• Friday January 22,2021

Sosiaalilaki

Selitämme, mikä on sosiaalilaki, sen ominaispiirteet, haarat ja esimerkit. Lisäksi miksi se on tärkeää ja mikä on sosiaalinen tila.

Sosiaalioikeus suojaa yhteiskunnan heikoimpia aloja.
 1. Mikä on sosiaalinen laki?

Sosiaalilaki on joukko lakeja, säännöksiä ja normeja, joilla vahvistetaan ja erotetaan taloudellisesti heikkojen ihmisten, ryhmien ja yhteiskunnan alojen suojaamisen periaatteet ja toimenpiteet. Tämä on oikeudellinen kehys, joka käsittelee mahdolliset konfliktit, joita esiintyy yhteiskunnassa ja sitä muodostavien sosiaaliluokkien välillä.

Sosiaalioikeus, kuten nimestä voi päätellä, koskee sosiaalisia oikeuksia, jotka ovat positiivisessa laissa tunnustettuja subjektiivisia oikeuksia ja jotka ovat osa ihmisen perusoikeuksia, sellaisina kuin ne on vahvistettu taloudellisten oikeuksien kansainvälisessä yleissopimuksessa., Sosiaalinen ja kulttuurinen (ICESCR), joka tuli voimaan kansainvälisesti vuonna 1976.

Nämä oikeudet tunnustetaan myös vuonna 1948 julkaistussa ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Ne erotetaan yleensä luonnollisista oikeuksista, ja siksi he saavat erillisen lainsäädännön.

Sosiaaliset oikeudet voivat perustua "sosiaaliseen sopimukseen", kuten Rousseau ymmärtää sen (nimenomaisesti tai ei kansallisessa perustuslaissa) tai johdettu vastaavista ihmisoikeuksien julistuksista. He käsittelevät henkilövapauksiin, työhön, sosiaaliturvaan ja peruspalvelujen saatavuuteen liittyviä kysymyksiä .

Se voi palvella sinua: julkisoikeus

 1. Määritelmä kirjoittajien mukaan

Sosiaalioikeudelle on olemassa monia muodollisia määritelmiä. Alla luetellaan muutama:

 • Trueba Urbinan (1972) mukaan "Periaatteet, instituutiot ja normit suojaavat, suojelevat ja väittävät kotouttamisesta riippuen niitä, jotka elävät työstään ja niitä, jotka ovat taloudellisesti heikkoja".
 • González Díazin (1978) mukaan kyse on "... dynaamiseen integraatioon perustuvasta yhteiskunnan tilaamisesta, jonka teologisena tavoitteena on saada ihmisten, kansojen suurin sosiaalinen hyvinvointi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kautta".
 • Toisaalta Radburchin (1998) mukaan ”Sosiaalioikeuden inspiroima keskeinen ajatus ei ole ajatus ihmisten tasa-arvosta, vaan heidän keskuudessaan esiintyvän epätasa-arvon tasoittamisesta ; tasa-arvo ei ole enää lain lähtökohta, josta tulee oikeusjärjestyksen tavoite tai pyrkimys.

Huomaa, kuinka kaikki muodolliset määritelmät osuvat yhteen sosiaalista lakia koskevassa erityisessä lähestymistavassa, joka koskee sosiaalisten ongelmien oikeudellista ratkaisua ja oikeudenmukaisemman oikeusyhteiskunnan rakentamista.

 1. Sosiaalioikeuden ominaisuudet

Sosiaalioikeuden kiinnostuksen kohteet liittyvät ihmisten rinnakkaiseloon yhteiskunnassa, toisin sanoen ihmisen sosiaalisten tarpeiden oikeudenmukaiseen ratkaisemiseen instituutioiden puuttumisen perusteella. Tämä liittyy suoraan tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja muihin ehtoihin, jotka takaavat sosiaalisen rauhan jatkuvuuden.

Ensi silmäyksellä tämän pitäisi olla yksi lain perushaaroista nykyisen kaltaisessa yhteiskunnassa, joka ymmärtää joka kerta tärkeämpänä sosiaalisten tarpeiden tyydyttämistä. Se ymmärretään kuitenkin yleensä laissa tarkoitetuksi, ja se muodostaa osan muita oikeudellisia määräyksiä (kuten työlaki, prosessioikeus jne.).

 1. Sosiaalioikeuden haarat

Sosiaalilaki harkitsee muuttoliikkeiden sääntelyä.

Sosiaalilaki harkitsee seuraavia aloja:

 • Työlaki (tai oikeus työskennellä) . Se, joka sääntelee työnantajien ja työskentelevien työntekijöiden välistä suhdetta sen varmistamiseksi, että se tapahtuu mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja asianomaisten yksiköiden täydellä ja keskinäisellä sopimuksella.
 • Oikeus sosiaaliturvaan . Vastuu henkilöiden pääsyn takaamisesta ihmisarvoiselle elämämallille suhteessa yksilön koskemattomuuteen, syrjimättömyyteen ja oikeudenmukaiseen korvaukseen ponnisteluistaan.
 • Maahanmuuttolaki On tiedossa, että asuinpaikan vaihtaminen on ihmisoikeus ja toiminta, jota on harjoitettu massiivisesti ihmiskunnan alusta lähtien. Tämä sosiaalioikeuden ala käsittelee kunkin maan tai alueen maahanmuuttolakia ja muuttoliikkeitä.
 • Maatalouslaki Ne, jotka sääntelevät kansallisen alueen hallintaa ja käyttöä maatalouden tarkoituksiin, toisin sanoen elintarvikkeiden tuotantoon.
 1. Sosiaalioikeuden merkitys

Sosiaalioikeus on ratkaisevan tärkeä sosiaalisten muutosten takaamiseksi, toisin sanoen oikeudenmukaisemman yhteiskunnan asteittaiseen rakentamiseen, joka ei sisällä yksilöiden sosiaalista elämää köyhättäviä ilmiöitä, kuten syrjintää. n, rasismi, väärinkäyttäjä, koulutuksen puutteellisuus jne.

