• Sunday January 17,2021

suunnittelu

Selitämme sinulle, mikä on muotoilu ja mitkä ovat sen pääominaisuudet. Mikä on graafinen, teollinen ja arkkitehtisuunnittelu.

Suunnittelijat eivät tee muuta kuin luovat fyysisiä, graafisia tai muita esineitä.
 1. Mikä on muotoilu?

Sanarakenteella on hyvin laaja määritelmävalikoima, koska sitä sovelletaan monilla ihmisten tietämyksen alueilla enemmän tai vähemmän eriytetyllä tavalla. Suunnittelulla tarkoitamme kuitenkin yleensä henkistä esiasetusta, ts. Luovaa suunnittelua, jossa etsitään ratkaisua tiettyyn ongelmaan, etenkin tekniikan, teollisuuden, arkkitehtuurin, viestinnän ja muiden siihen liittyvien alojen yhteydessä.

Laajoilla iskuilla suunnittelu ei ole enemmän kuin esineen mielikuvitusta, ts. Sen käsitys, ottaen huomioon muun muassa muoto, ulkonäkö, toiminnallisuus, käytettävyys ja sen käyttöikä. Suunnittelijat eivät siis tee muuta kuin luovat fyysisiä, graafisia tai muita esineitä, jotka palvelevat tiettyä etukäteen määritettyä tarkoitusta. Esimerkiksi teollisuussuunnittelija voi esiasettaa autojen koneosia tai tehokkaampia putkimuotoja, kun taas toiset voivat omistautua huonekalujen, lelujen luomiseen, puhelimet jne.

Suunnittelulla itsenäisenä tieteenalalla on elintärkeä rooli nykymaailmassa siinä määrin, että se on rinnastunut käytännöllisesti katsoen kaikkiin ihmisen pyrkimysalueisiin ja kuuluu kansainvälisesti vaativimmat tutkimuskilpailut.

Katso myös: Tekninen piirustus.

 1. Suunnitteluominaisuudet

Suunnittelija on henkilö, joka on kouluttanut luovuutensa keskittymällä käytännöllisempiin näkökohtiin, jotta hän voi tarjota ratkaisuja räätälöityihin ongelmiin. Tästä syystä muotoilu tieteenalana on yleensä vähän yleinen, joukko tietämystä, jota voidaan soveltaa erilaisille työaloille, mutta joissa käytetään geometriaa, aritmeettista, Logiikka, havainnollistaminen, markkinointi, sosiologia tai tietotekniikka prosessille, joka pohjimmiltaan käsittää seuraavat vaiheet:

 • Havainto ja analyysi. Koska suunnittelun tarve syntyy ihmisen jokapäiväisestä elämästä.
 • Suunnittelu ja projektio. Ehdotus tapa ratkaista havaittu tarve.
 • Rakentaminen ja toteutus. Tuodaan todellisuuteen projisoitu ja toimitetaan sen toiminnan koetukselle.
 1. Graafinen suunnittelu

Web-suunnittelu suuntautuu usein audiovisuaaliseen ja vuorovaikutteiseen.

Tämä on ehkä yksi suosituimmista muotoilun aloista nykyajan kulttuurissa vallitsevan visuaalisen näkökulman vuoksi. Kyse on graafisten esineiden luomisesta ja projisoinnista: kuvitukset, koostumukset, logot, kuvat, kirjasintyypit jne., Joita käytetään eri teollisuudenaloissa ja joukkotiedotusvälineissä, ottaen huomioon esteettiset, viestinnälliset ja symboliset näkökohdat.

