• Saturday May 15,2021

Kaupallinen laki

Selitämme, mitä kauppalaki on. Kauppaoikeuden merkitys, ominaisuudet, lähteet ja haarat. Sovellusesimerkkejä.

Esimerkki on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset.
 1. Mikä on kauppalaki?

Kaupallinen oikeus tai kauppalaki on erityinen yksityisoikeuden haara, jonka tavoitteena on säännellä ja seurata tavaroiden ja palveluiden vaihdon dynamiikkaa, toisin sanoen laissa tarkoitettua kaupallista toimintaa., samoin kuin niistä johtuvat oikeudelliset vaikutukset.

Toisin sanoen kauppalaki varmistaa taloudellisen toiminnan asianmukaisen kehityksen ja luo puitteet julkisen vallan puuttumiselle tarvittaessa, kuten suojelun tapauksessa. Kuluttajille. Erityisesti finanssijärjestelmää valvotaan voimakkaasti ottaen huomioon sen käyttämät valtavat rahasummat.

Näin ollen tällä lailla on yhteys suhteisiin eri yritysten välillä, niiden ja heidän asiakaskuntansa, myyjien ja ostajien välillä ja jopa mekanismeihin yrityksen perustamiseksi tai yrityksen avaamiseksi.

Anglo-saksien kaltaisissa lakivaihtoehdoissa tällä oikeudella ei kuitenkaan ole yhtenäistä lähestymistapaa, vaan se koostuu erilaisista oikeudellisista kuvioista, joilla ei ole läheistä suhdetta toisiinsa, kuten kauppaoikeuden tapaan.

Katso myös: Perustuslaki.

 1. Kauppaoikeuden ominaispiirteet

Kauppalakia pidetään seuraavasti:

 • Se on ammatillinen oikeus, eli se koskee ammattialan (kaupallinen ja yritys) erityiskauppaa.
 • Se on individualistinen, koska siinä ei yleensä käsitellä liiketoimia, joihin viranomaiset puuttuvat, vaan keskitytään yksityisoikeuteen.
 • Se on tapana, koska se perustuu maiden kaupallisiin perinteisiin.
 • Se on asteittainen, koska sitä päivitetään tilikauden olosuhteiden muuttuessa.
 • Se on maailmanlaajuinen tai kansainvälistynyt, kun otetaan huomioon, että se ylittää kansalliset rajat ja sääntelee myös kansainvälisiä kaupallisia liiketoimia yksilöiden tai kansainvälisten yritysten välillä.
 1. Kauppaoikeuden lähteet

Kaupallinen oikeus kehittyy pääasiassa kolmesta lähteestä:

 • Laki Koska kauppaoikeus on myös eräs positiivisen lain muoto, se on kirjoittanut ja julkaissut säännöksiä kauppalakia koskevista säännöistä ja ehdoista. Jos siinä on aukkoja, sen sijaan hallitaan yleistä lakia.
 • Mukautettu. Koska kauppa on hyvissä ajoin ennen tämän lain syntymistä, hän on perillinen yhteisölleen tai alueelleen ominaisille perinteille ja kaupalliselle käytölle.
 • Oikeuskäytäntöä. Eri kansalliset ja kansainväliset kaupalliset järjestöt tulkitsevat lakia riitojen ratkaisemiseksi ja luovat siten historiallisten päätösten kokonaisuuden, joka toimii perustana tuleville laeille ja päätöksille.

Se voi palvella sinua: lain lähteet

 1. Kauppaoikeuden haarat

Sopimuslaki vastaa sopimuksen allekirjoittamisessa saavutetuista velvoitteista.

Kauppalaki on jaettu seuraaviin erikoistuneisiin aloihin:

 • Pankkilaki Se, joka sääntelee pankkien ja muiden vastaavien rahoituslaitosten toimintaa.
 • Konkurssilaki Se sisältää aineelliset ja menettelysäännöt kaikessa velan ja velkojien suhteen.
 • Sopimuslaki Se, joka liittyy vapaaehtoisesti hankittuihin sopimuksiin, velvoitteisiin ja oikeuksiin asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.
 • Yhtiölaki Sitä kutsutaan myös yhtiöoikeudeksi tai yhtiöoikeudeksi, se käsittelee liiketalouden aiheita ja niiden yhdistymismuotoja.
 • Teollisoikeuksia koskeva laki Se, joka puolustaa tuottavaa harjoittelua, teollista luovuutta ja tapaa, jolla ne toimivat, teollisuustoiminta on perustettu ja kasvaa.
 • Vaihtolaki Liittyy arvopapereita, osakkeita ja sijoituksia koskeviin määräyksiin.
 • Merioikeus Se, joka sääntelee tavaroiden ja palvelujen vaihtoa maiden ja / tai alueiden välillä kauppalaivalla.
 1. Kauppaoikeuden merkitys

Kauppalaki on keskeinen osa oikeudellista harjoittamista oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi sekä korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi asettamalla selkeät ja normatiiviset säännöt kaikille kaupallisille toimille.

