• Thursday December 3,2020

Kaupallinen laki

Selitämme, mitä kauppalaki on. Kauppaoikeuden merkitys, ominaisuudet, lähteet ja haarat. Sovellusesimerkkejä.

Esimerkki on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset.
 1. Mikä on kauppalaki?

Kaupallinen oikeus tai kauppalaki on erityinen yksityisoikeuden haara, jonka tavoitteena on säännellä ja seurata tavaroiden ja palveluiden vaihdon dynamiikkaa, toisin sanoen laissa tarkoitettua kaupallista toimintaa., samoin kuin niistä johtuvat oikeudelliset vaikutukset.

Toisin sanoen kauppalaki varmistaa taloudellisen toiminnan asianmukaisen kehityksen ja luo puitteet julkisen vallan puuttumiselle tarvittaessa, kuten suojelun tapauksessa. Kuluttajille. Erityisesti finanssijärjestelmää valvotaan voimakkaasti ottaen huomioon sen käyttämät valtavat rahasummat.

Näin ollen tällä lailla on yhteys suhteisiin eri yritysten välillä, niiden ja heidän asiakaskuntansa, myyjien ja ostajien välillä ja jopa mekanismeihin yrityksen perustamiseksi tai yrityksen avaamiseksi.

Anglo-saksien kaltaisissa lakivaihtoehdoissa tällä oikeudella ei kuitenkaan ole yhtenäistä lähestymistapaa, vaan se koostuu erilaisista oikeudellisista kuvioista, joilla ei ole läheistä suhdetta toisiinsa, kuten kauppaoikeuden tapaan.

Katso myös: Perustuslaki.

 1. Kauppaoikeuden ominaispiirteet

Kauppalakia pidetään seuraavasti:

 • Se on ammatillinen oikeus, eli se koskee ammattialan (kaupallinen ja yritys) erityiskauppaa.
 • Se on individualistinen, koska siinä ei yleensä käsitellä liiketoimia, joihin viranomaiset puuttuvat, vaan keskitytään yksityisoikeuteen.
 • Se on tapana, koska se perustuu maiden kaupallisiin perinteisiin.
 • Se on asteittainen, koska sitä päivitetään tilikauden olosuhteiden muuttuessa.
 • Se on maailmanlaajuinen tai kansainvälistynyt, kun otetaan huomioon, että se ylittää kansalliset rajat ja sääntelee myös kansainvälisiä kaupallisia liiketoimia yksilöiden tai kansainvälisten yritysten välillä.
 1. Kauppaoikeuden lähteet

Kaupallinen oikeus kehittyy pääasiassa kolmesta lähteestä:

 • Laki Koska kauppaoikeus on myös eräs positiivisen lain muoto, se on kirjoittanut ja julkaissut säännöksiä kauppalakia koskevista säännöistä ja ehdoista. Jos siinä on aukkoja, sen sijaan hallitaan yleistä lakia.
 • Mukautettu. Koska kauppa on hyvissä ajoin ennen tämän lain syntymistä, hän on perillinen yhteisölleen tai alueelleen ominaisille perinteille ja kaupalliselle käytölle.
 • Oikeuskäytäntöä. Eri kansalliset ja kansainväliset kaupalliset järjestöt tulkitsevat lakia riitojen ratkaisemiseksi ja luovat siten historiallisten päätösten kokonaisuuden, joka toimii perustana tuleville laeille ja päätöksille.

Se voi palvella sinua: lain lähteet

 1. Kauppaoikeuden haarat

Sopimuslaki vastaa sopimuksen allekirjoittamisessa saavutetuista velvoitteista.

Kauppalaki on jaettu seuraaviin erikoistuneisiin aloihin:

 • Pankkilaki Se, joka sääntelee pankkien ja muiden vastaavien rahoituslaitosten toimintaa.
 • Konkurssilaki Se sisältää aineelliset ja menettelysäännöt kaikessa velan ja velkojien suhteen.
 • Sopimuslaki Se, joka liittyy vapaaehtoisesti hankittuihin sopimuksiin, velvoitteisiin ja oikeuksiin asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.
 • Yhtiölaki Sitä kutsutaan myös yhtiöoikeudeksi tai yhtiöoikeudeksi, se käsittelee liiketalouden aiheita ja niiden yhdistymismuotoja.
 • Teollisoikeuksia koskeva laki Se, joka puolustaa tuottavaa harjoittelua, teollista luovuutta ja tapaa, jolla ne toimivat, teollisuustoiminta on perustettu ja kasvaa.
 • Vaihtolaki Liittyy arvopapereita, osakkeita ja sijoituksia koskeviin määräyksiin.
 • Merioikeus Se, joka sääntelee tavaroiden ja palvelujen vaihtoa maiden ja / tai alueiden välillä kauppalaivalla.
 1. Kauppaoikeuden merkitys

Kauppalaki on keskeinen osa oikeudellista harjoittamista oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi sekä korruption ja talousrikollisuuden torjumiseksi asettamalla selkeät ja normatiiviset säännöt kaikille kaupallisille toimille.

