• Saturday July 31,2021

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät.

Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille.
  1. Mikä on organisaation kehittäminen?

Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin, organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin.

Organisaation kehittäminen on käytäntö, jossa asetetaan elintärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille, miten ne kehittyvät, missä yhteydessä ja mitkä ovat tekijöitä . Se on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta kukin yritys tai organisaatio voi kehittyä optimaalisella tavalla kärsimättä haitoista sen rakenteessa tai henkilöstön kanssa.

Yksi tärkeimmistä organisaatioiden kokemista ongelmista on sopeutumattomuuden puute. Markkinoilla ja maailmalla on nykyään vain kiinteä ominaisuus: ne ovat aina muutoksessa, jatkuvassa liikkeessä. Siksi on välttämätöntä, että organisaatiot ovat jatkuvien muutosten läpäiseviä, mutta vuorostaan ​​eivät menetä olemustaan ​​eivätkä heilahtele liioiteltuina.

Menevät ajat, jolloin yrityksiä johtivat despoottiset pomot, jotka perustuivat täysin määriteltyihin ja teknisesti vastakkaisiin rakenteisiin. Nykyään demokratian ja yhteistyön arvot ovat tärkeimmät organisaation toteuttamisessa.

Katso myös: Organisaatiokulttuuri.

  1. Mitkä ovat organisaation kehittämisen päätehtävät?

Toimintasuunnitelma olisi toteutettava ottaen huomioon asianmukaiset toimenpiteet.

Esittelemme niitä lyhyinä vaiheina, jotta ymmärretään joitain tärkeimmistä organisaation kehittämisen vaiheista.

  • Soveltuvan henkilöstön valinta: Edellisenä vaiheena yrityksen tai organisaation on valittava erikoistunut henkilöstö. Johtajan tulisi tehdä tämä päätös huolellisesti. Valittuaan johdon on selitettävä syy siihen, miksi apua tarvitaan (joko tyytymättömyystilanteesta tai pikemminkin yrityksen rakenteellisista ongelmista).
  • Tietojen keruu: Kun ongelma on määritelty, tiedot kerätään kyselylomakkeiden ja työntekijöiden haastattelujen perusteella. On tärkeää pelastaa ihmisten subjektiivinen näkökulma, mitä he ajattelevat, kuinka he visuaalisesti kuvaavat organisaation nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
  • Yleinen diagnoosi ja strategioiden määrittely: Viimeiseksi asiantuntijaryhmän on tehtävä yleinen diagnoosi ja selitettävä tilanne yksityiskohtaisesti johdolle. Siihen on liitettävä joukko noudatettavia strategioita, tietyt direktiivit, jotka olisi suositeltavaa noudattaa organisaation toimivuuden takaamiseksi.
  • Toimintasuunnitelma: Lopuksi olisi toteutettava aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä. Tämä voi vaihdella organisaation tietystä tilanteesta riippuen. Se voi käsittää työntekijöiden virkistystoiminnoista (ihmissuhteiden vahvistamiseksi) keskusteluihin tai erityisiin organisaatiokursseihin.

Kuten näemme, organisaation kehittäminen sitoo koko yritystä . Se antaa tai ei anna jatkuvuutta projektille, joka antaa välineet sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka ovat aina olemassa jokaisessa organisaatiossa (ja markkinoilla, jos kilpailevat yhdessä). Globalisoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa organisaatiot arvostavat tämäntyyppistä tietämystä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

korkeus

korkeus

Selitämme, mikä on korkeus, kuinka se mitataan ja miten se vaikuttaa säähän. Mitä eroa on leveysasteen ja korkeuden välillä? Korkeus mitataan pystysuunnassa suhteessa merenpintaan. Mikä on korkeus? Maantieteessä minkä tahansa maapallon pisteen välisen pystysuuntaisen etäisyyden mittausta suhteessa merenpintaan kutsutaan korkeudeksi. Mittaus ilm

adjektiivi

adjektiivi

Selitämme sinulle, mikä on adjektiivi ja mikä on tämän sanan tehtävä. Lisäksi mitä tyyppisiä adjektiiveja on olemassa. Termi adjektiivinen tulee latinaksi kielestä adiectivus, mikä tarkoittaa, joka on lisätty . Mikä on adjektiivi? Adjektiivit ovat tietyn tyyppisiä sanoja, joiden tehtävänä on täydentää ja määritellä substantiivien ominaisuuksia , jotka ne seuraavat lauseessa vierekkäin. Termi adjektiivinen tul

joulu

joulu

Selitämme, mitä joulu on ja mistä johtuu tämä kuuluisa juhla. Lisäksi miten joulua pidetään tänään. Joulua vietetään 25. joulukuuta. Mikä on joulu? Sana joulu tulee latinaksi tarkoittaa "syntymää" ja viittaa Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen saapumiseen alamaailmaan. Joulupäivänä juhlitaan juhlaa hänen nimissään, kahdentenakymmenentenä viidentenä päivänä joulukuuta, mutta se ei ole yleinen sääntö , se koskee vain joitain uskontoja ja kirkkoja, kuten protestanttisia, katolisia, anglikania ja joitain ortodoksisia (osa kirkkoja) Ortodoksiset, joilla ei ole samaa kalenteria kuin edellise

Sosiaalilaki

Sosiaalilaki

Selitämme, mikä on sosiaalilaki, sen ominaispiirteet, haarat ja esimerkit. Lisäksi miksi se on tärkeää ja mikä on sosiaalinen tila. Sosiaalioikeus suojaa yhteiskunnan heikoimpia aloja. Mikä on sosiaalinen laki? Sosiaalilaki on joukko lakeja, säännöksiä ja normeja, joilla vahvistetaan ja erotetaan taloudellisesti heikkojen ihmisten, ryhmien ja yhteiskunnan alojen suojaamisen periaatteet ja toimenpiteet. Tämä on oi

säkeistö

säkeistö

Selitämme, mikä stanza on ja mitä stanza-tyyppejä on olemassa. Lisäksi joitain esimerkkejä ja kuinka monta jaetta stanzalla on. Stanza koostuu useista jakeista. Mikä on stanza? Sitä kutsutaan segmenteiksi, joissa runo on jaettu , joista kukin koostuu useista säkeistä. Ne vastaavat enemmän tai vähemmän proosakappaleita: keskirakenteisia yksiköitä, jotka koostuvat useista ehdotuksista yhteisen merkitys- tai merkitysakselin ympärillä. Toisin sanoen s

eklektinen

eklektinen

Selitämme sinulle, mitä eklektiikka tarkoittaa ja mikä ylläpitää eklektiikan filosofista virtaa. Ajatuksen historia ja ominaisuudet. Eklektiset muotokuvat Joe Colemanista. Mikä on eklektinen? Eklektinen termi tarkoittaa henkilöä, joka harjoittaa elämäntapaa, jossa hänen ajatuksensa ja tekonsa johtavat eklektisyyteen kutsuttuun filosofiseen virtaan. Eklektisuu