• Tuesday January 19,2021

Viestinnän elementit

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mitkä ovat viestinnän elementtejä. Mitkä ovat merkit, lähettäjä, viesti, vastaanottaja ja muut.

Jokaisessa viestinnässä on lähettäjä ja vastaanottaja.
  1. Mikä on viestintä?

Viestintä koostuu tiedon siirtämisestä kahden kokonaisuuden vuorovaikutuksen kautta, joka voi olla erityyppistä, kuten viestintä ihmisten välillä, instituutioiden välillä tai elinten välillä Eri kansakuntien diplomaattiset edustajat voivat antaa esimerkkejä.

Jotta viestintä tapahtuisi, tiettyjen vaatimusten on täytyttävä, kuten esimerkiksi, että eri osallistuvilla edustajilla on oltava sama merkkivalikoima, jotta tiedoista voidaan tulkita sama tai ainakin samanlainen tulkinta Ei sama viesti, joka takaa ymmärryksen.

Viestintä sisältää viestinnän eri muotoja; toisin sanoen se, mikä voi olla puheen kautta tiedonsiirtona tai voi olla myös kirjoitetun viestin tai eleen kautta . Näillä erilaisilla muodoilla, samalla kun ne eroavat, on yhteisiä piirteitä, kaikki vaativat lähettäjän, lähetettävän viestin ja vastaanottajan.

Toisaalta on muita elementtejä, jotka ovat myös osa kommunikatiivista prosessia, ovat kontekstuaalisia, jotka ehdollistavat kaikki elementit tasa-arvoisesti ja tekevät sen tiedonsiirron tehostetun suuntaisuuden perusteella. Nämä ovat fyysisiä elementtejä, jotka vääristävät sitä, esimerkiksi vastaanottajan ja säteilijän välinen etäisyys voi saada heidät valitsemaan viestinnässä elekielistä kieltä, ympäristömelut voivat myös johtaa tähän. Tai viestin lähettäjä ei välttämättä ole läsnä samanaikaisesti, ja sitten vastaanottaa viestin, kun lähettäjä tallentaa viestin videotallennuksella tai äänitallennuksella.

Seuraa: Viestintä.

  1. Mitkä ovat sitten viestinnän elementit?

Vastaanottaja mukauttaa tiedot tulkintaansa samoilla kielellisillä merkeillä.
  • Liikkeeseenlaskija. Sen rooli on kommunikatiivisen toiminnan lähtökohta, osa oma-aloitteista halua välittää tiettyjä tietoja. Mitä kommunikoida ja mikä on paras tapa tietyssä tilanteessa, ovat asiat, joista liikkeeseenlaskija päättää yleensä tietyissä pakottavissa olosuhteissa.
  • Vastaanotin. Se on hän, joka vastaanottaa tiedot ja mukauttaa ne tulkintaansa samoilla kielellisillä merkkeillä; Tästä seuraa hänen oma tulkintansa saadusta viestistä. Hän ymmärtää sen siten, että hän pystyy sitten laatimaan vastauksen lähettäjälle itselleen, jota varten hän aikoo asettaa itsensä lähettäjäksi tässä tapauksessa alkuperäisen viestin ja edellisen vastauksen perusteella, käynnistäen viestinnän uudelleen peräkkäin.
  • Koodi ja kanava Ne ovat myös viestinnän peruselementtejä. Koodi viittaa järjestelmään, joka molempien edustajien on jaettava, mikä takaa ymmärryksen, ne ovat kielellisiä merkkejä, nämä yhdistää mielivaltaisesti kuka on viestin lähettäjä ja tapauksen mukaan, mitä haluat lähettää.
    Vastoin tätä, koodin on myös taattava tiettyjen elementtien vakaus, se ei voi kaikki olla liikkeeseenlaskijan toiveiden mukainen mielivaltainen, sen on oltava molemmat vakaa; Tämä on elintärkeää viestin sisällön siirtymiselle. Tältä osin sanotaan, että heidän on oltava osallisina laajemmassa kielellisessä koodijärjestelmässä, joka ymmärtää, että kyseessä olevassa yhteiskunnassa tietyllä historiallisella hetkellä vallitsee kielellinen konsensus.
  1. Viestintätekijät

Kuuluisa kielitieteellinen analyytikko Ferdinand de Saussure tekee positivistisesta näkökulmastaan ​​tämän analyysin viestinnän muodostavista eri elementeistä. Tämä kirjoittaja luokittelee eri tekijät:

