• Tuesday October 19,2021

Viestinnän elementit

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mitkä ovat viestinnän elementtejä. Mitkä ovat merkit, lähettäjä, viesti, vastaanottaja ja muut.

Jokaisessa viestinnässä on lähettäjä ja vastaanottaja.
  1. Mikä on viestintä?

Viestintä koostuu tiedon siirtämisestä kahden kokonaisuuden vuorovaikutuksen kautta, joka voi olla erityyppistä, kuten viestintä ihmisten välillä, instituutioiden välillä tai elinten välillä Eri kansakuntien diplomaattiset edustajat voivat antaa esimerkkejä.

Jotta viestintä tapahtuisi, tiettyjen vaatimusten on täytyttävä, kuten esimerkiksi, että eri osallistuvilla edustajilla on oltava sama merkkivalikoima, jotta tiedoista voidaan tulkita sama tai ainakin samanlainen tulkinta Ei sama viesti, joka takaa ymmärryksen.

Viestintä sisältää viestinnän eri muotoja; toisin sanoen se, mikä voi olla puheen kautta tiedonsiirtona tai voi olla myös kirjoitetun viestin tai eleen kautta . Näillä erilaisilla muodoilla, samalla kun ne eroavat, on yhteisiä piirteitä, kaikki vaativat lähettäjän, lähetettävän viestin ja vastaanottajan.

Toisaalta on muita elementtejä, jotka ovat myös osa kommunikatiivista prosessia, ovat kontekstuaalisia, jotka ehdollistavat kaikki elementit tasa-arvoisesti ja tekevät sen tiedonsiirron tehostetun suuntaisuuden perusteella. Nämä ovat fyysisiä elementtejä, jotka vääristävät sitä, esimerkiksi vastaanottajan ja säteilijän välinen etäisyys voi saada heidät valitsemaan viestinnässä elekielistä kieltä, ympäristömelut voivat myös johtaa tähän. Tai viestin lähettäjä ei välttämättä ole läsnä samanaikaisesti, ja sitten vastaanottaa viestin, kun lähettäjä tallentaa viestin videotallennuksella tai äänitallennuksella.

Seuraa: Viestintä.

  1. Mitkä ovat sitten viestinnän elementit?

Vastaanottaja mukauttaa tiedot tulkintaansa samoilla kielellisillä merkeillä.
  • Liikkeeseenlaskija. Sen rooli on kommunikatiivisen toiminnan lähtökohta, osa oma-aloitteista halua välittää tiettyjä tietoja. Mitä kommunikoida ja mikä on paras tapa tietyssä tilanteessa, ovat asiat, joista liikkeeseenlaskija päättää yleensä tietyissä pakottavissa olosuhteissa.
  • Vastaanotin. Se on hän, joka vastaanottaa tiedot ja mukauttaa ne tulkintaansa samoilla kielellisillä merkkeillä; Tästä seuraa hänen oma tulkintansa saadusta viestistä. Hän ymmärtää sen siten, että hän pystyy sitten laatimaan vastauksen lähettäjälle itselleen, jota varten hän aikoo asettaa itsensä lähettäjäksi tässä tapauksessa alkuperäisen viestin ja edellisen vastauksen perusteella, käynnistäen viestinnän uudelleen peräkkäin.
  • Koodi ja kanava Ne ovat myös viestinnän peruselementtejä. Koodi viittaa järjestelmään, joka molempien edustajien on jaettava, mikä takaa ymmärryksen, ne ovat kielellisiä merkkejä, nämä yhdistää mielivaltaisesti kuka on viestin lähettäjä ja tapauksen mukaan, mitä haluat lähettää.
    Vastoin tätä, koodin on myös taattava tiettyjen elementtien vakaus, se ei voi kaikki olla liikkeeseenlaskijan toiveiden mukainen mielivaltainen, sen on oltava molemmat vakaa; Tämä on elintärkeää viestin sisällön siirtymiselle. Tältä osin sanotaan, että heidän on oltava osallisina laajemmassa kielellisessä koodijärjestelmässä, joka ymmärtää, että kyseessä olevassa yhteiskunnassa tietyllä historiallisella hetkellä vallitsee kielellinen konsensus.
  1. Viestintätekijät

