• Tuesday June 28,2022

kaavio

Selitämme, mikä kaavio on ja minkä tyyppisiä kaavioita on olemassa. Lisäksi mikä on kaavioiden tarkoitus ja miksi ne ovat niin hyödyllisiä.

Kaaviot helpottavat viestintää ja tietoa.
  1. Mikä on kaavio?

Kaavio on kuvaaja, joka voi olla yksinkertainen tai monimutkainen, jossa on vähän tai monia elementtejä, mutta jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa tietyn prosessin tai järjestelmän viestintää ja tietoa .

On olemassa erityyppisiä kaavioita, joita sovelletaan kommunikaatiotarpeen tai tutkimuksen kohteen mukaan : on vuokaavioita, käsitteellisiä, kukkaisia, synoptisia ja kymmeniä muita.

Selittäviä kaavioita käytetään usein itse koulutuksen, viestinnän ja tieteen alalla. Kaavio koostuu yleensä pienistä laatikoista, ilmapalloista ja nuoleista, jotka yhdistävät osat muodostaen kokonaisuuden.

Yleensä se on kattava yhteenveto, jota tekstin tai puhujan pitäisi auttaa, ja joka täydentää kaavion tarkoitusta yksityiskohtaisesti sanoilla, mitä piirustus itse ei sano.

Esimerkki konseptikartasta.

Se voi palvella sinua: synteesi.

  1. Kaavioiden tyypit

  • Vuokaavio : Se on yleensä tunnetuin ja eniten käytetty työ- ja tietokonealueilla. Ne yksityiskohtaisesti kuvaavat järjestelmän toimintojen ja komponenttien verkon. Sille on tunnusomaista, että siinä on soikea aloitus- ja lopetuspiste, suorakulmio toiminnan yksityiskohtien määrittämiseksi, roma, joka kuvaa päätöksen toteutuksen kuvaajaksi, ympyrä yhdistävänä komponenttina ja kolmiot selittämään tarvittavat tiedostot tai asiakirjat.
  • Käsitteellinen kaavio: Konseptikartta erottuu hyvin syventäviä aiheita suorittavien opiskelijoiden keskuudessa, koska sitä käytetään tutkimuksen yksinkertaistamiseen. Se voi olla yksinkertainen tai monimutkainen grafiikka sen mukaan, kuinka monta konseptia ja ideoita haluat lisätä ja liittää. Se on avoimempi luovuudelle, toisin sanoen jokainen voi kehittää käsitteellisen kartan helposti, mutta sen on suoritettava tehtävä herättää meissä saatu tieto: ympyrässä suljetulla sanalla on muistettava tarkka merkitys ja merkitys käsitteestä ja kuinka se liittyy muihin.
  • Synoptinen kaavio: Sillä on enemmän monimutkaisuutta, koska todeltaan toisiinsa liittyvien käsitteiden ja elementtien todellista verkostoa voidaan laajentaa laajasti lähtökohdasta. Tiedon tiivistyminen kognitiiviseksi strategiaksi tässä kaaviossa kuvaa yleensä aaltosulkeiden ja kiinnikkeiden ominaispiirteitä, jotka sulkevat tai avaavat ideoita ja käsitteitä.
  • Kukkakaavio: Kukkakaavio eroaa kaikista aikaisemmista, koska se ei sisällä ideoita, vaan kuvaa vain kukkalajeja. Kaavioiden avulla voit saada yksityiskohtaista tietoa komponenteista, jotka tekevät kukan, suurimmista ja värikkäimmistä osista, minimi- ja mikroskooppisista ominaisuuksista näiden esineiden täydelliseen tutkimukseen.
  • Vaihekaaviot: Vaihekaavioissa käytetään toista tavanomaista tiedemenetelmää, joka on vektoreita ja akseleita. Nämä ovat kaksi nuolet, yksi vaakasuora ja yksi pystysuora, syntyvät kohtisuorassa pisteessä jatkaakseen äärettömästi, jolloin luodaan suhdekenttä näiden kahden tekijän välille. Lineaarien, pisteiden ja muiden geometristen elementtien avulla voidaan tutkia, analysoida ja ratkaista aineen eri tiloja fysiikassa ja kemiassa.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Uskonnollinen tieto

Uskonnollinen tieto

Selitämme, mikä uskonnollinen tieto on, sen toiminta, ominaisuudet ja esimerkit. Lisäksi sen suhde muun tyyppisiin tietoihin. Uskonnollinen tieto syntyy vastauksena kysymyksiin elämän tarkoituksesta. Mikä on uskonnollinen tieto? Se ymmärretään uskonnollisella tiedolla tai uskonnollisella tiedolla, joka perustuu todistamattomaan uskomusjärjestelmään. Se toimii

Tieteellinen tieto

Tieteellinen tieto

Selitämme sinulle, mikä on tieteellinen tieto ja mitä sillä pyritään. Tieteellisen tiedon ominaisuudet ja konkreettiset esimerkit. Tieteellinen tieto perustuu tutkimukseen ja näyttöön. Mikä on tieteellinen tieto? Tieteellinen tieto on todennettavissa olevan tiedon joukko, joka annetaan tietyillä tieteellisessä menetelmässä suunniteltujen vaiheiden ansiosta. Toisin sanoe

kommentti

kommentti

Selitämme mitä kommentti on ja minkä tyyppisiä kommentteja on olemassa. Lisäksi kuinka on kirjallinen kommentti ja esimerkki. Kuka kommentoi, tunnetaan kommentaattorina. Mikä on kommentti? Kommentti on arvioitu objektista suullisesti tai kirjallisesti arvio , joka antaa arviointipäätöksen , joka ei ole sama kuin lausunto. Esimerk

Organisaation kehitys

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät. Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille. Mikä on organisaation kehittäminen? Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin , organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin. Organisaation kehittämine

työpaja

työpaja

Selitämme, mitä työpaja on, sen merkitys ja mikä on sen päätavoite. Lisäksi vinkkejä onnistuneeseen työpajaan. Työpajat ovat intensiivikursseja jonkin kykyjen tai taitojen kehittämiseksi. Mikä on työpaja? Termi workshop on englantilainen laina, joka tarkoittaa kirjaimellisesti tal lerler . Tästä sanas

Tiedon teoria

Tiedon teoria

Selitämme sinulle, mikä on tiedon teoria filosofiassa. Lisäksi mikä on tieto ja sen eri määritelmät. Tietojen teoriassa tutkitaan, mitkä mekanismit mahdollistavat tiedon. Mikä on tiedon teoria? Tietojen teoria on filosofian haara, joka keskittyy ihmisten tiedon tutkimukseen . Erityisestä akateemisesta näkökulmasta riippuen tätä termiä voidaan pitää gnoseologian synonyyminä , joka on omistettu tiedon luonteen, alkuperän ja rajojen tutkimiseen. Muissa tapauksiss