• Wednesday August 17,2022

monimuotoisuus

Selitämme mitä monimuotoisuus on eri aloilla. Monimuotoisuuden tyypit (biologinen, kulttuurinen, seksuaalinen, biologinen monimuotoisuus ja muut).

Monimuotoisuus viittaa monimuotoisuuteen ja eroihin, joita jotkut asiat voivat esiintyä.
  1. Mikä on monimuotoisuus?

Monimuotoisuudella tarkoitetaan eroa, monimuotoisuuden olemassaoloa tai erityisominaisuuksien asioiden runsautta . Termi tulee latinan kielestä, sanasta " diversitas ".

Monimuotoisuuden käsitettä voidaan soveltaa monissa ja useimmissa tapauksissa, esimerkiksi sitä voidaan soveltaa erilaisiin eläviin organismeihin, erilaisiin tekniikoiden soveltamistapoihin, mm. Yksilöllisten valintojen monimuotoisuuteen. Seuraavassa selitetään eräitä monimuotoisuuden muotoja.

Katso myös: Identiteetti.

  1. Monimuotoisuuden tyypit

Seksuaalinen monimuotoisuus on ihmisten vapaa valinta seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Biologinen monimuotoisuus tai biologinen monimuotoisuus. Se koostuu alueella tai alueella asuvien eri lajien vaihtelusta ja runsaudesta; korrelaatio eri lajien, kunkin lajin populaation, kotoperäisen kasviston ja sen erojen välillä jne.

Ekosysteemien monimuotoisuus Maan muodostavat lukuisat ekosysteemit. Niiden välillä on vuorovaikutusta, joten alueita, joille on vaikea perustaa tiettyä, esiintyy. Suuremmassa määrin kuitenkin tietyntyyppinen ilmasto, tietty lämpötilaspektri ja tietyt eläin- ja kasvilajit vallitsevat. Alueella asuvien olentojen kunnioittaminen on kaikkien huolenaihe, koska kun esimerkiksi massatuotannossa harjoitettujen käytäntöjen vaikutukset ovat ympäristölle haitallisia, niillä on haitallisia vaikutuksia ihmisten toimeentuloon. luonnonvarat

Kulttuurinen monimuotoisuus Tämä on monimutkaista, koska se sisältää ihmisille erilaisia ​​oikeuksia identiteettiin ja kulttuuriarvoihinsa. Tietyissä tapauksissa sosiaalinen vaikutus ja paine loukkaa ryhmiä, jotka ylläpitävät kulttuureja tai kulttuuriarvoja, jotka eivät vaikuta enemmistön arvoihin. Näissä tapauksissa kansallisvaltion vastuulla on taata heidän ilmaisu ja oikeudet hyväksymisen ja kunnioituksen edistämisen lisäksi. Kulttuurinen monimuotoisuus on yksinoikeudellinen saman alueen yhdessä asuvien ihmisten välisille suhteille, mukaan lukien muun muassa kulttuurinen, poliittinen, ideologinen ja uskonnollinen monimuotoisuus.

Seksuaalinen monimuotoisuus tarkoittaa ihmisten vapaata valintaa sukupuolisen suuntautumisen suhteen. Tästä lähtien seksuaalinen monimuotoisuus ymmärtää, että erilaisia ​​seksuaalisia identiteettejä on kunnioitettava. Poliittisesti lippu edustaa vähemmistöryhmiä, kuten homoseksuaaleja, biseksuaaleja tai transseksuaaleja, jotka ovat vastuussa tämän käsitteen puolustamisesta, jotta heidän oikeuksiaan ei loukata ja että he pääsevät samoihin mahdollisuuksiin kuin useimmat heteroseksuaalit. Seksuaalista monimuotoisuutta on rohkaistava tarjoamalla seksuaalista tietoa nuorille valtion toimin.