Tämä muotoiluhaara puolestaan ​​on segmenttejä sovellettu erilaisiin kiinnostuksen kohteisiin, kuten:

 • Toimituksellinen suunnittelu Hän on erikoistunut graafiseen suunnitteluun, kirjoittamiseen ja kirjakansien, aikakauslehtien ja muiden painettujen julkaisujen valmisteluun.
 • Mainonnan suunnittelu. Hän on erikoistunut luovaan työhön kulutustavaroiden ja -palveluiden mainonnan ja markkinoinnin takana luomalla siten mainoksia, mainoksia tai kaupallisia kuvia.
 • Yrityssuunnittelu. Se on erikoistunut luomaan yritysgrafiikkakuvioita, kuten logoja, pakkauksia ja kuvituksia, jotka heijastavat yrityksen tai organisaation yritystunnusta.
 • Verkkosuunnittelu. Hän on erikoistunut muotoiluun, joka koskee Internetiä ja maailmaa 2.0, joten hän uskoo usein audiovisuaaliseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan, jopa tietotekniikan ja ohjelmoinnin avulla.
 1. Teollinen muotoilu

Teollisessa suunnittelussa kiinnitetään huomiota esineiden muotoon, käyttöön ja käyttöikään.

Tämä on haara suunnittelusta, joka käsittelee sarja- ja / tai teollisuustuotteita, toisin sanoen kulutustavaroita tai tuotantohyödykkeitä. Kiinnittämällä huomiota esineiden muotoon, käyttöön ja käyttöikään, se pyrkii maksimoimaan esineiden toimivuuden ja tekemään niistä parempia, tyydyttävämpiä kuluttajille. Tässä mielessä teollisuussuunnittelija on omistautunut:

 • Autosuunnittelu Tai autoja tai niiden osia.
 • Ilmailusuunnittelu Tai lentokoneet ja laivat tai niiden osat.
 • Huonekalusuunnittelu. Tai huonekaluja ja hyllyjä tai niiden osia.
 • Tuotesuunnittelu Jotka voivat olla sähkökäyttöisiä, keraamisia, lasisia, muovisia jne.
 • Lelujen suunnittelu. Tai varaosia heille.
 • Koneiden ja laitteiden suunnittelu. Eri valmistukseen tai tuotantoon.

Näiden prosessien monimutkaisuuden takia teollisuussuunnittelu vaatii yleensä erittäin erikoistunutta materiaalien, koneiden ja palveluiden osaamista, jota he haluavat opinnoistaan ​​yliopistouran ajan.

 1. Arkkitehtisuunnittelu

Se on tyyppi suunnittelulle, joka keskittyy ihmisen tyydyttämään asuintilojen erityistarpeet joko esteettisenä tai teknisenä näkökulmana. Eli se tarjoaa teknisiä ja rakentavia ratkaisuja arkkitehtuurin harjoittamiseen, joka toimii toissijaisena kurinalaisuutena. Voitaisiin sanoa, että arkkitehtisuunnittelu käsittelee arkkitehtuurin luovaa puolta.

 1. Muotisuunnittelu

Muoti on yksi ihmisen tärkeimmistä kulttuurimaisista ilmaisuista.

Vaatteiden, vaatteiden, tarvikkeiden, jalkineiden, korujen ja muiden ihmisille tarkoitettujen koristeellisten tai toiminnallisten hyödykkeiden luominen on muotisuunnittelun erikoistumisalue. Hän soveltaa luovuuttaan tietyn ajan kulttuuristen, esteettisten, sosiaalisten ja kuluttajasuuntausten ymmärtämiseen ja hallintaan tietyssä paikassa, mutta palvelee kuitenkin sen luojan tyyliä ja kekseliäisyyttä. Se eroaa leikkauksesta ja saumasta siinä viimeisessä: taiteellisessa muodossaan, pelkän vaatteen valmistuksen käsityönä.

Muotisuunnittelijoilla on tärkeä rooli muotiteollisuudessa, ja he esittelevät usein mallejaan catwalk-näyttelyissä, joissa eri mallit käyttävät vaatteitaan ennen yleisöä. Muoti on siinä mielessä yksi ihmiskulttuurien tärkeimmistä kulttuurinilmaisimista, ja sillä on merkittävä rooli moraalisten, sosiaalisten ja elämäntapojen arvojen säilyttämisessä ja välittämisessä.

