• Saturday July 2,2022

Viestinnän elementit

Selitämme sinulle mitä he ovat ja mitkä ovat viestinnän elementtejä. Mitkä ovat merkit, lähettäjä, viesti, vastaanottaja ja muut.

Jokaisessa viestinnässä on lähettäjä ja vastaanottaja.
  1. Mikä on viestintä?

Viestintä koostuu tiedon siirtämisestä kahden kokonaisuuden vuorovaikutuksen kautta, joka voi olla erityyppistä, kuten viestintä ihmisten välillä, instituutioiden välillä tai elinten välillä Eri kansakuntien diplomaattiset edustajat voivat antaa esimerkkejä.

Jotta viestintä tapahtuisi, tiettyjen vaatimusten on täytyttävä, kuten esimerkiksi, että eri osallistuvilla edustajilla on oltava sama merkkivalikoima, jotta tiedoista voidaan tulkita sama tai ainakin samanlainen tulkinta Ei sama viesti, joka takaa ymmärryksen.

Viestintä sisältää viestinnän eri muotoja; toisin sanoen se, mikä voi olla puheen kautta tiedonsiirtona tai voi olla myös kirjoitetun viestin tai eleen kautta . Näillä erilaisilla muodoilla, samalla kun ne eroavat, on yhteisiä piirteitä, kaikki vaativat lähettäjän, lähetettävän viestin ja vastaanottajan.

Toisaalta on muita elementtejä, jotka ovat myös osa kommunikatiivista prosessia, ovat kontekstuaalisia, jotka ehdollistavat kaikki elementit tasa-arvoisesti ja tekevät sen tiedonsiirron tehostetun suuntaisuuden perusteella. Nämä ovat fyysisiä elementtejä, jotka vääristävät sitä, esimerkiksi vastaanottajan ja säteilijän välinen etäisyys voi saada heidät valitsemaan viestinnässä elekielistä kieltä, ympäristömelut voivat myös johtaa tähän. Tai viestin lähettäjä ei välttämättä ole läsnä samanaikaisesti, ja sitten vastaanottaa viestin, kun lähettäjä tallentaa viestin videotallennuksella tai äänitallennuksella.

Seuraa: Viestintä.

  1. Mitkä ovat sitten viestinnän elementit?

Vastaanottaja mukauttaa tiedot tulkintaansa samoilla kielellisillä merkeillä.
  • Liikkeeseenlaskija. Sen rooli on kommunikatiivisen toiminnan lähtökohta, osa oma-aloitteista halua välittää tiettyjä tietoja. Mitä kommunikoida ja mikä on paras tapa tietyssä tilanteessa, ovat asiat, joista liikkeeseenlaskija päättää yleensä tietyissä pakottavissa olosuhteissa.
  • Vastaanotin. Se on hän, joka vastaanottaa tiedot ja mukauttaa ne tulkintaansa samoilla kielellisillä merkkeillä; Tästä seuraa hänen oma tulkintansa saadusta viestistä. Hän ymmärtää sen siten, että hän pystyy sitten laatimaan vastauksen lähettäjälle itselleen, jota varten hän aikoo asettaa itsensä lähettäjäksi tässä tapauksessa alkuperäisen viestin ja edellisen vastauksen perusteella, käynnistäen viestinnän uudelleen peräkkäin.
  • Koodi ja kanava Ne ovat myös viestinnän peruselementtejä. Koodi viittaa järjestelmään, joka molempien edustajien on jaettava, mikä takaa ymmärryksen, ne ovat kielellisiä merkkejä, nämä yhdistää mielivaltaisesti kuka on viestin lähettäjä ja tapauksen mukaan, mitä haluat lähettää.
    Vastoin tätä, koodin on myös taattava tiettyjen elementtien vakaus, se ei voi kaikki olla liikkeeseenlaskijan toiveiden mukainen mielivaltainen, sen on oltava molemmat vakaa; Tämä on elintärkeää viestin sisällön siirtymiselle. Tältä osin sanotaan, että heidän on oltava osallisina laajemmassa kielellisessä koodijärjestelmässä, joka ymmärtää, että kyseessä olevassa yhteiskunnassa tietyllä historiallisella hetkellä vallitsee kielellinen konsensus.
  1. Viestintätekijät