Toiminnallinen monimuotoisuus: Kyse on osallisuudesta ja ihmisten kunnioittamisesta, jotka ovat heikentäneet motorisia taitoja. Tämän termin on tarkoitus korvata käsitteet minusv lidos tai discapacidad, koska se on termi, joka viittaa siihen, että jäsenten keskuudessa Jokaisella yhteiskunnalla on erilaiset kyvyt, ja siksi syrjintää tai syrjäytymistä on vältettävä. Samanaikaisesti se sisältää koko joukon sääntelystandardeja, jotka edellyttävät ja takaavat, että tehdyt työt ja infrastruktuuri edistävät heikentyneen kapasiteetin omaavia ihmisiä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

surrealismi

surrealismi

Selitämme sinulle, mikä on surrealismi ja milloin tämä liike syntyy. Liikkeen ominaispiirteet. Edustajat ja kirjoittajat. Surrealismi pyrki murtamaan tietoisen mielen esteet. Mikä on surrealismi? Surrealismi tunnetaan tärkeänä taiteellisena ja esteettisenä liikkeenä, joka syntyi Ranskassa 1920-luvulla , kyseisen liikkeen perinnöistä ja ranskalaisen kirjailijan vaikutuksesta. Andr Bret

mantra

mantra

Selitämme, mikä mantra on, mitkä ovat tämän termin eri merkitykset ja eräät suosituimmista mantroista. Termi "mantra" esiintyy erilaisten itämaisten mystisten perinteiden tekstissä. Mikä on mantra? Se tunnetaan lauseena tai sanana, joka, jolla on tai ei ole kirjaimellista merkitystä, sisältää mystisen, hengellisen tai psykologisen voiman, joka voidaan laukaista toistamalla sitä peräkkäin, indusoimalla mieli ollut samanlainen kuin transsi. Termi mantman t

ilmapiiri

ilmapiiri

Selitämme sinulle, mikä ilmapiiri on ja mikä on maapallon ilmakehän merkitys. Ilmakehän kerrokset ja ominaisuudet. Ilmakehällä on tärkeä rooli planeetan ja siten myös elämän suojelemisessa. Mikä ilmapiiri on? Kutsumme palloa enemmän tai vähemmän homogeeniseksi ilmakehän palloksi, joka on keskittynyt planeetan tai taivaan tähden ympärille ja jota painovoima pitää paikoillaan. Joillakin planeetoi

uusi

uusi

Selitämme, mikä romaani on ja minkä tyyppisiä romaaneja on olemassa. Lisäksi kuinka sen rakenne ja esimerkit ovat. Tarina ja romaani. Romaaneille on ominaista monimutkainen juoni. Mikä on romaani? Romaani koostuu enemmän tai vähemmän laajasta , yleensä fiktiivisestä kirjallisesta kerronnasta , jossa kerrotaan ajan myötä pitkittyneitä tapahtumia viihdyttämiseksi ja tarjoamiseksi esteettinen ilo sen lukijoille. Se on yhdessä

Kohtalainen metsä

Kohtalainen metsä

Selitämme, mikä on ruuhkainen metsä, sen kasvisto, eläimistö, helpotus ja muut ominaisuudet. Lisäksi missä se sijaitsee. Lauhkeassa metsässä on viisi kasvillisuuskerrosta maasta 60 metrin korkeuteen. Mikä on leuto metsä? Laukaiset metsät ovat, kuten nimestä voi päätellä, maapallon kahden pallonpuoliskon lauhkean ilmaston alueille ominaisia metsiä . Sen ilmastolle

Kemiallinen nimikkeistö

Kemiallinen nimikkeistö

Selitämme sinulle, mikä on kemiallinen nimikkeistö, orgaanisen ja epäorgaanisen kemian nimikkeistöt ja perinteinen nimikkeistö. Kemiallinen nimikkeistö nimeää, järjestää ja luokittelee erilaiset kemialliset yhdisteet. Mikä on kemiallinen nimikkeistö? Kemiassa se tunnetaan nimikkeistönä (tai kemiallisena nimikkeistönä) säännöstöjoukkoksi, joka määrittelee tavan nimetä tai kutsua ihmisille tunnettuja erilaisia ​​kemiallisia aineita , riippuen elementeistä, jotka muodostavat ja niiden osuus. Kuten biologisissa tieteissä