• Saturday April 17,2021

suunnittelu

Selitämme sinulle, mikä on muotoilu ja mitkä ovat sen pääominaisuudet. Mikä on graafinen, teollinen ja arkkitehtisuunnittelu.

Suunnittelijat eivät tee muuta kuin luovat fyysisiä, graafisia tai muita esineitä.
 1. Mikä on muotoilu?

Sanarakenteella on hyvin laaja määritelmävalikoima, koska sitä sovelletaan monilla ihmisten tietämyksen alueilla enemmän tai vähemmän eriytetyllä tavalla. Suunnittelulla tarkoitamme kuitenkin yleensä henkistä esiasetusta, ts. Luovaa suunnittelua, jossa etsitään ratkaisua tiettyyn ongelmaan, etenkin tekniikan, teollisuuden, arkkitehtuurin, viestinnän ja muiden siihen liittyvien alojen yhteydessä.

Laajoilla iskuilla suunnittelu ei ole enemmän kuin esineen mielikuvitusta, ts. Sen käsitys, ottaen huomioon muun muassa muoto, ulkonäkö, toiminnallisuus, käytettävyys ja sen käyttöikä. Suunnittelijat eivät siis tee muuta kuin luovat fyysisiä, graafisia tai muita esineitä, jotka palvelevat tiettyä etukäteen määritettyä tarkoitusta. Esimerkiksi teollisuussuunnittelija voi esiasettaa autojen koneosia tai tehokkaampia putkimuotoja, kun taas toiset voivat omistautua huonekalujen, lelujen luomiseen, puhelimet jne.

Suunnittelulla itsenäisenä tieteenalalla on elintärkeä rooli nykymaailmassa siinä määrin, että se on rinnastunut käytännöllisesti katsoen kaikkiin ihmisen pyrkimysalueisiin ja kuuluu kansainvälisesti vaativimmat tutkimuskilpailut.

Katso myös: Tekninen piirustus.

 1. Suunnitteluominaisuudet

Suunnittelija on henkilö, joka on kouluttanut luovuutensa keskittymällä käytännöllisempiin näkökohtiin, jotta hän voi tarjota ratkaisuja räätälöityihin ongelmiin. Tästä syystä muotoilu tieteenalana on yleensä vähän yleinen, joukko tietämystä, jota voidaan soveltaa erilaisille työaloille, mutta joissa käytetään geometriaa, aritmeettista, Logiikka, havainnollistaminen, markkinointi, sosiologia tai tietotekniikka prosessille, joka pohjimmiltaan käsittää seuraavat vaiheet:

 • Havainto ja analyysi. Koska suunnittelun tarve syntyy ihmisen jokapäiväisestä elämästä.
 • Suunnittelu ja projektio. Ehdotus tapa ratkaista havaittu tarve.
 • Rakentaminen ja toteutus. Tuodaan todellisuuteen projisoitu ja toimitetaan sen toiminnan koetukselle.
 1. Graafinen suunnittelu

Web-suunnittelu suuntautuu usein audiovisuaaliseen ja vuorovaikutteiseen.

Tämä on ehkä yksi suosituimmista muotoilun aloista nykyajan kulttuurissa vallitsevan visuaalisen näkökulman vuoksi. Kyse on graafisten esineiden luomisesta ja projisoinnista: kuvitukset, koostumukset, logot, kuvat, kirjasintyypit jne., Joita käytetään eri teollisuudenaloissa ja joukkotiedotusvälineissä, ottaen huomioon esteettiset, viestinnälliset ja symboliset näkökohdat.

Tämä muotoiluhaara puolestaan ​​on segmenttejä sovellettu erilaisiin kiinnostuksen kohteisiin, kuten:

 • Toimituksellinen suunnittelu Hän on erikoistunut graafiseen suunnitteluun, kirjoittamiseen ja kirjakansien, aikakauslehtien ja muiden painettujen julkaisujen valmisteluun.
 • Mainonnan suunnittelu. Hän on erikoistunut luovaan työhön kulutustavaroiden ja -palveluiden mainonnan ja markkinoinnin takana luomalla siten mainoksia, mainoksia tai kaupallisia kuvia.
 • Yrityssuunnittelu. Se on erikoistunut luomaan yritysgrafiikkakuvioita, kuten logoja, pakkauksia ja kuvituksia, jotka heijastavat yrityksen tai organisaation yritystunnusta.
 • Verkkosuunnittelu. Hän on erikoistunut muotoiluun, joka koskee Internetiä ja maailmaa 2.0, joten hän uskoo usein audiovisuaaliseen ja vuorovaikutteiseen toimintaan, jopa tietotekniikan ja ohjelmoinnin avulla.
 1. Teollinen muotoilu

Teollisessa suunnittelussa kiinnitetään huomiota esineiden muotoon, käyttöön ja käyttöikään.

Tämä on haara suunnittelusta, joka käsittelee sarja- ja / tai teollisuustuotteita, toisin sanoen kulutustavaroita tai tuotantohyödykkeitä. Kiinnittämällä huomiota esineiden muotoon, käyttöön ja käyttöikään, se pyrkii maksimoimaan esineiden toimivuuden ja tekemään niistä parempia, tyydyttävämpiä kuluttajille. Tässä mielessä teollisuussuunnittelija on omistautunut:

 • Autosuunnittelu Tai autoja tai niiden osia.
 • Ilmailusuunnittelu Tai lentokoneet ja laivat tai niiden osat.
 • Huonekalusuunnittelu. Tai huonekaluja ja hyllyjä tai niiden osia.
 • Tuotesuunnittelu Jotka voivat olla sähkökäyttöisiä, keraamisia, lasisia, muovisia jne.
 • Lelujen suunnittelu. Tai varaosia heille.
 • Koneiden ja laitteiden suunnittelu. Eri valmistukseen tai tuotantoon.

