• Tuesday January 19,2021

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät.

Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille.
  1. Mikä on organisaation kehittäminen?

Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin, organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin.

Organisaation kehittäminen on käytäntö, jossa asetetaan elintärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille, miten ne kehittyvät, missä yhteydessä ja mitkä ovat tekijöitä . Se on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta kukin yritys tai organisaatio voi kehittyä optimaalisella tavalla kärsimättä haitoista sen rakenteessa tai henkilöstön kanssa.

Yksi tärkeimmistä organisaatioiden kokemista ongelmista on sopeutumattomuuden puute. Markkinoilla ja maailmalla on nykyään vain kiinteä ominaisuus: ne ovat aina muutoksessa, jatkuvassa liikkeessä. Siksi on välttämätöntä, että organisaatiot ovat jatkuvien muutosten läpäiseviä, mutta vuorostaan ​​eivät menetä olemustaan ​​eivätkä heilahtele liioiteltuina.

Menevät ajat, jolloin yrityksiä johtivat despoottiset pomot, jotka perustuivat täysin määriteltyihin ja teknisesti vastakkaisiin rakenteisiin. Nykyään demokratian ja yhteistyön arvot ovat tärkeimmät organisaation toteuttamisessa.

Katso myös: Organisaatiokulttuuri.

  1. Mitkä ovat organisaation kehittämisen päätehtävät?

Toimintasuunnitelma olisi toteutettava ottaen huomioon asianmukaiset toimenpiteet.

Esittelemme niitä lyhyinä vaiheina, jotta ymmärretään joitain tärkeimmistä organisaation kehittämisen vaiheista.

  • Soveltuvan henkilöstön valinta: Edellisenä vaiheena yrityksen tai organisaation on valittava erikoistunut henkilöstö. Johtajan tulisi tehdä tämä päätös huolellisesti. Valittuaan johdon on selitettävä syy siihen, miksi apua tarvitaan (joko tyytymättömyystilanteesta tai pikemminkin yrityksen rakenteellisista ongelmista).
  • Tietojen keruu: Kun ongelma on määritelty, tiedot kerätään kyselylomakkeiden ja työntekijöiden haastattelujen perusteella. On tärkeää pelastaa ihmisten subjektiivinen näkökulma, mitä he ajattelevat, kuinka he visuaalisesti kuvaavat organisaation nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
  • Yleinen diagnoosi ja strategioiden määrittely: Viimeiseksi asiantuntijaryhmän on tehtävä yleinen diagnoosi ja selitettävä tilanne yksityiskohtaisesti johdolle. Siihen on liitettävä joukko noudatettavia strategioita, tietyt direktiivit, jotka olisi suositeltavaa noudattaa organisaation toimivuuden takaamiseksi.
  • Toimintasuunnitelma: Lopuksi olisi toteutettava aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä. Tämä voi vaihdella organisaation tietystä tilanteesta riippuen. Se voi käsittää työntekijöiden virkistystoiminnoista (ihmissuhteiden vahvistamiseksi) keskusteluihin tai erityisiin organisaatiokursseihin.

Kuten näemme, organisaation kehittäminen sitoo koko yritystä . Se antaa tai ei anna jatkuvuutta projektille, joka antaa välineet sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka ovat aina olemassa jokaisessa organisaatiossa (ja markkinoilla, jos kilpailevat yhdessä). Globalisoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa organisaatiot arvostavat tämäntyyppistä tietämystä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Biologiajärjestelmä

Biologiajärjestelmä

Selitämme, mikä on biologian järjestelmä ja mikä ero on laitteen ja järjestelmän välillä. Lisäksi kuinka monta järjestelmää ihmiskeholla on. Elimet vaativat järjestelmän muiden elinten toimimaan kunnolla. Mikä on biologian järjestelmä? Biologiassa järjestelmä on sarja järjestettyjä elimiä, jotka liittyvät ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tietyn fysiologisen toiminnan suorittamiseksi. Elimet ovat yhdistelmi

ekosysteemi

ekosysteemi

Selitämme, mitkä ekosysteemit ovat ja minkä tyyppisiä ekosysteemejä on olemassa. Lisäksi kuinka ne koostuvat ja esimerkkejä. Kussakin ekosysteemissä ruoka tai ruokaketjut tapahtuvat. Mikä on ekosysteemi? Ekosysteemiksi kutsutaan biologiassa elävien organismien eri yhteisöjen (kutsutaan biokenoosiksi ) ja fyysisen ympäristön, jota ne elävät (kutsutaan elinympäristöksi tai biotooppiksi ), välisiksi suhteiksi. ). Tässä konsept

Tulostuslaitteet

Tulostuslaitteet

Selitämme, mikä tulostuslaite on laskennassa ja mihin se on tarkoitettu. Lisäksi esimerkkejä tällaisista laitteista. Tietokoneen näyttö on erinomainen tulostuslaite. Mitkä ovat lähtölaitteet? Laskennassa se tunnetaan lähtölaitteena niille, jotka sallivat tietojen poimimisen tai haun tietokoneelta tai tietokonejärjestelmältä , ts. Sen kääntämis

Julian-kalenteri

Julian-kalenteri

Selitämme sinulle, mikä Julian-kalenteri on ja kenelle sen nimi johtuu. Lisäksi sen rakenne ja sen korvaamisen syyt. Julio C sar otti käyttöön Julian kalenterin vuonna 46 eKr Mikä on Julian-kalenteri? Rooman armeijan ja poliittisen johtajan Julio C sarin vuonna 46 eKr . Esittelemä kalenterimalli (708 AUC, eli ab tunnetaan Rooman armeijan ja poliittisen johtajan käyttöön ottaman kalenterikalenterina) Urbe Condita , Rooman perustamisesta lähtien). Tämä kalen

Kuolleet laji

Kuolleet laji

Selitämme sinulle, mitä sukupuuttoon kuollut laji on, mitkä olivat historian joukkojen sukupuuttoon sukupuuttoja ja esimerkkejä kuolleista ja suojatuista lajeista. Lajit ovat edelleen sukupuuttoon sukupuuttoon edelleen. Mikä on sukupuuttoon kuollut laji? Kun puhumme sukupuuttoon kuolleista lajeista, tarkoitamme niitä, joiden viimeiset yksilöt ovat kuolleet, toisin sanoen lajeihin, joita ei enää ole olemassa ja joista on jäljellä vain jälkiä. Ihmiskunta

hallintomies

hallintomies

Selitämme, mikä on järjestelmänvalvoja ja tehtävänhallinnan toiminnot. Lisäksi mikä on apostolinen järjestelmänvalvoja. Järjestelmänvalvoja on vastuussa entiteetin resurssien hallinnasta. Mikä on järjestelmänvalvoja? Järjestelmänvalvojalla on tehtävän hallinnointi . Tämä toiminto voi olla tarkoitettu yritykselle, objektille tai kohdejoukolle. Järjestelmänvalvoja