Myynti, ostot, vuokrat, yrityssäätiöt, kaikki taloudelliset ja taloudelliset tavaroiden vaihtosopimukset muodostavat perustan varallisuuden virtaukselle kansakunnissa, jopa globalisaation aikana. taloudellinen n.

 1. Esimerkkejä kauppaoikeudesta

Yksinkertainen esimerkki kauppaoikeuden soveltamisesta on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset, jotka sääntelevät ja suojaavat raaka-aineiden, valmistettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden ja palveluiden virtausta maantieteellisen alueen välillä. . Nämä kansainväliset rahoitus- ja vapaakauppasopimukset ovat osa kansainvälistä kauppalakia.

Toinen mahdollinen esimerkki on maksu ja maksusitoumukset, jotka ovat osapuolten allekirjoittamat lailliset asiakirjat, joissa maksusitoumus hankitaan ennen lakia ja oikeutta, kuten palvelujen tai palvelujen maksaminen. vastaanotetut tavarat.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

merkki

merkki

Selitämme sinulle, mikä merkki on taiteellisessa teoksessa ja miten hänet luokitellaan. Lisäksi päähenkilön merkitys. Teatterin kaltaisissa tapauksissa hahmot ilmentävät näyttelijät. Mikä on hahmo? Hahmosta puhuttaessa viittaukset tehdään ihmisistä, eläimistä tai muista yksilöistä , yleensä fiktiivisistä, fantastisista tai kuvitteellisista, jotka osallistuvat taiteellinen työ, kuten elokuvakerronta, kuvakuva tai kirjallinen tili. Hahmot on luotu asut

Metallisidos

Metallisidos

Selitämme sinulle, mikä metallinen sidos on, mitkä ovat sen erilaiset ominaisuudet ja joitain esimerkkejä tästä kemiallisesta liitosta. Metallisidos on erittäin vahva ja primaarinen atomisidos. Mikä on metallinen linkki? Metallisidokset ovat, kuten nimestä käy ilmi, eräänlainen kemiallinen liitto, joka esiintyy vain saman metallielementin atomien välillä . Tämän tyyppi

Emotionaalinen älykkyys

Emotionaalinen älykkyys

Selitämme sinulle, mikä on tunneäly ja miten tämä käsite syntyy. Lisäksi mitkä ovat tunneälyn hyödyt. Konseptin esittelee psykologi Howard Gardner vuonna 1983. Mikä on tunneäly? Emotionaalisella älykkyydellä tarkoitetaan psykologisia kykyjä ja taitoja, jotka sisältävät oman ja muiden tunteiden tunteen, ymmärtämisen, hallinnan ja muokkaamisen . Emotionaalisesti ä

taajuus

taajuus

Selitämme, mikä taajuus on ja miten voidaan mitata tämä suuruus. Lisäksi tämän termin eri merkitykset. Taajuus on mitattava hertseillä. Mikä on taajuus? Taajuus on suuruusluokka, joka mittaa toistojen lukumäärän, joka tapahtumalla voi olla aikayksikköä kohden. SI (kansainvälinen yksikköjärjestelmä), joka on useimpien maailman maiden käyttämä yksikköjärjestelmä, sanoo, että taajuus on mitattava hertsillä (Hz). Kysyt, mikä on hertsi? H

uskollisuus

uskollisuus

Selitämme, mitä uskollisuus on ja mitä tarkoittaa olla uskollinen henkilö. Mikä on epälojaalius ja miten se havaitaan. Isänmaallisuus ja eläinuskollisuus. Ihmisen parhaana ystävänä pidetään uskollisinta eläintä. Mikä on uskollisuus? Lojaaliksi ihminen on epäilemättä yksi ihmiskunnan kunnioitettavimmista ominaisuuksista , varsinkin kun kyse on suhteesta tai ystävyydestä, koska se auttaa ylläpitämään vahvaa sidettä ja luomaan luottamusta toinen Uskollisuus tarkoittaa pohjimmiltaan lupaamiemme toteuttamista , vaikka olosuhteet olisivatkin haitalliset. Uskollisuus on hyve, ja

Teotihuacan-kulttuuri

Teotihuacan-kulttuuri

Selitämme kaiken Teotihuacan-kulttuurista. Sijainti, talous, uskonto ja muut ominaisuudet. Lisäksi sen tärkeimmät panokset. Teotihuacan-kulttuuri tunnetaan vain määräävän kaupungin jäännöksistä. Mikä oli Teotihuacan-kulttuuri? Teotihuacanin tai Teotihuacan kulttuurista puhutaan puhuttaessa tuntemattomista asukkaista, jotka ovat lähtöisin muinaisesta Teotihuacan kaupungista , joka on yksi Espanjan edeltävän Mesoamerican suurimmista kaupungeista. Tämä kaupunki pe