• Monday April 19,2021

monimuotoisuus

Selitämme mitä monimuotoisuus on eri aloilla. Monimuotoisuuden tyypit (biologinen, kulttuurinen, seksuaalinen, biologinen monimuotoisuus ja muut).

Monimuotoisuus viittaa monimuotoisuuteen ja eroihin, joita jotkut asiat voivat esiintyä.
  1. Mikä on monimuotoisuus?

Monimuotoisuudella tarkoitetaan eroa, monimuotoisuuden olemassaoloa tai erityisominaisuuksien asioiden runsautta . Termi tulee latinan kielestä, sanasta " diversitas ".

Monimuotoisuuden käsitettä voidaan soveltaa monissa ja useimmissa tapauksissa, esimerkiksi sitä voidaan soveltaa erilaisiin eläviin organismeihin, erilaisiin tekniikoiden soveltamistapoihin, mm. Yksilöllisten valintojen monimuotoisuuteen. Seuraavassa selitetään eräitä monimuotoisuuden muotoja.

Katso myös: Identiteetti.

  1. Monimuotoisuuden tyypit

Seksuaalinen monimuotoisuus on ihmisten vapaa valinta seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Biologinen monimuotoisuus tai biologinen monimuotoisuus. Se koostuu alueella tai alueella asuvien eri lajien vaihtelusta ja runsaudesta; korrelaatio eri lajien, kunkin lajin populaation, kotoperäisen kasviston ja sen erojen välillä jne.

Ekosysteemien monimuotoisuus Maan muodostavat lukuisat ekosysteemit. Niiden välillä on vuorovaikutusta, joten alueita, joille on vaikea perustaa tiettyä, esiintyy. Suuremmassa määrin kuitenkin tietyntyyppinen ilmasto, tietty lämpötilaspektri ja tietyt eläin- ja kasvilajit vallitsevat. Alueella asuvien olentojen kunnioittaminen on kaikkien huolenaihe, koska kun esimerkiksi massatuotannossa harjoitettujen käytäntöjen vaikutukset ovat ympäristölle haitallisia, niillä on haitallisia vaikutuksia ihmisten toimeentuloon. luonnonvarat

Kulttuurinen monimuotoisuus Tämä on monimutkaista, koska se sisältää ihmisille erilaisia ​​oikeuksia identiteettiin ja kulttuuriarvoihinsa. Tietyissä tapauksissa sosiaalinen vaikutus ja paine loukkaa ryhmiä, jotka ylläpitävät kulttuureja tai kulttuuriarvoja, jotka eivät vaikuta enemmistön arvoihin. Näissä tapauksissa kansallisvaltion vastuulla on taata heidän ilmaisu ja oikeudet hyväksymisen ja kunnioituksen edistämisen lisäksi. Kulttuurinen monimuotoisuus on yksinoikeudellinen saman alueen yhdessä asuvien ihmisten välisille suhteille, mukaan lukien muun muassa kulttuurinen, poliittinen, ideologinen ja uskonnollinen monimuotoisuus.

Seksuaalinen monimuotoisuus tarkoittaa ihmisten vapaata valintaa sukupuolisen suuntautumisen suhteen. Tästä lähtien seksuaalinen monimuotoisuus ymmärtää, että erilaisia ​​seksuaalisia identiteettejä on kunnioitettava. Poliittisesti lippu edustaa vähemmistöryhmiä, kuten homoseksuaaleja, biseksuaaleja tai transseksuaaleja, jotka ovat vastuussa tämän käsitteen puolustamisesta, jotta heidän oikeuksiaan ei loukata ja että he pääsevät samoihin mahdollisuuksiin kuin useimmat heteroseksuaalit. Seksuaalista monimuotoisuutta on rohkaistava tarjoamalla seksuaalista tietoa nuorille valtion toimin.