Kuuluisa kielitieteellinen analyytikko Ferdinand de Saussure tekee positivistisesta näkökulmastaan ​​tämän analyysin viestinnän muodostavista eri elementeistä. Tämä kirjoittaja luokittelee eri tekijät:

  • Ulkoiset tekijät: fysikaalisille ja ympäristötekijöille altistuneet tekijät, kuten äänivibraation siirtyminen ilman kiertämishetkellä.
  • Sisäiset tekijät. Jot ovat sisäisiä psyykkisiä ja biologisia prosesseja, joissa aineellinen ylläpito, joka on henkilö, osallistuu ihmisen äänen värähtelyyn ja sisältää myös mielenterveyden ymmärryksen Sanon kommunikatiivisuus. Hänen näkökulmaansa ei kuitenkaan sisälly historiallinen konteksti, jonka ajankohtainen konteksti vaikuttaa diskursiivisiin viesteihin.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Kemiallinen kaava

Kemiallinen kaava

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen kaava, olemassa olevat tyypit, esimerkit ja niiden osat. Lisäksi symbolit ja kemialliset elementit. Kemiallisia kaavoja käytetään ilmaisemaan, mitä tapahtuu kemiallisen reaktion aikana. Mikä on kemiallinen kaava? Kemiallinen kaava on graafinen ilmaus elementeistä, jotka muodostavat minkä tahansa kemiallisen yhdisteen , samoin kuin niiden atomien lukumäärä ja suhteet., ja monissa

Peto ja saalista

Peto ja saalista

Selitämme sinulle, mitkä ovat saalistajat ja saaliinsa, mitkä ovat saalistajan ja saalistajan erot ja esimerkit saalistavista eläimistä. Petoeläin metsästää saalista syödäkseen sitä ja saadakseen siten energiaa. Mitkä ovat saalistajat ja saalista? Peto on keskeinen elinkaaren järjestelmä . Se on hiilen

kehitys

kehitys

Selitämme sinulle, mikä on kehitys, minkä tyyppisiä kehitys on olemassa ja joitain sen pääpiirteistä. Kehitys on monimutkainen käsite, joka määritellään hyvin erilaisten kriteerien perusteella. Mikä on kehitys? Käsitteellä kehitys on erilaisia ​​merkityksiä meitä kiinnostavien tietoalueiden mukaan . Esimerkiksi biologi

kollaasi

kollaasi

Selitämme sinulle, mikä kollaasi on ja kuinka tämä taiteellinen tekniikka syntyi. Lisäksi olemassa olevat kollaasityypit ja esimerkkejä niistä. Plastiikkataiteessa käytetään muun muassa valokuvia ja sanomalehtiä kollaasiin. Mikä on kollaasi? Sitä kutsutaan `` kollaasiksi '' (ranskalaisesta collerista, joka kääntää pegar ) a taiteellinen tekniikka, joka koostuu teosten rakentamisesta muovi agglomeroitumisen tai eri alkuperää olevien kappaleiden tai palojen yhdistelmän kautta, mikä antaa niille yhtenäisen sävyn. Toisin sanoen kyse on

väri

väri

Selitämme, mitä väri ja sen ominaisuudet sillä ovat. Lisäksi kuinka ensisijaiset ja toissijaiset värit muodostuvat. Väri on silmissämme tuotettu vaikutelma. Mikä on väri? Kun puhumme väristä, tarkoitamme visuaalia, joka syntyy näköelimissämme (silmissä) ja hermokeskuksemme (aivot) tulkitsee kromaattisen spektrin spesifisen valoäänen avulla. Tico. Kaikki vär

aihe

aihe

Selitämme sinulle, mikä on aihe ja miten tämä termi muuttui historian aikana. Lisäksi mitkä ovat sen eri merkitykset. Aihe voi viitata tuntemattomaan henkilöyn. Mikä on aihe? Aiheen käsite on peräisin latinalaisesta subiectuksesta, joka viittaa läheisesti siihen, millainen toimi perustuu . Sitä käyt