Kuuluisa kielitieteellinen analyytikko Ferdinand de Saussure tekee positivistisesta näkökulmastaan ​​tämän analyysin viestinnän muodostavista eri elementeistä. Tämä kirjoittaja luokittelee eri tekijät:

  • Ulkoiset tekijät: fysikaalisille ja ympäristötekijöille altistuneet tekijät, kuten äänivibraation siirtyminen ilman kiertämishetkellä.
  • Sisäiset tekijät. Jot ovat sisäisiä psyykkisiä ja biologisia prosesseja, joissa aineellinen ylläpito, joka on henkilö, osallistuu ihmisen äänen värähtelyyn ja sisältää myös mielenterveyden ymmärryksen Sanon kommunikatiivisuus. Hänen näkökulmaansa ei kuitenkaan sisälly historiallinen konteksti, jonka ajankohtainen konteksti vaikuttaa diskursiivisiin viesteihin.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Vuorovesi aallot

Vuorovesi aallot

Selitämme, mitä vuorovesi aallot ovat ja mitkä ovat niiden syyt ja seuraukset. Eroavatko ne myös tsunamista? Järkyttäviä kuvia Japanin tsunamista vuonna 2011. Mikä on tsunami? Se tunnetaan tsunamina (latinalaisesta tammasta , meri- ja motuksesta , liikkeestä) tai joskus myös tsunamista (japanilaisesta tsu , satama tai lahti ja nami , aalto) fenttiksi Helpoin valtameri, jossa tuotetaan suuren energian ja suurikokoisia aaltoja , jotka liikuttavat vesimääriä selvästi tavallisten tuulen aaltojen yläpuolella ja jotka voivat päästä satojen metrien päähän maasta, pyyhkäisemällä kaiken polulleen. Tsuna

Virtuaali viestintä

Virtuaali viestintä

Selitämme, mikä virtuaalinen viestintä on, ja joitain esimerkkejä tästä viestinnästä. Sen luokittelu, ominaisuudet, edut ja haitat. Virtuaali viestintä ei vaadi fyysistä läheisyyttä lähettimien ja vastaanottimien välillä. Mikä on virtuaaliviestintä? Virtuaaliviestintä on tietyn tyyppinen viestintä, joka syntyi 2000-luvun lopun teknologisen kehityksen myötä . Se koostuu digitaal

kokonaisvaltainen

kokonaisvaltainen

Selitämme sinulle, mikä on kokonaisvaltaista ja kuinka tämä tutkimusmenetelmä syntyy. Lisäksi miten kokonaisvaltainen kehitys koulutuksessa kehittyy. Kokonaisvaltainen tarkastelee kutakin järjestelmää kokonaisuutena. Mikä on alkoholi? Maailman muodostavien järjestelmien tutkiminen voidaan suorittaa monella tapaa. Kokonaise

OSI-malli

OSI-malli

Selitämme sinulle, mitä OSI-mallia käytetään tietokoneverkoissa ja miten se toimii. Lisäksi mitä varten se on ja mitä sen kerrokset ovat. OSI-malli mahdollistaa tiedonsiirron eri tietokoneverkkojen välillä. Mikä on OSI-malli? OSI-malli (lyhenne englanniksi: Open Systems Interconnection eli Open Systems Interconnection , eli Open Systems Interconnection ) on vertailumalli tietokoneverkot tai tietokoneverkot. Se luotii

metafysiikka

metafysiikka

Selitämme sinulle, mikä on metafysiikka ja mistä tämä filosofian haara koostuu. Lisäksi sen ominaisuudet ja jotkut tutkijat tällä alalla. Metafysiikka tutkii luontoa, todellisuutta ja sen lakeja ja komponentteja. Mikä on metafysiikka? Kun puhutaan metafysiikasta, tehdään filosofian haara, joka käsittelee luonnon , todellisuuden ja sen peruslakien ja -komponenttien tutkimista . Tämä tarko

jutut

jutut

Selitämme sinulle mikä asia on ja mitkä ovat sen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Lisäksi miten se luokitellaan ja joitain esimerkkejä aineesta. Aine koostuu näkymättömistä, jakamattomista ja stabiilista hiukkasista. Mikä on asia? Kutsumme asiaa kaikkeen, mikä vie tietyn paikan maailmankaikkeudessa , sisältää tietyn määrän energiaa ja on alttiina vuorovaikutuksille ja muutoksille ajan mittaan, jotka voidaan mitata. Kemiallisesta n