Näiden prosessien monimutkaisuuden takia teollisuussuunnittelu vaatii yleensä erittäin erikoistunutta materiaalien, koneiden ja palveluiden osaamista, jota he haluavat opinnoistaan ​​yliopistouran ajan.

 1. Arkkitehtisuunnittelu

Se on tyyppi suunnittelulle, joka keskittyy ihmisen tyydyttämään asuintilojen erityistarpeet joko esteettisenä tai teknisenä näkökulmana. Eli se tarjoaa teknisiä ja rakentavia ratkaisuja arkkitehtuurin harjoittamiseen, joka toimii toissijaisena kurinalaisuutena. Voitaisiin sanoa, että arkkitehtisuunnittelu käsittelee arkkitehtuurin luovaa puolta.

 1. Muotisuunnittelu

Muoti on yksi ihmisen tärkeimmistä kulttuurimaisista ilmaisuista.

Vaatteiden, vaatteiden, tarvikkeiden, jalkineiden, korujen ja muiden ihmisille tarkoitettujen koristeellisten tai toiminnallisten hyödykkeiden luominen on muotisuunnittelun erikoistumisalue. Hän soveltaa luovuuttaan tietyn ajan kulttuuristen, esteettisten, sosiaalisten ja kuluttajasuuntausten ymmärtämiseen ja hallintaan tietyssä paikassa, mutta palvelee kuitenkin sen luojan tyyliä ja kekseliäisyyttä. Se eroaa leikkauksesta ja saumasta siinä viimeisessä: taiteellisessa muodossaan, pelkän vaatteen valmistuksen käsityönä.

Muotisuunnittelijoilla on tärkeä rooli muotiteollisuudessa, ja he esittelevät usein mallejaan catwalk-näyttelyissä, joissa eri mallit käyttävät vaatteitaan ennen yleisöä. Muoti on siinä mielessä yksi ihmiskulttuurien tärkeimmistä kulttuurinilmaisimista, ja sillä on merkittävä rooli moraalisten, sosiaalisten ja elämäntapojen arvojen säilyttämisessä ja välittämisessä.

Se voi palvella sinua: Asu.


Mielenkiintoisia Artikkeleita

kommentti

kommentti

Selitämme mitä kommentti on ja minkä tyyppisiä kommentteja on olemassa. Lisäksi kuinka on kirjallinen kommentti ja esimerkki. Kuka kommentoi, tunnetaan kommentaattorina. Mikä on kommentti? Kommentti on arvioitu objektista suullisesti tai kirjallisesti arvio , joka antaa arviointipäätöksen , joka ei ole sama kuin lausunto. Esimerk

Venäjän vallankumous

Venäjän vallankumous

Selitämme sinulle, mikä oli Venäjän vallankumous, sen historia, syyt, seuraukset ja muut ominaisuudet. Lisäksi päähenkilöt. Venäjän vallankumous loi uuden valtion, joka lopulta antoi tien Neuvostoliitolle. Mikä oli Venäjän vallankumous? Venäjän vallankumous ymmärretään joukkona historiallisia tapahtumia, jotka tapahtuivat Venäjällä 1900-luvun alussa (1917). Se koostui tsaari-m

puhetaito

puhetaito

Selitämme sinulle, mikä oratorio on ja mistä tämä puhumistekniikka koostui. Julkisen puhumisen tyypit ja kuinka hän on hyvä puhuja. Oratory on jotain luonnollista ihmisessä. Mikä on oratory? Oratorio ei ole vain suullisuutta, ts. Se ei ole vain puhuminen toiselle ja muille , vaan se sisältää useita tekniikoita ja sääntöjä tai periaatteita, joiden avulla voimme ilmaista itsemme selvästi suuren yleisön edessä . Oraattorin tarkoi

Eksoterminen reaktio

Eksoterminen reaktio

Selitämme sinulle, mikä on eksoterminen reaktio ja sen erot endotermisen reaktion kanssa. Lisäksi esimerkkejä tästä kemiallisesta reaktiosta. Eksotermiset reaktiot vapauttavat energiaa. Mikä on eksoottinen reaktio? Eksoterminen reaktio ymmärretään (kreikan kielestä exo , , ja termos , kalor ) ne reaktiot, jotka Langat, jotka tuottavat tai vapauttavat energiaa joko lämmön, valon tai muun energian muodossa. Ne ovat sii

Painovoimakenttä

Painovoimakenttä

Selitämme sinulle, mitkä ovat gravitaatiokentät ja kuinka niiden intensiteetti mitataan. Esimerkkejä painovoimakentästä. Kuu kiertää planeettamme maapallon massan painovoimien avulla. Mikä on gravitaatiokenttä? Painovoimakenttää tai gravitaatiokenttää kutsutaan joukkoksi voimia, jotka edustavat fysiikassa sitä, mitä me yleensä kutsumme painovoimana : yksi maailmankaikkeuden neljästä perusvoimasta, jolla on taipumus houkutella asia toistensa välillä. Painovoimakenttien

Orgaaninen laki

Orgaaninen laki

Selitämme sinulle, mitä orgaaninen laki on ja miksi tämä laki on niin tärkeä. Lisäksi joitain esimerkkejä orgaanisista laeista. Orgaanisen lain välitön oikeudellinen edeltäjä on Ranskan lainsäädännössä. Mikä on orgaaninen laki? Orgaanisilla laeilla tarkoitetaan kansalle niin tärkeitä asioita, että niiden hyväksyminen edellyttää konsensusta ja hyväksymismenettelyä lainsäädäntöelimessä , yleensä parlamentin, kansalliskokouksen tai kongressin hallussa. . Yleensä orgaanisissa laeissa