• Sunday May 22,2022

Menettelylaki

Selitämme sinulle, mikä on prosessioikeus ja sen kaksi osa-aluetta: siviili- ja rikoslaki. Prosessioikeuden lähteet, merkitys ja esimerkit.

Tämä laki on perustavanlaatuinen etsiessä oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista rauhaa.
  1. Mikä on menettelyllinen oikeus?

Menettelyllinen oikeus on julkisoikeuden haara, joka pohtii oikeusprosessin sääntöjä, koodeja ja muotoja, toisin sanoen määrää ja sääntelee vaatimuksia, vaikutuksia ja menetelmiä, joissa Valtio antaa oikeudenmukaisuuden.

Prosessilaki harkitsee laissa määrättyjä mekanismeja, tapoja ja menettelyjä riitojen osapuolten esiin tuomien riitojen ratkaisemiseksi oikein ja muodollisesti menetelmällä ja päätöksellä, joka noudattaa jo vahvistettuja ja todistettuja tosiseikkoja mitä sovellettava laki harkitsee.

Tällä tavalla prosessioikeus jaetaan kahteen osaan: siviili- ja rikosoikeuteen.

  • Siviiliprosessilaki liittyy riitoihin, joita esiintyy yhteiskunnan puitteissa ja joiden ratkaiseminen edellyttää valtion oikeudenmukaista päätöstä, ilman että lain nojalla rangaistavia rikkomuksia tehdään.
  • Rikosprosessilaki on sen sijaan tehtävä oikeudenmukaisuuden tarjoamiseen, kun lakeja on rikottu ja oikeudenkäynti on tarpeen rangaistuksen määräämiseksi ja / tai korvauksen suorittamiseksi.

Prosessioikeus on viimeinkin ainutlaatuinen, välineellinen ja itsenäinen, ja se on osa julkisoikeutta, koska siinä otetaan huomioon yhteisön, ei vain yksilöiden, edut.

Se voi palvella sinua: Rikoslaki.

  1. Prosessioikeuden lähteet

Prosessioikeudessa yleensä verrataan kahta tai useampaa oikeudenkäytön mallia (vertaileva laki). Tässä mielessä lähteet voivat olla kolmen tyyppisiä:

  • Muodolliset lähteet, kun kyse on kyseisen positiivisen lain hyväksymistä normeista.
  • Historialliset lähteet, kun kyse on kumottuihin normeihin, jotka muodostavat kansakunnan laillisen menneisyyden.
  • Aineelliset lähteet, kun kyse on kirjallisesta oikeuskäytännöstä selkeissä sopimuksissa, kuten perustuslaki sekä lait ja menettelysäännöt.

Se voi palvella sinua: lain lähteet

  1. Prosessioikeuden merkitys

Prosessilaki on avain vahvien instituutioiden olemassaololle valtiossa.

Prosessioikeus on perustavanlaatuinen etsiessä oikeudenmukaisuutta ja rauhaa yhteiskunnissa. Sen opin tehtävänä on taata oikeudenmukaisuus, puolueettomuus, oikeusmenettelyjen yhdenmukaisuus lain yleisen kehyksen kanssa, ja tämä on avain vakaiden instituutioiden olemassaololle valtiossa.

Vahva valtio, johon kaikki kansalaiset uskovat, on oikeudenmukaisemman ja rauhallisemman yhteiskunnan perusta, jossa ei tarvitse luottaa oikeudenmukaisuutta harjoittaviin, sen jakamisprosessissa ei ole virheitä, ja siihen voidaan luottaa. järjestelmässä.

  1. Esimerkkejä prosessioikeudesta

Esimerkkejä prosessioikeuden soveltamisesta ovat päiväjärjestys. Kun katsomme poliisia ja rikollisia koskevaa televisiosarjaa, huomaamme, että aina kun oikeudenmukaisuus annetaan, on olemassa joukko pöytäkirjoja, muodollisia menettelyjä ja tapahtumia, jotka tapahtuvat samalla tavalla riippumatta tehdyn rikoksen tyypistä tai syyllisistä. Tällainen menettely viittaa prosessioikeuteen.

Toinen mahdollisuus tarkistaa tämä tapahtuu, kun todistamme julkisen oikeudenkäynnin dynamiikkaa ja voimme nähdä lukuja, jotka otetaan huomioon maan prosessioikeudessa, kuten tuomarit, tuomioistuimet, puolustusasianajajat, syyttäjät jne.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

aikajana

aikajana

Selitämme, mikä aikajana on ja mihin sitä voidaan käyttää. Lisäksi eri vaiheet yhden valmistamiseksi. Aikajanan avulla voit järjestää visuaalisesti aiheen tietoja. Mikä on aikajana? Comolnea aika on tunnettu (tai aikajana Englanti) ja juokseva järjestely tapahtumia aihe, jotta aikajärjestyksessä voidaan olla nähtävissä Näiden tapahtumien logiikka. Yksinkertaisemmi

google

google

Selitämme, mitä Google on ja milloin tämä kuuluisa yritys perustettiin. Lisäksi kuinka Google-hakukone toimii ja mikä Google+ on. Google on erikoistunut Internetiin linkitettyihin tuotteisiin ja palveluihin. Mikä on Google? Google LLC, jota yleisesti kutsutaan Googleksi, on yhdysvaltalaisen monikansallisen tytäryhtiön. , joka

Macromolculas

Macromolculas

Selitämme, mitkä makromolekyylit ovat, niiden toiminnot ja tyypit rakenteessa. Lisäksi luonnolliset ja synteettiset makromolekyylit. Makromolekyylistä voi muodostua satoja tuhansia atomeja. Mitä makromolekyylit ovat? Makromolekyylit ovat valtavia molekyylejä . Ne ovat yleensä pienempiä molekyyliyksiköitä, ns. Monomeer

Tiedottava teksti

Tiedottava teksti

Selitämme sinulle, mikä informatiivinen teksti on, joitain sen esittämistä peruskysymyksistä ja hallussaan olevista tärkeimmistä ominaisuuksista. Informatiivisen tekstin tulisi olla informaation kohteena tai todellisuuden tilassa. Mikä on informatiivinen teksti? Tiedottava teksti on diskursiivinen paketti, joka sisältää kirjoitettuja sanoja , joita voidaan lukea tai lukea, jotka sisältävät merkityksessään todellisuuden esityksen. Tekstin voidak

Ei-sanallinen viestintä

Ei-sanallinen viestintä

Selitämme, mikä ei-sanallinen viestintä on, mitkä ovat sen ominaisuudet ja elementit. Lisäksi miten se luokitellaan ja esimerkkejä. Ei-sanallinen viestintä liittyy yleensä sanallisen kielen käyttöön sen selventämiseksi. Mikä on sanaton viestintä? Kun puhumme ei-sanallisesta viestinnästä, tarkoitamme kaikkia sellaisia viestinnän muotoja, joissa kieltä ei käytetä välineenä ja järjestelmänä ilmaistakseen itseään . Toisin sanoen kaikki ne v

metallit

metallit

Selitämme, mitkä metallit ovat, miten ne luokitellaan ja mitkä ovat niiden fysikaaliset ominaisuudet. Esimerkkejä metalleista ja mitä ovat epämetallit. Metallit ovat jaksollisen taulukon runsaimpia elementtejä. Mitä metallit ovat? Kemiassa jaksollisen taulukon ne elementit, joille on tunnusomaista hyvät sähkönjohtimet ja joita kutsutaan metalleiksi, Lämpöä , niiden tiheys on korkea ja ne ovat yleensä kiinteitä huoneenlämpötilassa (paitsi elohopea). Monet voivat myö