan näitä yrittäjiä talouden vauhdittamisessa.

Perheyritys auttaa monissa tapauksissa perhettä tyydyttämään perustarpeensa tai parantamaan sitä merkittävästi. Se on monta kertaa ainoa vaihtoehto talouskriisin edessä.

Lisäksi hanke antaa itsenäisyyttä. Henkilö, jolla on oma yritys, ei ole riippuvainen pomoista tai aikatauluista, koska hän työskentelee tietyllä tavalla.

Se voi palvella sinua: yrittäjä.

  1. Yrittäjyyden ominaispiirteet

Yrittäjä on innovatiivinen, luova ja sitkeä.
  • Innovatiivinen. Ensinnäkin yrittäjä on innovatiivinen, koska hänen on luotava projekti uusista ja omaperäisistä ideoista.
  • Luova. Sen on oltava myös luova, koska mielenkiintoinen idea ei välttämättä tuota optimaalisia tuloksia.
  • Kyky ottaa riskejä. Toisaalta sen on kyettävä ottamaan riskejä ja selviytymään haasteista, joita projektin kehittäminen voi tuottaa.
  • Perseverant. Sinnikkyys on laatu, joka löytyy jokaisesta yrittäjästä, koska monissa tapauksissa (ehkä suurimmassa osassa) voitot eivät tule ensimmäisten kuukausien aikana, vaan yrittäjyyden alkamisen jälkeen.
  • Joustavuus ja mukautuvuus. Näissä vaikeuksissa yrittäjän on oltava joustava muutoksen suhteen ja keskittynyt aina kasvuun. Joskus on mahdollista muuttaa tiettyjä yrittäjyyden näkökohtia parantamiseksi ja parempien tulosten saamiseksi.

On vaikea selittää tapaa, jolla menestyviä yrityksiä jatketaan. On selvää, että ajatusta ei pidä kiirehtiä, ja ne, jotka ovat lukittuja ajattelemaan tunteja ja tunteja täydellisestä ideasta, eivät onnistu, mutta ne, jotka haluavat elää elämänsä kuten kaikki muut ihmiset, kokea samat tarpeet kuin muut ja niin löytää tällä polulla idea kehittää.

Markkinointitutkimukset voivat tarjota yrittäjälle kiinnostavia tietoja, jopa onnistuneen idean kopioiminen toiselta voi tuottaa tuloja, mutta varmasti niin tulee olemaan lyhyen ajan: todelliset tulokset saavuttavat idean lisäksi ihmisiä, jotka ", täyttää joukon ehtoja: taipumus pyrkimyksiin, luovuus, ajaminen ja dynaamisuus .

Monissa tapauksissa maiden taloudellinen tilanne vaikeuttaa pääsyä työhön riippuvuuden suhteen. Tällaisissa olosuhteissa yrittäjähenkiset voivat työskennellä itse ja luoda omia yrityksiä. Luonnollisesti se on erittäin vaikea päätös, kuka tahansa tietää, että hän luopuu palkan myöntämästä vakaudesta. Joka tapauksessa monet ottavat riskin joko sen hyötyjen kunnianhimoisuuden vuoksi, jota se voi tarjota tulevaisuudessa, tai työttömyyden tiukan tarpeen vuoksi.

Monet maat ovat järjestäneet yksiköitä, jotka on omistettu yksinomaan pienyritysten edistämiselle, koska niillä on tärkeä arvo taloudessa, etenkin kun otetaan huomioon, että työn kysyntä kasvaa yleensä paljon nopeammin kuin tarjonta.

Mahdollisuus, että työntekijästä (ja paljon enemmän työttömästä) tulee yrittäjä, on kyse pienestä projektista, on tärkeä tie ulos näistä kriisitilanteista . Yrittäjyyskulttuuri on melko positiivinen erilaisille yhteiskunnille.

Sitä kutsutaan agorismiksi tämän ajattelutavan lopussa, joka ehdottaa anarkistisen yhteiskunnan saavuttamista kapitalismin oletusten perusteella: tämä ajattelutapa asettaa yrittäjät yhteiskunnan korkeimmalle linkille (erottelemaan heidät) tilastollisista kapitalisteista ja muista kuin kapitalistisista kapitalisteista) heidän halukkuudestaanan tehdä innovaatioita ja asettaa heidät ainoaksi valtion todella vahingoittamaksi alaksi.