Toiminnallinen monimuotoisuus: Kyse on osallisuudesta ja ihmisten kunnioittamisesta, jotka ovat heikentäneet motorisia taitoja. Tämän termin on tarkoitus korvata käsitteet minusv lidos tai discapacidad, koska se on termi, joka viittaa siihen, että jäsenten keskuudessa Jokaisella yhteiskunnalla on erilaiset kyvyt, ja siksi syrjintää tai syrjäytymistä on vältettävä. Samanaikaisesti se sisältää koko joukon sääntelystandardeja, jotka edellyttävät ja takaavat, että tehdyt työt ja infrastruktuuri edistävät heikentyneen kapasiteetin omaavia ihmisiä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

jännite

jännite

Selitämme mitä jännite on ja minkä tyyppisiä jännitteitä on. Lisäksi mistä Ohmin laki koostuu ja kuinka tämä suuruus mitataan? Jännite on hiukkasen sähkökentän työ. Mikä on jännite? Se tunnetaan nimellä `` jännite '' 'sähköpotentiaaliero tai sähköjännite suuruuteen, joka vastaa kahden pisteen välisen sähköpotentiaalin eroa määritettynä, tai myös ymmärretään työnä sähkövarausyksikköä kohti, joka kohdistaa hiukkaselle sähkökentän voidakseen siirtää sitä kahden määritetyn pisteen välillä. Kun kaksi pistettä, joissa on ero sähköisessä pot

tutkielma

tutkielma

Selitämme sinulle, mikä on opinnäytetyö ja miten tämän tutkimuksen rakenne on. Lisäksi joitain opinnäytetyön aiheita ja mikä on opinnäyte. Opinnäytetyö koostuu tutkielmasta ja edellä esitettyjen hypoteesien todentamisesta. Mikä on opinnäytetyö? Akateemisessa maailmassa synteesillä tarkoitetaan yleensä monografista tai tutkittavaa tutkimustyötä , joka koostuu väitöskirjasta ja todistuksesta virtahevosta. Aikaisemmin perustetu

tuntemus

tuntemus

Selitämme, mitä tieto on, mitkä elementit tekevät sen mahdolliseksi ja minkä tyyppiset olemassa. Lisäksi tiedon teoria. Tieto sisältää laajan valikoiman tietoa, taitoja ja tietoja. Mikä on tieto? Tietämyksen määritteleminen tai sen käsitteellisten rajojen asettaminen on erittäin vaikeaa. Suurin osa lä

alkemia

alkemia

Selitämme sinulle, mikä on alkemia ja tämän alkotieteen esiintyminen taiteellisella kentällä. Lisäksi mitkä ovat filosofin kivet. Alkemia on luoma monista, joita esoteerisuus aiheuttaa. Mikä on alkemia? Alkemia on esoteerian luoma. Tämä liittyy aineen muuntamiseen . Alkemian käytäntö oli erittäin tärkeä alkuperäisen kemian kehittämiselle, kun taas alkemistit etsivät filosofin kiveä saavuttaakseen minkä tahansa metallin kultaksi. Alkemia on luoma mon

kloonaus

kloonaus

Selitämme, mikä kloonaus on ja mitkä ovat sen perusperiaatteet. Lisäksi sen historia ja nykyiset kloonaustyypit. UNESCO kielsi ihmisten kloonauksen vuonna 1997. Mitä kloonaus tarkoittaa? Kloonaus on prosessi, jolla saadaan ei-seksuaalisella tavalla kaksi jo kehittynyttä solua, molekyyliä tai identtistä organismia . Klooni

Digitaalinen kansalaisuus

Digitaalinen kansalaisuus

Selitämme, mikä on digitaalinen kansalaisuus, alueet, joilla sitä sovelletaan, sen riskit ja hyödyt. Lisäksi muut digitaaliset käsitteet. Digitaalinen kansalaisuus on tekniikan käyttöä osallistumiseksi valtion asioihin. Mikä on digitaalinen kansalaisuus? Termi digitaalinen kansalaisuus, joka tunnetaan myös nimellä e-kansalaisuus tai kyber-kansalaisuus, tarkoittaa tietotekniikan ja viestinnän (ICT) käyttöä, ja heitä ohjaavat periaatteet ymmärtääkseen kansakunnan poliittisia, kulttuurisia ja sosiaalisia asioita. Toisin sanoen kyse