• Tuesday December 7,2021

Sosiaalilaki

Selitämme, mikä on sosiaalilaki, sen ominaispiirteet, haarat ja esimerkit. Lisäksi miksi se on tärkeää ja mikä on sosiaalinen tila.

Sosiaalioikeus suojaa yhteiskunnan heikoimpia aloja.
 1. Mikä on sosiaalinen laki?

Sosiaalilaki on joukko lakeja, säännöksiä ja normeja, joilla vahvistetaan ja erotetaan taloudellisesti heikkojen ihmisten, ryhmien ja yhteiskunnan alojen suojaamisen periaatteet ja toimenpiteet. Tämä on oikeudellinen kehys, joka käsittelee mahdolliset konfliktit, joita esiintyy yhteiskunnassa ja sitä muodostavien sosiaaliluokkien välillä.

Sosiaalioikeus, kuten nimestä voi päätellä, koskee sosiaalisia oikeuksia, jotka ovat positiivisessa laissa tunnustettuja subjektiivisia oikeuksia ja jotka ovat osa ihmisen perusoikeuksia, sellaisina kuin ne on vahvistettu taloudellisten oikeuksien kansainvälisessä yleissopimuksessa., Sosiaalinen ja kulttuurinen (ICESCR), joka tuli voimaan kansainvälisesti vuonna 1976.

Nämä oikeudet tunnustetaan myös vuonna 1948 julkaistussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Ne erotetaan yleensä luonnollisista oikeuksista, ja siksi he saavat erillisen lainsäädännön.

Sosiaaliset oikeudet voivat perustua "sosiaaliseen sopimukseen", kuten Rousseau ymmärtää sen (nimenomaisesti tai ei kansallisessa perustuslaissa) tai johdettu vastaavista ihmisoikeuksien julistuksista. He käsittelevät henkilövapauksiin, työhön, sosiaaliturvaan ja peruspalvelujen saatavuuteen liittyviä kysymyksiä .

Se voi palvella sinua: julkisoikeus

 1. Määritelmä kirjoittajien mukaan

Sosiaalioikeudelle on olemassa monia muodollisia määritelmiä. Alla luetellaan muutama:

 • Trueba Urbinan (1972) mukaan "Periaatteet, instituutiot ja normit suojaavat, suojelevat ja väittävät kotouttamisesta riippuen niitä, jotka elävät työstään ja niitä, jotka ovat taloudellisesti heikkoja".
 • González Díazin (1978) mukaan kyse on "... dynaamiseen integraatioon perustuvasta yhteiskunnan tilaamisesta, jonka teologisena tavoitteena on saada ihmisten, kansojen suurin sosiaalinen hyvinvointi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kautta".
 • Toisaalta Radburchin (1998) mukaan ”Sosiaalioikeuden inspiroima keskeinen ajatus ei ole ajatus ihmisten tasa-arvosta, vaan heidän keskuudessaan esiintyvän epätasa-arvon tasoittamisesta ; tasa-arvo ei ole enää lain lähtökohta, josta tulee oikeusjärjestyksen tavoite tai pyrkimys.

Huomaa, kuinka kaikki muodolliset määritelmät osuvat yhteen sosiaalista lakia koskevassa erityisessä lähestymistavassa, joka koskee sosiaalisten ongelmien oikeudellista ratkaisua ja oikeudenmukaisemman oikeusyhteiskunnan rakentamista.

 1. Sosiaalioikeuden ominaisuudet

Sosiaalioikeuden kiinnostuksen kohteet liittyvät ihmisten rinnakkaiseloon yhteiskunnassa, toisin sanoen ihmisen sosiaalisten tarpeiden oikeudenmukaiseen ratkaisemiseen instituutioiden puuttumisen perusteella. Tämä liittyy suoraan tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja muihin ehtoihin, jotka takaavat sosiaalisen rauhan jatkuvuuden.

Ensi silmäyksellä tämän pitäisi olla yksi lain perushaaroista nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa, joka ymmärtää joka kerta tärkeämpänä sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä. Se ymmärretään kuitenkin yleensä laissa tarkoitetuksi, ja se muodostaa osan muita oikeudellisia määräyksiä (kuten työlaki, prosessioikeus jne.).

 1. Sosiaalioikeuden haarat

Sosiaalilaki harkitsee muuttoliikkeiden sääntelyä.

Sosiaalilaki harkitsee seuraavia aloja:

 • Työlaki (tai oikeus työskennellä) . Se, joka sääntelee työnantajien ja työskentelevien työntekijöiden välistä suhdetta sen varmistamiseksi, että se tapahtuu mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja asianomaisten yksiköiden täydellä ja keskinäisellä sopimuksella.
 • Oikeus sosiaaliturvaan . Vastuu henkilöiden pääsyn takaamisesta ihmisarvoiselle elämämallille suhteessa yksilön koskemattomuuteen, syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaiseen korvaukseen ponnisteluistaan.
 • Maahanmuuttolaki On tiedossa, että asuinpaikan vaihtaminen on ihmisoikeus ja toiminta, jota on harjoitettu massiivisesti ihmiskunnan alusta lähtien. Tämä sosiaalioikeuden ala käsittelee kunkin maan tai alueen maahanmuuttolakia ja muuttoliikkeitä.
 • Maatalouslaki Ne, jotka sääntelevät kansallisen alueen hallintaa ja käyttöä maatalouden tarkoituksiin, toisin sanoen elintarvikkeiden tuotantoon.
 1. Sosiaalioikeuden merkitys

Sosiaalioikeus on ratkaisevan tärkeä sosiaalisten muutosten takaamiseksi, toisin sanoen oikeudenmukaisemman yhteiskunnan asteittaiseen rakentamiseen, joka ei sisällä yksilöiden sosiaalista elämää köyhättäviä ilmiöitä, kuten syrjintää. n, rasismi, väärinkäyttäjä, koulutuksen puutteellisuus jne.