  • Ulkoiset tekijät: fysikaalisille ja ympäristötekijöille altistuneet tekijät, kuten äänivibraation siirtyminen ilman kiertämishetkellä.
  • Sisäiset tekijät. Jot ovat sisäisiä psyykkisiä ja biologisia prosesseja, joissa aineellinen ylläpito, joka on henkilö, osallistuu ihmisen äänen värähtelyyn ja sisältää myös mielenterveyden ymmärryksen Sanon kommunikatiivisuus. Hänen näkökulmaansa ei kuitenkaan sisälly historiallinen konteksti, jonka ajankohtainen konteksti vaikuttaa diskursiivisiin viesteihin.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Tuotantomenetelmät

Tuotantomenetelmät

Selitämme mitä ovat tuotantotavat ja mitä tyyppejä on olemassa. Lisäksi kapitalistinen ja sosialistinen visio tuotantovälineistä. Tehtaan kokoonpanolinja on osa tuotantovälineitä. Mitkä ovat tuotantovälineet? Tuotantomenetelmät ovat taloudellisia resursseja, joita kutsutaan myös fyysiseksi pääomaksi , minkä avulla voit suorittaa joitain luonteeltaan tuottavia töitä, kuten esineiden valmistusta ass kulutus tai palvelun tarjoaminen. Tämä termi ei ko

Centrifugacin

Centrifugacin

Selitämme, mitä sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi. Lisäksi sentrifugointityypit ja joitain esimerkkejä. Sentrifugointi on menetelmä seosten erottamiseksi, joka käyttää keskipakoisvoimaa. Mitä on sentrifugointi? Sentrifugointi on mekanismi seosten, erityisesti seosten, jotka koostuvat eripaksuisista kiintoaineista ja nesteistä, erottamiseksi altistamalla ne tiettyjen pyöriville voimille intensiteetti. Tämä voima

tag

tag

Selitämme sinulle, mikä on etiketti ja mitkä ovat sen eri käyttötarkoitukset. Mikä on sosiaalinen etiketti ja mikä on ennakkoluulo. Tarrat käyvät yleensä läpi suunnitteluprosessin. Mikä on Tag? Etiketin käsitteellä voi olla useita käyttötarkoituksia. Yleisin merkitys tarkoittaa etikettiä, joka on kiinnitetty, kiinnitetty, kiinnitetty tai ripustettu tiettyyn osaan erilaisia ​​tuotteita merkinnän, luokituksen, hinnan tai muiden tietojen ilmoittamiseksi. n. Etiketillä on kuv

Alkuperäiset lajit

Alkuperäiset lajit

Selitämme sinulle, mikä on kotoperäinen laji, mikä on endeeminen ja eksoottinen laji. Lisäksi joitain esimerkkejä kotoperäisistä lajeista. Alkuperäisten lajien kokonaismäärä koostuu kunkin alueen alkuperäisestä eläimistöstä ja kasvistoista. Mikä on kotoperäinen laji? Sanotaan eläimestä, kasvista tai muusta lajista, joka on kotoperäinen laji, kun se on lähtöisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta , ts. Se on kotoperäinen kysei

Tekninen järjestelmä

Tekninen järjestelmä

Selitämme sinulle, mikä on tekninen järjestelmä ja mitä toimintoa sillä on. Lisäksi kuinka se koostuu ja esimerkkejä. Yksiköiden tekninen järjestelmä. Ydinvoimalaitos on esimerkki teknisestä järjestelmästä. Mikä on tekninen järjestelmä? Teknisellä järjestelmällä tarkoitetaan monimutkaista toimintamekanismia, joka on tarkoituksellisesti suunnattu tietyn tyyppisten konkreettisten esineiden muuntamiseen, hallintaan tai kuljettamiseen fyysisiä kokonaisuuksia ja ihmisagentteja käyttämällä tietyn tuloksen saavuttamiseksi. ja pidetään arvokkaana. T

vallankumous

vallankumous

Selitämme, mikä on vallankumous ja minkä tyyppisiä vallankumouksia on. Lisäksi mikä on poliittinen, sosiaalinen vallankumous ja esimerkkejä. Ihmiskunnan historian aikana on ollut monia vallankumouksia. Mitkä ovat vallankumoukset? Vallankumous on väkivaltainen, äkillinen ja pysyvä muutos kaikenlaisen järjestelmän olosuhteissa , toisin sanoen asioiden tilan äkillinen uudelleenjärjestely. Tämä termi tu