Myynti, ostot, vuokrat, yrityssäätiöt, kaikki taloudelliset ja taloudelliset tavaroiden vaihtosopimukset muodostavat perustan varallisuuden virtaukselle kansakunnissa, jopa globalisaation aikana. taloudellinen n.

 1. Esimerkkejä kauppaoikeudesta

Yksinkertainen esimerkki kauppaoikeuden soveltamisesta on kansainväliset kauppasopimukset ja määräykset, jotka sääntelevät ja suojaavat raaka-aineiden, valmistettujen tavaroiden ja muiden tavaroiden ja palveluiden virtausta maantieteellisen alueen välillä. . Nämä kansainväliset rahoitus- ja vapaakauppasopimukset ovat osa kansainvälistä kauppalakia.

Toinen mahdollinen esimerkki on maksu ja maksusitoumukset, jotka ovat osapuolten allekirjoittamat lailliset asiakirjat, joissa maksusitoumus hankitaan ennen lakia ja oikeutta, kuten palvelujen tai palvelujen maksaminen. vastaanotetut tavarat.

Mielenkiintoisia Artikkeleita

Natacin

Natacin

Selitämme kaiken uinnista, sen historiasta, harjoitteltavista tyyleistä ja sen terveyshyödyistä. Uinti on liikkumista ja siirtymistä vedessä. Mitä uinti on? Uinti on vapaa-ajan liikunta tai urheiluharjoittelu, jolla liikutetaan ja siirretään vedessä vain ihmisvartalon käsivarsia ja jalkoja käyttämällä. Se on myös te

taito

taito

Selitämme sinulle, mitä taitoja ja kykyjä henkilöllä voi olla. Lisäksi olemassa olevat tyypit ja niiden suhde taitoon. Taito on tietty muoto soveltuvuudesta tiettyyn toimintaan. Mikä on kyky? Espanjan kuninkaallisen akatemian mukaan taitolla tarkoitetaan jonkun kykyä suorittaa tietty tehtävä tai toiminta oikein ja helposti. Tällä ta

Misin

Misin

Selitämme sinulle, mikä tehtävä on sen erilaisissa käyttötarkoituksissa: liikematka, ihmisten tehtävä ja uskonnolliset tehtävät. Liiketoiminta-ajatus viittaa yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan. Mikä on tehtävä? Lähetystyön käsitteellä tarkoitetaan tiedekunta tai valta, joka annetaan yhdelle tai useammalle henkilölle tietyn tehtävän tai tehtävän suorittamiseksi . Muina aikoina se mää

Ilmaston lämpeneminen

Ilmaston lämpeneminen

Selitämme, mikä on ilmaston lämpeneminen, mitkä ovat sen syyt ja seuraukset. Kuinka välttää ja estää ilmaston lämpenemistä. Tämä ilmiö tuottaa asteittain uusia aavikoja planeetalla. Ilmaston lämpeneminen Se tunnetaan ilmaston lämpenemisenä yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa yhdeksi suurimmista ekologisista huolenaiheista kahdennenkymmenennennen vaihteen lopulla ja varhaisen kaksikymmentäyksi ensimmäisessä, joka koostuu maapallon keskimääräisen lämpötilan jatkuvasta noususta koko luvulla, mikä osoittaa lukuisia vaikutuksia ilmastokäyttäytymiseen ja meriveden keskimääräiseen pinnankorkeuteen ottaen

kansalainen

kansalainen

Selitämme sinulle, mikä on kansalainen ja tämän termin kehitystä historiassa. Lisäksi mitä tarkoittaa olla hyvä kansalainen. Tiettyyn valtioon kuuluvista ihmisistä puhutaan usein. Mikä on kansalainen? Kansalaisen käsitteellä tarkoitetaan kansalaisuutta käyttäviä - ehtoa, joka luonnehtii edellä mainittua toimintaluokkaa ja joka voidaan määritellä sarjana oikeuksissa ilmaistuja tunnustuksia. ja velvoitteet, s

johtopäätös

johtopäätös

Selitämme, mikä johtopäätös on ja mihin se on tarkoitus. Lisäksi mitkä ovat vaiheet tehokkaan johtopäätöksen tekemiseksi. Se on argumentti, joka on loogisesti johdettu arvioiduista tiloista. Mikä on johtopäätös? Päätelmä, sellaisena kuin se on nimeltään ilmoitettu, johdettu latinalaisesta päätelmästä tai (kirjaimellisesti sulkiessa final ), on argumentin viimeinen osa, tutkimus tai väitöskirja . Oletetaan, että lähtöko