Nämä käsitteet on usein ryhmitelty sosiaalisen oikeudenmukaisuuden termiin, ja heidän huomionsa on välttämätöntä sosiaalisen rauhan olemassaololle, ts. Sosiaalisten luokkien vähimmäiskonsensuksille järjestäytyneessä yhteisössä. ja tuottava.

 1. Esimerkkejä sosiaalioikeudesta

Sosiaalinen taistelu naisten oikeuksista juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolella.

Esimerkkejä sosiaalioikeuden kiinnostuksen aloista ovat seuraavat:

 • Muukalaisvihan, rasismin ja syrjinnän eri muotojen torjunta .
 • Naisten roolin näkyvyys nyky-yhteiskunnissa ja seksismin torjunnassa.
 • Työväenluokkien ja haavoittuvimpien alojen sosiaalinen suoja hyväksikäyttöä, syrjäytymistä ja muuta toksista sosiaalista dynamiikkaa vastaan.
 • Perusvapauksien ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien puolustaminen.
 1. Sosiaalinen asema

Termi "sosiaalinen valtio" on rakennus Saksan oikeushistoriasta, muinaisesta Preussista lähtien, ja joka on tapahtunut monien muutosten jälkeen edelleen nykypäiväänkin, vaikkakin "sosiaalisessa ja demokraattisessa oikeusvaltiossa", ts. vähemmän synonyymi oikeusvaltiolle .

Viimeksi mainittu tarkoittaa tasa-arvon periaatetta lain edessä, toisin sanoen yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, teoreettisesti välttäen syrjäytymistä, segregaatiota ja syrjintää.

Jatka kohdasta: Yhtäläiset oikeudet


Mielenkiintoisia Artikkeleita

tringulo

tringulo

Selitämme kaiken kolmiosta, sen ominaisuuksista, elementeistä ja luokituksesta. Lisäksi kuinka sen pinta-ala ja kehä lasketaan. Kolmiot ovat litteitä ja geometrisia peruslukuja. Mikä on kolmio? Kolmot tai kolmiot ovat tasaisia, geometrisia peruslukuja, joilla on kolme sivua kosketuksessa toisiinsa yhteisissä pisteissä, joita kutsutaan kärkipisteiksi. Sen nim

Biologinen evoluutio

Biologinen evoluutio

Selitämme sinulle, mikä on biologinen evoluutio, sen suhde luonnonvalintaan ja mitkä ovat evoluutioteorian todisteet. Oli samanlaisia ​​eläimiä, mutta erilainen kuin nykyiset, jotka osoittavat evoluution. Mikä on biologinen evoluutio? Kun puhumme biologisesta evoluutiosta tai yksinkertaisesti evoluutiosta, tarkoitamme kehon muutosten sarjaa (fenotyyppi), joka ilmaistaan ​​geneettisessä informaatiossa (genotyyppi) ja niin. niin siirtyvä

kinematiikka

kinematiikka

Selitämme, mikä on kinematiikka ja mikä on tämän fysiikan haaran lähtökohta. Kinematiikan elementit ja esimerkit sovelluksesta. Kinematiikan peruselementit ovat kolme: tila, aika ja matkapuhelin. Mikä on kinematiikka? Fysiikka on fysiikan haara, joka tutkii kiinteiden esineiden liikettä ja niiden kulkua ajan funktiona ottamatta huomioon sitä motivoivien voimien alkuperää . Tätä varte

paleoliittinen

paleoliittinen

Selitämme sinulle, mikä on paleoliittinen, mitkä olivat tämän ajanjakson päätapahtumat ja kuinka sen ajallinen jakautuminen. Paleoliittinen yhdessä mesoliittisen ja neoliittisen kanssa muodostavat ns. Kivikauden. Mikä on paleoliittinen? Paleoliittinen ajanjakso, jota kutsutaan yksinkertaisesti paleoliittiseksi, on pisin ja vanhin ihmisen olemassaolosta (99% lajin ajasta planeetalla) ja vaihtelee välillä Homo-suvun ensimmäisten lajien, joista olemme Homo sapiens, ilmestyminen - viimeinen ja ainoa selviytyjä, noin 2, 85 miljoonaa vuotta sitten Afrikka, noin 12 000 vuotta sitten, kun Homojen apien

globalisaatio

globalisaatio

Selitämme sinulle, mikä on globalisaatio ja mitkä ovat tämän prosessin ominaispiirteet. Lisäksi sen syyt, edut ja haitat. Uudet tietoliikenneteknologiat vauhdittivat globalisaatiota. Mikä on globalisaatio? Globalisaatio on planeetan mittakaavassa monimutkainen taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen, teknologinen ja kulttuurinen prosessi , jolle on ominaista kasvava yhteys, viestintä Se on toisistaan ​​riippuvainen maailman muodostavien kansakuntien keskuudessa, mikä johtaa joukkoon muutoksia ja suuntauksia, joilla on taipumus sekä moninaisuuteen että tiettyyn paradoksaaliseen homogenisointiin.

johtaa

johtaa

Selitämme, mikä lyijy on ja tämän kemiallisen elementin erilaiset ominaisuudet. Lisäksi sen käyttötarkoitukset ja mistä se löytyy. Lyijy on yhteisessä tilassaan kiinteä, tiheä ja sinertävän harmaa metalli. Mikä on lyijy? Lyijy on kemiallinen symbolielementtiPb (Latinalaisesta luumasta ) ja atominumero 82 jaksollisessa taulukossa. Se on erittäi