Se voi palvella sinua: Asu.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

Geologa

Geologa

Selitämme sinulle, mikä on geologia, sen eri haarat ja miten sitä tutkitaan. Lisäksi sen suhde biologiaan ja maantieteeseen. Geologia tutkii planeettamme historian ja nykyhetken erilaisia ​​näkökohtia. Mikä on geologia? Geologia on luonnontiede, joka on omistettu maapallon tutkimukselle . Sen tavoitteena on ymmärtää planeettamme fysikaalinen koostumus ja sisäinen ja ulkoinen rakenne sekä erilaiset prosessit ja dynamiikka, jotka ovat mahdollistaneet sen evoluution muodostumisesta meidän kertaa. Sen nimi on per

lämpömittari

lämpömittari

Selitämme, mikä on lämpömittari, mihin se on tarkoitettu ja kuka sen keksi. Lisäksi lämpömittarien tyypit ja toimintatavat. Lämpömittarin tarkoituksena on mitata lämpötila. Mikä on lämpömittari? Laitetta , jonka hyödyllisyys on lämpötilan mittaaminen erilaisten mekanismien ja asteikkojen avulla, kutsutaan lämpömittariksi. Näistä mekanismei

Audiovisuaalinen media

Audiovisuaalinen media

Selitämme sinulle, mikä audiovisuaalinen media on, niiden historiaa ja pääominaisuuksia. Lisäksi miten ne luokitellaan ja mihin ne ovat. Audiovisuaalinen media välittää kuvia ja ääntä synkronoidusti. Mitkä ovat audiovisuaaliset tiedotusvälineet? Audiovisuaalisen viestinnän välineet (tai yksinkertaisesti audiovisuaaliset tiedotusvälineet) ovat niitä joukkoviestintämekanismeja, jotka lähettävät viestinsä kanavien kautta, joihin ei kuulu vain näkymä, kuten perinteisessä painotuotteessa, mutta myös kuulo. Toisin sanoen audiovisua

mutualismi

mutualismi

Selitämme sinulle, mikä on vastakkaisuus ja sen suhde symbioosiin. Mikä on commensalism, saalistus ja parasitism. Keskinäisyys on tärkeää biologisen monimuotoisuuden lisäämiselle. Mikä on vastakkaisuus? Keskinäisyys on lajien välinen suhde tai erityyppinen suhde, jossa molemmat osapuolet saavat molemminpuolisen hyödyn , toisin sanoen he molemmat hyötyvät yhdistyksestään. Tämäntyyppiset

Kasvihuoneilmiö

Kasvihuoneilmiö

Selitämme sinulle, mikä kasvihuoneilmiö on ja tämän ilmiön syyt. Sen seuraukset ja suhde ilmaston lämpenemiseen. Kasvihuoneilmiö nostaa planeetan lämpötilaa estäen lämmön karkaamista. Mikä on kasvihuoneilmiö? Kasvihuoneilmiö tunnetaan ilmakehän ilmiönä, joka tapahtuu, kun maapallon pinnan lämpösäteily (lämpö), joka yleisesti lähetetään kohti tilaa pidättävät kuitenkin ilmakehän aiheuttamat kasvihuonekaasut (kasvihuonekaasut). Tämä aiheuttaa planeetan lämp

teologia

teologia

Selitämme sinulle, mikä on teologia ja mitkä ovat tämän tieteen opintojaksot. Lisäksi suuria teologeja ja teologisia asiakirjoja. Teologian merkitys voisi viitata laajasti Jumalan tutkimukseen. Mikä on teologia? Teologia on Jumalan tutkimusta tai päättelyä . Se on tiede, joka vastaa jumalalliseen, Jumalaan liittyvien tietojoukkojen tutkimisesta. Sanaa te