Nämä käsitteet on usein ryhmitelty sosiaalisen oikeudenmukaisuuden termiin, ja heidän huomionsa on välttämätöntä sosiaalisen rauhan olemassaololle, ts. Sosiaalisten luokkien vähimmäiskonsensuksille järjestäytyneessä yhteisössä. ja tuottava.

 1. Esimerkkejä sosiaalioikeudesta

Sosiaalinen taistelu naisten oikeuksista juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolella.

Esimerkkejä sosiaalioikeuden kiinnostuksen aloista ovat seuraavat:

 • Muukalaisvihan, rasismin ja syrjinnän eri muotojen torjunta .
 • Naisten roolin näkyvyys nyky-yhteiskunnissa ja seksismin torjunnassa.
 • Työväenluokkien ja haavoittuvimpien alojen sosiaalinen suoja hyväksikäyttöä, syrjäytymistä ja muuta toksista sosiaalista dynamiikkaa vastaan.
 • Perusvapauksien ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien puolustaminen.
 1. Sosiaalinen asema

Termi "sosiaalinen valtio" on rakennus Saksan oikeushistoriasta, muinaisesta Preussista lähtien, ja joka on tapahtunut monien muutosten jälkeen edelleen nykypäiväänkin, vaikkakin "sosiaalisessa ja demokraattisessa oikeusvaltiossa", ts. vähemmän synonyymi oikeusvaltiolle .

Viimeksi mainittu tarkoittaa tasa-arvon periaatetta lain edessä, toisin sanoen yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille, teoreettisesti välttäen syrjäytymistä, segregaatiota ja syrjintää.

Jatka kohdasta: Yhtäläiset oikeudet


Mielenkiintoisia Artikkeleita

luovuus

luovuus

Selitämme, mikä luovuus on ja mikä on luovan ajattelun merkitys. Ominaisuudet ja esimerkit luovuudesta. Luovuudella on ollut tärkeä rooli ihmislajien evoluutiossa. Mikä on luovuus? Luovuus on ihmisen kykyä tai kykyä keksiä tai luoda asioita , jotka voivat olla fyysisiä esineitä, ideoita, esityksiä tai yksinkertaisesti fantasioita. Kyse on ma

mikroprosessori

mikroprosessori

Selitämme, mikä on mikroprosessori, tämän integroidun piirin historia ja ominaisuudet. Lisäksi mitä varten se on ja sen toiminnot. Mikroprosessori voi toimia yhden tai useamman suorittimen kanssa. Mikä on mikroprosessori? Tietokonejärjestelmän keskitettyä integroitua piiriä kutsutaan ` ` mikroprosessoriksi '' tai yksinkertaisesti `` prosessoriksi ' , missä loogiset ja aritmeettiset operaatiot (laskelmat) suoritetaan sallia ohjelmien suorittamisen käyttöjärjestelmästä sovellusohjelmaan. Mikroprosessori

intuitio

intuitio

Selitämme, mikä on intuitio ja miten tietää mikä ei ole intuitio. Lisäksi sen määritelmä tieteen ja erilaisten merkitysten mukaan. Intuitioon ei tarvita loogista päättelyä. Mikä on intuitio? Tunne on kyky ymmärtää asioita heti , sitä käytetään myös synonyyminä tunteelle, eli tunne, että jotain tapahtuu tai tulee olemaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi: « Minulla

uudistus

uudistus

Selitämme, mikä on uudistus ja mitkä ovat olemassa olevat erityyppiset uudistukset. Lisäksi muut käyttötavat, joita tällä termillä on. Protestantti uskonpuhdistus oli kristitty uskonnollinen liike, jota johti Martin Luther. Mikä on uudistus? Termi uudistus viittaa toiminnan muotoiluun, jonkin korjaamiseen, uudelleenmuokkaamiseen, muuttamiseen . Kun uudi

Kirjallinen teksti

Kirjallinen teksti

Selitämme, mikä kirjallinen teksti on, sen historiaa ja ilmaisua, jota se käyttää. Lisäksi sen luokittelu ja ominaisuudet. Kirjalliset tekstit tarjoavat lukijalle subjektiivisen, vapaan ja reflektoivan sisällön lähestymistapoja. Mikä on kirjallinen teksti? Kun puhumme kirjallisesta tekstistä, tarkoitamme suullista tai kirjoitettua tuotantomuotoa, joka keskittää huomionsa esteettisiin, runollisiin ja kirjallisiin muotoihin. Hyväksyttäv

Ensimmäinen maailmansota

Ensimmäinen maailmansota

Selitämme kaiken ensimmäisestä maailmansodasta. Osapuolet ja niihin osallistuvat maat, sodan syyt ja seuraukset. Englannin jalkaväen sotilaat Ranskassa. Mikä oli ensimmäinen maailmansota? Ensimmäinen maailmansota , joka tunnetaan joissakin maissa myös nimellä Suuri sota , oli kansainvälinen aseellinen vastakkainasettelu, joka kattoi käytännöllisesti katsoen kaikki maat Euroopan mantereella ja useat Lähi-idän, Aasian, Afrikan ja myös Amerikan maat neljän vuoden kuluessa. laajamittainen