• Monday April 12,2021

Organisaation kehitys

Selitämme, mikä on organisaation kehittäminen, miksi se on niin tärkeä yrityksille ja mitkä ovat niiden päätehtävät.

Organisaation kehittämisellä on tärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille.
  1. Mikä on organisaation kehittäminen?

Organisaation kehittäminen on joukko tekniikoita, työkaluja ja käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ylläpitää yrityksen, ryhmän tai organisaation asianmukaista toimintaa, elvyttää prosesseja ja luoda suotuisa laajuus Työ: Yleensä henkilöstö on erikoistunut ihmissuhteisiin, organisaatio- tai yrityspsykologiaan ja siihen liittyviin ammatteihin.

Organisaation kehittäminen on käytäntö, jossa asetetaan elintärkeä merkitys ihmisten välisille suhteille, miten ne kehittyvät, missä yhteydessä ja mitkä ovat tekijöitä . Se on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotta kukin yritys tai organisaatio voi kehittyä optimaalisella tavalla kärsimättä haitoista sen rakenteessa tai henkilöstön kanssa.

Yksi tärkeimmistä organisaatioiden kokemista ongelmista on sopeutumattomuuden puute. Markkinoilla ja maailmalla on nykyään vain kiinteä ominaisuus: ne ovat aina muutoksessa, jatkuvassa liikkeessä. Siksi on välttämätöntä, että organisaatiot ovat jatkuvien muutosten läpäiseviä, mutta vuorostaan ​​eivät menetä olemustaan ​​eivätkä heilahtele liioiteltuina.

Menevät ajat, jolloin yrityksiä johtivat despoottiset pomot, jotka perustuivat täysin määriteltyihin ja teknisesti vastakkaisiin rakenteisiin. Nykyään demokratian ja yhteistyön arvot ovat tärkeimmät organisaation toteuttamisessa.

Katso myös: Organisaatiokulttuuri.

  1. Mitkä ovat organisaation kehittämisen päätehtävät?

Toimintasuunnitelma olisi toteutettava ottaen huomioon asianmukaiset toimenpiteet.

Esittelemme niitä lyhyinä vaiheina, jotta ymmärretään joitain tärkeimmistä organisaation kehittämisen vaiheista.

  • Soveltuvan henkilöstön valinta: Edellisenä vaiheena yrityksen tai organisaation on valittava erikoistunut henkilöstö. Johtajan tulisi tehdä tämä päätös huolellisesti. Valittuaan johdon on selitettävä syy siihen, miksi apua tarvitaan (joko tyytymättömyystilanteesta tai pikemminkin yrityksen rakenteellisista ongelmista).
  • Tietojen keruu: Kun ongelma on määritelty, tiedot kerätään kyselylomakkeiden ja työntekijöiden haastattelujen perusteella. On tärkeää pelastaa ihmisten subjektiivinen näkökulma, mitä he ajattelevat, kuinka he visuaalisesti kuvaavat organisaation nykyhetkeä ja tulevaisuutta.
  • Yleinen diagnoosi ja strategioiden määrittely: Viimeiseksi asiantuntijaryhmän on tehtävä yleinen diagnoosi ja selitettävä tilanne yksityiskohtaisesti johdolle. Siihen on liitettävä joukko noudatettavia strategioita, tietyt direktiivit, jotka olisi suositeltavaa noudattaa organisaation toimivuuden takaamiseksi.
  • Toimintasuunnitelma: Lopuksi olisi toteutettava aiheellisiksi katsottuja toimenpiteitä. Tämä voi vaihdella organisaation tietystä tilanteesta riippuen. Se voi käsittää työntekijöiden virkistystoiminnoista (ihmissuhteiden vahvistamiseksi) keskusteluihin tai erityisiin organisaatiokursseihin.

Kuten näemme, organisaation kehittäminen sitoo koko yritystä . Se antaa tai ei anna jatkuvuutta projektille, joka antaa välineet sellaisten esteiden poistamiseksi, jotka ovat aina olemassa jokaisessa organisaatiossa (ja markkinoilla, jos kilpailevat yhdessä). Globalisoituneessa ja monimutkaisessa maailmassa organisaatiot arvostavat tämäntyyppistä tietämystä.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Primaariset ja sekundaariset epäpuhtaudet

Selitämme mitä epäpuhtaudet ovat ja mitkä ovat ensisijaisia ​​ja toissijaisia. Lisäksi esimerkkejä molemmista epäpuhtauksista. Hiilimonoksidia vapautuu moottoriajoneuvojen vuotoista. Mitkä ovat pää- ja sekundaariset epäpuhtaudet? Epäpuhtauksiksi kutsutaan aineita, puhtaita tai yhdisteitä, joiden esiintyminen ympäristössä (vesi, ilma, maa jne.) Heikentää sen laa

Tietokonesukupolvet

Tietokonesukupolvet

Selitämme, mikä on sukupolvi tietojenkäsittelyssä, mitkä ovat tähän mennessä sukupolvet ja kunkin ominaisuudet. Ensimmäisten sukupolvien tietokoneet olivat paljon suurempia kuin nykyiset. Tietokonesukupolvet Tietotekniikan historiassa sukupolvien puhutaan viittaavan niiden teknisen kehityksen historian eri vaiheisiin , kun niistä tuli monimutkaisempia. voimakas

fyysinen

fyysinen

Selitämme sinulle, mikä on fysiikka ja neljä perusaluetta, joissa se on jaettu. Lisäksi heidän kiinnostuksenkohteensa ja eri opiskelualat. Fysiikan juuret juontavat sivilisaation alkuun. Mikä on fyysinen? Kreikan fyysistä ("luonto") peräisin oleva fysiikka on luonnontiede, joka käsittelee todellisuuden neljää peruskäsitettä, joissa universumin hallintaa koskevat lait näyttävät jatkuvan: energia, aine, aika ja tila sekä niiden välinen vuorovaikutus. Fysiikka on yksi

transistori

transistori

Selitämme sinulle, mikä on transistori, sen alkuperä ja miten se toimii. Lisäksi transistorityypit ja niiden integroidut piirit. Transistorien lähtökohtana on tarve säätää sähkövirran virtausta. Mikä on transistori? Sitä kutsutaan transistoriksi (englannista: fer trans ferististist, siirtovastuksia) tietyntyyppiseen puolijohdeelektroniikkalaitteeseen , joka kykenee muuttamaan signaalia Sähköinen lähtö vastauksena tuloon, joka toimii vahvistimena, kytkimenä, oskillaattorina tai tasasuuntaajana. Se on laitetyyppi

välinpitämättömyys

välinpitämättömyys

Selitämme, mikä välinpitämättömyys on ja mitkä ovat sen mahdolliset syyt. Lisäksi joitain esimerkkejä tästä tunteesta. Välinpitämättömyys voi osoittaa selviytymisasenteen, kuten kilpi tai haarniska. Mikä on välinpitämättömyys? Välinpitämättömyys on tunne pysyä liikkumattomana sekä liikkeessä että tunteessa minkä tahansa tilanteen, idean tai henkilön edessä. Se on eron negatiivinen muoto

ammattilainen

ammattilainen

Selitämme, mikä on ammattilainen ja sen pääominaisuudet. Lisäksi sen vaikutukset ja miten tulla ammattilaiseksi. Kaikki ammattilaisten tekemä toiminta sulkee amatöörit ja aloittelijat pois. Mikä on ammattilainen? Ammattilainen on henkilö, joka on akateemisesti koulutettu suorittamaan tietty ammatti. Espanjan