Sosiaaliset yrittäjät innovoivat hankkeissa, jotka eivät välttämättä ole kaupallisia, ja tavoitteeseen viitataan paremmin koko yhteiskunnan hyvinvointiin tähtäävällä tavoitteella.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

todellisuus

todellisuus

Selitämme sinulle, mikä todellisuus on erilaisten ajattelijoiden, kuten Platon, Arist teles, Descartes, Jacques Lacan ja Sigmund Freud, mukaan. Todellisuuden käsitteestä puhutaan klassisessa Kreikassa. Mikä on todellisuus? Todellisuuden käsite tulee "realitas"-messingistä ja viittaa kaikkeen, mikä tosiasiallisesti on olemassa , todelliseen; toisin sanoen kaikki, mikä ei ole mielikuvituksen tai fantasian osa ja jolla on olemassa oleva ominaisuus, koska se voidaan havaita jollakin aistilla tai syystä. Todellis

Gregoriaaninen kalenteri

Gregoriaaninen kalenteri

Selitämme, mitä gregoriaaninen kalenteri on ja sen nimen alkuperä. Lisäksi kuinka se oli sävelletty ja vähän sen historiasta. Gregorian kalenterinimi tulee paavi Gregory XIII: lta. Mikä on gregoriaaninen kalenteri? Sitä kutsutaan alkuperäisen Euroopan kalenterin Gregorian kalenteriksi, joka on nykyään hyväksytty kaikkialla maailmassa, koska se korvasi Julian kalenterin vuonna 1582. Sen nimi on

Kohtalainen metsä

Kohtalainen metsä

Selitämme, mikä on ruuhkainen metsä, sen kasvisto, eläimistö, helpotus ja muut ominaisuudet. Lisäksi missä se sijaitsee. Lauhkeassa metsässä on viisi kasvillisuuskerrosta maasta 60 metrin korkeuteen. Mikä on leuto metsä? Laukaiset metsät ovat, kuten nimestä voi päätellä, maapallon kahden pallonpuoliskon lauhkean ilmaston alueille ominaisia metsiä . Sen ilmastolle

Fossiiliset polttoaineet

Fossiiliset polttoaineet

Selitämme, mitkä fossiiliset polttoaineet ovat, miten ne muodostuvat ja esimerkkejä. Käyttötavat, merkitys ja niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset. Fossiiliset polttoaineet ovat tärkein energialähde maailmanlaajuisesti. Mitä ovat fossiiliset polttoaineet? Fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, hiiltä ja maakaasua, saadaan orgaanisen aineen (kasvit, mikro-organismit, bakteerit ja levät) luonnollisesta hajoamisesta muutosprosessin jälkeen, joka voi kestää yli 600 miljoonaa vuosien ajan Niitä kutsutaan uusiutumattomiksi energioiksi, koska ne ovat rajallisia luonnonvaroja, koska ne vaativat pit

Kemiallinen muutos

Kemiallinen muutos

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen muutos ja mitkä ovat sen ominaisuudet. Lisäksi esimerkkejä ja eroja fyysisen muutoksen kanssa. Kemialliset muutokset muuttavat aineen molekyylirakennetta. Mikä on kemiallinen muutos? Kemikaali muuttaa aineessa tapahtuvaa muutosta, joka muuttaa sen kemiallista rakennetta , ts. Muut

populismi

populismi

Selitämme sinulle, mikä populismi on, sen historiaa ja miten hallitukselle on ominaista. Esimerkkejä Latinalaisen Amerikan populismeista. Venäjän tapaus Ensimmäiset populistiset hallitukset syntyivät 1800-luvulla. Mikä on populismi? Populismi on eräs hallitusmuoto, jolla on vahva karismaattisen aihepiirin johto ja jossa on ehdotuksia sosiaalisesta tasa-arvosta ja kansan mobilisoinnista. On tärk